UO-Dev Arama

 

İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar
Skill Title: Apprentice
Toplam Mesaj: 62
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 21
Beğeni: 2
Mesaj #100266   08-01-2021 22:38 GMT    
     
MySql kullanmıyorum çalışmamasının sebebi MySqlleden mi ? bunu kullanamam mı


Script Kodu:
[CHARDEF c_h_genel_vendor]
Defname c_h_genel_vendor
Name #NAMES_HUMANMALE the Genel Tuccar
Id c_man
DESIRES=i_gold
CAN=mt_nonmover|mt_usehands|mt_equip

ON=@Create
invul=1
EVENTS +E_GENEL_VENDOR
THISVENDORS 2
STR=100
DEX=100
INT=100
ALLSKILLS=100.0
STEALTH=0
HIDING=0


[CHARDEF c_h_genel_vendor_f]
Defname c_h_genel_vendor_f
Name #NAMES_HUMANFEMALE the Genel Tuccar
Id c_WOMAN
DESIRES=i_gold
CAN=mt_nonmover|mt_usehands|mt_equip

ON=@Create
invul=1
EVENTS +E_GENEL_VENDOR
THISVENDORS 2
STR=100
DEX=100
INT=100
ALLSKILLS=100.0
STEALTH=0
HIDING=0


[EVENTS E_GENEL_VENDOR]
on=@dclick
IF (<SRC.ISUZAK <UID>>)
SRC.SYS_KIRMIZI Tüccara yetişemiyorsun.
RETURN 1S
ENDIF
SRC.CTAG0.VEND_GENERAL=<UID>
SRC.CTAG0.VEND_INDEX=0
SRC.CTAG0.VEND_ORDER="`date` DESC"
SRC.CTAG0.VEND_WHERE=
SRC.F_DIALOG D_VEND_MAIN_GENERAL
FACE <SRC>
RETURN 1

on=@click
msg_kirmizi (Genel Tüccar)[dialog d_vend_main_general]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>

MAIN 0,0,770,550,Genel Tüccar

DHTMLGUMP 50 50 220 25 1 0 <DEF.CENTER>EŞYA
DHTMLGUMP 280 50 150 25 1 0 <DEF.CENTER>FİYATI
DHTMLGUMP 440 50 150 25 1 0 <DEF.CENTER>EKLEME TARİHİ

//orta kısım
DORIGIN 20 80
OPAC 50,80,540,280

DILERI 80,400,100003
DGERI 50,400,100004


DB.CONNECT
IF (<DB.CONNECTED>)

IF (strmatch(*where*,'<src.ctag0.vend_where>'))
db.query "SELECT id,`uid`, `name`,`value`,`date` FROM vend_market <src.ctag0.vend_where> ORDER BY <src.ctag0.vend_order> LIMIT <src.dctag0.vend_index>,13";
ELSE
db.query "SELECT id,`uid`, `name`,`value`,`date` FROM vend_market ORDER BY <src.ctag0.vend_order> LIMIT <src.dctag0.vend_index>,13";
ENDIF

while <db.row.<dlocal._while>.id>

REF1=<db.row.<dlocal._while>.uid>
LOCAL.NAME <croptext 30 <db.row.<dlocal._while>.name>>

BUTTON +0 *20 4006 4007 1 0 <eval <db.row.<dlocal._while>.id>>

IF (<REF1.TYPE> == t_container)

IF (<REF1.findtype.t_armor>) && !(<REF1.findtype.t_shield>)
DTEXT +30 *0 <qval (<ref1.findcont.0.color>)?<ref1.findcont.0.color>:<DEF.BEYAZ_YAZI>> <basharfbuyuk <ref1.findcont.0.f_value>> Plate (Kalkansız)
ELSE
DTEXT +30 *0 <qval (<ref1.color>)?<ref1.color>:<DEF.BEYAZ_YAZI>> <LOCAL.NAME> (<DREF1.rescount>)
ENDIF

ELSEIF (<REF1.TYPE> == T_PLATE_DEED) || (<REF1.TYPE> == T_ARMOR) || (<REF1.TYPE> == T_SHIELD) || (<REF1.TYPE> == T_ARMOR_LEATHER)
DTEXT +30 *0 <qval (<ref1.color>)?<ref1.color>:<DEF.BEYAZ_YAZI>> <LOCAL.NAME>

ELSE
DTEXT +30 *0 <DEF.BEYAZ_YAZI> <LOCAL.NAME>
ENDIF

IF (<db.row.<dlocal._while>.value> < 1)
DTEXT +295 *0 <DEF.KIRMIZI_YAZI> Satılık değil
ELSE
DTEXT +295 *0 <DEF.BEYAZ_YAZI> <bolukayir <eval <db.row.<dlocal._while>.value>>> GP
ENDIF

DTEXT +430 *0 <DEF.BEYAZ_YAZI> <croptext 13 <db.row.<dlocal._while>.date>>
ENDWHILE
ENDIF

IF !<Ddb.row.numrows>
YAZI_K 50,370,Hiç eşya bulunamadı
ELSE
YAZI_K 50,370,Toplam <Ddb.row.numrows> eşya bulundu
ENDIF

DB.CLOSE

//panel
DHTMLGUMP 600 50 100 25 1 0 <DEF.CENTER>SIRALAMA

TBUTTON_B 600,80,99990,Alfabetik
TBUTTON_B 600,110,99991,Fiyat
TBUTTON_B 600,140,99992,Ekleme Tarihi

DHTMLGUMP 600 180 100 25 1 0 <DEF.CENTER>FİLTRELE

TBUTTON_B 600,210,99993,Satılıklar
TBUTTON_B 600,240,99994,Silahlar
TBUTTON_B 600,270,99995,Zırhlar
TBUTTON_B 600,300,999999,Kalkanlar
TBUTTON_B 600,330,99996,Kıyafetler
TBUTTON_B 600,360,99997,Binekler
TBUTTON_B 600,390,99998,Diğer
TBUTTON_B 600,420,99999,Hepsi
TBUTTON_B 600,450,999998,Evler
TBUTTON_B 600,480,999999,Tüm Tüccarlar


//arama
TBUTTON_B 120,405,100001,İsim
DENTRY 185,400,110,1

TBUTTON_B 320,405,100002,Fiyat
DENTRY 395,400,180,2

YAZI_K 460,405,ile
DENTRY 505,405,180,3

[dialog d_vend_main_general button]
on=0
src.clearctags=vend

on=1 99989

db.connect
db.query "SELECT `uid` FROM vend_market WHERE id=<dargn>";
ref7=<db.row.0.uid>

if (<ref7.type> == t_multi)
REF2=<ref7> // EV
REF3=<REF7.MORE1> // SAHIBI
REF4=<REF7.LINK> // TABELA
REF10=<SRC.CTAG0.VEND_GENERAL>

IF (<src.isuzak <ref10>>)
src.sys_kirmizi Genel tüccara yetişemiyorsunuz.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.ISYARALI>)
SRC.SYS_KIRMIZI Yaralıyken bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.ISPOISONED>)
SRC.SYS_KIRMIZI Zehirliyken bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.ISSTUCK2>)
SRC.SYS_KIRMIZI Stuck halinde bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.ISJAIL>)
SRC.SYS_KIRMIZI Hapisteyken bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.ISETKINLIKTE>)
SRC.SYS_KIRMIZI Etkinliğe katılmışken bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.ISDUEL>)
SRC.SYS_KIRMIZI Düello esnasında bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.ISNOMOVERFLAGS>)
SRC.SYS_KIRMIZI Bu durumda bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.ISINDUNGEON>)
SRC.SYS_KIRMIZI Dungeon'da bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.ISRAIDDER>)
SRC.SYS_KIRMIZI Raid Dungeon'da bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ELSEIF (<SRC.IsBAHIS>)
SRC.SYS_KIRMIZI Bahisli kumar esnasında bunu kullanamazsınız.
RETURN 1

ENDIF

src.CTAG0.EMLAK_EV=1

src.sys_beyaz Satılık eve gidiyorsun...
src.sayu Kal Ort Por
src.spd 3
serv.newitem i_runebookdelay,1,<src>,1
new.more1=1
new.more2=3
new.morep=<ref4.p>
src.equip <new>
SRC.MANA -=<SERV.SPELL.32.MANAUSE>
src.anim 17
return 1
endif

ref5=<uid.<db.row.0.uid>.topobj> // vendor
ref6=<db.row.0.uid>

if !(<ref6.type> == t_multi)

if !(<db.row.0.uid>)
SRC.SYS_KIRMIZI Satılık eşyalar arasında böyle bir eşya bulunmuyor.
else

if !(<ref6>)
SRC.SYS_KIRMIZI Böyle bir eşya bulunmuyor.
else
src.dialogcloseall
ref6.sdialog d_vend_detail
endif

endif
endif

db.closeon=99990
src.ctag0.vend_order="`name` <src.orderset>"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

on=99991
src.ctag0.vend_order="`value` <src.orderset>"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

on=99992
src.ctag0.vend_order="`date` <src.orderset>"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general


on=99993
src.ctag0.vend_where="WHERE `value` > 0"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

on=99994
src.ctag0.vend_where="WHERE `type` LIKE '%weapon%'"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

on=99995
src.ctag0.vend_where="WHERE `type` LIKE '%armor%'"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

on=99996
src.ctag0.vend_where="WHERE `type` LIKE '%cloth%'"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

on=99997
src.ctag0.vend_where="WHERE `baseid` LIKE 'i_deed_animal'"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

on=99998
src.ctag0.vend_where="WHERE `type` NOT LIKE '%weapon%' AND `type` NOT LIKE '%armor%' AND `type` NOT LIKE '%cloth%' AND `baseid` != 'i_deed_animal' AND `type` != 't_figurine' AND `type` != 't_multi'"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

on=99999
src.ctag0.vend_where=
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

on=100001
if <isempty <argtxt[1]>>
SRC.SYS_KIRMIZI Anahtar kelimeyi girmelisiniz.
elif !<isalfa <argtxt[1]>>
SRC.SYS_KIRMIZI Sadece alfabetik karakterler kullanabilirsiniz.
else
src.ctag0.vend_index=0
src.ctag0.vend_where="WHERE `name` LIKE '%<argtxt[1]>%'"
endif
sdialog d_vend_main_general

on=100002
if (<isempty <argtxt[2]>>) || (<isempty <argtxt[3]>>)
SRC.SYS_KIRMIZI Fiyat aralığı belirtmelisiniz.

elif !(<isnumeric <argtxt[2]>>) || !(<isnumeric <argtxt[3]>>)
SRC.SYS_KIRMIZI Sadece rakam girebilirsiniz.
elif <dargtxt[2]> >= <dargtxt[3]>
SRC.SYS_KIRMIZI İlk girilen fiyat ikinciden büyük olmalı.
else
src.ctag0.vend_index=0
src.ctag0.vend_where="WHERE `value` BETWEEN <dargtxt[2]> AND <dargtxt[3]>"
endif
sdialog d_vend_main_general

on=100003
src.ctag0.vend_index +=13
sdialog d_vend_main_general

on=100004
if (<src.dctag0.vend_index> > 0)
src.ctag0.vend_index -=13
endif
sdialog d_vend_main_general

on=999998
src.ctag0.vend_where="WHERE `type` LIKE 't_multi'"
src.ctag0.vend_index=0
sdialog d_vend_main_general

ON=999999
LIST.VENDORS.CLEAR

FORCHARS 999999
IF (<ID> == C_VENDOR_PLAYER)
IF (<FINDID.I_VEND_MEM>)
LIST.VENDORS.ADD <UID>
ENDIF
ENDIF
ENDFOR

SDIALOG D_VEND_ALL

[DIALOG D_VEND_ALL]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>
MAIN 0,0,770,450,Ev Tüccarları Listesi (<DLIST.VENDORS.COUNT> Tüccar)

OPAC 50,50,80,30
YAZI_K 70,55,Tüccar

OPAC 140,50,110,30
YAZI_K 175,55,Sahibi

OPAC 260,50,100,30
YAZI_K 275,55,Toplam Eşya

OPAC 370,50,120,30
YAZI_K 410,55,Bölge

OPAC 500,50,120,30
YAZI_K 530,55,Koordinat

OPAC 630,50,110,30
YAZI_K 645,55,Bölgesel Filtre

LOCAL.AUMENTAR=0
LOCAL.PAGE=1

PAGE 1

IF (<SRC.CTAG0.VEND_SEARCH_FILTER>)
FOR 1 <DSRC.CTAG0.VEND_NPC>
REF3=<SRC.CTAG0.VEND_NPC_<DLOCAL._FOR>>
REF4=<REF3.TAG0.OWNER>

IF (<LOCAL.AUMENTAR> > 9)
LOCAL.AUMENTAR=0
PILERI 40,320,<EVAL <LOCAL.PAGE>+1>
LOCAL.PAGE += 1
PAGE <EVAL <LOCAL.PAGE>>
PGERI 20,320,<EVAL <LOCAL.PAGE>-1>
ENDIF
LOCAL.AUMENTAR += 1
IF (<REF3>)
YAZI_B 50,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60>,<dLOCAL.AUMENTAR>.<CROPTEXT 13 <REF3.NAME>>
YAZI_B 180,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60>,<CROPTEXT 13 <REF4.NAME>>
YAZI_B 300,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60>,<REF3.FINDLAYER.21.RESCOUNT>
YAZI_B 375,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60>,<CROPTEXT 23 <REF3.REGION.NAME>>
DTEXT 530 <EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60> <DEF.BEYAZ_YAZI> <REF3.P>
ELSE
YAZI_K 20,100,Bu bölgede ev tüccarı bulunamadı!
ENDIF

ENDFOR

ELSE

FOR 0 <EVAL <LIST.VENDORS.COUNT>-1>
REF1=<LIST.VENDORS.<dLOCAL._FOR>>
REF2=<REF1.TAG0.OWNER>
IF (<LOCAL.AUMENTAR> > 9)
LOCAL.AUMENTAR=0
PILERI 40,320,<EVAL <LOCAL.PAGE>+1>
LOCAL.PAGE += 1
PAGE <EVAL <LOCAL.PAGE>>
PGERI 20,320,<EVAL <LOCAL.PAGE>-1>
ENDIF
LOCAL.AUMENTAR += 1
YAZI_B 50,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60>,<dLOCAL.AUMENTAR>.<CROPTEXT 13 <REF1.NAME>>
YAZI_B 180,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60>,<CROPTEXT 13 <REF2.NAME>>
YAZI_B 300,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60>,<REF1.FINDLAYER.21.RESCOUNT>
YAZI_B 375,<EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60>,<REF1.REGION.NAME>
DTEXT 530 <EVAL (<LOCAL.AUMENTAR>*20)+60> <DEF.BEYAZ_YAZI> <REF1.P>
ENDFOR

ENDIF

for x 1 16
TBUTTON_B 630,<eval (<dlocal.x>*20)+70>,<dlocal.x>,<f_Array <def.SOSARIA>,<dlocal.x>>
endfor

TBUTTON_B 630,410,999,Heryer

[DIALOG D_VEND_ALL BUTTON]
ON=1 16
SRC.CLEARCTAGS VEND_NPC
SRC.CTAG0.VEND_SEARCH_FILTER=1

FORCHARS 999999
IF (<ID> == C_VENDOR_PLAYER)
IF (<FINDID.I_VEND_MEM>)
IF (STRMATCH(*<f_Array <def.SOSARIA>,<dARGN>>*,'<REGION.NAME>'))
SRC.CTAG0.VEND_NPC +=1
SRC.CTAG0.VEND_NPC_<DSRC.CTAG0.VEND_NPC> <UID>
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDFOR
SDIALOG D_VEND_ALL

ON=999
SRC.CLEARCTAGS VEND_NPC
SRC.CTAG0.VEND_SEARCH_FILTER=
SDIALOG D_VEND_ALL


[eof]Yazar
Skill Title: Master
Toplam Mesaj: 1831
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 11
Beğeni: 328
Mesaj #100268   08-01-2021 23:39 GMT    
     
MYSQL kullanmadan DB kullanamazsın, doğal olarak çalışmaz, ya LDB yani SQLite kullanarak düzenleyerek kodlayacaksın ya da başka sistem bakman gerekiyor.


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Sayfalar: 1


Benzer Konular :

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Binekler neden siliniyor?9senedor25026-03-2021
s_Refresh çalışmıyor5xrambo21-02-2021
Neden scriptler paylaşılmıyor !6Slothere19-02-2021
MySql Hata Alıyorum8Pidra21-10-2020
Mysql kodlaması hakkında2xwerswoodx21-02-2018


Kullanıcı Adı:Parola: Beni Hatırla?


Mythic broadsword sphereserver modernuo runuo ServUO JustUO

Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,

UO-Dev Footer UO-Dev Footer