UO-Dev Arama


Yazar: Bilinmiyor
Tarih: 26-04-2020 18:28

https://i.hizliresim.com/xdroeA.jpg

Kod:
[Defname Depolama_Ayarlari]
Depo_Limit "60000" Depolanabilecek en fazla limit

[Defname Eklenecekler]
Eklenecekler_0 "i_reag_nightshade"
Eklenecekler_1 "i_reag_garlic"
Eklenecekler_2 "i_reag_black_pearl"
Eklenecekler_3 "i_reag_blood_moss"
Eklenecekler_4 "i_reag_mandrake_root"
Eklenecekler_5 "i_reag_ginseng"
Eklenecekler_6 "i_reag_sulfur_ash"
Eklenecekler_7 "i_reag_spider_silk"
Eklenecekler_8 "i_ore_iron"
Eklenecekler_9 "i_ore_silver"
Eklenecekler_10 "i_ore_shadow"
Eklenecekler_11 "i_ore_copper"
Eklenecekler_12 "i_ore_old_copper"
Eklenecekler_13 "i_ore_dull_copper"
Eklenecekler_14 "i_ore_bronze"
Eklenecekler_15 "i_ore_gold"
Eklenecekler_16 "i_ore_agapite"
Eklenecekler_17 "i_ore_verite"
Eklenecekler_18 "i_ore_valorite"
Eklenecekler_19 "i_ore_mytheril"
Eklenecekler_20 "i_ore_bloodrock"
Eklenecekler_21 "i_ore_blackrock"
Eklenecekler_22 "i_ingot_iron"
Eklenecekler_23 "i_ingot_silver"
Eklenecekler_24 "i_ingot_shadow"
Eklenecekler_25 "i_ingot_copper"
Eklenecekler_26 "i_ingot_old_copper"
Eklenecekler_27 "i_ingot_dull_copper"
Eklenecekler_28 "i_ingot_bronze"
Eklenecekler_29 "i_ingot_gold"
Eklenecekler_30 "i_ingot_agapite"
Eklenecekler_31 "i_ingot_verite"
Eklenecekler_32 "i_ingot_valorite
Eklenecekler_33 "i_ingot_mytheril"
Eklenecekler_34 "i_ingot_bloodrock"
Eklenecekler_35 "i_ingot_blackrock"

[Defname Orelerin_Renkleri]
Renk_iron "0"
Renk_silver "0482"
Renk_bronze "06d6"
Renk_gold "045e"
Renk_copper "0641"
Renk_old_copper "0590"
Renk_dull_copper "060a"
Renk_shadow "0770"
Renk_bloodrock "04c2"
Renk_blackrock "0455"
Renk_mytheril "0528"
Renk_verite "07d1"
Renk_agapite "0400"
Renk_valorite "0515"


[Itemdef i_materyal_kutusu]
ID 8191
Name Depolama Kasasi
Weight 50
Type=t_script
Value=100000

On=@Create
Attr Attr_Newbie|Attr_Decay
Color 07a1

On=@Click
Message @07a1,,1 Depolama Kasası
Return 1

On=@DClick
IF !(<Src> == <TopObj>)
Src.Sysmessage @38,,1 Sadece çantanızdayken kullanabilirsiniz.
Return 1
Endif
Target @07a1,,1 Eklemek istediğiniz eşyayı seçin.
Return 1

On=@TargOn_Ground
Return 1

On=@TargOn_Char
Return 1

On=@Targon_Item
While !<IsEmpty <Def.Eklenecekler_<dLocal._While>>>
Local.IsteBu <Def.Eklenecekler_<dLocal._While>>
IF (<Src.Targ.BaseID> = <Local.IsteBu>)
IF (<dTag0.<Src.Targ.BaseID>> < <Def.Depo_Limit>)
Local.Kalan <Eval <Def.Depo_Limit>-<dTag0.<Src.Targ.BaseID>>>
IF (<Src.Targ.Amount> > <dLocal.Kalan>)
Src.Targ.Amount -=<dLocal.Kalan>
Local.Eklenecek <dLocal.Kalan>
ElseIF (<Src.Targ.Amount> = <dLocal.Kalan>) || (<Src.Targ.Amount> < <dLocal.Kalan>)
Local.Eklenecek <Src.Targ.Amount>
Src.Targ.Remove
Endif
Tag0.<Src.Targ.BaseID> +=<dLocal.Eklenecek>
Src.Sysmessage @07a1,,1 <dLocal.Eklenecek> adet <Src.Targ.Name> depolandı.
Else
Src.Sysmessage @38,,1 Daha fazla <Src.Targ.Name> depolayamazsınız.
Endif
Return 1
Endif
EndWhile
IF (<Src.Targ> = <UID>)
SDialog Depolama_Kutusu
Return 1
Endif
Src.Sysmessage @38,,1 Bunu depolayamazsınız.
Return 1

[Dialog Depolama_Kutusu]
0,0

Resizepic 0 0 83 450 300
Checkertrans 7 10 437 280
Resizepic 0 300 83 450 105
Checkertrans 7 310 437 85
DText 20 40 339 Reg Alanı
DText 20 70 339 Ore Alanı
DText 20 100 339 Ingot Alanı
DText 20 130 339 Diğerleri

Button 120 43 5601 5605 0 1 99
Button 120 73 5601 5605 0 2 99
Button 120 103 5601 5605 0 4 99
//Button 120 133 5601 5605 0 6 99

Resizepic 30 363 9300 50 20
DTextentry 33 363 40 20 1152 1 0

Page 1

Button 390 340 2074 2075 1 0 1453
DText 30 313 1153 Hepsinden
DText 30 333 1153 Seçilenden
DText 90 363 339 Çıkar

Radio 10 316 5605 2092 0 1
Radio 10 336 5605 2092 0 2

DText 140 313 339 Reg Yap;
DText 160 333 1153 30'luk
DText 160 353 1153 60'lık
DText 160 373 1153 90'lık
Radio 140 336 5605 2092 0 3
Radio 140 356 5605 2092 0 4
Radio 140 376 5605 2092 0 5


DText 220 313 339 Ekle;
DText 240 333 1153 Sadece Çantadakileri
DText 240 353 1153 Sadece Bankadakileri
Radio 220 336 5605 2092 0 6
Radio 220 356 5605 2092 0 7


For 0 7
Resizepic 170 <Eval 40+(<dLocal._For>*30)> 9300 190 30
Resizepic 360 <Eval 40+(<dLocal._For>*30)> 9300 80 30
Checkbox 160 <Eval 40+(<dLocal._For>*30)> 2152 2153 0 <Eval <dLocal._For> + 100>
TilePichue 190 <Eval 46+(<dLocal._For>*30)> <Serv.Itemdef.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>.ID> 0
DText 240 <Eval 43+(<dLocal._For>*30)> 1152 <Serv.Itemdef.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>.Name>
DText 365 <Eval 43+(<dLocal._For>*30)> 1152 <BolukAyir <dTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>>>
EndForLocal.Sirala=0
Local.Sayfa=2

Page 2

For 8 21
IF (<dLocal.Sirala> > 7)
Local.Sirala 0
DText 370 12 90 İleri
Button 400 15 9702 9703 0 <Eval <Local.Sayfa>+1> 1
Local.Sayfa +=1

Page <Eval <Local.Sayfa>>
DText 210 12 90 Geri
Button 180 15 9706 9707 0 <Eval <Local.Sayfa>-1> 1
Endif
Button 390 340 2074 2075 1 0 1071
DText 30 313 1153 Hepsinden
DText 30 333 1153 Seçilenden
DText 90 363 339 Çıkar
Radio 10 316 5605 2092 0 8
Radio 10 336 5605 2092 0 9

DText 220 313 339 Ekle;
DText 240 333 1153 Sadece Çantadakileri
DText 240 353 1153 Sadece Bankadakileri
Radio 220 336 5605 2092 0 10
Radio 220 356 5605 2092 0 11


Resizepic 170 <Eval 40+(<dLocal.Sirala>*30)> 9300 190 30
Resizepic 360 <Eval 40+(<dLocal.Sirala>*30)> 9300 80 30
Checkbox 160 <Eval 40+(<dLocal.Sirala>*30)> 2152 2153 0 <Eval <dLocal._For> + 100>
TilePichue 190 <Eval 42+(<dLocal.Sirala>*30)> 6584 <Eval <Def.Renk_<StrSub 6 0 <Serv.Itemdef.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>.BaseID>>>>
DText 240 <Eval 43+(<dLocal.Sirala>*30)> 1152 <Serv.Itemdef.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>.Name>
DText 365 <Eval 43+(<dLocal.Sirala>*30)> 1152 <BolukAyir <dTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>>>
Local.Sirala ++
EndFor

Local.Sirala=0
Local.Sayfa=4
Page 4
For 22 35
IF (<dLocal.Sirala> > 7)
Local.Sirala 0
DText 370 12 90 İleri
Button 400 15 9702 9703 0 <Eval <Local.Sayfa>+1> 1
Local.Sayfa +=1

Page <Eval <Local.Sayfa>>   
DText 210 12 90 Geri
Button 180 15 9706 9707 0 <Eval <Local.Sayfa>-1> 1
Endif

Button 390 340 2074 2075 1 0 1041
DText 30 313 1153 Hepsinden
DText 30 333 1153 Seçilenden
DText 90 363 339 Çıkar
Radio 10 316 5605 2092 0 12
Radio 10 336 5605 2092 0 13

DText 220 313 339 Ekle;
DText 240 333 1153 Sadece Çantadakileri
DText 240 353 1153 Sadece Bankadakileri
Radio 220 336 5605 2092 0 14
Radio 220 356 5605 2092 0 15

Resizepic 170 <Eval 40+(<dLocal.Sirala>*30)> 9300 190 30
Resizepic 360 <Eval 40+(<dLocal.Sirala>*30)> 9300 80 30
Checkbox 160 <Eval 40+(<dLocal.Sirala>*30)> 2152 2153 0 <Eval <dLocal._For> + 100>
TilePichue 180 <Eval 42+(<dLocal.Sirala>*30)> 7152 <Eval <Def.Renk_<StrSub 8 0 <Serv.Itemdef.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>.BaseID>>>>
DText 240 <Eval 43+(<dLocal.Sirala>*30)> 1152 <Serv.Itemdef.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>.Name>
DText 365 <Eval 43+(<dLocal.Sirala>*30)> 1152 <BolukAyir <dTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>>>
Local.Sirala ++
EndFor


[Dialog Depolama_Kutusu Button]
On=1041
IF (<Src.Flags>&Statf_Freeze) || (<Src.Flags>&Statf_Dead)
Return 1
Endif
For 12 15
IF (<ArgChk[<dLocal._For>]>)
Local.Secilen <dLocal._For>
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.Secilen>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir seçim yapmadınız.
Return 1
Endif

IF (<dLocal.Secilen> = 12)
IF (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam " 0 " olamaz. <ArgTxt[1]>
Return 1
Endif
IF !STRRegex(^[0-9]+$,<Argtxt[1]>)
Src.Sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
Return 1
Endif
For 22 35
IF (<DTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>> >= <ArgTxt[1]>)
Local.BakBakalim ++
Endif
Endfor
For 22 35
IF (<DTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>> >= <ArgTxt[1]>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Src.Act.Amount <ArgTxt[1]>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>> -=<ArgTxt[1]>
Else
IF (<Tag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>>) && (<dLocal.BakBakalim>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Src.Act.Amount <dTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>=
Endif
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.BakBakalim>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hiç bir stoğunuz belirttiğiniz tutar kadar bulunmamaktadır.
Return 1
Else
Src.Sysmessage @07a1,,1 Tüm ingotlardan çıkartıldı.
Return 1
Endif
Return 1
Endif
/////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////

IF (<dLocal.Secilen> = 13)

IF (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam " 0 " olamaz.
Return 1
Endif
IF !STRRegex(^[0-9]+$,<Argtxt[1]>)
Src.Sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
Return 1
Endif
For 122 135
IF (<ArgChk[<DLocal._For>]>)
Local.Regler ++
IF (<Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>> >= <ArgTxt[1]>)
Local.BakHele ++
Endif
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.Regler>)
Src.Sysmessage @38,,1 Herhangi bir ingot seçmediniz.
Return 1
Endif
For 122 135
IF (<ArgChk[<DLocal._For>]>)
IF (<DTag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>> >= <ArgTxt[1]>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>
Src.Act.Amount <ArgTxt[1]>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>> = <Eval <dTag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>> - <ArgTxt[1]>>

Else
IF (<Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>>) && (<dLocal.BakHele>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>
Src.Act.Amount <dTag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>=
Endif
Endif
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.BakHele>)
Src.Sysmessage @38,,1 Seçmiş olduğunuz ingotlardan belirttiğiniz tutar kadar bulunmamaktadır.
Return 1
Else
Src.Sysmessage @07a1,,1 Seçtiğiniz ingotlardan çantanıza çıkartıldı.
Return 1
Endif
Return 1
Endif

IF (<dLocal.Secilen> = 14)

For 22 35
Local.Aranan <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Ref1=<UID>
ForCont <Src.Findlayer.21>
IF (<BaseID> = <Local.Aranan>)
IF (<Ref1.dTag.<Local.Aranan>> < <Def.Depo_Limit>)
Local.Kalan <Eval <Def.Depo_Limit>-<Ref1.DTag0.<Local.Aranan>>>
IF (<Amount> > <dLocal.Kalan>)
Amount -=<dLocal.Kalan>
Local.Eklenecek <dLocal.Kalan>
ElseIF (<Amount> = <dLocal.Kalan>) || (<Amount> < <dLocal.Kalan>)
Local.Eklenecek <Amount>
Remove
Endif
Ref1.Tag0.<Local.Aranan> +=<dLocal.Eklenecek>
Src.Sysmessage @07a1,,1 <dLocal.Eklenecek> adet <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolandı.
Else
Src.Sysmessage @38,,1 Daha fazla <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolayamazsınız.
Endif
Endif
EndFor
EndFor
Endif

IF (<dLocal.Secilen> = 15)
For 22 35
Local.Aranan <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Ref1=<UID>
ForCont <Src.Findlayer.29>
IF (<BaseID> = <Local.Aranan>)
IF (<Ref1.dTag.<Local.Aranan>> < <Def.Depo_Limit>)
Local.Kalan <Eval <Def.Depo_Limit>-<Ref1.DTag0.<Local.Aranan>>>
IF (<Amount> > <dLocal.Kalan>)
Amount -=<dLocal.Kalan>
Local.Eklenecek <dLocal.Kalan>
ElseIF (<Amount> = <dLocal.Kalan>) || (<Amount> < <dLocal.Kalan>)
Local.Eklenecek <Amount>
Remove
Endif
Ref1.Tag0.<Local.Aranan> +=<dLocal.Eklenecek>
Src.Sysmessage @07a1,,1 <dLocal.Eklenecek> adet <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolandı.
Else
Src.Sysmessage @38,,1 Daha fazla <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolayamazsınız.
Endif
Endif
EndFor
EndFor
Endif


On=1071
IF (<Src.Flags>&Statf_Freeze) || (<Src.Flags>&Statf_Dead)
Return 1
Endif
For 8 11
IF (<ArgChk[<dLocal._For>]>)
Local.Secilen <dLocal._For>
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.Secilen>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir seçim yapmadınız.
Return 1
Endif

IF (<dLocal.Secilen> = 8)
IF (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam " 0 " olamaz. <ArgTxt[1]>
Return 1
Endif
IF !STRRegex(^[0-9]+$,<Argtxt[1]>)
Src.Sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
Return 1
Endif
For 8 21
IF (<DTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>> >= <ArgTxt[1]>)
Local.BakBakalim ++
Endif
Endfor
For 8 21
IF (<DTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>> >= <ArgTxt[1]>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Src.Act.Amount <ArgTxt[1]>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>> -=<ArgTxt[1]>
Else
IF (<Tag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>>) && (<dLocal.BakBakalim>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Src.Act.Amount <dTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>=
Endif
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.BakBakalim>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hiç bir stoğunuz belirttiğiniz tutar kadar bulunmamaktadır.
Return 1
Else
Src.Sysmessage @07a1,,1 Tüm orelerden çıkartıldı.
Return 1
Endif
Return 1
Endif
/////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////

IF (<dLocal.Secilen> = 9)

IF (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam " 0 " olamaz.
Return 1
Endif
IF !STRRegex(^[0-9]+$,<Argtxt[1]>)
Src.Sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
Return 1
Endif
For 108 121
IF (<ArgChk[<DLocal._For>]>)
Local.Regler ++
IF (<Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>> >= <ArgTxt[1]>)
Local.BakHele ++
Endif
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.Regler>)
Src.Sysmessage @38,,1 Herhangi bir ore seçmediniz.
Return 1
Endif
For 108 121
IF (<ArgChk[<DLocal._For>]>)
IF (<DTag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>> >= <ArgTxt[1]>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>
Src.Act.Amount <ArgTxt[1]>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>> = <Eval <dTag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>> - <ArgTxt[1]>>
Else
IF (<Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>>) && (<dLocal.BakHele>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>
Src.Act.Amount <dTag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>=
Endif
Endif
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.BakHele>)
Src.Sysmessage @38,,1 Seçmiş olduğunuz orelerden belirttiğiniz tutar kadar bulunmamaktadır.
Return 1
Else
Src.Sysmessage @07a1,,1 Seçtiğiniz orelerden çantanıza çıkartıldı.
Return 1
Endif
Return 1
Endif

IF (<dLocal.Secilen> = 10)

For 8 21
Local.Aranan <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Ref1=<UID>
ForCont <Src.Findlayer.21>
IF (<BaseID> = <Local.Aranan>)
IF (<Ref1.dTag.<Local.Aranan>> < <Def.Depo_Limit>)
Local.Kalan <Eval <Def.Depo_Limit>-<Ref1.DTag0.<Local.Aranan>>>
IF (<Amount> > <dLocal.Kalan>)
Amount -=<dLocal.Kalan>
Local.Eklenecek <dLocal.Kalan>
ElseIF (<Amount> = <dLocal.Kalan>) || (<Amount> < <dLocal.Kalan>)
Local.Eklenecek <Amount>
Remove
Endif
Ref1.Tag0.<Local.Aranan> +=<dLocal.Eklenecek>
Src.Sysmessage @07a1,,1 <dLocal.Eklenecek> adet <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolandı.
Else
Src.Sysmessage @38,,1 Daha fazla <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolayamazsınız.
Endif
Endif
EndFor
EndFor
Endif
IF (<dLocal.Secilen> = 11)
For 8 21
Local.Aranan <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Ref1=<UID>
ForCont <Src.Findlayer.29>
IF (<BaseID> = <Local.Aranan>)
IF (<Ref1.dTag.<Local.Aranan>> < <Def.Depo_Limit>)
Local.Kalan <Eval <Def.Depo_Limit>-<Ref1.DTag0.<Local.Aranan>>>
IF (<Amount> > <dLocal.Kalan>)
Amount -=<dLocal.Kalan>
Local.Eklenecek <dLocal.Kalan>
ElseIF (<Amount> = <dLocal.Kalan>) || (<Amount> < <dLocal.Kalan>)
Local.Eklenecek <Amount>
Remove
Endif
Ref1.Tag0.<Local.Aranan> +=<dLocal.Eklenecek>
Src.Sysmessage @07a1,,1 <dLocal.Eklenecek> adet <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolandı.
Else
Src.Sysmessage @38,,1 Daha fazla <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolayamazsınız.
Endif
Endif
EndFor
EndFor
Endif

On=1453
IF (<Src.Flags>&Statf_Freeze) || (<Src.Flags>&Statf_Dead)
Return 1
Endif
For 1 7
IF (<ArgChk[<dLocal._For>]>)
Local.Secilen <dLocal._For>
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.Secilen>)
Src.Sysmessage @38,,1 Bir seçim yapmadınız.
Return 1
Endif


IF (<dLocal.Secilen> = 1)
IF (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam " 0 " olamaz.
Return 1
Endif
IF !STRRegex(^[0-9]+$,<Argtxt[1]>)
Src.Sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
Return 1
Endif
For 0 7
IF (<DTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>> >= <ArgTxt[1]>)
Local.BakBakalim ++
Endif
Endfor
For 0 7
IF (<DTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>> >= <ArgTxt[1]>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Src.Act.Amount <ArgTxt[1]>
Src.Act.Bounce
Src.Act.ContP 150 10
Tag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>> -= <ArgTxt[1]>
Else
IF (<Tag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>>) && (<dLocal.BakBakalim>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Src.Act.Amount <dTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>=
Endif
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.BakBakalim>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hiç bir stoğunuz belirttiğiniz tutar kadar bulunmamaktadır.
Return 1
Else
Src.Sysmessage @07a1,,1 Tüm reglerden çıkartıldı.
Return 1
Endif
Return 1
Endif

IF (<dLocal.Secilen> = 2) //////// 2. Seçenecek

IF (StrMatch('<StrSub 0 1 <ArgTxt[1]>>','0'))
Src.Sysmessage @38,,1 İlk rakam " 0 " olamaz.
Return 1
Endif
IF !STRRegex(^[0-9]+$,<Argtxt[1]>)
Src.Sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
Return 1
Endif
For 100 107
IF (<ArgChk[<DLocal._For>]>)
Local.Regler ++
IF (<Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>> >= <ArgTxt[1]>)
Local.BakHele ++
Endif
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.Regler>)
Src.Sysmessage @38,,1 Herhangi bir reg seçmediniz.
Return 1
Endif
For 100 1007
IF (<ArgChk[<DLocal._For>]>)
IF (<DTag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>> >= <ArgTxt[1]>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>
Src.Act.Amount <ArgTxt[1]>
Src.Act.Bounce
Src.Act.ContP 150 10
Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>> <Eval <dTag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>> - <ArgTxt[1]>>
Else
IF (<Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>>) && (<dLocal.BakHele>)
Src.Newitem <Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>
Src.Act.Amount <dTag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>>
Src.Act.Bounce
Tag0.<Def.Eklenecekler_<Eval <dLocal._For> - 100>>=
Endif
Endif
Endif
EndFor
IF !(<dLocal.BakHele>)
Src.Sysmessage @38,,1 Seçmiş olduğunuz reglerden belirttiğiniz tutar kadar bulunmamaktadır. <dLocal.Bakhele>
Return 1
Else
Src.Sysmessage @07a1,,1 Seçtiğiniz reglerden çantanıza çıkartıldı.
Return 1
Endif
Return 1
EndifIF (<dLocal.Secilen> = 3) //////// 3. Seçenecek
For 0 7
IF !(<DTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>> >= 30)
Src.Sysmessage @38,,1 Tüm reglerden 30'ar adet bulunmamaktadır.
Return 1
Else
Tag.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>> -=30
Endif
EndFor
Src.Newitem i_crystal_reagent_30
Src.Act.Bounce
Src.Sysmessage @07a1,,1 30'luk reg oluşturdunuz.
Return 1
EndifIF (<dLocal.Secilen> = 4) //////// 4. Seçenecek
For 0 7
IF !(<DTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>> >= 60)
Src.Sysmessage @38,,1 Tüm reglerden 60'ar adet bulunmamaktadır.
Return 1
Else
Tag.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>> -=60
Endif
EndFor
Src.Newitem i_crystal_reagent_60
Src.Act.Bounce
Src.Sysmessage @07a1,,1 60'lık reg oluşturdunuz.
Return 1
EndifIF (<dLocal.Secilen> = 5) //////// 5. Seçenecek
For 0 7
IF !(<DTag0.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>> >= 90)
Src.Sysmessage @38,,1 Tüm reglerden 90'ar adet bulunmamaktadır.
Return 1
Else
Tag.<Def.Eklenecekler_<dLocal._For>> -=90
Endif
EndFor
Src.Newitem i_crystal_reagent_90
Src.Act.Bounce
Src.Sysmessage @07a1,,1 90'lık reg oluşturdunuz.
Return 1
Endif

IF (<dLocal.Secilen> = 6)
For 0 7
Local.Aranan <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Ref1=<UID>
ForCont <Src.Findlayer.21>
IF (<BaseID> = <Local.Aranan>)
IF (<Ref1.dTag.<Local.Aranan>> < <Def.Depo_Limit>)
Local.Kalan <Eval <Def.Depo_Limit>-<Ref1.DTag0.<Local.Aranan>>>
IF (<Amount> > <dLocal.Kalan>)
Amount -=<dLocal.Kalan>
Local.Eklenecek <dLocal.Kalan>
ElseIF (<Amount> = <dLocal.Kalan>) || (<Amount> < <dLocal.Kalan>)
Local.Eklenecek <Amount>
Remove
Endif
Ref1.Tag0.<Local.Aranan> +=<dLocal.Eklenecek>
Src.Sysmessage @07a1,,1 <dLocal.Eklenecek> adet <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolandı.
Else
Src.Sysmessage @38,,1 Daha fazla <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolayamazsınız.
Endif
Endif
EndFor
EndFor
Endif

/////////////////////////////
IF (<dLocal.Secilen> = 7)
For 0 7
Local.Aranan <Def.Eklenecekler_<dLocal._For>>
Ref1=<UID>
ForCont <Src.Findlayer.29>
IF (<BaseID> = <Local.Aranan>)
IF (<Ref1.dTag.<Local.Aranan>> < <Def.Depo_Limit>)
Local.Kalan <Eval <Def.Depo_Limit>-<Ref1.DTag0.<Local.Aranan>>>
IF (<Amount> > <dLocal.Kalan>)
Amount -=<dLocal.Kalan>
Local.Eklenecek <dLocal.Kalan>
ElseIF (<Amount> = <dLocal.Kalan>) || (<Amount> < <dLocal.Kalan>)
Local.Eklenecek <Amount>
Remove
Endif
Ref1.Tag0.<Local.Aranan> +=<dLocal.Eklenecek>
Src.Sysmessage @07a1,,1 <dLocal.Eklenecek> adet <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolandı.
Else
Src.Sysmessage @38,,1 Daha fazla <Serv.Itemdef.<Local.Aranan>.Name> depolayamazsınız.
Endif
Endif
EndFor
EndFor
EndifYorumlar

Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylamalar

Oylama :
Üyelerin oylama ortalaması (10 dışında) : Henüz Oylanmamış   
Oylar: 0

Benzer Sayfalar

SayfalarYorumlarGönderenTarih
Pandora Kutusu0tayfun1220-08-2013
Çöp Kutusu0Weight17-04-2011
Materyal Çantası0TheRaskol15-05-2010
Çöp Kutusu0Rowall29-07-2009


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,