UO-Dev Arama


Yazar: Bilinmiyor
Tarih: 20-06-2016 23:05

Kod:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////********************************************************************************************
////* VERSION=0.56c Nightly
////********************************************************************************************
////* SPHERE Tarafindan Hazirlanmistir. : Menasoft ©1997-2007 www.sphereserver.net
////* Tum SPHERE komut dosyalari, bicimleri ve telif hakki Menasoft & Partners'a aittir.
////* Bu dosya kisisel kullanim icin serbestce duzenlenebilir, ancak onceden alinmis
////* acik yazili izni olmaksizin herhangi bir bicimde, tamamen veya kismen dagitilamaz.
////******************************************************************************************
////* ExEn PVP tarafindan gelistirilmistir veya guncellenmistir. : ExEn PVP ©2015
////* www.exenpvp.com
////* Yukarida Menasoft INC'in belirttigi tum kurallar ExEn PVP Sunucusu icinde gecerlidir.
////* Düzenleyen : System Error (Caner KILIÇOĞLU)
////* Skype & E-Mail : gral_rummy@hotmail.com - GSM : 0554 931 11 18
////* Son Düzenleme : 06 Ocak 2016 Çarşamba
////********************************************************************************************
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[FUNCTION AILE_ADD]
REF1=<ARGV[0]> // AILE
REF2=<REF1.TAG0.AILE_REIS> // AILE KURUCU

//name <name> <ref1.tag0.aile>

TAG0.NAME.SUFFIX " <ref1.tag0.aile>"
tag0.aile <ref1.tag0.aile>
tag0.aile_hafiza <ref1.uid>
notice 0,<ref1.tag.aile> isimli aileye üye oldunuz.
IF (<ISONLINE>)
ctag.AILE_TEKLIF=
ENDIF

ref1.tag0.aile_uye +=1
ref1.tag0.aile_uye_<dref1.tag0.aile_uye> <uid>
ref2.sys_beyaz <name> isimli oyuncu ailenize üye oldu.


[FUNCTION AILE_REMOVE]
REF1=<ARGV[0]> // AILE
REF2=<REF1.TAG0.AILE_REIS> // AILE KURUCU

//NAME <STRARG <STRTOUPPER(<STRSUB 0 1 <NAME>>)><STRTOLOWER(<STRSUB 1 16 <NAME>>)>>
TAG.NAME.SUFFIX=
notice 0,<ref1.tag0.aile> isimli ailesinden ayrıldınız.

//REF2.notice <name> isimli oyuncu ailenizden ayrıldı.

REF1.tag0.aile_uye -=1
REF1.tag0.aile_uye_<dref1.tag0.aile_uye>=

tag0.aile=
tag0.aile_hafiza=

[ITEMDEF I_DEED_AILE]
DEFNAME=I_DEED_AILE
id=i_deed
name=Aile Belgesi
type=t_script
VALUE=500000
RESDISPDNHUE=0450

on=@create
COLOR=<SERV.ITEMDEF.<BASEID>.RESDISPDNHUE>
ATTR=04

on=@dclick
IF !(<src.isinpack <uid>>)
src.sys_kirmizi <def.unpackmsg>
RETURN 1
ELSEIF !(strmatch('','<src.tag.aile>'))
src.sys_kirmizi Sizin aileniz bulunuyor.
RETURN 1
ELSEIF (<src.tag0.evli>)
src.sys_kirmizi Siz evlisiniz.
RETURN 1
ENDIF

f_dialog d_aile_kur
return 1
[dialog d_aile_kur]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>

MAIN 0,0,455,230,Aile - Kurulum

DHTMLGUMP 50 50 350 80 1 1 Aile adı en az 3 ve en fazla 16 karakterden oluşabilir. Alfabetik karakterleri ve özel karakter olarak yalnızca kesme işareti kullanabilirsiniz. Hakaret veya küfür içerikli olmamalıdır. Aile adınız sunucu veya yöneticilerinden herhangi birinin isimlerini içermemelidir.

DENTRY 50,150,150,1,-
TBUTTON_B 210,150,1,Aileyi Oluştur

[dialog d_aile_kur button]
on=1
FORINSTANCES I_AILE
IF (strmatch('<tag0.aile>','<ARGTXT[1]>'))
src.sys_kirmizi <argtxt[1]> adında bir aile bulunuyor.
RETURN 1
ENDIF
ENDFOR

if (<eval strlen(<argtxt[1]>)> < 3) || (<eval strlen(<argtxt[1]>)> > 16)
src.sys_kirmizi Aile adı 3 - 16 karakter arası olmalıdır.

elif !(<src.restest 1 i_deed_aile>)
src.sys_kirmizi Yanınızda Aile Kurulum Belgesi bulunmuyor.

elif !(strregex(^[a-zA-Z ]+$,<argtxt[1]>))
src.sys_kirmizi Yalnızca alfabetik karakter kullanabilirsiniz.

elif !(strmatch('','<src.tag.aile>'))
src.sys_kirmizi Sizin zaten bir aileniz var.

else
//SRC.TAG0.AILE <STRARG <STRTOUPPER(<STRSUB 0 1 <argtxt[1]>>)><STRTOLOWER(<STRSUB 1 16 <argtxt[1]>>)>>
SRC.TAG0.AILE <argtxt[1]>
SRC.TAG.NAME.SUFFIX " <src.tag0.aile>"
serv.newitem i_aile,1,<src>,1
NEW.TAG0.AILE <SRC.tag0.aile>
NEW.TAG0.AILE_REIS <SRC>
NEW.TAG0.AILE_UYE +=1
NEW.TAG0.AILE_UYE_<DNEW.TAG0.AILE_UYE> <SRC>
NEW.TAG0.AILE_KURULUS <serv.zaman>

SRC.TAG0.AILE_HAFIZA <NEW.UID>

SRC.CONSUME 1 i_deed_aile
gundemupdate [Aile] <src.name>, <src.tag0.aile> isimli aileyi kurmustur.
serv.allclients SYSM Y,[Aile] <SRC.NAME> <SRC.TAG0.AILE> ailesini kurmuştur...
return 1
endif


//LIST.ONAY_AILE.ADD <SRC>
//SRC.sys_beyaz Aile kurulum talebiniz işleme alınmıştır. En yakın zamanda yetkililerimiz tarafından değerlendirilecektir.
//SRC.CONSUME 1 i_deed_aile
//gundemupdate [Aile] <src.name>, <src.tag0.aile> isimli aileyi kurmustur. Yetkili onayi bekliyor...
//serv.allclients yetkili_chat <src.name> Bir aile kurdu. Onay listesine eklendi.
//return 1
//endif


[itemdef i_aile]
name AILE
id i_memory
weight 0
type t_eq_script
layer layer_special

ON=@Create
ATTR=attr_invis|attr_decay

ON=@Equip
timer -1

ON=@timer
timer -1
return 1


[plevel 1]
aile

[function aile]
if strmatch('','<src.tag.aile>')
src.sys_kirmizi Herhangi bir aile mensubu değilsiniz.
return 1
endif

for 0 <list.onay_aile.count>
ref1 <list.onay_aile.<dlocal._for>>
if (<ref1> == <uid>)
src.sys_kirmizi Aile adınız şuan yetkili onayı aşamasında. Olumlu ya da olumsuz size geri dönüş yapılacaktır.
return 1
endif
endfor

src.f_dialog d_aile_menu

[dialog d_aile_menu]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>
MAIN 0,0,460,410,Aile

ref1=<src.tag0.aile_hafiza>
ref2=<ref1.tag0.aile_reis>

YAZI_B 50,50,Aile Adı : <ref1.tag0.aile>
YAZI_B 50,70,Aile Kurucusu : <STRARG <STRTOUPPER(<STRSUB 0 1 <REF2.NAME>>)><STRTOLOWER(<STRSUB 1 16 <REF2.NAME>>)>>
YAZI_B 50,90,Üye Sayısı : <dref1.tag0.aile_uye> oyuncu
YAZI_B 50,110,Kurulum Tarihi : <croptext 30 <ref1.tag0.aile_kurulus>>

if (<ref2.uid> == <src.uid>)
TBUTTON_B 50,140,1,Üye Al
TBUTTON_B 50,170,2,Üye Listesi
TBUTTON_B 50,200,3,Üye Talepleri
TBUTTON_K 50,230,4,Aileyi YIK
else
TBUTTON_B 50,260,5,Üye Listesi
TBUTTON_B 50,290,6,Üye Talebi
TBUTTON_K 50,230,7,Aileden Ayrıl
endif

[dialog d_aile_menu button]
on=1
ref1=<src.tag.aile_hafiza>

IF (<SRC.ACCOUNT.CHARS> > 1)
FOR 0 <EVAL (<SRC.ACCOUNT.CHARS> -1)>
ref2 <SRC.ACCOUNT.CHAR.<dLOCAL._FOR>.UID>
IF !(<ref2.tag0.aile_hafiza> == <src.tag0.aile_hafiza>)
src.f_dialog d_aile_uye_al_hesap
ENDIF
ENDIF
ENDFOR
src.targetf f_aile_ekle <src.uid>
src.sys_beyaz Uye talebi gondermek istediginiz oyuncuyu seciniz.

on=2
f_dialog d_aile_menu_uye_list

on=3
f_dialog d_aile_menu_uye_talepleri

on=4
ref1=<src.tag.aile_hafiza>

gundemupdate [Aile] <STRARG <STRTOUPPER(<STRSUB 0 1 <src.NAME>>)><STRTOLOWER(<STRSUB 1 16 <src.NAME>>)>>, <src.tag0.aile> isimli aileyi yikmistir.
serv.allclients AILE_DUYURU <STRARG <STRTOUPPER(<STRSUB 0 1 <src.NAME>>)><STRTOLOWER(<STRSUB 1 16 <src.NAME>>)>>, <src.tag0.aile> isimli aileyi yıkmıştır.

FOR 1 <REF1.TAG0.AILE_UYE>
REF2=<REF1.TAG0.AILE_UYE_<dlocal._for>>

ref2.cleartags aile
ref2.notice 0,Aileniz yıkıldı ! Adınız eski haline getirildi.
ref2.TAG.NAME.SUFFIX=
//ref2.name <STRARG <STRTOUPPER(<STRSUB 0 1 <ref2.NAME>>)><STRTOLOWER(<STRSUB 1 16 <ref2.NAME>>)>>
endfor

ref1.remove

on=5
f_dialog d_aile_menu_uye_list

on=6
src.targetf f_aile_uye_talebi <src.uid>
src.sys_beyaz Mensubu oldugunuz aileye üye talebi göndermek istediğiniz oyuncuyu seçiniz.

on=7
ref1=<src.tag.aile_hafiza>
SRC.AILE_REMOVE <REF1>


[DIALOG d_aile_uye_al_hesap]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>
MAIN 0,0,240,<eval (<DSRC.ACCOUNT.CHARS>*20)+60>,Aile - Üye İşlemleri

FOR 0 <Eval <DSRC.ACCOUNT.CHARS>-1>
REF1 <SRC.ACCOUNT.CHAR.<dLOCAL._FOR>.UID>
//IF !(<ref1.isonline>)
TBUTTON_B 20,<eval (<local._for>*20)+40>,<EVAL (<LOCAL._FOR> + 1)>,<ref1.name>
//ENDIF
ENDFOR

[DIALOG d_aile_uye_al_hesap BUTTON]
ON=1 10
ref1 <src.tag.aile_hafiza>  // aile
ref2 <SRC.ACCOUNT.CHAR.<EVAL <ARGN>-1>.UID> // uye

if (<ref2.tag0.aile_hafiza> == <src.tag0.aile_hafiza>)
src.sys_kirmizi <ref2.name> zaten sizin ailenize üye.
return 1
elseif (<ref2> == <src>)
src.sys_kirmizi Kendinizi aileye dahil edemezsiniz.
return 1
elseif (<ref2.tag0.aile>)
src.sys_kirmizi <ref2.name> zaten bir aileye sahip.
return 1
endif

SRC.SYS_BEYAZ <REF1.NAME> isimli oyuncu ailenize dahil edildi.
REF2.AILE_ADD <REF1>


[dialog d_aile_menu_uye_list]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>
REF1=<SRC.TAG0.AILE_HAFIZA>
MAIN 0,0,500,<EVAL (<DREF1.TAG0.AILE_UYE>*25)+160>,Aile - Üye Listesi

LOCAL.AUMENTAR=0
LOCAL.PAGE=1

PAGE 1
FOR 1 <REF1.TAG0.AILE_UYE>
REF2=<REF1.TAG0.AILE_UYE_<dlocal._for>>
REF3=<REF1.TAG0.AILE_REIS>

IF (<LOCAL.AUMENTAR> > 10)
LOCAL.AUMENTAR=0
PILERI 40,160,<EVAL <LOCAL.PAGE>+1>
LOCAL.PAGE += 1
PAGE <EVAL <LOCAL.PAGE>>
PGERI 20,160,<EVAL <LOCAL.PAGE>-1>
ENDIF

LOCAL.AUMENTAR += 1
IF (<SRC> == <REF3>)
TBUTTON_K 50,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+40>,<dlocal._for>,Kov!
ENDIF
IF !(<SRC.TAG0.AILE_FOLLOW> == <REF2>)
TBUTTON_B 130,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+40>,<EVAL <local._for>+999>,Takip
ELSE
TBUTTON_K 130,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+40>,9999,Takip iptal
ENDIF
IF (<REF2>)
DTEXT 280 <EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+43> <qval (<ref2.isonline>)?044:38> [<qval (<ref2.isonline>)?+:->] <croptext 20 <ref2.name>>
TBUTTON_B 250,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+40>,<EVAL <local._for>+99999>
ENDIF

ENDFOR


[dialog d_aile_menu_uye_list button]
ON=1 998
ref1=<src.tag0.aile_hafiza>
ref2=<ref1.tag0.aile_uye_<dargn>>
IF (<SRC> == <REF2>)
SRC.SYS_KIRMIZI Kendinizi kovamazsın.
RETURN 1
ENDIF
REF2.AILE_REMOVE <REF1>
SRC.SYS_KIRMIZI <REF2.NAME> isimli üyeyi aileden kovdun!

ON=999 9998
ref1=<src.tag0.aile_hafiza>
ref2=<ref1.tag0.aile_uye_<eval <argn>-999>>

IF (<SRC> == <REF2>)
SRC.SYS_KIRMIZI Kendinizi takip edemezsin.
RETURN 1
ENDIF
if !(<ref2.isonline>)
SRC.SYS_KIRMIZI Takip edeceğiniz kişi oyuna bağlı değil.
return 1
endif
if (<ref2.isDEATH>)
SRC.SYS_KIRMIZI Takip edeceğiniz kişi ölü.
return 1
endif
IF (<SRC.TAG0.AILE_FOLLOW>) && (<src.tag0.guild_follow>)
SRC.SYS_KIRMIZI Zaten bir kişiyi takip ediyorsun.
return 1
endif
if !(<ref2.account.tag0.AYAR_2>)
src.sys_kirmizi <ref2.name> tüm takipleri kapatmış.
return 1
endif
SRC.TAG0.AILE_FOLLOW <REF2>
SRC.SYS_BEYAZ <REF2.NAME> isimli oyuncuyu takip etmeye başladın. Takibi iptal etmek için '.Takipiptal' yazınız veya Takip okuna çift tıklayınız.
SERV.NEWITEM I_AILE_FOLLOWER,1,<SRC>
SRC.EVENTS +E_AILE_FOLLOWER
REF2.SYS_BEYAZ <SRC.NAME> isimli oyuncu sizi takip etmeye başladı.

ON=9999
SRC.TAKIPIPTAL

ON=99999 999998
ref1=<src.tag0.aile_hafiza>
ref2=<ref1.tag0.aile_uye_<eval <argn>-99999>>
SRC.F_DIALOG D_PROFIL_KARAKTER <REF2>

ON=0
SRC.AILE
[ITEMDEF I_AILE_FOLLOWER]
DEFNAME=I_AILE_FOLLOWER
NAME=Aile Follower
ID=I_DEED
TYPE=T_EQ_SCRIPT
WEIGHT=0.0
LAYER=LAYER_SPECIAL

ON=@CREATE
ATTR=ATTR_DECAY|ATTR_NEWBIE
TIMER 0

ON=@EQUIP
TIMER=0

ON=@TIMER
IF !(<UID.<TOPOBJ.TAG0.AILE_FOLLOW>.ISONLINE>)
TOPOBJ.TAKIPIPTAL
TOPOBJ.SYS_KIRMIZI Takip ettiğin oyuncu oyundan çıktı.
REMOVE
RETURN 1
ENDIF

IF (<UID.<TOPOBJ.TAG0.AILE_FOLLOW>.ISDEATH>)
TOPOBJ.TAKIPIPTAL
TOPOBJ.SYS_KIRMIZI Takip ettiğin oyuncu öldü.
REMOVE
RETURN 1
ENDIF
TOPOBJ.ARROWQUEST <UID.<TOPOBJ.TAG0.AILE_FOLLOW>.P>
TIMER=0
RETURN 1

ON=@UNEQUIP
SRC.SYS_KIRMIZI Takip iptal edildi.
SRC.ARROWQUEST
SRC.TAG0.AILE_FOLLOW
SRC.EVENTS -E_AILE_FOLLOWER

[EVENTS E_AILE_FOLLOWER]
On=@UserQuestArrowClick
SRC.F_DIALOG D_TAKIP_IPTAL_AILE

[DIALOG D_TAKIP_IPTAL_AILE]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>
MAIN 0,0,260,160,Aile - Takip

YAZI_K 20,40,Takip edilen :
YAZI_K 20,60,Bulunduğu yer :
YAZI_K 20,80,Bulunduğu koordinat :

REF1 <SRC.TAG0.AILE_FOLLOW>

YAZI_B 100,40,<REF1.NAME>
YAZI_B 115,60,<REF1.REGION.NAME>
YAZI_B 150,80,<REF1.P.X>-<REF1.P.Z>-<REF1.P.Y>

TBUTTON_K 20,100,1,Takibi iptal et

[DIALOG D_TAKIP_IPTAL_AILE BUTTON]
ON=1
SRC.TAKIPIPTAL
[dialog d_aile_menu_uye_talepleri]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>

MAIN 0,0,440,440,Aile - Üye Talepleri
local.b 50

for 0 <eval <list.aile_<src.tag0.aile_hafiza>_talep.count>-1>
ref1=<list.aile_<src.tag0.aile_hafiza>_talep.<dlocal._for>>
if !(<ref1> == 0)
YAZI_B 145,<eval <dlocal.b>+3>,| Gönderen : <croptext 10 <uid.<ref1.tag0.aile_talep_oyuncu>.name>> : [<croptext 10 <ref1.name>>]
TBUTTON_B 20,<dlocal.b>,<eval <dlocal._for>+1>,Onayla
TBUTTON_K 90,<dlocal.b>,<eval <dlocal._for>+1000>,İptal
local.b +=80
endif

endfor
TBUTTON_K 50,370,10000,Tüm talepleri sil

[dialog d_aile_menu_uye_talepleri button]
on=0
src.aile

on=10000
if (<list.aile_<src.tag0.aile_hafiza>_talep.count> > 0)
list.aile_<src.tag0.aile_hafiza>_talep.clear
src.sys_beyaz Tum uye talepleri silindi.
src.aile
else
src.sys_kirmizi Ailenizde üye talebi bulunmuyor.
src.aile
return 1
endif

ON=1 999
ref1=<list.aile_<src.tag0.aile_hafiza>_talep.<eval <argn>-1>>

if !(<ref1.isonline>)
src.sys_kirmizi <ref1.name> isimli oyuncu çevrimiçi değil.
return 1
endif
if (<ref1.findid.i_rune_incognito>)
src.sys_kirmizi <ref2.name> isimli oyuncunun adı gizli. Davet gönderilemedi.
ref1.sys_kirmizi Isminizi gizlemiş halde bir aileye dahil olamazsınız.
return 1
endif
if (<ref1.isdialogopen d_aile_teklif>)
src.sys_kirmizi <ref2.name> isimli oyuncu şu an zaten bir davet almış.
return 1
endif
if !strmatch('','<ref1.tag.aile>')
src.sys_kirmizi <ref2.name> bir aileye zaten üye veya onay bekliyor.
return 1
endif

SRC.sys_beyaz <ref1.name> isimli oyuncuya aile teklifi gonderdiniz.
SRC.CTAG0.AILE_TEKLIF <ref1.uid>
SRC.F_DIALOG D_AILE_TEKLIF_RED <ref1>
REF1.CTAG0.AILE_TEKLIF <src.uid>
TRYSRC <ref1> dialogclose d_aile_teklif
TRYSRC <ref1> dialog d_aile_teklif,0,<src>,<src.tag.aile_hafiza>


on=1000 9999
ref1=<serv.list.aile_<src.tag0.aile_hafiza>_talep.<eval <argn>-1000>>

for 0 <eval <list.aile_<src.tag0.aile_hafiza>_talep.count>-1>
local.elem <list.aile_<src.tag0.aile_hafiza>_talep.findelem <ref1.uid>>
list.aile_<src.tag0.aile_hafiza>_talep.<dlocal.elem>.remove
endfor[function f_aile_uye_talebi]
ref1=<args> // Alan
ref2=<argo> // Alınan
ref3=<ref1.tag0.aile_hafiza>

if !(<ref2.isplayer>)
ref1.sys_kirmizi Yalnızca oyuncuları alabilirsiniz.

elif (<ref1.uid> == <ref2.uid>)
ref1.sys_kirmizi Kendinizi seçemezsiniz.

elif (<ref2.findid.i_rune_incognito>)
ref1.sys_kirmizi <ref2.name> isimli oyuncunun adı gizli. Davet gönderilemedi.
ref2.sys_kirmizi Isminizi gizlemiş halde bir aileye dahil olamazsınız.

elif (<ref2.isdialogopen d_aile_teklif>)
ref1.sys_kirmizi <ref2.name> isimli oyuncu şu an zaten bir davet almış.

elif (0<list.aile_<ref1.tag0.aile_hafiza>_talep.findelem <ref2.uid>>)
ref1.sys_kirmizi <ref2.name> isimli oyuncu zaten ailenizin uye talep listesinde onay bekliyor.

elif !strmatch('','<ref2.tag.aile>')
ref1.sys_kirmizi <ref2.name> bir aileye zaten üye veya onay bekliyor.
else

ref2.tag0.aile_talep_oyuncu <ref1.uid>
list.aile_<src.tag.aile_hafiza>_talep.add <ref2.uid>

ref3.sys_beyaz Bir uye talebi var.
ref2.sys_beyaz <ref1.name> isimli oyuncu seni <ref1.tag0.aile> isimli aile mensubu yapmak icin uye talebinde bulundu.
ref1.sys_beyaz <ref2.name> isimli oyuncu ailenize uye talebi olarak gonderilmistir. Aile reisi tarafindan degerlendirilicektir.

endif


[function f_aile_ekle]
ref1=<args> // Alan
ref2=<argo> // Alınan


if !(<ref2.isplayer>)
ref1.sys_kirmizi Yalnızca oyuncuları alabilirsiniz.

elif (<ref1.uid> == <ref2.uid>)
ref1.sys_kirmizi Siz zaten ailedesiniz.

elif !(<ref2.isonline>)
ref1.sys_kirmizi <ref2.name> oyuna bağlı değil.

elif (<ref2.tag0.evli>)
ref1.sys_kirmizi <ref2.name> isimli oyuncu evli.

elif (<ref2.findid.i_rune_incognito>)
ref1.sys_kirmizi <ref2.name> isimli oyuncunun adı gizli. Davet gönderilemedi.
ref2.sys_kirmizi Isminizi gizlemiş halde bir aileye dahil olamazsınız.

elif (<ref2.isdialogopen d_aile_teklif>)
ref1.sys_kirmizi <ref2.name> isimli oyuncu şu an zaten bir davet almış.

elif !strmatch('','<ref2.tag.aile>')
ref1.sys_kirmizi <ref2.name> bir aileye zaten üye veya onay bekliyor.
else
REF1.sys_beyaz <ref2.name> isimli oyuncuya aile teklifi gonderdiniz.
REF2.CTAG0.AILE_TEKLIF <ref1.uid>
REF1.CTAG0.AILE_TEKLIF <ref2.uid>
TRYSRC <ref2> dialogclose d_aile_teklif
TRYSRC <ref2> dialog d_aile_teklif,0,<ref1>,<ref1.tag.aile>
REF1.F_DIALOG D_AILE_TEKLIF_RED <ref2>

endif
[dialog d_aile_teklif_red]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>

ref1=<src.ctag0.aile_teklif>

MAIN 0,0,440,160,Aile - Üye Alım İptali
TBUTTON_K 50,70,1,<ref1.name> isimli oyuncuya yaptığım teklifi geri çek.

[dialog d_aile_teklif_red button]
on=1
ref1=<src.ctag0.aile_teklif>
TRYSRC <ref1> dialogclose d_aile_teklif
[dialog d_aile_teklif]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>
MAIN 0,0,420,220,Aile - Üye Alımı

REF1=<src.ctag0.AILE_TEKLIF>

YAZI_B 50,40,<ref1.name> sizi ailesine üye olarak
YAZI_B 50,60,katmak istiyor. Ona kabul edip etmeyeceğinizi
YAZI_B 50,80,bildirebilirsiniz.

TBUTTON_B 50,110,1,Kabul Et
TBUTTON_K 50,140,0,Reddet

[dialog d_aile_teklif button]
on=0
REF1=<src.ctag0.AILE_TEKLIF>
ref1.notice <SRC>,Aile teklifiniz red edildi.
src.sys_kirmizi Aile teklifini reddettin.
TRYSRC <ref1> dialogclose d_aile_teklif_red

on=1
REF1=<src.ctag0.AILE_TEKLIF>
REF2=<ref1.tag0.aile_hafiza>

if (<ref1.uid> == <src.uid>)
ref1.sys_kirmizi <src.name> zaten bir aileye üye.
src.sys_kirmizi Zaten bir aileye üyesiniz.
return 1
endif

if (<src.findid.i_rune_incognito>)
ref1.sys_kirmizi <src.name> isimli oyuncunun adı gizli. Davet gönderilemedi.
src.sys_kirmizi Isminizi gizlemiş halde bir aileye dahil olamazsınız.
return 1
endif

if !strmatch('','<src.tag.aile>')
src.sys_kirmizi Aileniz bulunmakta. Çıkmak için oyuncu menüsünden Aile Çıkış butonunu kullanabilirsiniz.
RETURN 1
else
SRC.AILE_ADD <REF2>
TRYSRC <ref1> dialogclose d_aile_teklif_red
endif
[Plevel 1]
as

[function as]
if strmatch('','<src.tag.aile>')
src.sys_kirmizi Herhangi bir aile mensubu değilsin.

elseif (strmatch("<args>",""))
src.sys_kirmizi Boş mesaj gönderemezsin.

elseif (strmatch("<args>","<ctag.yazi>"))
src.sys_kirmizi Yazı tekrarı yapamazsın.

return 1
else
CTAG0.YAZI <args>
serv.allclients f_aile_chat <args>
endif

[function f_aile_chat]
if (strmatch('<src.tag0.aile_hafiza>','<tag0.aile_hafiza>'))
sys_beyaz [Aile] <src.name> : <args>
endif

[plevel 1]
aileler

[function aileler]
src.f_aileler

if (0<list.aileler.count> == 0)
src.sys_kirmizi Kurulu aile yok.
return 1
else
src.sys_beyaz Toplam <dserv.family> aile bulunuyor.
src.f_dialog d_aileler
endif


[function f_aileler]
list.aileler.clear

forinstances i_aile
list.aileler.add <uid>
endfor


[DIALOG d_aileler]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>
MAIN 0,0,720,<eval (<list.aileler.count>*30)+150>,Aileler

DHTMLGUMP 50 50 150 25 1 0 <DEF.CENTER>AİLE
DHTMLGUMP 205 50 150 25 1 0 <DEF.CENTER>KURUCU
DHTMLGUMP 360 50 50 25 1 0 <DEF.CENTER>ÜYE
DHTMLGUMP 415 50 250 25 1 0 <DEF.CENTER>KURULUŞ

LOCAL.AUMENTAR=0
LOCAL.PAGE=1

PAGE 1
FOR 0 <EVAL <DLIST.AILELER.COUNT>-1>
REF1=<LIST.AILELER.<DLOCAL._FOR>>
REF2=<REF1.TAG0.AILE_REIS>

IF (<LOCAL.AUMENTAR> > 10)
LOCAL.AUMENTAR=0
PILERI 70,410,<EVAL <LOCAL.PAGE>+1>
LOCAL.PAGE += 1
PAGE <EVAL <LOCAL.PAGE>>
PGERI 50,410,<EVAL <LOCAL.PAGE>-1>
ENDIF

IF (<REF1>)

YAZI_B 55,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*30)+80>,<ref1.tag0.aile>
YAZI_B 210,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*30)+80>,<STRARG <STRTOUPPER(<STRSUB 0 1 <REF2.NAME>>)><STRTOLOWER(<STRSUB 1 16 <REF2.NAME>>)>>
YAZI_B 365,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*30)+80>,<dref1.tag0.aile_uye>
YAZI_B 420,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*30)+80>,<ref1.TAG0.AILE_KURULUS>
LOCAL.AUMENTAR += 1
ENDIF

ENDFOR

[EOF]Yorumlar

Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylamalar

Oylama :
Üyelerin oylama ortalaması (10 dışında) : Henüz Oylanmamış   
Oylar: 0

Benzer Sayfalar

SayfalarYorumlarGönderenTarih
Aile Sistemi04s3d326-04-2020
Asalet Sistemi0MirroR29-11-2017
Aile Sistemi0MirroR27-09-2017
Barbut Sistemi (Zar)0MirroR26-08-2017
Binek Geliştirme Sistemi0MirroR23-08-2016


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,