UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

BathRoth


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 30
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 25
Mesaj #28015   09-07-2010 19:59 GMT    
        
Kod:
[function rutbeevent]
forplayers 99999
if (<account.plevel> == 1)
events +e_pvp
endif
endfor

[dialog d_rutbe]
-20, 55
nomove

resizepic 70 70 5120 367 465
resizepic 80 80 3000 347 445
if (<src.tag0.rutbe> == 1)
src.tag0.rutbeisim Er
elseif (<src.tag0.rutbe> == 2)
src.tag0.rutbeisim Onbaşı
elseif (<src.tag0.rutbe> == 3)
src.tag0.rutbeisim Çavuş
elseif (<src.tag0.rutbe> == 4)
src.tag0.rutbeisim Başçavuş
elseif (<src.tag0.rutbe> == 5)
src.tag0.rutbeisim Teğmen
elseif (<src.tag0.rutbe> == 6)
src.tag0.rutbeisim Yüzbaşı
elseif (<src.tag0.rutbe> == 7)
src.tag0.rutbeisim Binbaşı
elseif (<src.tag0.rutbe> == 8)
src.tag0.rutbeisim Yarbay
elseif (<src.tag0.rutbe> == 9)
src.tag0.rutbeisim Albay
elseif (<src.tag0.rutbe> == 10)
src.tag0.rutbeisim General
elseif (<src.tag0.rutbe> == 11)
src.tag0.rutbeisim Orgeneral
elseif (<src.tag0.rutbe> > 11)
src.tag0.rutbeisim Mareşal
endif
dhtmlgump 120 100 300 340 0 0 <def.bfont_red> Name : <def.bfont_green><src.name> <def.br><def.br> <def.bfont_red>Account Name : <def.bfont_green><src.account.name> <def.br><def.br><def.bfont_black>----------------------------- <def.br><def.br><def.bfont_red> Kills : <def.bfont_green><eval <src.tag.kill>><def.br><def.br><def.bfont_red> Deaths : <def.bfont_green><eval <src.tag.deaths>> <def.br><def.br><def.bfont_black>----------------------------- <def.br><def.br><def.bfont_red> Rütbe : <def.bfont_green><src.tag0.rutbeisim> <def.br><def.br><def.bfont_red> Puan : <def.bfont_green><eval <src.tag.pan>>/<eval <src.tag0.nextpuan>><def.br><def.bfont_red><def.br> Skill Point : <def.bfont_green><eval <src.tag0.skillpoint>><def.bfont_red><def.br><def.br><def.bfont_black>-----------------------------
dhtmlgump 120 430 150 170 0 0 <def.br><def.br> <def.bfont_red>Ayrıntılı Bilgi <def.br><def.br>

button 100 450 2117 2118 1 0 begin_of_the_skype_highlighting              2117 2118 1 0      end_of_the_skype_highlighting 1

[dialog d_rutbe button]
on=0
src.sysmessage @0785,1,1 Menü Kapandı.

on=1
src.sysmessage @031,1,1 Lütfen Bekleyiniz..

[dialog d_spchange]
0, 0
nomove


resizepic 70 70 5120 410 55
resizepic 80 80 3000 390 35
dhtmlgump 80 89 150 150 0 0 <def.bfont_red> Nekadar Ceviriceksiniz :
dtextentry 240 89 160 30 49 1 Buraya yaziniz_
button 438 88 4006 4007 1 0 1

[dialog d_spchange button]
on=0
src.dialog d_rutbe

on=1
if (strmatch('<argtxt[1]>','')
src.sysmessage @07a1,1,1 Lütfen Boş Bırakmayınız.
src.dialog d_spchange
return 1
endif

if !(<isnum <argtxt[1]>>)
src.sysmessage @07a1,1,1 Lütfen Sadece Rakam Kullanınız.
src.dialog d_spchange
return 1
endif

if ((strlen(<argtxt[1]>) > 5)
src.sysmessage @07a1,1,1 En Fazla 5 haneli rakam yazabilirsiniz.
src.dialog d_spchange
return 1
endif

if (<eval <argtxt[1]>> > <eval <src.tag0.skillpoint>>)
src.sysmessage @07a1,1,1 Yeterli Skill pointiniz yok.
src.dialog d_spchange
return 1
endif

if (<eval <argtxt[1]>> > 65000)
src.sysmessage @07a1,1,1 Bir Seferde En Fazla 65000 Skill pointi çevirebilirsiniz.
src.dialog d_spchange
return 1
endif

src.tag0.skillpoint -=<eval <argtxt[1]>>
src.sysmessage @07a1,1,1 <eval <argtxt[1]>> Kadar skill pointinizi çevirdiniz iyi oyunlar.
src.newitem i_spci
src.act.tag.sp <eval <argtxt[1]>>
src.act.bounce
src.act.update

[dialog d_skillver2]
0, 40
nomove
resizepic 50 0 5120 550 101
resizepic 60 10 3000 530 81
gumppic 75 20 5545
gumppic 510 20 5545
dtext 250 40 49 <serv.name> Shard
[dialog d_skillver2 button]
on=0
src.dialog d_rutbe
src.dialogclose d_skillver

[dialog d_skillver]
0, 95
nomove
resizepic 50 50 5120 550 470
resizepic 60 60 3000 530 450

var0.y 80
for 0 20
button 80 <eval <var0.y>> 2117 2118 1 0 <eval <local._for>+1>
dhtmlgump 103 <eval <var0.y>> 150 20 0 0 <def.bfont_green><serv.skill.<eval <local._for>>.name> <<serv.skill.<eval <local._for>>.name>>
var0.y +=20
endfor

var0.y 80
for 21 41
button 250 <eval <var0.y>> 2117 2118 1 0 <eval <local._for>+1>
dhtmlgump 273 <eval <var0.y>> 150 20 0 0 <def.bfont_green><serv.skill.<eval <local._for>>.name> <<serv.skill.<eval <local._for>>.name>>
var0.y +=20
endfor

var0.y 80
for 42 48
button 420 <eval <var0.y>> 2117 2118 1 0 <eval <local._for>+1>
dhtmlgump 443 <eval <var0.y>> 150 20 0 0 <def.bfont_green><serv.skill.<eval <local._for>>.name> <<serv.skill.<eval <local._for>>.name>>
var0.y +=20
endfor

//dhtmlgump 420 300 150 250 0 0 <def.bfont_red>Her Basışta 1.0 skill artar. <def.br><def.br><def.br><def.bfont_cyan>    Aegis pvp Shard


[dialog d_skillver button]
on=0
src.dialog d_rutbeon 1 50
if !(<src.tag0.skillpoint> <= 0)
src.bugcheck
var0.argn <argn> - 1
try src.<serv.skill.<eval <var0.argn>>.name> <<serv.skill.<eval <var0.argn>>.name>> + 10
src.sysmessage @0481 <serv.skill.<eval <var0.argn>>.name> skilliniz 1.0 Arttirildi
sdialog d_skillver
src.tag0.skillpoint -=10
return 1
else
src.dialogclose d_skillver
src.sysmessage @0785,1,1 Yeterince Skill Pointiniz Bulunmamakta.
return 1
endif

[itemdef i_spci]
id i_deed
name Skill Point Deed

on=@create
color 0803

on=@click
message @0799,1,1 [<eval <tag0.sp>>]
message @07a1,1,1 Skill Point Deed
return 1

on=@dclick
if (<topobj.uid> != <src.uid>)
src.sysmessage @786,1,1 Skill Point Deed'leri sadece çantanızdayken kullanabilirsiniz.
return 1
endif

src.sysmessage @786,1,1 <eval <tag0.sp>> Kadar skill point size aktarildi. Kullanmak için .rutbe yazınız.
src.tag0.skillpoint +=<eval <tag0.sp>>
remove

[function bugcheck]
if (<eval <src.tag0.skillpoint>> < 0)
src.tag0.skillpoint 0
endif

[function rutbe]
if (<eval <src.tag0.skillpoint>> < 0)
src.tag0.skillpoint 0
endif
src.sysmessage @0785,1,1 Merhaba <src.name>! Rütbe bilgileriniz çıkan menüde gösterilmektedir.
src.dialogclose d_rutbe
src.dialog d_rutbe


/////////////////////////////////////////////Rütbe uLlala/////////////////////////////

[plevel 1]
rutbe

[events e_pvp]
on=@click
if (<tag0.rutbe> == 1)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Er]
elseif (<tag0.rutbe> == 2)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Onbaşı]
elseif (<tag0.rutbe> == 3)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Çavuş]
elseif (<tag0.rutbe> == 4)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Başçavuş]
elseif (<tag0.rutbe> == 5)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Teğmen]
elseif (<tag0.rutbe> == 6)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Yüzbaşı]
elseif (<tag0.rutbe> == 7)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Binbaşı]
elseif (<tag0.rutbe> == 8)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Yarbay]
elseif (<tag0.rutbe> == 9)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Albay]
elseif (<tag0.rutbe> == 10)
message @07a1,1,1 [Rütbe : General]
elseif (<tag0.rutbe> == 11)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Orgeneral]
elseif (<tag0.rutbe> > 11)
message @07a1,1,1 [Rütbe : Mareşal]
endif


on=@dclick
src.sysmessage @07a,1,1 Görüntülenen Asker : <name>
if (<tag0.rutbe> == 1)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Er
elseif (<tag0.rutbe> == 2)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Onbaşı
elseif (<tag0.rutbe> == 3)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Çavuş
elseif (<tag0.rutbe> == 4)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Başçavuş
elseif (<tag0.rutbe> == 5)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Teğmen
elseif (<tag0.rutbe> == 6)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Yüzbaşı
elseif (<tag0.rutbe> == 7)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Binbaşı
elseif (<tag0.rutbe> == 8)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Yarbay
elseif (<tag0.rutbe> == 9)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Albay
elseif (<tag0.rutbe> == 10)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : General
elseif (<tag0.rutbe> == 11)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Orgeneral
elseif (<tag0.rutbe> > 11)
src.sysmessage @0785,1,1 Rütbe : Mareşal
endif
src.sysmessage @0785,1,1 Puan : <eval <tag0.pan>>
src.sysmessage @0785,1,1 Kills : <eval <tag0.kill>>
src.sysmessage @0785,1,1 Deaths : <eval <tag.deaths>>

on=@death
if (<memoryfindtype.memory_harmedby>) && (<act.isplayer>) && (<act.uid> != <uid>) && (0<act.npc> == 0)
serv.allclients sysmessage @07a1,1,1 <src.name>, <src.act.name> Tarafindan <region.name> civarlarında öldürülmüştür.
if (<tag.pan> > 100)
tag.pan -=75
endif
if (<act.isplayer>)
spell_Say * Puan Kaybeder *
act.spell_Say * Puan Kazanir *
act.tag0.kill +=1
tag0.deaths +=1
if (<fame> > 20)
dorand 3
act.tag0.apuan 5
act.tag0.apuan 10
act.tag0.apuan 20
enddo
act.tag0.pan +=<eval <act.tag0.apuan>>
if (<eval <act.tag0.pan>> > <eval <act.tag0.nextpuan>>) && (<act.tag0.rube> < 13)
act.sysmessage @0785,1,1 Tebrikler, Rütbe atladiniz... Ayarlar için .rutbe yazınız.
act.tag0.rutbe +=1
act.tag0.startpuan +=15
act.tag0.nextpuan +=<eval <eval <act.tag0.startpuan>*5>+15>
act.tag0.skillpoint +=100
endif
act.sysmessage @07a1,1,1 <name> Isimli askerden <eval <act.tag0.apuan>> kadar puan kazandınız. Ayarlar için .rutbe yazınız.
endif
endif


Bu scp de adama tıkladıgım(Click)zaman er-onbası fln gibi görünmüyor. dclick' te de rutbesi gozkmuyor kill fln gozkuyor sadece..

//

Function ve event script yardımlarınızı lütfen ilgili bölüme açınız.
Taşınmıştır.


Son güncelleme: TheRaskol tarafından 09-07-2010 20:30 GMT, önce düzenlendi.Yazar

Cyrus


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 216
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Grafiker
Yaş: 25
Mesaj #28034   09-07-2010 21:34 GMT    
        
Skill Stonede'Gonun Altına "act.tag0.rutbe +=1"Bunu Yazarsa Olcagına Inanıyorum Tam Bilmiyorum Ama Bnm Gorusum.Yazar

Mortal


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 703
Oyun Tarzı:
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 28
Mesaj #28047   09-07-2010 22:55 GMT    
        
Kod:
[function rutbeevent]
forplayers 99999
if (<account.plevel> == 1)
events +e_pvp
endif
endfor


İle tüm charlara event veremezsin login triggeri altında kullanmayı dene.Büyük ihtimalle playerda event yoktur(show event ile kontrol ettir)Bu arada scripti daha düzenli hale getirmeni öneririm.Yazılı olan değerlerde tag0.x gibi kullama ayrıca.Sayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
UO alanlar görünmüyor10mahsuni08-07-2017
rütbe köy yazısı sorunu4serseri3525-02-2017
Taglar görünmüyor3TheRover25-07-2013
Rütbe Script8Chaplin19-07-2013
Ceset görünmüyor (LBR)1Demonaz10-03-2013


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,