[All Triggers]

Marshall Longcloak - 24-07-2017 18:38
Wikipedia kaynaklı trigger listesinin tanımlarını Türkçeye çevirdiğim döküman. [Döküman tamamlandı eksikler bildirilirse tamamlanabilir] #2017
Döküman trigger function'larının bilgisi verilerek devam edilebilir ama şuan kesin değil vakit buldukça güncellerim.

Triggers [Tetikleyiciler]
1)Characters (Karakterler Trigger'ları)

@AfterClick (Nesne tek tık ile tetiklendikten(click) sonra objenin ismi gösterilmeden hemen önce devreye girer(tetiklenir).
@CallGuards (Oyuncu guards(korumaları) çağırtığında devreye girer.(tetiklenir)
@CharClick (Başka bir oyuncu(karakter) tarafından tıklanır(click) tıklanmaz devreye girer.
@CharClientTooltip (Araç bilgisi karaktere gönderildiğinde tetiklenir.
@CharDClick (Bir oyuncu başka bir oyuncuya çift tıkladığında devreye girer.(Double Click)
@CharTradeAccepted (Ticaret menüsü onayandırken devreye girer. (iki oyuncu arasında accept)
@Click (Objeye tek tıklandığında devreye girer.
@ClientTooltip (Araç bilgisi veya paket bilgisi göndermek üzereyken tetiklenir.
@ContextMenuRequest Bir istemci nesnenin bağlam menüsü seçeneklerini istediğinde tetiklenir.
@ContextMenuSelect Bir istemci nesne için bir bağlam menüsü seçeneği seçtiğinde tetiklenir.
@Create Dünya üzerinde bir yerleştirme yaratılmadan önce bu trigger devreye girer.
@Criminal Karakter suçlu olduğunda devreye girer.
@DClick Objeye çift tıklandığında devreye girer.
@Destroy Bir obje silinirken devreye girer.
@Dismount Oyuncu attan inerken tetiklenir.
@EnvironChange Karakter için çevresel ortam değişikliği olduğunda devreye girer.
@ExpChange Karakterin deneyim puan’larında değişik olduğunda devreye girer.(Level)
@ExpLevelChange Karakter level ile ilgili değişikliklerde tetiklenir.(sphere.ini level sistemi açılmalı)
@FameChange Karakterin fame değişikliklerinde devreye girer.
@HouseDesignCommit -
@HouseDesignExit Karakter ev tasarımı modundan çıktığında devreye girer.
@Hunger Karakterin açlık seviyesi azaldığında devreye girer.
@ItemAfterClick Bir iteme tıklandıktan sonra tetiklenir.
@ItemBuy Oyuncu vendordan birşey satın aldığında tetiklenir.
@ItemClick Karakter bir iteme tek tık yaptığında tetiklenir.
@ItemClientTooltip Tooltips’e bir item bilgisi gönderilmek üzereyken tetiklenir.
@ItemContextMenuRequest Bir item için bilgi menüsü talep edildiğinde devreye girer. (info)
@ItemContextMenuSelect Bir item için seçenek menüsü seçildiğinde devreye girer.
@ItemCreate Yaratım dünyaya yerleştirilmeden önce devreye girer, bu işlemin sonucundan oyuncu sorumludur. (Explosion Potion)
@ItemDamage Oyuncu bir iteme zarar verdiğinde devreye girer.
@ItemDClick Bir iteme çift tıklandığında devreye girer.
@ItemDropOn_Char Bir karakterden başka bir karaktere item düştüğü zaman devreye girer.
@ItemDropOn_Ground Oyuncu bir itemi yere attığında veya bıraktığında devreye girer.(çöp atma yasağı gibi sistemler bu trigger ile yazılabilir)
@ItemDropOn_Item Bir itemi başka bir itemin içine veya üzerine bıraktığında devreye girer.
@ItemDropOn_Self Karakter başka bir itemi başka bir itemin içine attığında devreye girer.
@ItemEquip Karakter bir item giydiğinde devreye girer.
@ItemEquipTest Bir eşyayı giymek üzereyken tetiklenir.
@ItemPickUp_Ground Oyuncu bir eşyayı yerden kaldırdığında tetiklenir.
@ItemPickUp_Pack Oyuncu bir konteynırın içinden eşyayı aldığında tetiklenir.
@ItemPickUp_Self Bir itemin içinden başka bir item çekildiğinde devreye girer.
@ItemPickUp_Stack Bir item yığınından karakter eşya aldığında devreye girer. (100 emty bottle’dan 1’I gibi)
@ItemSell Oyuncu vendora bir eşya sattığında tetiklenir.
@ItemSpellEffect Karakter bir büyü ile iteme çarptığında tetiklenir.
@ItemStep Karakter bir itemin üzerine yürüdüğünde tetiklenir.
@ItemTargOn_Cancel Karakter bir öğenin hedef imlecini iptal ettiğinde tetiklenir.
@ItemTargOn_Char Karakter, bir öğenin hedef imleciyle bir karakteri hedeflediğinde tetiklenir.
@ItemTargOn_Ground Karakter, bir itemin hedef imleciyle yeri hedeflediğinde devreye girer.
@ItemTargOn_Item Oyuncu, bir itemin hedef imleyciyle başka bir itemi hedef aldığında tetiklenir.
@ItemToolTip Karakter bir öğe için eski stil araç ipuçları istediğinde tetiklenir.
@ItemUnEquip Karakter, bir itemi çıkardığında tetiklenir.
@Jailed Karakter jaile gönderildiğinde tetiklenir.
@KarmaChange Karma değişiklikleri olduğunda tetiklenir.
@Login Karakter oyuna giriş yaptığında devreye girer.
@Logout Oyuncu oyundan çıkarken tetiklenir.
@Mount Karakter bineğe bindiğinde tetiklenir.
@MurderDecay -
@MurderMark Karakter bir kill kazanmak üzereyken devreye girer.
@PersonalSpace Karakterin üzerinden geçildiğinde devreye girer.
@PetDesert -
@Profile Bir oyuncu diğer oyuncunun bilgilerini paperdoll’dan okumaya çalıştığında devreye girer.
@ReceiveItem -
@RegionEnter Karakter bir bölgeye giriş yaptığında devreye girer.
@RegionLeave Karakter bir bölgeden ayrıldığında devreye girer.
@Rename Karakter başka adlandırma yaptığında devreye girer.
@SeeCrime Oyuncu bir suçlu karakter gördüğünde devreye girer.
@SkillAbort Karakter, bir skill’I absorbe ettiğinde devreye girer.
@SkillChange Skill seviyesinde bir değişiklik olduğunda devreye girer.
@SkillFail Bir skill başarısız olduğunda devreye girer.
@SkillGain Skill kazanımı olduğunda devreye girer.
@SkillMakeItem Oyuncu bir item yarattığında(crafting) ettiğinde devreye girer.
@SkillMenu Bir skill menu göründüğünde devreye girer.
@SkillPreStart Karakter bir beceri başlattığında, herhangi bir sabit kodlanmış işlem gerçekleşmeden devreye girer.
@SkillSelect Skill menüsün’den bir skill seçildiğinde devreye girer.
@SkillStart Karakter, bir skill(yetenek) başlattığında devreye girer.
@SkillSuccess Karakter başarılı bir skill kullandığında devreye girer.
@SkillUseQuick Karakter hızlı bir yetenek kullandığında devreye girer.
@SpellBook Karakter spell book açtığında devreye girer.
@SpellCast Karakter bir büyü atarsa tetiklenir.
@SpellEffect Bir büyü etkisiyle oyuncu vurulduğunda devreye girer.
@SpellFail Büyü kullanımı başarısız olduğunda devreye girer.
@SpellSelect Oyuncu kullanmak için bir büyü seçtiğinde devreye girer.
@SpellSuccess Bir büyü başarıldığında devreye girer.
@StatChange Karakterin stat değişikliğinde devreye girer.
@StepStealth (Karakter gizlenmiş biçimde adım attığında devreye girer.
@ToolTip -
Alt Katagoriler
Karakter komutlarını üç alt kategori trigger şu şekilde takip ediyor. (Combat, Npcs, Players)
@Attack (Karakter, bir başka karaktere saldırı başlattığında devreye girer)
@CombatAdd (Bu trigger saldırgan listesine eklendiğinde devreye girer)
@CombatDelete (Biri saldırgan listemden silindiğinde devreye girer)
@CombatEnd (Geçerli(aktif) hedef kalmadığında devreye girer)
@CombatStart (Bir savaşa başlarken ve bir savaş son bulduğunda tetiklenir)
@Death (Karakterin canı sıfıra ulaştığında devreye girer ve ölmek üzeredir)
@DeathCorpse (Karakter ölüp cesede dönüştüğünde tetiklenir)
@GetHit (Oyuncu hasar aldığında devreye girer)
@Hit (Oyuncu, başka bir oyuncuya hasar verdiğinde devreye girer)
@HitMiss (Hasar(vuruş,büyü) ıskaladığında devreye girer)
@Kill (Bu trigger ölen bir oyuncunun, katillerinin hepsi için devreye girer death list, deathcorpse list gibi son saldırgan ve yağmacıların listeleri kontrol edilip hüküm verilir)
@MurderDecay (Karakterin kill sayısı azalmaya başladığında devreye girer)
@MurderMark (Karakterin cinayet sayısı artmaya başladığında devreye girer)
@NPCAcceptItem (Bir npc başka bir karakterin verdiği itemi kabul etmek üzereyken devreye girer)
@NPCActFight (Bir npc savaşırken periyodik olarak bu trigger devreye girer)
@NPCActFollow (Npc bir karaktere yaklaşmaya veya uzaklaşmaya teşebbüs ettiğinde devreye girer)
@NPCAction (Npc saldırı kararı aldığında devreye girer. Bu tetikleyicinin revizyon notları "Bu tetikleyici yalnızca EF_NPCAct_Triggers ayarlandığında ve EF_Minimize_Triggers sphere.ini dosyasında NOT" olarak ayarlanırsa tetiklenir)
@NPCHearGreeting (Npc başka karakterden konuşmalar duyduğunda devreye girer)
@NPCHearUnknown (Npc anlam veremediği bir konuşma duyduğunda devreye girer, bunun tetikleyici bir komut olmadığını anlar)
@NPCLookAtChar (Npc başka bir karakteri gördüğünde devreye girer)
@NPCLookAtItem (Npc bir item’I gördüğünde devreye girer)
@NPCLostTeleport (Bu trigger, bir NPC yuvadan uzaklaştığında yada kaybolduğunda HOME konumuna geri teleport olmak üzereyken devreye girer. Sphere.ini'deki LOSTNPCTELEPORT ayarı, bir NPC'nin kaybolmadan önce kendi evinden ne kadar uzaklıkta dolaşabileceğini denetler.)
@NPCRefuseItem (Npc başka bir oyuncu tarafından verilen itemi reddetmek üzereyken devreye girer)
@NPCRestock (Npc stok yenilerken devreye girer)
@NPCSeeNewPlayer (En yakınındaki oyuncunun farkına vardığında devreye girer)
@NPCSeeWantItem (Bir item alınmak istenildiğinde devreye girer)
@NPCSpecialAction (Bu trigger, bir NPC özel bir eylem yapmak üzere olduğunda devreye girer. Bu, yeni eylemler yazmak veya aşağıdaki işlemleri engellemek için kullanılabilir: Yangın elementleri ateş atıyor.Örümcekler örümcek ağı düşüyor.)
@PartyDisband (Oyuncu partiyi dağıtmak üzereyken devreye girer)
@PartyInvite (Bir oyuncu parti daveti gönderdiğinde ve diğer oyuncu kabul etmek üzereyken devreye girer)
@PartyLeave (Oyuncu parti’den ayrılmak üzereyken devreye girer)
@PartyRemove (Master partiden bir oyuncu atmak üzereyken devreye girer)
@TradeAccepted (İki oyuncu arasında ticaret anlaşması kabul edilirken devreye girer iki tarafıda tetikler)
@UserChatButton (Oyuncu paperdoll’daki chat butonuna bastığında devreye girer)
@UserExtCmd (Oyuncu genişletilmiş komut paketi gönderdiğinde devreye girer)
@UserExWalkLimit (Bu trigger, bir oyuncu Sphere.ini'deki WALKBUFFER ve WALKREGEN ayarları tarafından tanımlanan yürüme limitini aştığında devreye girer. Bu, oyuncunun olması gerekenden daha hızlı çalışması için bir hile kullandığını gösterebilir (ör. Hızaşırtma) veya sunucu ile istemci arasındaki bağlantı yetersizliğinin bir sonucu olabilir.)
@UserGuildButton (Paperdoll’daki guild butonuna basıldığında devreye girer)
@UserKRToolbar (Kingdom Reborn araç çubuğunda bir butona basıldığında devreye girer)
@UserMailBag (Başka bir oyuncu tarafından posta geldiğinde devreye girer. Mevcut bir system gerklidir)
@UserQuestArrowClick (Bu trigger, bir oyuncu ARROWQUEST komutunu kullanarak görüntülenen arayış okunu tıklattığında devreye girer.)
@UserQuestButton (Player paperdoll’daki quest butonuna bastığında devreye girer)
@UserSkills (Bu tetikleyici, bir istemciye bir beceri güncellemesi gönderildiğinde devreye girer. Bu normalde oyuncu beceri menüsüne eriştiğinde veya bir beceri kazancı aldıklarında devreye girer. INFO komutu kullanıldığında da tetiklenebilir..)
@UserSpecialMove (Oyuncu özel bir hareket kullanmaya çalıştığında tetiklenir)
@UserVirtueInvoke (Oyuncu bir macro ile invoke yetenekleri kullanmaya başladığında devreye girer)
@UserWarmode (Oyuncu savaş ve barış modu üzerinde geçiş yaparken devreye girer)
@Resurrect Bir karakter reslenmek üzereyken devreye girer.
@SeeHidden Oyuncu gizlenmiş birini gördüğünde tetikelenir ve görmek isteyip istemediği denetlenebilir.
@SpellTargetCancel Oyuncu büyü target'ını iptal ettiğinde devreye girer.
@Effect Bir obje doğrudan hedeflenmiş yada alan büyüsüyle etkilendiğinde devreye girer.
@Eat Oyuncu birşeyler yediğinde devreye girer.
@Dye Bir boya kovası ile eşya boyandığında devreye girer @Create trigger'ı ile aynı şeritte hareket eder.
@Damage Item darbe aldığında devreye girer.

Regions
Regions Triggers
Alan trigger'ları

@Enter Oyuncu bir bölgeye giriş yaptığında tetiklenir.
@Exit Oyuncu bölgeden çıktığında tetiklenir.
@RegPeriodic -
@Step Bölgeye adım atıldığında devreye girer.
@ResourceTest Kaynağın spawn ürettiği düşünüldüğünde devreye girer.
@ResourceFound Kaynak spawn’landığında tetiklenir.

Spell Triggers
@Fail Başarısız bir büyü kullanımı gerçekleştiğinde devreye girer.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamıştır.

OYLAMALAR

Oylama :
Üyelerin oylama ortalaması (10 dışında) : 10.00   
Oylar: 5 den itibaren 27-04-2020 23:01

İLGİLİ BAŞLIKLAR