UO-Dev Arama


C:\sphere\Scripts\npcs\spherechar_human.scp içerisine

Yazar: DjAzraelL
Tarih: 05-07-2017 11:39

Arkadaşlar vendorların olduğu scripts içerisinde M ve F vendorları vardır.
Bu güzel tasarımlı scripts'i ikisinde'de aktif etmek için sadece:
Kod:
ON=@Dclick
src.dialog d_siseler
return 1

Yazmanız yeterli
Kod:
[CHARDEF 0491]
DEFNAME=C_H_ALCHEMIST_F
NAME=#NAMES_HUMANFEMALE the Alchemist
ID=C_WOMAN
DESIRES=i_gold,e_notoriety,t_magic
AVERSIONS=t_TRAP,t_eerie_stuff
TSPEECH=spk_human_prime
TSPEECH=jobalchemist
TSPEECH=spk_shopkeep
TSPEECH=spk_needs
TSPEECH=spk_rehello
TSPEECH=spk_human_default
TEVENTS=e_Human_HearUnk
TEVENTS=e_Human_Needs
TEVENTS=e_Human_ConvInit
TEVENTS=e_Human_Greet
TEVENTS=e_Human_Space
TEVENTS=e_Human_Refuse
TEVENTS=e_Human_Environ
CATEGORY=Civilized
SUBSECTION=Tradesmen
DESCRIPTION=Alchemist (female)

ON=@Create
NPC=brain_vendor
COLOR=colors_skin
STR={36 50}
DEX={36 50}
INT={51 65}
ALCHEMY={55.0 78.0}
TasteID={55.0 78.0}
WRESTLING={15.0 38.0}
MAGICRESISTANCE={25.0 48.0}
TACTICS={15.0 38.0}
POISONING={35.0 55.0}
ITEMNEWBIE=random_female_hair
COLOR=colors_hair

ON=@NPCRestock
ITEM=RANDOM_LIGHT
ITEM=i_shirt_plain
COLOR=colors_all
ITEM=random_pants
COLOR=colors_all
ITEM=i_robe
COLOR=colors_red
ITEM=random_shoes
COLOR=colors_neutral
ITEM=random_coin_purse
SELL=VENDOR_S_ALCHEMIST
BUY=VENDOR_B_ALCHEMIST

ON=@Click
message @1153,,1 [ Alchemist ]

ON=@Dclick
src.dialog d_siseler
return 1

[dialog d_siseler]
0,0
nomove
noclose
resizepic 0 0 83 255 270
resizepic 12 14 3000 230 242
dtextentry 155 225 28 20 990 1

dtext 50 15 0 Alchemist Menu
dtext 15 395 58 <src.sex Bay/Bayan> <src.name> :
dtext 15 420 58 Satilmayan siseleri alchemy yetenegini gelistirerek yapilabilirsiniz.
dtext 40 40 52 Bos sise
dtext 40 60 52 Cure Potion
dtext 40 80 52 Heal Potion
dtext 40 100 52 Poison Potion
dtext 40 120 52 Refresh Potion
dtext 40 140 52 Agility Potion
dtext 40 160 52 Strength Potion
dtext 40 180 52 Nightsight Potion
dtext 40 200 52 Mortar and Pestle
dtext 57 225 0 Kac adet ?
dtext 205 40 52 1 gp
dtext 205 60 52 6 gp
dtext 205 80 52 6 gp
dtext 205 100 52 4 gp
dtext 205 120 52 5 gp
dtext 205 140 52 4 gp
dtext 205 160 52 4 gp
dtext 205 180 52 3 gp
dtext 205 200 52 2 gp

tilepic 165 40 <serv.itemdef.i_bottle_empty.id>
tilepic 158 60 <serv.itemdef.i_potion_Cure.id>
tilepic 156 80 <serv.itemdef.i_potion_Heal.id>
tilepic 162 100 <serv.itemdef.i_potion_Poison.id>
tilepic 153 120 <serv.itemdef.i_potion_Refresh.id>
tilepic 166 140 <serv.itemdef.i_potion_Agility.id>
tilepic 158 160 <serv.itemdef.i_potion_Strength.id>
tilepic 165 180 <serv.itemdef.i_potion_Nightsight.id>
tilepic 165 200 <serv.itemdef.i_Mortar_Pestle.id>

button 224 15 3 4 1 0 1
button 20 44 2224 2224 1 0 2
button 20 64 2224 2224 1 0 3
button 20 84 2224 2224 1 0 4
button 20 104 2224 2224 1 0 5
button 20 124 2224 2224 1 0 6
button 20 144 2224 2224 1 0 7
button 20 164 2224 2224 1 0 8
button 20 184 2224 2224 1 0 9
button 20 204 2224 2224 1 0 10

[dialog d_siseler button]
on 1
src.sysmessage @1153 Vazgectiniz.
on 2
IF !(<IsNum <ArgTxt[1]>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir rakam girisi yapin.
Return 1
Endif
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam "0" olamaz.
Return 1
Endif
if (<ArgTxt[1]> < 1) && (<ArgTxt[1]> > 255)
Src.Sysmessage @38,,1 Alacaginiz adet 1'den kucuk 255'den buyuk olamaz.
Return 1
Endif
If (<Src.Bankbalance> < 1)
Src.Sysmessage @38,,1 Bankanızda yeteri miktarda para bulunmuyor.
Return 1
Endif
Src.Gold -=<Eval <ArgTxt[1]>*1>
src.newitem i_bottle_empty,<argtxt[1]>
src.act.bounce
endif
on 3
IF !(<IsNum <ArgTxt[1]>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir rakam girisi yapin.
Return 1
Endif
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam "0" olamaz.
Return 1
Endif
if (<ArgTxt[1]> < 1) && (<ArgTxt[1]> > 255)
Src.Sysmessage @38,,1 Alacaginiz adet 1'den kucuk 255'den buyuk olamaz.
Return 1
Endif
If (<Src.Bankbalance> < 6)
Src.Sysmessage @38,,1 Bankanızda yeteri miktarda para bulunmuyor.
Return 1
Endif
Src.Gold -=<Eval <ArgTxt[1]>*6>
src.newitem i_potion_cure,<argtxt[1]>
src.act.bounce
endif
on 4
IF !(<IsNum <ArgTxt[1]>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir rakam girisi yapin.
Return 1
Endif
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam "0" olamaz.
Return 1
Endif
if (<ArgTxt[1]> < 1) && (<ArgTxt[1]> > 255)
Src.Sysmessage @38,,1 Alacaginiz adet 1'den kucuk 255'den buyuk olamaz.
Return 1
Endif
If (<Src.Bankbalance> < 6)
Src.Sysmessage @38,,1 Bankanızda yeteri miktarda para bulunmuyor.
Return 1
Endif
Src.Gold -=<Eval <ArgTxt[1]>*6>
src.newitem i_potion_heal,<argtxt[1]>
src.act.bounce
endif
on 5
IF !(<IsNum <ArgTxt[1]>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir rakam girisi yapin.
Return 1
Endif
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam "0" olamaz.
Return 1
Endif
if (<ArgTxt[1]> < 1) && (<ArgTxt[1]> > 255)
Src.Sysmessage @38,,1 Alacaginiz adet 1'den kucuk 255'den buyuk olamaz.
Return 1
Endif
If (<Src.Bankbalance> < 4)
Src.Sysmessage @38,,1 Bankanızda yeteri miktarda para bulunmuyor.
Return 1
Endif
Src.Gold -=<Eval <ArgTxt[1]>*4>
src.newitem i_potion_Poison,<argtxt[1]>
src.act.bounce
endif
on 6
IF !(<IsNum <ArgTxt[1]>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir rakam girisi yapin.
Return 1
Endif
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam "0" olamaz.
Return 1
Endif
if (<ArgTxt[1]> < 1) && (<ArgTxt[1]> > 255)
Src.Sysmessage @38,,1 Alacaginiz adet 1'den kucuk 255'den buyuk olamaz.
Return 1
Endif
If (<Src.Bankbalance> < 5)
Src.Sysmessage @38,,1 Bankanızda yeteri miktarda para bulunmuyor.
Return 1
Endif
Src.Gold -=<Eval <ArgTxt[1]>*5>
src.newitem i_potion_Refresh,<argtxt[1]>
src.act.bounce
endif
on 7
IF !(<IsNum <ArgTxt[1]>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir rakam girisi yapin.
Return 1
Endif
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam "0" olamaz.
Return 1
Endif
if (<ArgTxt[1]> < 1) && (<ArgTxt[1]> > 255)
Src.Sysmessage @38,,1 Alacaginiz adet 1'den kucuk 255'den buyuk olamaz.
Return 1
Endif
If (<Src.Bankbalance> < 4)
Src.Sysmessage @38,,1 Bankanızda yeteri miktarda para bulunmuyor.
Return 1
Endif
Src.Gold -=<Eval <ArgTxt[1]>*4>
src.newitem i_potion_Agility,<argtxt[1]>
src.act.bounce
endif
on 8
IF !(<IsNum <ArgTxt[1]>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir rakam girisi yapin.
Return 1
Endif
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam "0" olamaz.
Return 1
Endif
if (<ArgTxt[1]> < 1) && (<ArgTxt[1]> > 255)
Src.Sysmessage @38,,1 Alacaginiz adet 1'den kucuk 255'den buyuk olamaz.
Return 1
Endif
If (<Src.Bankbalance> < 4)
Src.Sysmessage @38,,1 Bankanızda yeteri miktarda para bulunmuyor.
Return 1
Endif
Src.Gold -=<Eval <ArgTxt[1]>*4>
src.newitem i_potion_Strength,<argtxt[1]>
src.act.bounce
endif
on 9
IF !(<IsNum <ArgTxt[1]>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir rakam girisi yapin.
Return 1
Endif
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam "0" olamaz.
Return 1
Endif
if (<ArgTxt[1]> < 1) && (<ArgTxt[1]> > 255)
Src.Sysmessage @38,,1 Alacaginiz adet 1'den kucuk 255'den buyuk olamaz.
Return 1
Endif
If (<Src.Bankbalance> < 3)
Src.Sysmessage @38,,1 Bankanızda yeteri miktarda para bulunmuyor.
Return 1
Endif
Src.Gold -=<Eval <ArgTxt[1]>*3>
src.newitem i_potion_Nightsight,<argtxt[1]>
src.act.bounce
endif
on 10
IF !(<IsNum <ArgTxt[1]>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir rakam girisi yapin.
Return 1
Endif
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam "0" olamaz.
Return 1
Endif
if (<ArgTxt[1]> < 1) && (<ArgTxt[1]> > 255)
Src.Sysmessage @38,,1 Alacaginiz adet 1'den kucuk 255'den buyuk olamaz.
Return 1
Endif
If (<Src.Bankbalance> < 2)
Src.Sysmessage @38,,1 Bankanızda yeteri miktarda para bulunmuyor.
Return 1
Endif
Src.Gold -=<Eval <ArgTxt[1]>*2>
src.newitem i_mortar_pestle,<argtxt[1]>
src.act.bounce
endifYorumlar

Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylamalar

Oylama :
Üyelerin oylama ortalaması (10 dışında) : Henüz Oylanmamış   
Oylar: 0

Benzer Sayfalar

SayfalarYorumlarGönderenTarih
Alchemist's Bauble0TheRaskol04-08-2009


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,