UO-Dev Arama


Kullanışlı bir jail menü

Yazar: Freeman
Tarih: 08-09-2016 23:38

Kod:
//////////////////////
//Edited By Freeman///serv.y kısımları yell olarak geçer, (serv.bakti kısımları ise staff chat olarak geçer kendinize göre ayarlayın)!
///05.07.2013/////////
//////////////////////
[function jailmenu]
dialog d_jailmenu
[plevel 1]
sicilim
hapiskural
[plevel 2]
jailmenu
krl
if (strmatch(<args>,jailmenu))
dialog d_jailmenu
elseif (strmatch(<args>,kufur))
newitem i_jailtime_kufur
act.equip
elseif (strmatch(<args>,abuse))
newitem i_jailtime_bugabuse
act.equip
elseif (strmatch(<args>,flood))
newitem i_jailtime_flood
act.equip
elseif (strmatch(<args>,page))
newitem i_jailtime_hatalipage
act.equip
elseif (strmatch(<args>,alan))
newitem i_jailtime_ihlal
act.equip
elseif (strmatch(<args>,huzur))
newitem i_jailtime_huzur
act.equip
elseif (strmatch(<args>,ban))
newitem i_jailtime_ban
act.equip
elseif (strmatch(<args>,hakaret))
newitem i_jailtime_hakaret
act.equip
elseif (strmatch(<args>,sicil))
if (0<account.plevel> < 4)
sysmessage @56,,1 Sicile bakmak? <src.name>?
else
newitem i_sicilebaktim
act.equip
endif
elseif (strmatch(<args>,af))
if (0<account.plevel> < 6) 
sysmessage @56,,1 Afetmek? <src.name>?
else
newitem i_forgiveme
act.equip
endif
elseif (strmatch(<args>,st))
if (0<account.plevel> < 5)
sysmessage @56,,1 Sicil temizle <src.name>?.
else
newitem i_siciltemizle
act.equip
endif
[function sicilim]
dialog d_sicilim
[plevel 2]
krl
[function krl]
dialog d_krl
[dialog d_krl]
100,40
noclose
nomove
page 0
gumppictiled 10 140 320 320 87 //orta
gumppictiled 15 145 310 310 3004//beyaz
gumppictiled 0 140 340 30 87//çizgi üst
gumppictiled 5 145 330 20 3004//çizgi üst
gumppictiled 10 427 315 5 87//çizgi alt
dtext 10 145 1925 Sayın,                 Uyulması gereken kurallar
dtext 45 145 52 [<def0.admin_plevel_<eval <account.plevel>>>]
dtext 93 145 63 <src.name>:
dtext 25 180 200 1] Hapis cezası vereceğiniz oyuncuyu azarlamayın!
dtext 25 200 200 2] Oyuncu'dan kişisel bilgilerini istemeyin!
dtext 25 220 200 3] Para karşılığı ceza vermemezlik yapmayın!
dtext 25 240 200 4] Oyuncu'yla tartışıp konuyu uzatmayın!
dtext 25 260 200 5] Gereken cezaları uygulamaktan kaçınmayın!
dtext 25 280 200 6] Özellikle küfür cezasını afetmeyin!
dtext 25 300 200 7] Olmazsa olmazımız kesinlikle samimi olmayın!
dtext 25 320 200 8] Bug Abuse Ban gibi cezaları üstünüze danışın!
dtext 25 340 200 9] Cezalar'la ilgili kuralları hatırlatın!
dtext 25 360 200 10] İtiraz ederse Forum'ları okumasını önerin!
dtext 25 380 200 11] Oyuncu'ya kesinlikle Kill, Kick uygulamayın!
dtext 25 400 200 12] Bu kurallara uymayan arkadaşlar banlanır!
dtext 48 435 200 Geri
dtext 82 435 1925 İyi vakit geçirmeniz dileğiyle
dtext 258 435 38 Kapat
for 13 13
button 15 <eval (<dlocal._for>*0)+432> 4015 4016 1 0 <dlocal._for> //geri
endfor
button 294 432 4018 4019 1 0   //kapat
[dialog d_krl text]
[dialog d_krl button]
onbutton=13
dialog d_jailmenu
[dialog d_jailmenu]
100,40
noclose
nomove
page 0
gumppictiled 120 140 220 380 87 //orta
gumppictiled 125 145 210 370 3004//beyaz
gumppictiled 100 120 260 50 87 //Üst başlık kahve
gumppictiled 105 125 250 40 3004//Üst başlık beyaz
for 1 11
button 130 <eval (<dlocal._for>*30)+150> 4006 4007 1 0 <dlocal._for>
endfor
for 12 12
button 325 <eval (<dlocal._for>*0)+143> 4006 4007 1 0 <dlocal._for>
endfor
dtext 110 123 1925 Sayın,                İşlem yaparken
dtext 145 123 52 [<def0.admin_plevel_<eval <account.plevel>>>]
dtext 193 123 63 <src.name>:
dtext 110 145 1925 Kuralları okumayı unutma!
dtext 278 145 200 Kurallar
dtext 162 185 200 Küfür
dtext 162 215 200 Hatalı Page
dtext 162 245 200 Alan İhlali
dtext 162 275 200 Bug Abuse
dtext 162 305 200 Yazı Tekrarı
dtext 162 335 200 Huzursuzluk
dtext 162 365 200 Hakaret
dtext 162 395 200 Banlanacak!
dtext 162 425 200 Sicile bak!
dtext 162 455 200 Sicili temizle!
dtext 162 485 200 Af Et!
//dtext 257 490 38 Vazgeç
dtext 260 185 60 [200] Saat//Küfür
dtext 260 215 60 [3] Saat//hatalı page
dtext 260 245 60 [8] Saat//Alan
dtext 260 275 60 [96] Saat//bug
dtext 260 305 60 [2] Saat//flood
dtext 260 335 60 [2] Saat//huzur
dtext 260 365 60 [1] Saat//Hakaret
[dialog d_jailmenu text]
[dialog d_jailmenu button]
ONBUTTON=0
onbutton=1
src.newitem=i_jailtime_kufur
src.act.target
src.sysmessage @56,,1 [Küfür] suçundan hapse atmak istediğin oyuncuyu seç!
return 1
onbutton=2
src.newitem=i_jailtime_hatalipage
src.act.target
src.sysmessage @,,1 [Hatali Page] suçundan hapse atmak istediğin oyuncuyu seç!
return 1
onbutton=3
src.newitem=i_jailtime_ihlal
src.act.target
src.sysmessage @56,,1 [Alan İhlali] suçundan hapse atmak istediğin oyuncuyu seç!
return 1
onbutton=4
src.newitem=i_jailtime_bugabuse
src.act.target
src.sysmessage @56,,1 [Bug Abuse] suçundan hapse atmak istediğin oyuncuyu seç!
return 1
onbutton=5
src.newitem=i_jailtime_flood
src.act.target
src.sysmessage @56,,1 [Flood] suçundan hapse atmak istediğin oyuncuyu seç!
return 1
onbutton=6
src.newitem=i_jailtime_huzur
src.act.target
src.sysmessage @56,,1 [Genel Huzursuzluk] suçundan hapse atmak istediğin oyuncuyu seç!
return 1
onbutton=7
src.newitem=i_jailtime_hakaret
src.act.target
src.sysmessage @56,,1 [Hakaret] suçundan hapse atmak istediğin oyuncuyu seç!
return 1
onbutton=8
src.newitem=i_jailtime_ban
src.act.target
src.sysmessage @56,,1 Banlanmasını talep ettiğin oyuncuyu seç!
src.targ.name <src.name> tarafından
return 1
onbutton=9
if (0<account.plevel> < 4)
sysmessage @56,,1 Sicil bak <src.name>
else
newitem i_sicilebaktim
act.equip
endif
onbutton=10
if (0<account.plevel> < 5)
sysmessage @56,,1 Sicil temizle <src.name>.
else
newitem i_siciltemizle
act.equip
endif
onbutton=11
if (0<account.plevel> < 6) 
sysmessage @56,,1 Af et <src.name>
else
newitem i_forgiveme
act.equip
endif
onbutton=12
dialog d_krl
[dialog d_sicilim] // playerlar icin sicil menusu
100,40
noclose
nomove
page 0
gumppictiled 110 160 200 233 87 //orta
gumppictiled 115 165 190 223 3004//beyaz
gumppictiled 100 130 220 50 87 //üst kahve
gumppictiled 105 135 210 40 3004 //üst beyaz
gumppictiled 110 360 200 5 87 //alt çizgi
for 14 14
button 275 <eval (<dlocal._for>*0)+365> 4006 4007 1 0 <dlocal._for>//kurallar
endfor
dtext 107 135 60 Sayın,
dtext 145 135 63 [<def0.admin_plevel_<eval <account.plevel>>>] <src.name>
dtext 140 155 60 Siciliniz aşağıdaki gibidir
dtext 125 190 200 Küfür: >>>>>>>>>>>
dtext 125 210 200 Hatalı Page: >>>>>>>
dtext 125 230 200 Alan İhlali: >>>>>>>>
dtext 125 250 200 Bug Abuse: >>>>>>>>
dtext 125 270 200 Yazı Tekrarı: >>>>>>
dtext 125 290 200 Huzursuzluk: >>>>>>>
dtext 125 310 200 Speed: >>>>>>>>>>>
dtext 125 330 200 Hakaret: >>>>>>>>>
dtext 122 370 1925 Kurallar menüsüne
dtext 236 370 200 Devam
dtext 270 190 48 [<eval(<src.tag.jailkufur>>]
dtext 270 210 48 [<eval(<src.tag.jailpage>>]
dtext 270 230 48 [<eval(<src.tag.jailflood>>]
dtext 270 250 48 [<eval(<src.tag.jailihlal>>]
dtext 270 270 48 [<eval(<src.tag.jailbugabuse>>]
dtext 270 290 48 [<eval(<src.tag.jailhuzur>>]
dtext 270 310 48 [<eval(<src.tag.jailspeed>>]
dtext 270 330 48 [<eval(<src.tag.jailhakaret>>]
[dialog d_sicilim text]
[dialog d_sicilim button]
onbutton=14
dialog d_hapiskural
[function hapiskural]
dialog d_hapiskural
[dialog d_hapiskural]
100,40
noclose
nomove
page 0
gumppictiled 10 140 320 320 87 //orta
gumppictiled 15 145 310 310 3004//beyaz
gumppictiled 0 140 340 30 87//çizgi üst
gumppictiled 5 145 330 20 3004//çizgi üst
gumppictiled 10 427 315 5 87//çizgi alt
dtext 10 145 1925 Sayın,                 Uyulması gereken kurallar
dtext 45 145 52 [<def0.admin_plevel_<eval <account.plevel>>>]
dtext 93 145 63 <src.name>:
dtext 25 180 200 1] Ceza uygulamak isteyen yetkiliye çıkışmayın!
dtext 25 200 200 2] Yetkiliye kişisel bilgilerinizi vermeyin!
dtext 25 220 200 3] Ceza yememek için para telkif etmeyin!
dtext 25 240 200 4] Yetkili'yle tartışıp konuyu uzatmayın!
dtext 25 260 200 5] İtiraz edebilir, hakkınızı aramakta özgürsünüz!
dtext 25 280 200 6] Özellikle küfür cezası'na tolerans yok bilginize!
dtext 25 300 200 7] Yetkili'yle muhattab olmayın oyununuz etkilenir!
dtext 25 320 200 8] Suç işlediyseniz cezasız kalmaz unutmayın!
dtext 25 340 200 9] İlgili kuralları .hapiskural yazarak inceleyin!
dtext 25 360 200 10] İşlenen suç'a itiraz için Forum'lara bakın!
dtext 25 380 200 11] Hiç bir yetkili size kill çekemez, bu suçtur!
dtext 25 400 200 12] Bu kurallara uymayan oyuncu'lar banlanır!
dtext 67 435 1925 İyi vakit geçirmeniz dileğiyle
dtext 254 435 38 Kapat
button 294 432 4018 4019 1 0   //kapat
[dialog d_hapiskural text]
[dialog d_hapiskural button]
[itemdef i_jailout]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jailout
on=@create
timer=0
on=@timer
cont.tag.jailmenume=0
cont.events -e_jail
cont.sysmessage @56,,1 Hapis cezanız sona erdi.
cont.go jail9
remove
[itemdef i_killer]
name=Çok ayıp
id=i_memory
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special
on=@equip
if !(<cont.isgm>)
timer 3
cont.sayua 070d,0,0,0 *Ölum Cezası Aldı*
else
morex 1
timer 1
endif
on=@unequip
cont.stone 0
on=@timer
if !(<morex>)
morex 1
cont.hits 0
timer 1
else
remove
endif
return 1
[ITEMDEF i_hungry]
NAME=Aclik Köotüdür
ID=i_handr_1
TYPE=T_EQ_SCRIPT
WEIGHT=0
LAYER=layer_special
on=@create
attr=attr_invis|attr_decay
ON=@Equip
cont.sayua 025,0,0,0 *Spazm geçirmeye başlar*
cont.sfx snd_spell_poison
timer 1
ON=@Timer
attr=attr_invis|attr_decay
if (<cont.food> == 0)
if !( <cont.FLAGS> & 000000002 )
cont.sayua 025,0,0,0 *Spazm geçirir*
cont.damage 45
timer 2
else
cont.sayua 025,0,0,0 *Açlıktan ölur*
cont.hits 0
remove
endif
else
unequip
remove
return 1
on=@unequip
src.food 3
src.sysmessage @056,,1 Açlıktan başınız dönüyor!
return 0
[function iwilldie]
src.newitem i_hungry
act.equip
[itemdef i_sicilebaktim]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=sicilbak
on=@equip
target @,,1 Siciline bakmak istediğin oyuncuyu seç!
timer 20
on=@targon_char
dialog d_sicilebaktim
serv.bakti <src.name>, [<src.targ.name>] adlı oyuncunun siciline baktı!
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[itemdef i_forgiveme]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=Forgivemen
on=@equip
target @,,1 Kimi af etmek istiyorsunuz?
timer 20
on=@targon_char
src.targ.findid.i_jailout.timer=1
serv.bakti <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncunun hapis cezasını afetti.
src.targ.sysmessage @56,,1 Hapis cezanız <src.name> tarafından afedildi.
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[itemdef i_siciltemizle]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=Sicil Temizleyen
on=@equip
target @,,1 Kimin sicilini temizlemek istiyorsunuz?
timer 20
on=@targon_char
src.targ.sysmessage @56,,1 <src.name> tarafindan siciliniz temizlendi.
serv.bakti <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncunun sicilini temizledi.
src.targ.tag.jailflood=0
src.targ.tag.jailpage=0
src.targ.tag.jailbugabuse=0
src.targ.tag.jailkufur=0
src.targ.tag.jailihlal=0
src.targ.tag.jailhakaret=0
src.targ.tag.jailhuzur=0
src.targ.tag.jailspeed=0
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[dialog d_sicilebaktim] //
100,40
noclose
nomove
page 0
gumppictiled 110 160 200 260 87 //orta
gumppictiled 115 165 190 250 3004//beyaz
gumppictiled 100 130 220 50 87 //üst kahve
gumppictiled 105 135 210 40 3004 //üst beyaz
gumppictiled 110 390 200 5 87 //alt çizgi
for 15 15
button 275 <eval (<dlocal._for>*0)+393> 4018 4019 1 0 <dlocal._for>//kurallar
endfor
dtext 108 135 63 <src.name>:
dtext 219 135 60 İsimli Oyuncu'nun
dtext 135 154 60 SİCİL DETAYLARI LİSTESİ
dtext 125 190 200 Küfür: >>>>>>>>>>>
dtext 125 210 200 Hatalı Page: >>>>>>>
dtext 125 230 200 Alan İhlali: >>>>>>>>
dtext 125 250 200 Bug Abuse: >>>>>>>>
dtext 125 270 200 Yazı Tekrarı: >>>>>>
dtext 125 290 200 Huzursuzluk: >>>>>>>
dtext 125 310 200 Speed: >>>>>>>>>>>
dtext 125 330 200 Hakaret: >>>>>>>>>
dtext 238 396 38 Kapat
dtext 270 190 48 [<eval(<src.tag.jailkufur>>]
dtext 270 210 48 [<eval(<src.tag.jailpage>>]
dtext 270 230 48 [<eval(<src.tag.jailflood>>]
dtext 270 250 48 [<eval(<src.tag.jailihlal>>]
dtext 270 270 48 [<eval(<src.tag.jailbugabuse>>]
dtext 270 290 48 [<eval(<src.tag.jailhuzur>>]
dtext 270 310 48 [<eval(<src.tag.jailspeed>>]
dtext 270 330 48 [<eval(<src.tag.jailhakaret>>]
[dialog d_sicilebaktim text]
[dialog d_sicilebaktim button]
[itemdef i_jailtime_kufur]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail hakaret
on=@equip
target @,,1 (Küfür) suçundan kimi hapse atmakk istiyorsun?
timer 20
on=@targon_char
if (0<src.targ.tag.jailKufur>)
src.targ.tag.jailKufur=(<eval <src.targ.tag.jailKufur>> + 1)
src.targ.go jail7
src.targ.tag.jail 1
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=720000*<eval(<src.targ.tag.jailkufur>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> hapse gönderildi.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu (Küfür) suçundan hapse attı.
else
src.targ.tag.jailkufur=1
src.targ.go jail7
src.targ.tag.jail 1
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=720000
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> hapse gönderildi.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu (Küfür) suçundan hapse attı.
endif
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[itemdef i_jailtime_hakaret]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail hakaret
on=@equip
target @56,,1 (Küfür) suçundan kimi hapse atmakk istiyorsun?
timer 20
on=@targon_char
if (0<src.targ.tag.jailhakaret>)
src.targ.tag.jailHakaret=(<eval <src.targ.tag.jailhakaret>> + 1)
src.targ.go jail7
src.targ.tag.jail 8
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=3600*<eval(<src.targ.tag.jailHakaret>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Hakaret] suçundan hapse attı!
else
src.targ.tag.jailHakaret=1
src.targ.go jail7
src.targ.tag.jail 8
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=3600
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Hakaret] suçundan hapse attı!
endif
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[itemdef i_jailtime_hatalipage]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail page
on=@equip
target @,,1 [Hatalı Page] suçundan hapse atacağın oyuncuyu seç!
timer 20
on=@targon_char
if (0<src.targ.tag.jailhatalipage>)
src.targ.tag.jailhatalipage=(<eval <src.targ.tag.jailhatalipage>> + 1)
src.targ.go jail2
src.targ.tag.jail 2
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=14400*<eval(<src.targ.tag.jailhatalipage>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Hatalı Page] suçundan hapse attı!
else
src.targ.tag.jailhatalipage=1
src.targ.go jail2
src.targ.tag.jail 2
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=14400
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Hatalı Page] suçundan hapse attı!
endif
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[itemdef i_jailtime_ihlal]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail alan
on=@equip
target @056,,1 [Alan İhlali] suçundan hapse atacağın oyuncuyu seç!
timer 20
on=@targon_char
if (0<src.targ.tag.jailihlal>)
src.targ.tag.jailihlal=(<eval <src.targ.tag.jailihlal>> + 1)
src.targ.go jail1
src.targ.tag.jail 3
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=28800*<eval(<src.targ.tag.jailihlal>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Alan İhlali] suçundan hapse attı!
else
src.targ.tag.jailihlal=1
src.targ.go jail1
src.targ.tag.jail 3
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=28800
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Alan İhlali] suçundan hapse attı!
endif
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[itemdef i_jailtime_bugabuse]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail abuse
on=@equip
target @056,,1 [Bug Abuse] suçundan hapse atacağın oyuncuyu seç!
timer 20
on=@targon_char
if (0<src.targ.tag.jailbugabuse>)
src.targ.tag.jailbugabuse=(<eval <src.targ.tag.jailbugabuse>> + 1)
src.targ.go jail8
src.targ.tag.jail 4
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=345600*<eval(<src.targ.tag.jailbugabuse>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Bug Abuse] suçundan hapse attı!
else
src.targ.tag.jailbugabuse=1
src.targ.go jail8
src.targ.tag.jail 4
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=345600
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Bug Abuse] suçundan hapse attı!
endif
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[itemdef i_jailtime_flood]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail flood
on=@equip
target @056,,1 [Flood] suçundan hapse atacağın oyuncuyu seç!
timer 20
on=@targon_char
if (0<src.targ.tag.jailflood>)
src.targ.tag.jailflood=(<eval <src.targ.tag.jailflood>> + 1)
src.targ.go jail3
src.targ.tag.jail 5
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=7200*<eval(<src.targ.tag.jailflood>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Flood] suçundan hapse attı!
else
src.targ.tag.jailflood=1
src.targ.go jail3
src.targ.tag.jail 5
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=7200
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Flood] suçundan hapse attı!
endif
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[itemdef i_jailtime_Huzur]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail huzur
on=@equip
target @056,,1 [Genel Huzursuzluk] suçundan hapse atacağın oyuncuyu seç!
timer 20
on=@targon_char
if (0<src.targ.tag.jailhuzur>)
src.targ.tag.jailhuzur=(<eval <src.targ.tag.jailhuzur>> + 1)
src.targ.go jail4
src.targ.tag.jail 6
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=7200*<eval(<src.targ.tag.jailhuzur>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Genel Huzursuzluk] suçundan hapse attı!
else
src.targ.tag.jailhuzur=1
src.targ.go jail4
src.targ.tag.jail 6
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=7200
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Genel Huzursuzluk] suçundan hapse attı!
endif
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[itemdef i_jailtime_ban]
id=i_memory
type=t_eq_script
name=jail ban
on=@equip
target @056,,1 [Banlanma] talebiyle hapse atacağın oyuncuyu seç!
timer 20
on=@targon_char
if (0<src.targ.tag.jailban>)
src.targ.tag.jailban=(<eval <src.targ.tag.jailban>> + 1)
src.targ.go jail7
src.targ.tag.jail 7
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=144400*<eval(<src.targ.tag.jailban>>
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı.
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Banlanma] talebiyle hapse attı!
else
src.targ.tag.jailban=1
src.targ.go jail7
src.targ.tag.jail 7
src.targ.tag.jailmenume=1
src.targ.stone 0
src.targ.events +e_jail
src.newitem i_jailout
src.act.timer=144400
src.act.equip
src.act.cont <src.targ.uid>
src.sysmessage @56,,1 <src.targ.name> Hapse atıldı
serv.y <src.name>, <src.targ.name> isimli oyuncuyu [Banlanma] talebiyle hapse attı!
endif
remove
return 1
on=@timer
attr=attr_decay
remove
[events e_jail]
on=@itemdclick
if (<act.baseid>=i_runebook)
src.sysmessage @1153 Bu bölgede Runebook kullanamazsınız.
return 1
endif
on=@click
findid.i_jailout.morex (<findid.i_jailout.timer> / 60)
findid.i_jailout.morey (<findid.i_jailout.morex> / 60)
if (<tag.jail> == 1)
message=@0482,,1 [<eval(<tag.jailkufur>>, Küfür]
elseif (<tag.jail> == 2)
message=@0482,,1 [<eval(<tag.jailhatalipage>>, Hatalı Page]
elseif (<tag.jail> == 3)
message=@0482,,1 [<eval(<tag.jailihlal>>, Alan İhlali]
elseif (<tag.jail> == 4)
message=@0482,,1 [<eval(<tag.jailbugabuse>>, Hata Sömürme]
elseif (<tag.jail> == 5)
message=@0482,,1 [<eval(<tag.jailflood>>, Yazı Tekrarı]
elseif (<tag.jail> == 6)
message=@0482,,1 [<eval(<tag.jailhuzur>>, Genel Huzursuzluk]
elseif (<tag.jail> == 7)
message=@0482,,1 [<eval(<tag.jailban>>, Banlanacak]
elseif (<tag.jail> == 8)
message=@0482,,1 [<eval(<tag.jailhakaret>>, Hakaret]
endif
if (<findid.i_jailout.timer> < 61)
message=@062,,1 [Kalan süre: 1 Dakika]
elseif !(<findid.i_jailout.morey>)
message=@062,,1 [Kalan sure: <findid.i_jailout.morex> Dakika]
else
message=@062,,1 [Kalan sure: <findid.i_jailout.morey> Saat]
endif
On=@GetHit
if (<src.isgm>)
return 0
else
if !(<src.findid.i_taslama>)
src.newitem i_taslama
src.act.equip
endif
return 1
endif
On=@SpellEffect
if (<argn> == 59)
return 0
elseif (<src.isgm>)
return 0
else
if !(<src.findid.i_taslama>)
src.newitem i_taslama
src.act.equip
endif
return 1
endif
On=@SkillStart
if !(<isgm>)
skill fail
return 1
endif
[function jailtrig]
if (<account.plevel> > 1)
message <args>
endif
[eof]Yorumlar

Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylamalar

Oylama :
Üyelerin oylama ortalaması (10 dışında) : 5.00   
Oylar: 2 den itibaren 26-07-2017 10:58

Benzer Sayfalar

SayfalarYorumlarGönderenTarih
Help Menu - Page04s3d326-04-2020
Staff Book ve Jail Sistemi0Mesh20-06-2011
Jail0aldarson26-06-2010
Skills Menu0Amesron26-08-2009
Namer's Help Menu V1,20Amesron18-08-2009


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,