UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

Joker


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 43
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 38
Mesaj #31226   10-08-2010 16:38 GMT    
        
sistemde bazı functionlar eksik. parayolla - consumebank gibi gibi f_menulerikapat function u da hata veriyor.. Script çalışmıyor ayrıca bellir bir süreden sonra taştan şöyle bir hata mesajı alınıyor.

"Şuanda duello teklifi bekleniyor."

consume bank ile ilgili bir şeyler buldum ancak diğer sorunlarla alakalı nasıl çözüm bulabiliriz.

consumebank ile ilgili eklenmesi gereken kısım;
Kod:
[FUNCTION consumebank] //alıntı
act=<SRC.FINDLAYER(layer_bankbox).uid>
act.layer=layer_pack
act.type=t_container
act.equip
src.consume <args> i_gold
act.layer=layer_bankbox
act.type=t_eq_bank_box
act.equip
Kod:
[itemdef i_duello_stone]
id i_grave_stone
name duello tasi

on=@create
attr 010

on=@click
if (<more1> == 2)
message @58,,1 [Süre:<timer>]
message @58,,1 [<uid.<tag.player1>.name> vs. <uid.<tag.player2>.name>]
endif
message @07a1,,1 Duello Taşı
return 1

on=@dclick
if (<src.account.plevel> >= 7)
sdialog d_duello_ayar
return 1
endif
for x 1 4
if (strmatch('<tag0.koordinat<dlocal.x>>','0'))
src.sysmessage @38,,1 Bu duello taşı ayarlanmamış lütfen page atın.
return 1
endif
endfor

if (<distance> > 3)
src.sysmessage @38,,1 Taşa yeterince yakın değilsiniz.
return 1
elseif (<more1> == 1)
src.sysmessage @38,,1 Şuanda duello teklifi bekleniyor.
return 1
elseif (<more1> == 2)
src.sysmessage @07a1,,1 Şuanda <uid.<tag.player1>.name> ve <uid.<tag.player2>.name> duellosu yapıyor.
return 1
elseif (<more1> == 3)
src.sysmessage @38,,1 Duello taşı kullanıma kapatılmıştır.
return 1
else
sdialog d_duello_teklif_ana_menu
endif
return 1

on=@timer
say @07a1,,1 Berabere
trysrc <tag0.player1> src.p <tag0.koordinat2>
trysrc <tag0.player2> src.p <tag0.koordinat2>
trysrc <tag0.player1> src.statlarifulle
trysrc <tag0.player2> src.statlarifulle
trysrc <tag0.player1> src.events -e_duello
trysrc <tag0.player2> obj.events -e_duello
trysrc <tag0.player1> src.tag.ocsavas
trysrc <tag0.player2> obj.tag.ocsavas
more1 0
return 1

on=@pickup_ground
if (<src.account.plevel> < 7)
return 1
endif

[function f_duelloteklif]
obj = <src.tag.duellotas>
if !(<argo.isplayer>)
src.sysmessage @38,,1 Sadece oyuncularla duello yapabilirsiniz.
return 1
elseif (<argo.uid> == <src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Kendinize duello teklifi atamazsınız.
return 1
elseif (<argo.account.plevel> > 1)
src.sysmessage @38,,1 Yetkililere duello teklifi yapamazsınız.
return 1
elseif (<argo.distance <src.uid>> > 3)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adlı oyuncunun yakınında bulunmalısınız.
return 1
elseif (<argo.distance <obj>> > 10)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adlı oyuncu duello taşına yakın değil.
return 1
elseif (<obj.more1> == 1)
src.sysmessage @38,,1 Şuanda başka bir teklif bekleniyor.
return 1
elseif (<obj.more1> == 2)
src.sysmessage @38,,1 Şuanda <uid.<obj.tag0.player1>.name> vs. <uid.<obj.tag0.player2>.name> duellosu var.
return 1
elseif !(<argo.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adlı oyuncunun bankasında bu meblada para bulunmuyor.
return 1
else
obj.more1 1
argo.tag.ucret <src.dtag0.ucret>
argo.tag.poison <src.tag0.poison>
argo.tag.loot <src.tag0.loot>
argo.tag0.duellotas <obj>
argo.tag0.duellorakip <src.uid>
argo.timerf 5,dialogclose d_duello_teklif
src.tag.duellorakip <argo>
trysrc <argo> sdialog d_duello_teklif
endif

[dialog d_duello_teklif]
0,0
nomove
page 1
button 15 15 30 30 0 2 1

page 2
resizepic 70 120 3600 350 260
resizepic 80 128 3000 330 245
dtext 95 150 07a1 <uid.<src.tag0.duellorakip>.name> adli oyuncu
dtext 95 170 07a1 size duello teklifinde bulunuyor.
dtext 95 190 07a1 Katilmak istiyormusunuz?
dtext 95 215 38 Sartlar;
dtext 95 240 07a1 Ücret: <src.dtag0.ucret>
dtext 95 260 07a1 Loot: <qval (<src.tag0.loot> < 1)?Yasak:Serbest>
dtext 95 280 07a1 Silaha zehir: <qval (<src.tag0.poison> < 1)?Serbest:Yasak>
button 100 320 4005 4006 1 0 1
dtext 140 320 0 Evet
button 250 320 4017 4018 1 0 0
dtext 290 320 0 Hayir


[dialog d_duello_teklif button]
on=0
obj = <src.tag0.duellorakip>
obj.sysmessage @38,,1 <src.name> adlı oyuncu duello teklifinizi reddetti.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0

on=1
obj = <src.tag0.duellorakip>
if (<uid.<src.tag0.duellotas>.more1> == 2)
src.sysmessage @38,,1 Suanda <uid.<uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.player1>.name> vs. <uid.<uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.player2>.name> duellosu var.
return 1
endif

if !(<src.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
src.sysmessage @38,,1 Bankanızda bu meblada para bulunmuyor.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin bankasında bu meblada para bulunmuyor.
return 1
endif

if !(<obj.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
obj.sysmessage @38,,1 Bankanızda bu meblada para bulunmuyor.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin bankasında bu meblada para bulunmuyor.
return 1
endif

if (<obj.findlayer(25).uid>)
obj.sysmessage @38,,1 Altınızda binek varken duello yapamazsınız.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin altında binek olduğu için duello teklifi iptal edildi.
return 1
endif

if (<src.findlayer(25).uid>)
src.sysmessage @38,,1 Altınızda binek varken duello yapamazsınız.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin altında binek olduğu için duello teklifi iptal edildi.
return 1
endif

forchars 25
if (<memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<memoryfindtype.memory_ipet.link>==<src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Etrafınızda size ait bir hayvan varken duello yapamazsınız.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin yakınında ona ait bir binek bulunduğu için duello iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endif
endfor

forchars 25
if (<memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<memoryfindtype.memory_ipet.link>==<obj.uid>)
obj.sysmessage @38,,1 Etrafınızda size ait bir hayvan varken duello yapamazsınız.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin yakınında ona ait bir binek bulunduğu için duello iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endif
endfor

if ((<obj.findlayer(25).uid>) && !(<src.findlayer(25).uid>)) || ((<src.findlayer(25).uid>) && !(<obj.findlayer(25).uid>))
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizle eşit şartlarda değilsiniz.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizle eşit şartlarda degilsiniz.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

for x 0 1000
if (<uid.<src.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>) && !(<uid.<src.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1)
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak şartına uymadığınız için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak şartına uymadığı için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endfor

for x 0 1000
if (<uid.<obj.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>) && !(<uid.<obj.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0) && (<obj.tag0.poison> == 1)
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak şartına uymadığınız için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak şartına uymadığı için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endfor

obj.findlayer(1).morez 0
obj.findlayer(2).morez 0
src.findlayer(1).morez 0
src.findlayer(2).morez 0
src.events +e_duello
obj.events +e_duello
obj.tag.ocsavas 1
src.tag.ocsavas 1
src.findid.i_rune_incognito.timer
obj.findid.i_rune_incognito.timer
////serv.allclients sysmessage @58,,1 <obj.name> vs <src.name> duellosu başlıyor.
src.consumebank <src.dtag0.ucret>
trysrc <obj> src.consumebank <src.dtag0.ucret>
serv.newnpc c_hakem
new.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat1>
new.gerisay
new.update
trysrc <obj> src.statlarifulle
statlarifulle
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player1 <obj>
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player2 <src.uid>
try uid.<src.tag0.duellotas>.timer 300
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 2
trysrc <obj> p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat3>
trysrc <obj> src.f_menulerikapat
obj.update
src.f_menulerikapat
src.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat4>
trysrc <obj> src.kafesle
src.kafesle
src.update

[function gerisay]
timerf 0,src.say @07a1,,1 5
timerf 1,src.say @07a1,,1 4
timerf 2,src.say @07a1,,1 3
timerf 3,src.say @07a1,,1 2
timerf 4,src.say @07a1,,1 1
timerf 5,src.say @07a1,,1 0
timerf 6,src.say @07a1,,1 Basla!!
timerf 7,remove

[function kafesle]
serv.newitem i_fence_iron
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move -1
new.timerf 7,remove
serv.newitem i_fence_iron
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 0,-1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 0,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0822
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0821
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move -1,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1,-1
new.timerf 7,remove

[chardef c_hakem]
name #names_humanmale the refree
id c_man
can mt_equip|mt_nonmover

on=@click
message @07a1,,1 Hakem
return 1

On=@Create
str 9500
dex 9500
int 9500
color 0418
speechcolor 0481
food 990
npc 1

itemnewbie i_hair_long
color 044e
itemnewbie i_beard_vandyke
color 044e
itemnewbie i_backpack
itemnewbie i_bankbox
color 0384
timer 900
attr 014
itemnewbie i_blackrock_platemail
itemnewbie i_blackrock_platemail_leggings
itemnewbie i_blackrock_platemail_arms
itemnewbie i_blackrock_platemail_gorget
itemnewbie i_blackrock_platemail_gauntlets

[function statlarifulle]
src.hits <src.str>
src.mana <src.int>
src.stam <src.dex>
src.findid.i_rune_poison.remove
src.findid.i_bleeding.remove
src.findid.i_bleeding2.remove

[dialog d_duello_ayar]
0,0
resizepic 100 100 5120 300 200
resizepic 110 110 9350 280 180
dhtmlgump 190 120 300 20 0 0 <serv.name> Duello Sistemi

button 120 150 210 211 1 0 1
button 120 175 210 211 1 0 2
button 120 200 210 211 1 0 3
button 120 225 210 211 1 0 4
button 120 250 210 211 1 0 5
dhtmlgump 142 150 400 20 0 0 Gerisayım Koordinatı: <tag0.koordinat1>
dhtmlgump 142 175 400 20 0 0 Çıkış Koordinatı: <tag0.koordinat2>
dhtmlgump 142 200 400 20 0 0 1.Player: <tag0.koordinat3>
dhtmlgump 142 225 400 20 0 0 2.Player: <tag0.koordinat4>
dhtmlgump 142 250 400 20 0 0 <qval (<more1> == 3)?Duelloyu kullanıma aç.:Duelloyu kullanıma kapat.>

[dialog d_duello_ayar button]
onbutton 1
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 1
onbutton 2
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 2
onbutton 3
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 3
onbutton 4
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 4
onbutton 5
more1 <qval (<more1> == 3)?0:3>
src.sysmessage @<qval (<more1> == 3)?38,,1 Duello tasini kullanima kapattiniz.:58,,1 Duello tasini kullanima açtiniz.>
say @<qval (<more1> == 3)?38,,1 Duello taşı kullanıma kapatıldı.:58,,1 Duello taşı kullanıma açıldı.>

[function koordinat]
try uid.<src.ctag0.duellotasuids>.tag.koordinat<args> <src.targp>
src.sysmessage @07a1,,1 Yeni koordinat ayarlandı : <src.targp>

[dialog d_duello_teklif_ana_menu]
200,200
resizepic 0 0 3600 275 200
resizepic 10 10 3000 255 180
resizepic 25 60 2620 190 35
dtextentry 40 67 600 20 07a1 0 5000
button 220 65 4005 4006 1 0 1
dtext 40 30 0 Duello bahis ücreti:

checkbox 25 120 210 211 0 1
dtext 45 120 0 Loot serbest

checkbox 25 140 210 211 0 2
dtext 45 140 0 Silaha zehir yasak

[dialog d_duello_teklif_ana_menu button]
on=1
if !(<isnum <argtxt[0]>>)
src.sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
return 1
elseif !(<argtxt[0]> >= 5000)
src.sysmessage @38,,1 Bahis en az 5k olmalı.
return 1
elseif !(<src.bankbalance> >= <argtxt[0]>)
src.sysmessage @38,,1 Bankanızda bu meblada para bulunmuyor.
return 1
endif
src.targetf f_duelloteklif
src.sysmessage @07a1,,1 Duello yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
src.tag.duellotas <uid>
src.tag.ucret <argtxt[0]>
src.tag.loot <qval (<argchk[1]> < 1)?0:1>
src.tag.poison <qval (<argchk[2]> < 1)?0:1>

[function lootbankaya]
serv.newitem i_bag
src.new.cont <src.findlayer.29>
local.bag <src.new>
var.lfor
for <uid.<args>.rescount>
if (<uid.<args>.findcont.<eval <var.lfor>>.attr>&attr_newbie)
var.lfor <eval <var.lfor>> +1
else
try uid.<args>.findcont.<eval <var.lfor>>.cont <uid.<local.bag>>
endif
endfor

[events e_duello]
On=@SpellCast
if ((<argn> == 28) ||(<argn> == 24) || (<argn> == 33) || (<argn> == 35) || (<argn> == 39) || (<argn> == 40) || (<argn> == 44) || (<argn> == 45) || (<argn> == 46) || (<argn> == 47) || (<argn> == 49) || (<argn> == 50) || (<argn> == 55))  || (<argn> == 64)  || (<argn> == 63) || (<argn> == 62)  || (<argn> == 61)   || (<argn> == 60)   || (<argn> == 59)   || (<argn> == 58)  || (<argn> == 57)   || (<argn> == 56)  || (<argn> == 54)  || (<argn> == 48))
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasında bu büyüyü kullanamazsınız.
return 1
endif

On=@SkillStart
if (<action> == id(skill_stealth)) || (<action> == skill_stealth) || ((<action> == id(skill_snooping)) || (<action> == skill_snooping)) || ((<action> == id(skill_stealing)) || (<action> == skill_stealing)) || ((<action> == id(skill_hiding)) || (<action> == skill_hiding)) 
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasında bu yeteneklerinizi kullanamazsınız.
return 1
endif

on=@itemdclick
if (<src.tag0.poison> == 1) && ((<act.baseid> == i_potion_PoisonLess) || (<act.baseid> == i_potion_Poison) || (<act.baseid> ==  i_potion_PoisonGreat) || (<act.baseid> ==  i_potion_PoisonDeadly))
src.sysmessage @38,,1 Yapmış olduğunuz duelloda silaha zehir sürme yasaklanmıştır.
return 1
endif


on=@dismount
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasında bineğinizden inemezsiniz.
return 1

on=@death
obj = <tag0.duellorakip>
ref1 = <obj.tag0.duellorakip>
obj.tag.ocsavas
ref1.tag.ocsavas
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.say @07a1,,1 <obj.name> kazandı.
////serv.allclients sysmessage @58,,1 <ref1.name> duelloda <obj.name> adlı oyuncuya mağlup oldu.
if (<ref1.tag0.loot> == 1)
ref1.findlayer.1.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.2.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.3.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.4.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.5.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.6.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.7.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.8.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.10.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.12.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.13.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.17.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.18.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.19.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.20.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.22.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.23.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.24.cont <ref1.findlayer.21>
trysrc <obj> src.lootbankaya <ref1.findlayer(21).uid>
endif
obj.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*2>
ref1.findid.i_rune_poison.remove
ref1.findid.i_bleeding.remove
ref1.findid.i_bleeding2.remove
ref1.hits <ref1.str>
ref1.mana <ref1.int>
ref1.stam <ref1.dex>
ref1.action -1
obj.findid.i_rune_poison.remove
obj.findid.i_bleeding.remove
obj.findid.i_bleeding2.remove
obj.hits <obj.str>
obj.mana <obj.int>
obj.stam <obj.dex>
obj.action -1
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<obj.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.timer -1
ref1.events -e_duello
obj.events -e_duello
ref1.p <uid.<obj.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
ref1.update
obj.p <uid.<ref1.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
obj.update
return 1

[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.parayolla <args>
return 1
else
src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endif


[plevel 5]
duelloalani

[function duelloalani]
src.newitem i_duello_stone
src.act.p <src.p>
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 0 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 1 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 2 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 3 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 4 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -1 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -2 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -3 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -4 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -5 -1
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -1
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -2
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -3
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -4
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -5
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -6
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -7
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -8
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -9
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -10
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -11
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 4 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 3 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 2 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 1 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 0 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -1 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -2 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -3 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -4 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -5 -12
src.newitem 0300
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -12
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -11
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -10
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -9
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -8
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -7
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -6
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -5
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -4
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -3
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -2
src.newitem 02fd
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -1

[eof]


Yazar

Xearth


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 632
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 26
Mesaj #31228   10-08-2010 17:09 GMT    
        
Duello sistemleri var sorunsuz kullanabilirsiniz.


İyi bir sunucum olsun diyenler benimle iletişim'e geçebilirler...
Hayal etmek gerçek olsaydı, Rüyalarda gerçek olurdu...

Yazar

Joker


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 43
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 38
Mesaj #31229   10-08-2010 18:28 GMT    
        
parayolla diye şöyle bişey yazdım ama yanlış tarafa yolluyor parayı kaybedene gidiyor para

Kod:
[function parayolla]
src.newitem i_gold
new.amount <args>
new.more2 <uid>
new.cont <findlayer(29).uid>


Yazar

Robert


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 148
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 29
Mesaj #31232   10-08-2010 19:19 GMT    
        
kime yazdiriyosun para yolla komudunu orayida bi gosterYazar

Joker


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 43
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 38
Mesaj #31235   10-08-2010 20:51 GMT    
        
o sıkıntıyı hallettimde hatta şu şekilde parayolla functionunu kaldırdım direk burdan işlemi yaptırdım

Kod:
[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.newitem i_gold
src.new.amount <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
else
src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endif


düzelttim ancak yeni bir sıkıntım var o da duelloya girişte silahta poison olup olmadığını kontrol ediyo ancak çanta içinde çantaya koyunca bunun kontrolünü sağlayamıyoruz. Bu nedenle verilen events altında on=@dclick altına

Kod:
on=@dclick
for x 0 1000
if ((<uid.<src.findlayer.1.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>) || (<uid.<src.findlayer.2.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>)) && !((<uid.<src.findlayer.1.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0) || (<uid.<src.findlayer.2.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0)) && (<src.tag0.poison> == 1)
src.sysmessage @38,3 Zehirli silah yasak şartına uymadığınız için duello sona erdi.
src.kill
obj.sysmessage @38,3 Rakibiniz zehirli silah yasak şartına uymadığı için duello sona ermiştir.
return 1
endifşeklinde bir kontrol eklemeye çalıştım tabi çalışsaydı equip trigerinada ekliyecektim ama bu kontrolü yaptıramadım.
üzerinde bu event olan birinin tag0.poison=1 ise ve çift tıkladığı yada equip ettiği weapon ise weapondaki morez yi nasıl check ettirip işlem yaptırabilirim.

biraz uzun ve karışık oldu galiba


Yazar

Afronola


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 2019
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 28
Mesaj #31243   10-08-2010 22:21 GMT    
        
Kod:
on @itemdclick
if (<dtag0.poison> > 0) && (<act.isweapon>) && (<act.morez> > 0)
src.sysmessage yemez baba eline aldin
src.kaybetme fonksiyonu
endif


Yazar

warrior


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 15
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe:
Yaş: 29
Mesaj #89819   16-10-2016 23:38 GMT    
        
kazanana *1 veriyor ama kaybedenden parayı almıyor. Bunun için ne yazmam gerekiyor acaba?

sorun bunda mı? yoksa function cekyazdımduello kısmında mıdır?
obj.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*1>


Son güncelleme: warrior tarafından 17-10-2016 11:55 GMT, 890 Gün önce düzenlendi.Yazar

MirroR


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 598
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #89829   17-10-2016 22:26 GMT    
        
src.consumebank <src.dtag0.ucret> // bunun hemen altına
Kod:
try <obj> consumebank <src.dtag0.ucret>


Hayat dediğin bir çift bacak gidebildiğin yol kadardır.

Yazar

warrior


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 15
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe:
Yaş: 29
Mesaj #89832   18-10-2016 22:31 GMT    
        
Ondada olmuyor kardeş bu sefer iki tarafada para veriyor.


src.consumebank <src.dtag0.ucret>
try <obj> src.consumebank <src.dtag0.ucret>

obj.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*1>
ref1.cekyazdimduello <eval <ref1.tag0.ucret>*1>

[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.newitem i_gold
src.new.amount <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
else
//src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endifYazar

MirroR


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 598
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #89834   19-10-2016 14:22 GMT    
        
İki tarafa para vermesi ile ilgili bir işlem yapmadık, onu bilemem. Ben senin kaybedenden parayı alması için işlem yapıyorum ki zaten oda yarışma başlar başlamaz kesmesi gerekiyor.

Kod:
try <obj> src.consumebank <src.dtag0.ucret> // try dışında alttaki komutu kullandıgında parayı kesmiyor mu ?

Kod:
obj.consumebank <src.dtag0.ucret> //dene


Hayat dediğin bir çift bacak gidebildiğin yol kadardır.

Yazar

warrior


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 15
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe:
Yaş: 29
Mesaj #89835   19-10-2016 15:03 GMT    
        
Yok buda yapmıyor.


Kod:
//obj.findlayer(1).morez 0
//obj.findlayer(2).morez 0
//src.findlayer(1).morez 0
//src.findlayer(2).morez 0
src.dialogclose d_duello_teklif
src.events +e_duello
src.events -e_burasiduello
src.events -e_teklifvar
src.stone 0
obj.events +e_duello
obj.events -e_burasiduello
obj.events -e_teklifvar
obj.stone 0
obj.tag.ocsavas 1
src.tag.ocsavas 1
src.findid.i_rune_incognito.timer
obj.findid.i_rune_incognito.timer
serv.allclients sysmessage @58,,1 [ Duello Duyuru ] <obj.name> vs <src.name> duellosu basliyor.
src.consumebank <src.dtag0.ucret>
try <obj> src.consumebank <src.dtag0.ucret>
obj.consumebank <src.dtag0.ucret>
serv.newnpc c_hakem
new.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat1>
new.gerisay
new.update
trysrc <obj> src.statlarifulle
statlarifulle
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player1 <obj>
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player2 <src.uid>
try uid.<src.tag0.duellotas>.timer 220
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 2
trysrc <obj> p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat3>
trysrc <obj> src.dialogclose d_duello_teklif
obj.update
src.dialogclose d_duello_teklif
src.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat4>
trysrc <obj> src.kafeslee
src.kafeslee
src.updateKod:
on=@death
obj = <tag0.duellorakip>
ref1 = <obj.tag0.duellorakip>
obj.tag.ocsavas
ref1.tag.ocsavas
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.say <obj.name> kazandi.
serv.allclients sysmessage @58,,1 [Duello Sonucu]: <src.name> ve <obj.name> arasindaki duelloyu <obj.name> kazandi.
if (<ref1.tag0.loot> == 1)
ref1.findlayer.1.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.2.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.3.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.4.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.5.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.6.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.7.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.8.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.10.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.12.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.13.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.17.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.18.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.19.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.20.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.22.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.23.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.24.cont <ref1.findlayer.21>
trysrc <obj> src.lootbankaya <ref1.findlayer(21).uid>
endif
obj.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*1>
ref1.cekyazdimduello <eval <ref1.tag0.ucret>*1>
ref1.findid.i_rune_poison.remove
ref1.findid.i_bleeding.remove
ref1.findid.i_bleeding2.remove
ref1.hits <ref1.str>
ref1.mana <ref1.int>
ref1.stam <ref1.dex>
ref1.action -1
obj.findid.i_rune_poison.remove
obj.findid.i_bleeding.remove
obj.findid.i_bleeding2.remove
obj.hits <obj.str>
obj.mana <obj.int>
obj.stam <obj.dex>
obj.action -1
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<obj.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.timer -1
ref1.events -e_duello
ref1.events +e_burasiduello
obj.events -e_duello
obj.events +e_burasiduello
ref1.p <uid.<obj.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
ref1.update
obj.p <uid.<ref1.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
obj.update
return 1


Son güncelleme: warrior tarafından 19-10-2016 22:16 GMT, 887 Gün önce düzenlendi.Yazar

MirroR


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 598
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #89839   20-10-2016 21:20 GMT    
        
şu consumebank'ın altına rica etsem.

Kod:
serv.log ## duello mesaj: <obj.name> yazar mısın ? eğer rakibin ismini verirse sorun yok demektir, daha sonra.
not: rakibin ismini console'da vermesi gerekiyor.
obj.gold -= <src.dtag0.ucret>


Son güncelleme: MirroR tarafından 21-10-2016 00:55 GMT, 886 Gün önce düzenlendi.


Hayat dediğin bir çift bacak gidebildiğin yol kadardır.

Yazar

nefrelius


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 26
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.55i
Tecrübe: Scripter
Yaş: 30
Mesaj #89867   27-10-2016 17:03 GMT    
        
Para almak yada para kesmek için

gold +=5000 yada gold +=(-5000) gibi basit komutlar nezamandır iş görmüyor yahu ?

Ayrıca yukarıdaki duello sistemine şöyle ufak bi baktım belki gözümden kaçmıştır ama benim gördüğüm kadarıyla sadece 2 playerin 1 tanesine rakibi kaydettirilmiş rakibe kişinin kendisi kaydettirilmemiş gibi gördüm ben... Yani buna göre 2. kişi kazanırsa para verir 1. kişi kazanırsa para vermez. Belki ben yanlış görmüş olabilirim yani ucuna baktım sadece...Yazar

warrior


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 15
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe:
Yaş: 29
Mesaj #89875   30-10-2016 11:13 GMT    
        
Sağol Mirror çözdüm onu.

Nefrelius geç kaldın sağol.Sayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Evil GM (NPC/BOSS) sistemi6Wasabi-san15-12-2018
Donate Sistemi İçin Özgün Eşyalar?41Alp15-10-2018
Farklı bir healing sistemi [script istiyorum]3Wasabi-san20-09-2018
Stable sistemi yardım9MirroR27-04-2018
Küfür Sistemi Undefined keyword13paris1618-04-2018


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,