UO-Dev Arama


Mücadele Sistemi

Yazar: MirroR
Tarih: 29-11-2017 15:18

Nedir ne işe yarar?
Belirli süreli mücadele sistemi.
Bir mobil oyun uygulamasının görevinden esinlenip yapılmıştır. Sürekli olarak yaratık keserek sıralamanın en üstünde yer almak.

1- Birincilikle bitiren kişi bütün ödülleri almaya hak kazanır.
2- Sıralamayı 2 ila 20 arasında bitiren oyuncular 2 - 20 ödüllerini almaya hak kazanır.
3- Sıralamayı 20 ve sonrası bitirenler sadece teselli ödüllerini almaya hak kazanır.

Mücadele yetkililer tarafından ne zaman istenirse o zaman başlatılır.. Mücadele süresi ve Ödüller Sistemin kontrol panelinden ayarlanmaktadır.

.asalet_odulkontrol // Kontrol paneline ulaşım.

sphere.ini içerisinde //EventsPet= kısmını bulup
EventsPet=e_npc // bu şekilde yapmalısınız.

Hangi yaratığın ne kadar puan vermesini istiyorsanız scp nin en alt kısmında bulunan e_npc kısmında örnekler verilmiştir. göz atınız.

Sistem için oyuncular üzerinde herhangi bir fix durumu söz konusu olursa diye e_asalet diye events açılmıştır oradan istediğinizi yapabilirsiniz.

Kod:
[chardef c_man_asalet]
id = c_woman
name=#names_humanfemale

on=@click
message @,,1 [Asalet Yarışması]
message @058 <name>
return 1

on=@create
str = 1
hits = 1
flags = statf_freeze
itemnewbie = i_hat_wizards
color = 0481
itemnewbie = i_tunic
color = 0481
itemnewbie = i_sandals
color = 0481
itemnewbie = i_skirt_long
color = 0481
itemnewbie = i_lantern
color = 0481

on=@dclick
local._isasalet = <serv.list.asalet.findelem <src>>
ref1 = <serv.list.asalet.<dlocal._isasalet>>
if (<distance <src>> > 4)
src.sysmessage @34,,1 Yaklaşmalısınız.
elif (<dvar._asalet> != 1)
src.sysmessage @34,,1 Mücadele henüz başlamamış.
return 1
elif (<ref1> != <src>)
sdialog d_asalet
elif (<ref1> == <src>)
sdialog d_asalet,2
endif
return 1


Kod:
[dialog d_asalet]
0,0
page 1
resizepic 50 50 5170 250 400
dtext 130 53 044 Katılım Menüsü
dhtmlgump 75 100 210 300 0 0  Merhaba hoşgeldin <def.bfont_green><src.name><def.br><def.bfont_black>Etkinliğimizin amacı oyuncuların kendi aralarındaki mücadelelerini görebilmek.<def.br><def.br>Merak etmeyin bizlerde en az sizler kadar iyi biliyoruz.<def.br>Kimsenin boş bir amaç uğruna mücadele etmiyeceğini!<def.br><def.br>Zaman kaybetme önce etkinlik ödüllerine göz at.<def.br>Katılıp katılmayacağına daha sonra karar verirsin.
dbutton 75 355 0 3 3,Etkinlik Ödülleri
dbutton 75 377 1 0 1,Katıl!
dbutton 75 399 0 2 2,Sıralamayı Görüntüle

local._down = 90
page 2
resizepic 50 50 5170 250 550
dtext 110 53 044 Şuana Kadar En İyiler
dtext 70 73 34 İsim:                 Puan:
dbutton 70 529 0 3 3,Etkinlik Ödülleri
obj = <serv.list.asalet.<serv.list.asalet.findelem <src>>>
if (<obj> == <src>)
dbutton 70 551 0 5 5,Ayrıl!
endif
for 0 <eval <serv.list.asalet.count>-1>
ref1 = <serv.list.asalet.<dlocal._for>>
if (<ref1>)
dtext 70 <dlocal._down> <qval (<ref1.isonline>)?044:38> <ref1.name>
dtext 230 <dlocal._down> <qval (<ref1.isonline>)?044:38> <ref1.dtag._asalet>
endif
local._down +=22
endfor

page 3
resizepic 50 50 5170 250 375
fgeri 75 80 0 2 2,Geri Gel
dtext 125 53 044 Ödül Sıralamaları
local._down = 110
for 21
if (<dlocal._for> == 1)
dbutton 75 <dlocal._down> 1 0 <eval <dlocal._for>+100>,<dlocal._for>'<getargvx <dlocal._for>,<def.trk_ek>> Ödülleri
elif (<dlocal._for> == 2)
dbutton 75 <dlocal._down> 1 0 <eval <dlocal._for>+100>,2 - 20'nin Ödülleri
elif (<dlocal._for> == 21)
dbutton 75 <eval <dlocal._down>-397> 1 0 <eval <dlocal._for>+100>,Teselli Ödülleri
endif
local._down +=22
endfor
dhtmlgump 75 200 210 220 0 0  1- Birincilikle bitiren kişi bütün ödülleri almaya hak kazanır.<def.br><def.br>2- Sıralamayı 2 ila 20 arasında bitiren oyuncular 2 - 20 ödüllerini almaya hak kazanır.<def.br><def.br>3- Sıralamyı 20 ve sonrası bitirenler sadece teselli ödüllerini almaya hak kazanır.

page 4
resizepic 50 50 5170 250 375
fgeri 75 80 0 3 3,Geri Gel
dtext 125 53 044 <qval (<src.dctag0._argn_asalet> != 21)?<src.dctag0._argn_asalet>':Tesellinin><getargvx <src.dctag0._argn_asalet>,<def.trk_ek>> Ödülleri
local._down = 110
for <f_array_lenght <var._asalet_oduller_<src.dctag0._argn_asalet>>>
local._item = <getargvx <dlocal._for>,<var._asalet_oduller_<src.dctag0._argn_asalet>>>
tilepic 200 <dlocal._down> <serv.itemdef.<local._item>.id>
dtext 80 <dlocal._down> 044 <serv.itemdef.<local._item>.name>
local._down +=25
endfor

page 5
resizepic 50 50 5170 250 200
dtext 111 53 044 Yine Bekleriz I'm <name>
dhtmlgump 75 100 210 300 0 0 Heyyy <def.bfont_green><src.name><def.br><def.br><def.bfont_black>Asalet yarışmasından ayrılmak istediğine emin misin ?
button 90 200 249 248 1 0 1000
button 200 200 243 241 0 2 2

[dialog d_asalet button]
on=1
serv.list.asalet.add = <src>
src.sysmessage @,,1 Sıralamaya katıldın, mücadeleye bir an önce başlamalısın!
src.events +e_asalet
src.tag._asalet =
sdialog d_asalet,2

on=100,200
src.ctag._argn_asalet = <eval <dargn1>-100>
sdialog d_asalet,4

on=1000
local._asd = <serv.list.asalet.findelem <src.uid>>
serv.list.asalet.<dlocal._asd>.remove
src.tag0._asalet =
src.events -e_asalet
src.sysmessage @34,,1 Ayrıldınız.
[function asalet_odulkontrol]
sdialog d_asalet_odul_kpaneli

[dialog d_asalet_odul_kpaneli]
-20,-20
nomove
bozobag 0,0,1500,768
dtext 600 30 044 Asalet Yarışması Kontrol Paneli
button 1200 590 249 248 1 0 1
dtext 525 600 044 Süre Dakika:
resizepic 600 600 5054 40 20
checkertrans 600 600 40 20
dtextentrylimited 604 600 35 20 1152 22 3 <dvar._asalet_zaman> // var._asalet_zaman // Sistemin ne zaman biteceği
dtext 650 600 044 Npc Puan:
resizepic 715 600 5054 40 20
checkertrans 715 600 40 20
dtextentrylimited 719 600 35 20 1152 23 3 <dvar._asalet_npc_puan> // var._asalet_npc_puan // oyuncu bir npc'yi kestiğinde kazanacağı puan
dtext 775 600 044 Player Puan:
resizepic 855 600 5054 40 20
checkertrans 855 600 40 20
dtextentrylimited 859 600 35 20 1152 24 3 <dvar._asalet_player_puan> // var._asalet_player_puan // oyuncu bir oyuncuyu kestiğinde kazanacağı puan
local._down = 55
for 21
resizepic 30 <dlocal._down> 5054 1355 20
checkertrans 30 <dlocal._down> 1355 20
if (<dlocal._for> != 21)
dtextentrylimited 54 <dlocal._down> 1400 20 1152 <dlocal._for> 220 <var._asalet_oduller_<dlocal._for>>
dtext 35 <dlocal._down> 044 <dlocal._for>.
else
dtext 35 <dlocal._down> 044 Teselli Ödülleri:
dtextentrylimited 124 <dlocal._down> 1400 20 1152 <dlocal._for> 210 <var._asalet_oduller_<dlocal._for>>
endif
local._down += 25
endfor
dhtmlgump 100 590 400 150 0 0 <def.bfont_white> Ödül verme! <def.bfont_yellow>Örnek Slot1: <def.bfont_lgreen>i_katana_vanq,i_katana_fire,robe_mage,<def.br><def.bfont_white>Önceki yarışma bitmeden yeni bir yarışma başlatmaya kalkmayın!<def.br>Okay dediğiniz taktirde sistem devreye girer.

[dialog d_asalet_odul_kpaneli button]
on=1
for 21
var._asalet_oduller_<dlocal._for> = <argtxt<dlocal._for>>
endfor
serv.newitem = i_stone_asalet
new.p = 5143,1751
new.timer = <eval <argtxt22>*60>
var._asalet_zaman = <eval <argtxt22>*60>
var._asalet_npc_puan = <argtxt23>
var._asalet_player_puan = <argtxt24>
serv.b @0785,,1 Asalet yarışması başlamıştır, katılacak olan tüm yarışmacılara şimdiden başarılar.
var._asalet = 1
sdialog d_asalet_odul_kpaneli


Kod:
[itemdef i_stone_asalet]
id = i_grave_stone
type = t_normal
name = asalet taşı

on=@click
message @,,1 <name>
message @38,,1 kalan Süre: <f_zamangoster <timer>>
return 1

on=@create
color = 07ad
attr = attr_move_never

on=@timer // ref1 = oyuncu - ref2 = bankasına atılan poset - ref3 oduller
for 0 <eval <serv.list.asalet.count>-1>
ref1 = <serv.list.asalet.<dlocal._for>>
local._ilkfor = <eval <dlocal._for>+1>
serv.newitem = i_backpack,1,<ref1.findlayer.(29)>
ref2 = <new>
ref2.color = 0796
ref2.name = asalet odulleri
ref2.contp = 118,140
if (<dlocal._for> == 0)
for <f_array_lenght <var._asalet_oduller_1>>
local._item = <getargvx <dlocal._for>,<var._asalet_oduller_1>>
serv.newitem = <local._item>,1,<ref2>
endfor
elif (<dlocal._for> > 0) && (<dlocal._for> <= 20)
for <f_array_lenght <var._asalet_oduller_<dlocal._ilkfor>>>
local._item = <getargvx <dlocal._for>,<var._asalet_oduller_<dlocal._ilkfor>>>
serv.newitem = <local._item>,1,<ref2>
endfor
elif (<dlocal._for> == 21)
for <f_array_lenght <var._asalet_oduller_21>>
local._item = <getargvx <dlocal._for>,<var._asalet_oduller_21>>
serv.newitem = <local._item>,1,<ref2>
endfor
endif
endfor
serv.b @0785,,1 Asalet yarışması sonlandı. Ödüller sahiplerinin bankasının sağ alt köşesine bırakıldı.
serv.b @044,,1 Asalet yarışması birincisi <uid.<serv.list.asalet.0>.name> olmuştur.
var._asaletci = <serv.list.asalet.0>
timerf 2,var._asalet =
timerf 2,serv.list.asalet.clear
timerf 3,remove
return 1


[events e_asalet]

Kod:
[events e_npcs]
on=@death
ref1 = <attacker.last>
if (<ref1.isplayer>) && (<ref1.isevent.e_asalet>)
if (<baseid> == c_skeleton)
local._asalet 3
elif (<baseid> == c_headless)
local._asalet 3
elif (<baseid> == c_dragon_green)
local._asalet 30
endif
ref1.sysmessage @,,1 <act.name> isimli yaratığı öldürerek <dlocal._asalet> puanı kazandınız.
ref1.tag._asalet +=<dlocal._asalet>
endif


Kod:
[function fgeri]
button <strarg <argv[0]>> <strarg <streat <argv[0]>>> 4014 4016 <streat <streat <argv[0]>>>
dtext <eval <strarg <argv[0]>>+35> <eval <strarg <streat <argv[0]>>>+2> 34 <argv[1]>

[function dbutton]
button <strarg <argv[0]>> <strarg <streat <argv[0]>>> 4005 4007 <streat <streat <argv[0]>>>
dtext <eval <strarg <argv[0]>>+35> <eval <strarg <streat <argv[0]>>>+2> 0480 <argv[1]>

[function getargvx]
if <argv[0[> == -1
return <eval <argv>-1>
else
return <argv[<argv[0]>]>
endif

[FUNCTION f_array_lenght]
return <dargv>

[eof]Yorumlar

Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylamalar

Oylama :
Üyelerin oylama ortalaması (10 dışında) : 7.00   
Oylar: 3 den itibaren 26-01-2018 20:49

Benzer Sayfalar

SayfalarYorumlarGönderenTarih
Aile Sistemi04s3d326-04-2020
Aile Sistemi0MirroR27-09-2017
Barbut Sistemi (Zar)0MirroR26-08-2017
Binek Geliştirme Sistemi0MirroR23-08-2016
Aile Sistemi0Flamer20-06-2016


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,