UO-Dev Arama


Milli piyango sistemiyle yarışma yapabilirsiniz

Yazar: Alcholic
Tarih: 15-05-2010 14:56

Kod:
[DEFNAME SETTINGS_LOTTERY]
TICKET_PRICE "20000"
TICKETS_4SALE "400" // toplam sat??a ç?kar?lan bilet miktar?
TICKET_ODUL_1 büyük ödül
TICKET_ODUL_2 normal ödül
TICKET_ODUL_3 teselli ödülü

amorti 10 // amorti yüzdesi

check_id = i_makbuz

[CHARDEF C_H_PIYANGO]
ID C_MAN
NAME #NAMES_HUMANMALE
CAN MT_wALK

ON=@CREATE
f_install_lottery
NPC=BRAIN_VENDOR
STR {25 67}
DEX {12 18}

COLOR COLORS_SKIN
ITEM=i_hair_long
COLOR 07a1
ITEM=I_ROBE
COLOR 0455
ATTR 04
ITEM=I_BOOTS_cALF
COLOR 0455
ATTR 04
ITEM=I_STAFF_BLACK
ITEM=I_APRON_HALF
COLOR 0455
ATTR 04

ON=@gethit
return 1

ON=@spelleffect
return 1

ON=@death
hits = <str>
return 1

ON=@CLICK
message @1153,,1 [Piyango Görevlisi]
MESSAGE @1153,,1 <NAME>
RETURN 1

on=@dclick
SDIALOG D_buy_ticket
RETURN 1

ON=@NPCSEENEWPLAYER
dorand 3
sayu Hey <src.name>!
say_trk <src.name> şansını denemek istemezmisin?
say_trk kolay yoldan para kazanmak istiyorsan beni arıyorsun ?
ENDDO

[DIALOG d_buy_ticket]
0,0
page 0
resizepic 31 53 2550 281 211
if !(<db.connected>)
db.connect
endif
db.query "SELECT COUNT(TicketUid) FROM game_cekilis "
db.close
dhtmlgump 90 70 200 25 0 0 <DEF.BFONT_red><serv.servname> Piyango Çekilişi
if (<var0.devreden>)
local.a (<db.row.0>*<def.ticket_price>)
local.b (<var.devreden>*<def.ticket_price>)
local.c <eval (<local.a>+<local.b>)>
else
local.c (<db.row.0>*<def.ticket_price>)
endif
dhtmlgump 75 100 200 200 0 0 <def.small><DEF.BFONT_RED><EVAL <SERV.AGE>/7>. hafta<DEF.BFONT_BLACK> çekilişinde toplam <DEF.BFONT_RED><ddef.tickets_4sale><DEF.BFONT_BLACK> bilet satışa çıkarılmıştır. Şuana kadar <DEF.BFONT_RED><ddb.row.0><DEF.BFONT_BLACK> bilet satılmış olup, şuan için büyük ödül <def.bfont_red><f_bolukayir <eval <dlocal.c>/2>><def.bfont_black>gp'ye ulaşmıştır. Bir bilet <def.bfont_Red><f_bolukayir <ddef.ticket_price>> <def.bfont_black>altındır.
dhtmlgump 80 200 200 23 0 0 <DEF.BFONT_BLACK>bir bilet satın almak istiyorum.
button 55 200 5550 5551 1 0 1

resizepic 31 280 2550 281 100
dhtmlgump 50 300 240 70 0 0 <def.small>Şuana kadar buradan alınan <def.bfont_red><REGION.DTAG0.TICKET> kupondan <def.black>toplam <def.bfont_red><region.dtag0.BigPrize> adet büyük ödül, <region.dtag0.normalprize> adet normal ödül, <region.dtag0.amortiprize><def.bfont_black> adet amorti ödülü çıkmıştır.


[DIALOG D_BUY_TICKET BUTTON]
ON=1

if <src.account.tag0.aldiklarim> == 3
src.sysh_trk Her hafta en fazla 3 adet kupon alabilirsiniz.
return 1
endif

if !(<db.connected>)
db.connect
endif
db.query "SELECT COUNT(TicketUid) as bilet FROM game_cekilis "
sysmessage @977a,,1 <db.row.0>
IF (<SRC.GOLD> < <DEF.TICKET_PRICE>)
SRC.sysh_trk yeterli paranız yok.
RETURN 1
ENDIF

IF (<DB.ROW.0.bilet> >= <DEF.TICKETS_4SALE>)
SRC.sysh_trk kuponlar tükenmiş.
RETURN 1
ENDIF

SERV.NEWITEM I_TICKET_LOTTERY,1,<SRC.UID>
DB.EXECUTE "INSERT INTO `game_cekilis` (`TicketUid` ,`ODUL`, `TicketRegion`) VALUES ('<NEW.UID>',0,'<SRC.P>');"

SRC.GOLD -=<DEF.TICKET_PRICE>
REGION.TAG0.TICKET ++
src.account.tag0.aldiklarim ++

db.close

[FUNCTION Cekilisbaslat]
if !(<db.connected>)
db.connect
endif

db.query "SELECT COUNT(TicketUid) as bilet FROM game_cekilis "

if (<db.row.0.bilet> < 10)
sysmessage @,,1 Yeterli katılım olmamış çekilişi daha sonra yapın.
return 1
endif

local.amorti = <db.row.0.bilet>
LOCAL.GREATPRIZE <qval (<var0.devreden>)?<eval <db.row.0.bilet>+<var0.devreden>>:<db.row.0.bilet>>
IF (<R1,3> = 1)
if (<var0.devreden>)
var.devreden +=<eval <db.row.0.bilet>/2>
else
var.devreden <eval <db.row.0.bilet>/2>
endif
serv.newitem i_gold
LOCAL.SERIAL <EVAL STRLEN(<NEW.UID>)>
serv.allclients sound 247
serv.allclients sysmessage @07a0,,1 Nimloth <eval <serv.age>/7>.hafta çekilişinde büyük ödül <STRSUB <EVAL (<LOCAL.SERIAL>-4)> <DLOCAL.SERIAL> <NEW.UID>> nolu bilete çıkmıştır. Bu bilet satın alınmadığı için çekiliş haftaya devretmiştir.
serv.allclients sysmessage @07a0,,1 Amorti ödüllü kazananlar ödüllerini bayilerimizden alabilirler
new.remove
else
DB.query "select * from game_cekilis WHERE ODUl= 0 order by rand() limit 1"
SERV.NEWITEM I_GOLD
NEW.P <DB.ROW.0.TicketRegion>
LOCAL.SERIAL <EVAL STRLEN(<db.row.0.TicketUid>)>
serv.allclients sound 247
serv.allclients sysmessage @07a0,,1 Bu haftaki buyuk ikramiyeyi kazanan kupon <new.region.name>  şehrinden alınan <STRSUB <EVAL (<LOCAL.SERIAL>-4)> <DLOCAL.SERIAL> <db.row.0.TicketUid>> numaralı kupon olmuştur. Kazanan oyuncuyu tebrik ediyoruz.
DB.EXECUTE "UPDATE game_cekilis SET ODUL=1 WHERE TicketUid='<DB.ROW.0.TicketUid>'"
UID.<DB.ROW.0.TicketUid>.COLOR 07AD
UID.<DB.ROW.0.TicketUid>.MOREY (<LOCAL.GREATPRIZE>/2)
NEW.REGION.TAG0.BigPrize ++
NEW.REMOVE
var.devreden
endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DB.query "select * from game_cekilis WHERE ODUl= 0 order by rand() limit 2"
UID.<DB.ROW.0.TicketUid>.COLOR 0810
UID.<DB.ROW.1.TicketUid>.COLOR 0810
DB.EXECUTE "UPDATE game_cekilis SET ODUL=2 WHERE TicketUid='<DB.ROW.0.TicketUid>'"
DB.EXECUTE "UPDATE game_cekilis SET ODUL=2 WHERE TicketUid='<DB.ROW.1.TicketUid>'"
UID.<DB.ROW.0.TicketUid>.MOREY (<LOCAL.GREATPRIZE>/5)
UID.<DB.ROW.1.TicketUid>.MOREY (<LOCAL.GREATPRIZE>/5)
SERV.NEWITEM I_GOLD
NEW.P <DB.ROW.0.TicketRegion>
NEW.REGION.TAG0.NormalPrize ++
NEW.P <DB.ROW.1.TicketRegion>
NEW.REGION.TAG0.NormalPrize ++
NEW.REMOVE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DB.query "select * from game_cekilis WHERE ODUl= 0 order by rand() limit <f_yuzde <def.amorti>,<dlocal.amorti>>"
FOR 0 <EVAL <DB.ROW.NUMROWS>-1>
UID.<DB.ROW.<DLOCAL._FOR>.TicketUid>.COLOR 080A
UID.<DB.ROW.<DLOCAL._FOR>.TicketUid>.morey = 1
DB.EXECUTE "UPDATE game_cekilis SET ODUL=3 WHERE TicketUid='<DB.ROW.<DLOCAL._fOR>.TicketUid>'"
SERV.NEWITEM I_GOLD
NEW.P <DB.ROW.<DLOCAL._FOR>.TicketRegion>
NEW.REGION.TAG0.AmortiPrize ++
NEW.REMOVE
ENDFOR
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DB.QUERY "SELECT TicketUid FROM game_cekilis WHERE ODUL= 0 "
FOR 0 <eval <DB.ROW.NUMROWS>-1>
UID.<DB.ROW.<DLOCAL._FOR>.TicketUid>.REMOVE
ENDFOR
db.close
cleandatabase game_cekilis

for 0 <eval <serv.accounts>-1>
serv.account.<dlocal._for>.tag0.aldiklarim =
endfor
endif
[ITEMDEF I_TICKET_LOTTERY]
ID I_DEED
NAME piyango kuponu
WEIGHT 12
TYPE T_SCRIPT

ON=@CREATE
ATTR ATTR_NEWBIE
COLOR 02e2

ON=@CLICK
LOCAL.SERIAL <EVAL STRLEN(<UID>)>
IF (<MOREY>)
MESSAGE @,,1 [<f_bolukayir <EVAL <MOREY>*<DEF.TICKET_PRICE>>>]
endif
MESSAGE @63 [Bilet No :<STRSUB <EVAL (<LOCAL.SERIAL>-4)> <DLOCAL.SERIAL> <UID>>]
message piyango kuponu
return 1

ON=@DCLICK
IF !(<color>=02e2)
TARGET @,,1 biletinizi bozdurmak istediginiz görevliyi seçin ?
return 1
endif
src.sysh_trk Haftalık çekilişler Pazar günü saat 19:30'da yapılır.
return 1

ON=@TARGON_CHAR
IF (<SRC.TARG.BASEID>==C_H_PIYANGO)
IF (<MOREY>)
serv.newitem <def.check_id>,1,<src.uid>
new.more1 = <EVAL <MOREY>*<DEF.TICKET_PRICE>>
new.more2 = <src.targ.uid>
SRC.SYSMESSAGE @,,1 <EVAL <MOREY>*<DEF.TICKET_PRICE>> altın bankanıza aktarılmıştır.
REMOVE
ENDIF
ELSE
SRC.SYSMESSAGE @,,1 biletinizi herhangi bir piyango bayisinden bozdurabilirsiniz.
RETURN 1
ENDIF
return 1

ON=@destroy
if !(<db.connected>)
db.connect
endif
db.execute "delete from game_cekilis Where TicketUid = '<uid>';"
db.close

[function f_cekilis_recover]
db.query "select TicketUid from game_cekilis where Odul=0"
for 0 <eval <db.row.numrows>-1>
ref1=<db.row.<dlocal._for>.ticket_uid>
if !(<uid.<ref1.uid>>)
db.execute "delete from game_cekilis Where TicketUid = '<ref1.uid>';"
endif
endfor
[function cleandatabase]
if !(<db.connected>)
db.connect
endif

db.execute TRUNCATE TABLE `<args>`
db.close
sysh_trk <args> adlı veritabanı temizlenmiştir.


[function kazananbul]
forinstances i_ticket_lottery
if <color> == 0810
src.go <topobj.p>
endif
endfor
[eof]Yorumlar

1.   Gönderen azeros   15-12-2017 18:37    

bozuk sistem çalışmıyor

Oylamalar

Oylama :
Üyelerin oylama ortalaması (10 dışında) : Henüz Oylanmamış   
Oylar: 0

Benzer Sayfalar

SayfalarYorumlarGönderenTarih
Aile Sistemi04s3d326-04-2020
Asalet Sistemi0MirroR29-11-2017
Aile Sistemi0MirroR27-09-2017
Barbut Sistemi (Zar)0MirroR26-08-2017
Binek Geliştirme Sistemi0MirroR23-08-2016


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,