UO-Dev Arama

 

Güzel 41.5%(285)
İdare Eder 27.6%(189)
Kötü30.9%(212)İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 12345>Son »
Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3407   21-09-2009 17:36 GMT    
        
56b fix script'in %90 ı bitti tek kalan %10 Bonuslar onlarıda bir süreliğine eklemiyorum 1-2 sorun var hallettikten sonra %100 bitecek

Fixte Neler Var?
Kod:
[FIX]
Magery Fix
Büyü atınca spellbook ve mace stafflar elden düşmesin.
Bazı büyülerin ev içinde ve korumalı alanda kullanılamaması
Bazı büyülerin üzerinizde poison varken kullanılamaması
Bazı büyüleri sadece kendine atabilme
Poison büyüsünün kendisine atılamaması
Donmuş, taş veya üzerinde zırh varsa büyü atılamaması
Ev ve pazar vendorlarına büyü atılamaması
Summon büyülerini gezi içinde kullanamama
Hiding yaparken altında binek varsa gizlenememe
Otomatik Trapped Pouch patlaması
Guild üyelerini iyileştirememe
ıtemlerin isminin yeşil yazması
Weapon Fix
Guild Fix
Newbie Fix
Cesetlerde renkli eşya sayısı
Çantalarda kaç eşya olduğunu yazması
Kendi çantanda kaç eşya olduğunu senden başka kimse göremesin
Spellbook a iki kere tıklayınca eline gelsin
ıncognito büyüsü varken ceset açamasın
Stafflar cesetleri ve playerlerin çantalarını açamasın
Potionlar yerdeyken çantada kullanabilirsiniz uyarısı versin
Plevel 7 den düşük stafflar spawnı aktif veya inaktif duruma geçiremesin
Kılıç yaratılınca araştırılmış çıksın
Plevel 7 den küçük stafflar worldgem bit yaratamasın
Staff Plevel
Guild Stone Fix
Guild Name
Jailde iken göstersin
Plevel 7 ve 1 dışında kimse spawn ve hayvanat bahcesine giremesin
Vendor Fix
Monster Fix (Hits)
Animal Fix (Sahip)
Stafflar bineğe binemesin
Vendora çift tıklayınca buy dialogu açılsın
İtem satın alınca yell geçsin
İtem satınca yell geçsin
Poison Fix
Paralyze Fix
Rename Fix
Balık yakalayınca balıklar çantaya düşsün
Mage ile yemek yapınca yemek çantaya düşsün
Profil
Ölünce kimin kimin tarafından öldürüldüğü yell geçsin
Açlıktan Ölme

[NO FIX]
Breattaking Bonus
Fast Arrow Bonus
Armor to Rural Bonusu
Bleeding Bonus
Disarm Bonus
Stun Bonus
Dismount Bonus
Paradarbe Bonus
Deadly Arrow Bonus


Fixin Tamamı:
Kod:
//*************************************
// YAZAR: Basic & xwerswoodx
// YAPIM: Hamit Devecioğlu (c)2003-2009
// TARİH: 15.08.2009
// SAAT : 15:53
// KONU : Fix Script
//*************************************
VERSION=0.56b

//**********
//AYARLAR
//**********
[Defname fix]
color_0 00
color_200 05
color_400 045
color_600 075
color_800 025
color_1000 095
isim_0 Normal
isim_200 Ruin
isim_400 Might
isim_600 Force
isim_800 Power
isim_1000 Vanquishing

Helpdialog=d_hamithelp //Help Page dialogu
Stuckitem=i_stucktimer //Stuck zamanının verildiği itemin idsi

//**********
//xwerswoodx
//**********

[Events e_fix]
on=@spellcast //Magery + Staff ve Spellbook elden düşmesin.
if (<src.account.plevel> < 2)
if !(<src.findlayer(2).type>==t_weapon_mace_staff)
src.findlayer(2).bounce
if !(<src.findlayer(1).type>==t_spellbook)
src.findlayer(1).bounce
endif
endif
endif

if ((<SRC.UID.<SRC.REGION.UID>.TYPE>==t_multi) || (<SRC.UID.<SRC.REGION.UID>.TYPE>==t_multi_custom) || (<src.region.guarded> == 1)) && ((<argn> == 24) || (<argn> == 28) || (<argn> == 39) || (<argn> == 47) || (<argn> == 50))
src.hata Bu büyüyü bu alanda yapamazsınız.
src.f_fizzle
src.skill fail
return 1
endif

if ((<argn> == 4) || (<argn> == 29))
if (<src.act.findid.i_rune_poison>)
f_fizzle
return 1
endif
endif

if (<argn> == 7) || (<argn> == 36) || (<argn> == 35) || (<argn> == 17) || (<argn> == 15)
if (<act.uid> != <uid>)
src.hata Bu büyüyü sadece kendinize atabilirsiniz.
return 1
endif
endif

if (<argn> == 20)
if (<act.uid> == <uid>)
src.hata Bu büyüyü kendinize atamazsınız.
return 1
endif
endif

if ((<flags>&statf_freeze) || (<flags>&statf_stone) || (<findtype.t_armor.cont.uid> == <uid>))
f_fizzle
return 1
endif

if (<act.id> == c_player_v)
if !((<argn> == 24) || (<argn> == 25) || (<argn> == 26) || (<argn> == 46) || (<argn> == 48) || (<argn> == 49) || (<argn> == 54) || (<argn> == 55) || (<argn> == 57))
f_fizzle
return 1
endif
endif

if (<argn> == 33) || (<argn> == 46) || (<argn> == 49) || (<argn> == 55) || (<argn> == 58) || (<argn> == 60) || (<argn> == 61) || (<argn> == 62) || (<argn> == 63) || (<argn> == 64)
if (<src.region.guarded> == 1)
src.hata Bu büyüyü guard zone içinde yapamazsınız
src.criminal 1
return 1
        endif
endif

//*****
//Basic
//*****

if (<argn> == 12)
src.spellfreeze 2
elif (<argn> == 20)
src.spellfreeze 2
elif (<argn> == 7)
src.spellfreeze 1
elif (<argn> == 29)
src.spellfreeze 3
elif (<argn> == 11)
src.spellfreeze 2
elif (<argn> == 44)
src.spellfreeze 3
elif (<argn> == 4)
src.spellfreeze 2
elif (<argn> == 22)
src.spellfreeze 1
else
src.spellfreeze (<dargn3> / 6)
endif

//**************************
//Bundan sonrası: xwerswoodx
//**************************
On=@Skillabort
if (<action> == id(skill_magery)) || (<action> == skill_magery)
src.f_fizzle
return 1
endif

On=@Skillfail
if (<action> == id(skill_magery)) || (<action> == skill_magery)
src.f_fizzle
return 1
endif

On=@Skillstart
if (<action> == id(skill_hiding)) || (<action> == skill_hiding)
if (<src.findlayer.25.uid>)
src.fix Altınızda binek varken gizlenemezsiniz.
return 1
endif
endif

On=@SpellEffect //Oto tp
If (<argn> == 38) || (<argn> == 47)
if (<findid.i_pouch_trapped>)
if (<findid.i_pouch_trapped.more2> > 1)
effect 3,i_fx_explode,3,25,1
sound snd_spell_explosion
damage 2
findid.i_pouch_trapped.more2 -=1
return 1
else
effect 3,i_fx_explode,3,25,1
sound snd_spell_explosion
damage 2
findid.i_pouch_trapped.remove
return 1
endif
elseif !(<src.uid> == <uid>)
findid.i_rune_poison.remove
endif
elseif (<argn> == 25)
if (<memoryfindtype.memory_town>) && !(<src.memoryfindtype.memory_town>)
return 1
elseif (<memoryfindtype.memory_guild.link.align> > 0) && !(<src.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
return 1
endif
if (<findid.i_rune_poison>)
if (<findid.i_rune_poison.morey> > <eval ((<src.magery> + 400) / 2)>)
if !(rand(8) == 1)
effect 3,0374a,1,15,1
sound snd_spell_poison
return 1
endif
endif
endif
elseif (<argn> == 4) || (<argn> == 29) || (<argn> == 11)
if (<memoryfindtype.memory_town>) && !(<src.memoryfindtype.memory_town>)
src.sms Faction uyelerini iyilestiremezsiniz.
return 1
elseif (<memoryfindtype.memory_guild.link.align> > 0) && !(<src.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
src.sms Order/Chaos uyelerini iyilestiremezsiniz.
return 1
endif
if (<argn> == 4) || (<argn> == 29)
if (<findid.i_rune_poison>)
effect 3,0374a,1,15,1
sound snd_spell_poison
return 1
endif
endif
endif

On=@itemclick //Item renkli isim ve özellik.
if (<act.isweapon>)
if (<act.baseid>==i_staff_taming)
act.isim <act.name>
return 1
endif
if (<act.attr>&attr_identified)
act.color=color_<act.morey>
if ((<act.topobj.uid> == <uid>)
if (<act.type>==t_weapon_xbow)
act.message @95 [bolts: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
elseif (<act.type>==t_weapon_bow)
act.message @95 [arrows: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
endif
endif
act.arma [ <def.isim_<act.morey>> (+<eval <act.morey>/66>) ]
act.isim <serv.itemdef.<act.dispid>.name>
return 1
else
if ((<act.topobj.uid> == <uid>)
if (<act.type>==t_weapon_xbow)
act.message @95 [bolts: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
elseif (<act.type>==t_weapon_bow)
act.message @95 [arrows: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
endif
endif
act.isim <serv.itemdef.<act.dispid>.name>
return 1
endif
elseif (<act.baseid>==i_bones)
act.isim <strreverse <strarg <strreverse <act.name>>>>
return 1
elseif (<act.baseid>==i_guildstone)
if (<act.more1> == 1)
act.message @255 [Order]
elseif (<act.more1> == 2)
act.message @35 [Chaos]
endif
if (strmatch('<act.abbrev>',''))
act.arma [ <act.name> ]
else
act.arma [ <act.name>, <act.abbrev> ]
endif
act.isim guildstone
return 1
elseif (<act.type>==t_container)
if (<act.attr>&attr_newbie)
act.message @95 [ Newbiefied ]
endif
if ((<act.topobj.uid> == <uid>)
act.isim <act.name> [ <act.rescount> eşya ]
else
act.isim <act.name>
endif
return 1
elseif (<act.baseid>==i_corpse)
act.message @95,,1 [ <act.rescount> eşya ]
if (<act.amount>==400)
if !(<act.link>==04fffffff)
if (<act.link.iscriminal>)
act.message <act.link.name>
return 1
else
if (<act.link.ismurderer>)
act.message @026 <act.link.name>
else
act.message @063 <act.link.name>
endif
return 1
endif
return 1
else
act.message @063 <strreverse <strarg <strreverse <act.name>>>>
endif
return 1
else
act.message <strreverse <strarg <strreverse <act.name>>>>
endif
return 1
else
if (<act.attr>&attr_newbie)
act.message @95 [ Newbiefied ]
endif
if (<act.amount>==1)
act.isim <act.name>
return 1
else
act.isim <act.amount> <act.name>
return 1
endif
endif

On=@itemdclick //Spellbook a 2 kere tıklayınca "eline versin" :D
if (<act.isweapon>)
if (<act.attr>&attr_identified)
act.color=color_<act.morey>
endif
elseif (<act.type>==t_spellbook)
act.equip
elseif (<act.type> == t_corpse)
if (<src.findid.i_rune_incognito>)
src.fix Üzerinizde criminal gösterme büyüsü varken bunu yapamazsınız.
return 1
endif
endif

if (<src.account.plevel> > 1)
if (<act.distance> < 3)
if (<act.baseid>==i_backpack)
if !((<act.topobj.uid> == <uid>)
src.fix Bunu yapamazsınız.
return 1
endif
elseif (<act.baseid>==i_corpse)
src.fix Cesetleri açamazsınız.
return 1
endif
else
return 1
endif
endif

if (<act.dispid>==i_bottle_black) || (<act.dispid>==i_bottle_green) || (<act.dispid>==i_bottle_orange) || (<act.dispid>==i_bottle_yellow) || (<act.dispid>==i_bottle_blue) || (<act.dispid>==i_bottle_red)
if !(<act.topobj.uid> == <src.uid>)
act.fix Bunu kullanabilmeniz için çantanızda olması gerekir.
return 1
endif
endif

if (<src.account.plevel> > 1)
if (<act.baseid>==i_bones)
src.fix Bunu yapamazsınız.
return 1
endif
endif

if (<src.account.plevel> < 7)
if (<act.baseid>==i_worldgem_bit)
src.fix Stafflar spawnı etkili hale getiremez.
return 1
endif
endif

On=@itemcreate //Kılınç yaratınca araştırılmış çıkartalım :)
if (<argo.isweapon>)
argo.color=color_<argo.morey>
argo.attr=attr_magic|attr_identified
return 1
endif

if (<src.account.plevel> < 7)
if (<argo.baseid>==i_worldgem_bit)
argo.remove
src.fix Bunu sadece plevel 7 yaratabilir.
return 1
endif
endif

On=@Click //Staff Plevel Message & Guild Message & Jail Message
if (<daccount.plevel> > 1)
message @75 [ <serv.name> <def.admin_plevel_<account.plevel>> ]
message @95 <name>
title <serv.name> <def.admin_plevel_<account.plevel>>
return 1
endif

//Jail
if (<findid.i_jailde>)
message @95 [ Invulnerability ]
arma [ <eval <eval <findid.i_jailde.timer>/60>+1> dakika ]
isim <name>
return 1
endif

obj = <memoryfindtype.memory_guild.link.uid>
if (<memoryfindtype.memory_guild>)
if strmatch('<obj.memberfromuid.<uid>.guildtitle>','')
message [<obj.name>]
else
message [<obj.memberfromuid.<uid>.guildtitle> of <obj.abbrev>]
endif
endif

On=@charclick //Giriş Yasaklama, npc ve Vendor Fix
if (<act.npc>==1)
if !(<act.memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<src.account.plevel> > 1) && (<src.account.plevel> < 7) // Plevel 2-3-4-5-6 Spawn & Zoo Giriş Yasak.
if (<act.npc>==1) || (<act.npc>==10) || (<act.npc>==11) || (<act.npc>==12) || (<act.npc>==13)
src.go star
src.fix Siz spawnlara giremezsiniz.
return 1
else
return 0
endif
endif
endif
endif

if (<act.npc>==3) || (<act.npc>==4) || (<act.npc>==5) || (<act.npc>==6) || (<act.npc>==7) || (<act.npc>==8) || (<act.npc>==9)
act.arma [ <act.job> ]
act.isim <act.name>
return 1
elseif (<act.npc>==10) || (<act.npc>==11) || (<act.npc>==12) || (<act.npc>==13)
act.arma [ Hits/Str: <act.hits>/<act.str> ]
return 0
elseif (<act.flags>&statf_pet)
act.arma [ Sahibi: <uid.<act.memoryfindtype.memory_ipet.link>.name> ]
return 0
elseif (<act.npc>==0)
return 0
else
return 0
endif

On=@chardclick //Stafflar bineğe binemez yau :)
if (<src.account.plevel> > 1)
if !(<act.body>==c_man) && !(<act.body>==c_woman) && !(<act.body>==c_man_gm)
act.fix Bunu stafflar yapamaz.
return 1
endif
endif

if (<act.npc>==3) || (<act.npc>==6) || (<act.npc>==7) || (<act.npc>==8) || (<act.npc>==9)
if (<act.distance> < 3)
ACT.BUY
endif
elseif (<act.npc>==5)
if (<act.distance> < 3)
src.bankself
endif
endif

On=@itembuy
src.fix <argo.name> adlı vendorladan <argn> adet <act.name> adlı eşyayı <dlocal.totalcost> gold karşılığında satın aldınız.

On=@itemsell
src.fix <argo.name> adlı vendora <argn> adet <act.name> adlı eşyayı sattınız.// <argv2> gold karşılığında sattınız.

On=@Mount
if (<argo.id> == c_bear_polar)
return 1
endif
if (<argo.findid.i_rune_poison>)
argo.tag.poifix 1
argo.tag.type=<src.findlayer.layer_horse.type>
src.tag.poifix_hits <argo.hits>
src.tag.poifix_more2 <argo.findid.i_rune_poison.more2>
src.tag.poifix_baseid <argo.baseid>
src.findlayer.layer_horse.type=t_poifix
argo.update
elseif (<src.flags>&statf_hidden)
src.fix Gizlenmiş durumdayken bineklere binemezsiniz.
return 1
elseif <argo.findid.i_rune_paralyze>
argo.findid.i_rune_paralyze.remove
elseif <argo.findid.i_rune_paralyze_field>
argo.findid.i_rune_paralyze_field.remove
endif

On=@Dismount
if (<argo.tag0.poifix>==1)
src.findlayer.layer_horse.type=<argo.tag.type>
argo.hits=<src.tag0.poifix_hits>
if (<argo.findid.i_rune_poison>)
argo.findid.i_rune_poison.more2=<src.tag0.poifix_more2>
endif
argo.tag.type
argo.update
endif

On=@Rename
if (<argo.npc> == 1) && !(<src.account.plevel> > 1)
src.hata Npc'lerin isimlerinin değiştirilmesi yasaktır.
return 1
endif

On=@ItemDropOn_Ground
if !((<weight> + <act.weight>) > <maxweight>)
if ((<action> == id(skill_fishing)) || (<action> == skill_fishing))
if (<act.type> == t_fish)
act.bounce
endif
elseif ((<action> == id(skill_magery)) || (<action> == skill_magery))
if (<act.type> == t_food)
act.bounce
endif
endif
endif

On=@Profile
sdialog d_hamit
return 1

On=@Death
if (<act.npc>==0) && (<act.uid> != <uid>)
if (<fame> > 9900)
servfix <sex Lord/Lady> <name>, <act.name> tarafından <region.name> civarlarinda öldürüldü.
else
servfix <name>, <act.name> tarafından <region.name> civarlarinda öldürüldü.
endif
endif
skill fail
action -1
src.findid.i_rune_incognito.remove

//if (<src.findid.i_bleeding>)
//src.findid.i_bleeding.remove
//endif
//return 1

//if (<src.findid.i_inassa>)
//src.findid.i_inassa.remove
//endif
//return 1

//if (<src.findid.i_parablow>)
//src.findid.i_parablow.remove
//endif
//return 1

On=@Hunger
if !(<src.isevent.e_jailm>) && !(<flags>&statf_stone) && (<src.account.plevel> == 1)
if (<dargn> == 0)
src.emote= Açlıktan ölür
timerf 1,src.hits 0
timerf 1,src.food 3
elseif (<dargn> <= 3)
src.emote= Açlıktan ölmek üzredir
elseif (<dargn> <= 10)
src.emote= Açlıktan başı döner
elseif (<dargn1> <= 15)
src.emote= Karnı guruldar
endif
endif

//On=@Hit
//if (<src.isplayer>)
// if ((<src.flags>&statf_stone) || (<src.region.safe>))
// return 0
// if (<findlayer(1).type> == t_weapon_sword)
// if (<swordsmanship> >= 98.0) && (<tactics> >= 98.0))
// if (rand(195) <= <eval (<tactics> / 20)>) && !(<src.findid.i_bleeding>) && !(<src.findid.i_bleeding2>)
// src.damage {3 5}
// src.hits (<src.hits> - 5)
// src.skill fail
// local.act <src.act.uid>
// src.newitem i_bleeding
// src.act.equip
// src.newitem i_bleeding2
// src.act.equip
// src.act <local.act>
// src.emotetr * Olumcul Yara Alir *
// return 1
// endif
// endif
// elif !(<findlayer(1)>) && !(<findlayer(2)>)
// if (<wrestling> >= 98.0)
// if (<armslore> >= 84.9)
// if (rand(8) == 1)
// if (<src.findlayer(1)>) || (<src.findlayer(2)>)
// src.findlayer(1).unequip
// if (<src.findlayer(2)>)
// src.findlayer(2).unequip
// endif
// src.emotetr * Silahsizlandirilir *
// endif
// endif
// elif (<tactics> >= 98.0)
// if (rand(330) <= <eval (<tactics> / 40)>) && !(<src.findid.i_mem_frozen>)   

//
if !(<findlayer(1)>) || !(<findlayer(2)>)
// src.damage {2 4}
// src.skill fail
// local.act <src.act.uid>
// src.newitem i_mem_frozen
// src.act.equip
// src.act <local.act>
// src.emotetr * Sersemler *
// return 1
// endif
// endif
// endif
// elif ((<findlayer(2).type> == t_weapon_fence)
// if (<src.isonmount>)
// if (<fencing> >= 98.0) && (<tactics> < 98.0)
// if (rand(125) <= <eval (<fencing> / 40)>)
// src.damage {15 25}
// src.skill fail
// local.act <src.act.uid>
//              src.consume 1000 i_inassa
// src.newitem i_inassa
// src.act.equip
// src.emotetr * Binekten Duser *
// src.act <local.act>
// return 1
// endif
// endif
// if (<fencing> < 98.0) && (<tactics> > 98.0)
// if (rand(150) <= <eval (<tactics> / 40)>) && !(<src.findid.i_parablow>)
// src.damage {15 25}
// src.skill fail
// local.act <src.act.uid>
// src.newitem i_parablow
// src.act.equip
// src.act <local.act>
// src.emotetr * Paradarbe Alir *
// return 1
// endif
// endif
// if (<fencing> > 98.0) && (<tactics> > 98.0)
// if !(<src.findid.i_parablow>)
// if (rand(150) <= <eval (<tactics> / 40)>)
// src.damage {15 25}
// src.skill fail
// local.act <src.act.uid>
// src.newitem i_parablow
// src.act.equip
// src.act <local.act>
// src.emotetr * Paradarbe Alir *
// return 1
// elif (rand(125) <= <eval (<fencing> / 40)>)
// src.damage {15 25}
// src.skill fail
// local.act <src.act.uid>
//              src.consume 1000 i_inassa
// src.newitem i_inassa
// src.act.equip
// src.emotetr * Binekten Duser *
// src.act <local.act>
// return 1
// else
// if (rand(500) <= <eval (<eval <fencing>+<tactics>>)/80>)
// src.dammage {20 23}
// src.consume 1000 i_inassa
// src.newitem i_inassa
// src.act.equip
// src.newitem i_parablow
// src.act.equip
// src.emotetr  * Attan Düşer Ve Paradarbe Alır *
// endif
// endif
// endif
// endif
// else
// if (<fencing> > 98.0) && (<tactics> > 98.0)
// if !(<src.findid.i_parablow>)
// if (rand(150) <= <eval (<tactics> / 40)>)
// src.damage {15 25}
// src.skill fail
// local.act <src.act.uid>
// src.newitem i_parablow
// src.act.equip
// src.act <local.act>
// src.emotetr * Paradarbe Alir *
// return 1
// endif
// endif
// endif
// endif
// elif (<findlayer(2).type> == t_weapon_bow)
// if (<archery> >= 98.0)
//    if (rand(250) <= <eval (<tactics> / 40)>)
//      if (<src.hits> > <eval <src.str>/2>)
//              src.emotetr * Olumcul Ok Saptanir *
//              src.hits -= {20 30}
//              src.skill fail
//               src.damage {3 5}
// return 1
//               endif
// endif
// endif
// elif (<findlayer(2).type> == t_weapon_mace_staff)
// if (<macefighting> >= 98.0)
// if (rand(250) <= <eval <macefighting>/40>)
// src.stam -={20 25}
// src.stamkontrol
// src.skill fail
// src.damage {5 7}
// src.emotetr * Nefesi Kesilir *
// return 1
// endif
// endif
// elif (<findlayer(2).type> == t_weapon_xbow)
// if (<archery> >= 98.0) && (<armslore> >= 98.0)
//      if (rand(250) <= <eval (<tactics> / 40)>)
// if (<src.hits> > <eval <src.str>-25>)
// src.hits -={40 45}
// src.skill fail
// src.damage {5 8}
// src.emotetr * Hizli Ok Darbesi Alir *
// return 1
// endif
// endif
// endif
// elif (<findlayer(2).type> == t_weapon_sword)
// if (<swordsmanship> >= 98.0)
// if (rand(600) <= <eval (<tactics> / 40)>)
// if (<src.findlayer(5).type> == t_armor)
// if (<src.findlayer(5).hitpoints> > 15)
// src.findlayer(5).hitpoints -=15
// src.say @022 * Zirh Hasar Alir *
// src.skill fail
// else
// src.findlayer(5).remove
// src.emotetr * Zirhi Kirilir *
// endif
// endif
// endif
// endif
// endif
// endif
//endif

//On=@Gethit
//if (<src.findid.i_inassa>)
//src.findid.i_inassa.remove
//endif
//return 1
//
//if (<src.findid.i_parablow>)
//src.findid.i_parablow.remove
//endif
//return 1

//******************************************************
//Basic Functions
[function spellfreeze]
tag0.nomovetill=<EVAL <SERV.TIME> + (<ARGS> * 6)>

[function f_fizzle]
tag0.nomovetill=0
if (<mana> >= 8)
//src.sound=snd_fail
mana -={3 8}
return 1
endif

//xwerswoodx
[Function fix]
src.sysmessage @026,,1 <args>
return 1

[Function servfix]
serv.allclients sysmessage @0481,,1 <args>
return 1


[Function isim]
message @048,,1 <args>
return 1

[Function arma]
message @095 <args>
return 1

//Jail Item
[Itemdef i_jailde]
Id=i_gold
Name=Jail
Type=t_eq_script

On=@Create
Attr=attr_invis

On=@Equip
src.invul 1
timer=99999

On=@Timer
src.go jail10
src.invul 0
src.fix Jail süreniz bitmiştir.
remove

//Helppage Function
[function helppage]
if (<src.findid.<def.stuckitem>.more1> > 0)
src.fix Stuck çekerken bunu kullanamazsınız.
return 1
elseif (<src.findid.i_jailde>)
src.fix Jaildeyken bunu kullanamazsınız.
return 1
else
sdialog <def.helpdialog>
endif

[Function hata]
sysmessage @026,,1 Hata: <args>

//[Itemdef i_invulvendor]
//Name=Invul Vendor
//Id=i_gold
//Type=t_eq_script
//
//On=@Equip
//src.say * kalbi durur *
//timer 4

//ON=@Timer
//if (<cont.fame> >= 1000)
// cont.fame (<cont.fame> - 1000)
//endif
//if (<cont.karma> >= 1000)
// cont.karma (<cont.karma> - 1000)
//endif
//cont.hits 0
//remove
//return 1

[Function ff]
targetf f_ff

[Function f_ff]
obj=<argo>
src.fix <obj.findid.i_rune_poison.more2>
return 1

[Dialog d_hamit]
0,0
Nomove
resizepic 50 50 3500 500 500
resizepic 57 60 3000 486 480

dtext 200 100 0481 <serv.name> Profil Sayfası
dtext 68 149 0481 |                                                          |
dtext 70 140 0481 ----------------------------------------------------------
dtext 250 150 0494 Karakter
dtext 70 160 0481 ----------------------------------------------------------
dtext 68 339 0481 |                                                          |
dtext 70 330 0481 ----------------------------------------------------------
dtext 250 340 0494 Server
dtext 70 350 0481 ----------------------------------------------------------

//Karakter
dtext 70 180 0499 Üyelik Tarihi: <strsub 8 2 <strarg <account.firstconnectdate>>>/<strsub 5 2 <strarg <account.firstconnectdate>>>/<strsub 0 4 <strarg <account.firstconnectdate>>>
dtext 70 200 0499 Toplam Online: <eval (<account.totalconnecttime> / 60)> saat
dtext 70 220 0499 Kullanıcı Adı: <account.name>
dtext 70 240 0499 Bilgisayar Ip: <account.firstip>
dtext 70 260 0499 Üyelik Saati: <strreverse <strarg <strreverse <account.firstconnectdate>>>>
dtext 70 280 0499 Nick: <name>
dtext 70 300 0499 Yaş: <eval (<age> / 86400)>

//Server
dtext 70 370 0499 Server İsmi: <serv.name>
dtext 70 390 0499 Server Port: <serv.servport>
dtext 70 410 0499 Server Dili: <serv.lang>
dtext 70 430 0499 Server Url: <serv.url>
dtext 70 450 0499 Server Ip: <serv.servip>
dtext 70 470 0499 Time Zone: <serv.timezone>


[Typedef t_poifix]
On=@timer
if (<cont.tag0.poifix_more2> > 0)
if (<cont.tag0.poifix_hits> >= 10)
cont.tag0.poifix_hits -={6 10}
timer 4
return 1
else
        cont.findlayer.layer_horse.anim 8
cont.dismount
newitem i_corpse
new.p <cont.p>
new.amount <src.tag.poifix_baseid>
new.timer 500
new.update
cont.flags &= ~statf_onhorse
return 1
endif
endif

[Function stamkontrol]
if (<src.stam> < 0)
src.stam 0
endif

[itemdef i_bleeding]
name=Bleeding
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
timer 5

On=@UnEquip
if !(<cont.flags>&statf_dead)
endif

On=@Timer
timer 5
cont.emotetr * Kan Kaybeder *
cont.hits (<cont.hits> - 4)
attr attr_decay
return 1

[itemdef i_bleeding2]
name=Bleeding 2
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
timer 31

On=@UnEquip
if !(<cont.flags>&statf_dead)
endif

On=@Timer
cont.findid.i_bleeding.remove
attr attr_decay
remove
return 1

[itemdef i_mem_frozen]
name=Stun
id=i_memory
type=t_eq_script
layer=layer_special

on=@create
attr=attr_decay | attr_newbie

on=@equip
timer=3
SRC.FLAGS=<SRC.FLAGS>|04

on=@timer
cont.flags=<cont.FLAGS>&~04
remove
return 1

[itemdef i_inassa]
name=Dismount
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
if (<src.findlayer(layer_horse).id> > 0)
SRC.dclick
//src.say_trk *Binekten Düşer*
timer 3
RETURN 1
ENDIF

On=@UnEquip
//cont.events -e_inassa
if !(<cont.flags>&statf_dead)
cont.flags <cont.flags>&~01
endif

On=@Timer
attr attr_decay
remove
return 1

[function isbinek]
if (<findlayer.25>)
return 1
endif
return 0

[Function ispotion]
if (<act.dispid>==i_bottle_black) || (<act.dispid>==i_bottle_green) || (<act.dispid>==i_bottle_orange) || (<act.dispid>==i_bottle_yellow) || (<act.dispid>==i_bottle_blue) || (<act.dispid>==i_bottle_red)>)
return 1
endif

[itemdef i_parablow]
name=Paradarbe
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
src.flags <src.flags>|04
timer 3

On=@UnEquip
if !(<cont.flags>&statf_dead)
cont.flags <cont.flags>&~04
endif

On=@Timer
attr attr_decay
remove
return 1

[Function emotetr]
sayua 38,6,6,0 <args>

//BASIC
[FUNCTION ismurderer]
IF !(<ISPLAYER>)
IF (<KARMA> < -2000)
RETURN 1
ELSE
RETURN 0
ENDIF
ENDIF
IF (<KILLS> > <SERV.MURDERMINCOUNT>)
RETURN 1
ENDIF
RETURN 0

//xwerswoodx
[Function isonmount]
if (<flags>&080000000)
return 1
endif
return 0

[Function iscriminal]
if (<flags>&002000000)
return 1
endif
return 0

[EOF]


En Yakın Zamanda Tüm Bölümleri Tek Tek Ayıracam Ama Bunun İçin Biraz Beklemeniz Gerek

Yorumlarınızı Bekliyorum


Son güncelleme: xwerswoodx tarafından 08-08-2010 18:58 GMT, önce düzenlendi.


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3409   21-09-2009 17:40 GMT    
        
Bu arada bunu kullanacak arkadaşlar

Kod:
Helpdialog=d_hamithelp //Help Page dialogu
Stuckitem=i_stucktimer //Stuck zamanının verildiği itemin idsi


bu kısımları kendinize göre ayarlayıp

sphere.ini dosyasından

Kod:
Experimental=00000


bunu bulup

Kod:
Experimental=08
olarak değişirse itembuy ve itemsell triggerlerini okutabilir


NOT: Şuana kadar hiçbir bug bulunmadı. Eğer bug veya sorun bulursanız burdan yazarsanız en kısa sürede düzeltilecektir


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

Alcholic


Champions
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 569
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #3410   21-09-2009 17:44 GMT    
        
çok gereksiz birşey. Bir kere her trigger tetiklendiğinde bir sürü if çalışıcak bonusları vs ayrı ayrı eventler olarak yapmak ve gerekli spellfixlerinide sphere_Spells.scp de büyünün altında yapmak çok daha akıllıca olur. Tavsiye etmem kullanmanızı. genede emek verilmiş tebrikler.


wellia.net


Hayat sana ekşi limonlar sunarsa, sen de tekila ve tuz iste ...

"Partners help each other undress before sex. After sex, they always dress on their own. Moral of the story: In life, no one helps you once you get fucked."

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3411   21-09-2009 17:48 GMT    
        
teşekkür ederim ama ben bilerek öyle yaptım ztn raskolda ayır derken onu kasteddi sanırım yakında tüm fixleri ayıracam ama ben bir scp içinden hepsini halletmeyi daha kolay buluyorum kişisel düşüncem bu. Kimseyede zorla kullandırtacak diilim yararlanılsın die koydum ztn isteyen istediği kısmı keser Bonusları içinde yapmamın nedeni benim server Rp olacak 1 yıl falan giremeyecem herşey otomatik olsun istiyorum yani bir sorun çıkarsa bana çağıracaklar ben giremeyecem diğer scripterde sayfalarca arayacak hangi eventteydi die O yüzden güvenlik ve kolaylık açısından diyelim Bonusları ekleyip eklememem kesin diil şuanlık ama büyük ihtimal eklemeyecem


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

Alcholic


Champions
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 569
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #3414   21-09-2009 17:53 GMT    
        
büyülerin fixleride dahil. fix eventi 56b de gereksiz.


wellia.net


Hayat sana ekşi limonlar sunarsa, sen de tekila ve tuz iste ...

"Partners help each other undress before sex. After sex, they always dress on their own. Moral of the story: In life, no one helps you once you get fucked."

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3471   22-09-2009 08:36 GMT    
        
Evet Ayrılmış Halide Bu:

Magery Fix
Kod:
on=@spellcast
if ((<SRC.UID.<SRC.REGION.UID>.TYPE>==t_multi) || (<SRC.UID.<SRC.REGION.UID>.TYPE>==t_multi_custom) || (<src.region.guarded> == 1)) && ((<argn> == 24) || (<argn> == 28) || (<argn> == 39) || (<argn> == 47) || (<argn> == 50))
src.hata Bu büyüyü bu alanda yapamazsınız.
src.f_fizzle
src.skill fail
return 1
endif

if ((<argn> == 4) || (<argn> == 29))
if (<src.act.findid.i_rune_poison>)
f_fizzle
return 1
endif
endif

if (<argn> == 7) || (<argn> == 36) || (<argn> == 35) || (<argn> == 17) || (<argn> == 15)
if (<act.uid> == <uid>)
else
src.hata Bu büyüyü sadece kendinize atabilirsiniz.
return 1
endif
endif

if (<argn> == 20)
if !(<act.uid> == <uid>)
else
src.hata Bu büyüyü kendinize atamazsınız.
return 1
endif
endif

if ((<flags>&statf_freeze) || (<flags>&statf_stone) || (<findtype.t_armor.cont.uid> == <uid>))
f_fizzle
return 1
endif

if (<act.id> == c_player_v)
if !((<argn> == 24) || (<argn> == 25) || (<argn> == 26) || (<argn> == 46) || (<argn> == 48) || (<argn> == 49) || (<argn> == 54) || (<argn> == 55) || (<argn> == 57))
f_fizzle
return 1
endif
endif

if (<argn> == 33) || (<argn> == 46) || (<argn> == 49) || (<argn> == 55) || (<argn> == 58) || (<argn> == 60) || (<argn> == 61) || (<argn> == 62) || (<argn> == 63) || (<argn> == 64)
if (<src.region.guarded> == 1)
src.hata Bu büyüyü guard zone içinde yapamazsınız
src.criminal 1
return 1
endif

if (<argn> == 12)
src.spellfreeze 2
elif (<argn> == 20)
src.spellfreeze 2
elif (<argn> == 7)
src.spellfreeze 1
elif (<argn> == 29)
src.spellfreeze 3
elif (<argn> == 11)
src.spellfreeze 2
elif (<argn> == 44)
src.spellfreeze 3
elif (<argn> == 4)
src.spellfreeze 2
elif (<argn> == 22)
src.spellfreeze 1
else
src.spellfreeze (<dargn3> / 6)
endif

[function spellfreeze]
tag0.nomovetill=<EVAL <SERV.TIME> + (<ARGS> * 6)>

[function f_fizzle]
tag0.nomovetill=0
if (<mana> >= 8)
//src.sound=snd_fail
mana -={3 8}
return 1
endif

On=@Skillabort
if (<action> == id(skill_magery)) || (<action> == skill_magery)
src.f_fizzle
return 1
endif

On=@Skillfail
if (<action> == id(skill_magery)) || (<action> == skill_magery)
src.f_fizzle
return 1
endif


Büyü atınca spellbook ve mace stafflar elden düşmesin.
Kod:
on=@spellcast
if (<src.account.plevel> < 2)
if !(<src.findlayer(2).type>==t_weapon_mace_staff)
src.findlayer(2).bounce
if !(<src.findlayer(1).type>==t_spellbook)
src.findlayer(1).bounce
endif
endif
endif


Hiding yaparken altında binek varsa gizlenememe
Kod:
On=@Skillstart
if (<action> == id(skill_hiding)) || (<action> == skill_hiding)
if (<src.findlayer.25.uid>)
src.fix Altınızda binek varken gizlenemezsiniz.
return 1
endif
endif


Otomatik Trapped Pouch patlaması
Kod:
On=@SpellEffect
If (<argn> == 38) || (<argn> == 47)
if (<findid.i_pouch_trapped>)
if (<findid.i_pouch_trapped.more2> > 1)
effect 3,i_fx_explode,3,25,1
sound snd_spell_explosion
damage 2
findid.i_pouch_trapped.more2 -=1
return 1
else
effect 3,i_fx_explode,3,25,1
sound snd_spell_explosion
damage 2
findid.i_pouch_trapped.remove
return 1
endif
elseif !(<src.uid> == <uid>)
findid.i_rune_poison.remove
endif
endif


Guild üyelerini iyileştirememe
Kod:
On=@SpellEffect
if (<argn> == 25)
if (<memoryfindtype.memory_town>) && !(<src.memoryfindtype.memory_town>)
return 1
elseif (<memoryfindtype.memory_guild.link.align> > 0) && !(<src.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
return 1
endif
if (<findid.i_rune_poison>)
if (<findid.i_rune_poison.morey> > <eval ((<src.magery> + 400) / 2)>)
if !(rand(8) == 1)
effect 3,0374a,1,15,1
sound snd_spell_poison
return 1
endif
endif
endif
elseif (<argn> == 4) || (<argn> == 29) || (<argn> == 11)
if (<memoryfindtype.memory_town>) && !(<src.memoryfindtype.memory_town>)
src.sms Faction uyelerini iyilestiremezsiniz.
return 1
elseif (<memoryfindtype.memory_guild.link.align> > 0) && !(<src.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
src.sms Order/Chaos uyelerini iyilestiremezsiniz.
return 1
endif
if (<argn> == 4) || (<argn> == 29)
if (<findid.i_rune_poison>)
effect 3,0374a,1,15,1
sound snd_spell_poison
return 1
endif
endif
endif


İtemlerin isminin yeşil yazması & Weapon Fix & Newbie Fix & Container Fix & Corpse Fix & Guild Fix
Kod:
[Defname fix]
color_0 00
color_200 05
color_400 045
color_600 075
color_800 025
color_1000 095
isim_0 Normal
isim_200 Ruin
isim_400 Might
isim_600 Force
isim_800 Power
isim_1000 Vanquishing

Helpdialog=d_hamithelp //Help Page dialogu
Stuckitem=i_stucktimer //Stuck zamanının verildiği itemin idsi

On=@itemclick

//WEAPON FİX
if (<act.isweapon>)
if (<act.baseid>==i_staff_taming)
act.isim <act.name>
return 1
endif
if (<act.attr>&attr_identified)
act.color=color_<act.morey>
if ((<act.topobj.uid> == <uid>)
if (<act.type>==t_weapon_xbow)
act.message @95 [bolts: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
elseif (<act.type>==t_weapon_bow)
act.message @95 [arrows: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
endif
endif
act.arma [ <def.isim_<act.morey>> (+<eval <act.morey>/66>) ]
act.isim <serv.itemdef.<act.dispid>.name>
return 1
else
if ((<act.topobj.uid> == <uid>)
if (<act.type>==t_weapon_xbow)
act.message @95 [bolts: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
elseif (<act.type>==t_weapon_bow)
act.message @95 [arrows: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
endif
endif
act.isim <serv.itemdef.<act.dispid>.name>
return 1
endif
//WEAPON FİX BİTTİ

elseif (<act.baseid>==i_bones)
act.isim <strreverse <strarg <strreverse <act.name>>>>
return 1

//GUİLD FİX
elseif (<act.baseid>==i_guildstone)
if (<act.more1> == 1)
act.message @255 [Order]
elseif (<act.more1> == 2)
act.message @35 [Chaos]
endif
if (strmatch('<act.abbrev>',''))
act.arma [ <act.name> ]
else
act.arma [ <act.name>, <act.abbrev> ]
endif
act.isim guildstone
return 1
//GUİLD FİX BİTTİ

//CONTAİNER FİX
elseif (<act.type>==t_container)
if (<act.attr>&attr_newbie)
act.message @95 [ Newbiefied ]
endif
if ((<act.topobj.uid> == <uid>)
act.isim <act.name> [ <act.rescount> eşya ]
else
act.isim <act.name>
endif
return 1
//CONTAİNER FİX BİTTİ

//CORPSE FİX
elseif (<act.baseid>==i_corpse)
act.message @95,,1 [ <act.rescount> eşya ]
if (<act.amount>==400)
if !(<act.link>==04fffffff)
if (<act.link.iscriminal>)
act.message <act.link.name>
return 1
else
if (<act.link.ismurderer>)
act.message @026 <act.link.name>
else
act.message @063 <act.link.name>
endif
return 1
endif
return 1
else
act.message @063 <strreverse <strarg <strreverse <act.name>>>>
endif
return 1
else
act.message <strreverse <strarg <strreverse <act.name>>>>
endif
return 1
//CORPSE FİX BİTTİ

else

//NEWBİE FİX
if (<act.attr>&attr_newbie)
act.message @95 [ Newbiefied ]
endif
if (<act.amount>==1)
act.isim <act.name>
return 1
else
act.isim <act.amount> <act.name>
return 1
endif
//NEWBİE FİX

endif

On=@Itemdclick
if (<act.isweapon>)
if (<act.attr>&attr_identified)
act.color=color_<act.morey>
endif
endif


Spellbook a iki kere tıklayınca eline gelsin
Kod:
On=@Itemdclick
if (<act.type>==t_spellbook)
act.equip
endif


Incognito büyüsü varken ceset açamasın
Kod:
On=@Itemdclick
if (<act.type> == t_corpse)
if (<src.findid.i_rune_incognito>)
src.fix Üzerinizde criminal gösterme büyüsü varken bunu yapamazsınız.
return 1
endif
endif


Stafflar cesetleri ve playerlerin çantalarını açamasın
Kod:
On=@Itemdclick

if (<src.account.plevel> > 1)
if (<act.distance> < 3)
if (<act.baseid>==i_backpack)
if !((<act.topobj.uid> == <uid>)
src.fix Bunu yapamazsınız.
return 1
endif
elseif (<act.baseid>==i_corpse) || (<act.baseid>==i_bones)
src.fix Cesetleri açamazsınız.
return 1
endif
else
return 1
endif
endif


Potionlar yerdeyken çantada kullanabilirsiniz uyarısı versin
Kod:
On=@Itemdclick
if (<act.dispid>==i_bottle_black) || (<act.dispid>==i_bottle_green) || (<act.dispid>==i_bottle_orange) || (<act.dispid>==i_bottle_yellow) || (<act.dispid>==i_bottle_blue) || (<act.dispid>==i_bottle_red)
if !(<act.topobj.uid> == <src.uid>)
act.fix Bunu kullanabilmeniz için çantanızda olması gerekir.
return 1
endif
endif


Plevel 7 den düşük stafflar spawnı aktif veya inaktif duruma geçiremesin
Kod:
On=@Itemdclick
if (<src.account.plevel> < 7)
if (<act.baseid>==i_worldgem_bit)
src.fix Stafflar spawnı etkili hale getiremez.
return 1
endif
endif

On=@Itemcreate
if (<src.account.plevel> < 7)
if (<argo.baseid>==i_worldgem_bit)
argo.remove
src.fix Bunu sadece plevel 7 yaratabilir.
return 1
endif
endif


Kılıç yaratılınca araştırılmış çıksın
Kod:
On=@itemcreate
if (<argo.isweapon>)
argo.color=color_<argo.morey>
argo.attr=attr_magic|attr_identified
return 1
endif


Staff Plevel
Kod:
On=@Click
if (<daccount.plevel> > 1)
message @75 [ <serv.name> <def.admin_plevel_<account.plevel>> ]
message @95 <name>
title <serv.name> <def.admin_plevel_<account.plevel>>
return 1
endif


Guild Name
Kod:
On=@Click
obj = <memoryfindtype.memory_guild.link.uid>
if (<memoryfindtype.memory_guild>)
if strmatch('<obj.memberfromuid.<uid>.guildtitle>','')
message [<obj.name>]
else
message [<obj.memberfromuid.<uid>.guildtitle> of <obj.abbrev>]
endif
endif


Jailde iken göstersin
Kod:
On=@Click
if (<findid.i_jailde>)
message @95 [ Invulnerability ]
arma [ <eval <eval <findid.i_jailde.timer>/60>+1> dakika ]
isim <name>
return 1
endif

[Itemdef i_jailde]
Id=i_gold
Name=Jail
Type=t_eq_script

On=@Create
Attr=attr_invis

On=@Equip
src.invul 1
timer=99999

On=@Timer
src.go jail10
src.invul 0
src.fix Jail süreniz bitmiştir.
remove


Plevel 7 ve 1 dışında kimse spawn ve hayvanat bahcesine giremesin
Kod:
On=@charclick
if (<act.npc>==1)
if !(<act.memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<src.account.plevel> > 1) && (<src.account.plevel> < 7) // Plevel 2-3-4-5-6 Spawn & Zoo Giriş Yasak.
if (<act.npc>==1) || (<act.npc>==10) || (<act.npc>==11) || (<act.npc>==12) || (<act.npc>==13)
src.go star
src.fix Siz spawnlara giremezsiniz.
return 1
else
return 0
endif
endif
endif
endif


Vendor Fix
Kod:
On=@Charclick
if (<act.npc>==3) || (<act.npc>==4) || (<act.npc>==5) || (<act.npc>==6) || (<act.npc>==7) || (<act.npc>==8) || (<act.npc>==9)
act.arma [ <act.job> ]
act.isim <act.name>
return 1
endif

On=@Chardclick
if (<act.npc>==3) || (<act.npc>==6) || (<act.npc>==7) || (<act.npc>==8) || (<act.npc>==9)
if (<act.distance> < 3)
ACT.BUY
endif
elseif (<act.npc>==5)
if (<act.distance> < 3)
src.bankself
endif
endif


Monster Fix (Hits)
Kod:
if (<act.npc>==10) || (<act.npc>==11) || (<act.npc>==12) || (<act.npc>==13)
act.arma [ Hits/Str: <act.hits>/<act.str> ]
return 0
endif


Animal Fix (Sahip)
Kod:
if (<act.flags>&statf_pet)
act.arma [ Sahibi: <uid.<act.memoryfindtype.memory_ipet.link>.name> ]
return 0
endif


Playere Tıklayınca Karışıklık Olmasın
Kod:
if (<act.npc>==0)
return 0
endif


Stafflar bineğe binemesin
Kod:
On=@chardclick
if (<src.account.plevel> > 1)
if !(<act.body>==c_man) && !(<act.body>==c_woman) && !(<act.body>==c_man_gm)
act.fix Bunu stafflar yapamaz.
return 1
endif
endif


İtem satın alınca yell geçsin
Kod:
On=@itembuy
src.fix <argo.name> adlı vendorladan <argn> adet <act.name> adlı eşyayı <dlocal.totalcost> gold karşılığında satın aldınız.


İtem satınca yell geçsin
Kod:
On=@itemsell
src.fix <argo.name> adlı vendora <argn> adet <act.name> adlı eşyayı sattınız.// <argv2> gold karşılığında sattınız.


Poison Fix
Kod:
On=@Mount
if (<argo.findid.i_rune_poison>)
argo.tag.poifix 1
argo.tag.type=<src.findlayer.layer_horse.type>
src.tag.poifix_hits <argo.hits>
src.tag.poifix_more2 <argo.findid.i_rune_poison.more2>
src.tag.poifix_baseid <argo.baseid>
src.findlayer.layer_horse.type=t_poifix
argo.update
endif

On=@Dismount
if (<argo.tag0.poifix>==1)
src.findlayer.layer_horse.type=<argo.tag.type>
argo.hits=<src.tag0.poifix_hits>
if (<argo.findid.i_rune_poison>)
argo.findid.i_rune_poison.more2=<src.tag0.poifix_more2>
endif
argo.tag.type
argo.update
endif

[Typedef t_poifix]
On=@timer
if (<cont.tag0.poifix_more2> > 0)
if (<cont.tag0.poifix_hits> >= 10)
cont.tag0.poifix_hits -={6 10}
timer 4
return 1
else
        cont.findlayer.layer_horse.anim 8
cont.dismount
newitem i_corpse
new.p <cont.p>
new.amount <src.tag.poifix_baseid>
new.timer 500
new.update
cont.flags &= ~statf_onhorse
return 1
endif
endif


Polar Beara Binilemesin
Kod:
On=@Mount
if (<argo.id> == c_bear_polar)
return 1
endif


Hiding İken Bineğe Binemesin
Kod:
On=@Mount
if (<src.flags>&statf_hidden)
src.fix Gizlenmiş durumdayken bineklere binemezsiniz.
return 1
endif


Paralyze Fix
Kod:
if <argo.findid.i_rune_paralyze>
argo.findid.i_rune_paralyze.remove
elseif <argo.findid.i_rune_paralyze_field>
argo.findid.i_rune_paralyze_field.remove
endif


Rename Fix
Kod:
On=@Rename
if (<argo.npc> == 1) && !(<src.account.plevel> > 1)
src.hata Npc'lerin isimlerinin değiştirilmesi yasaktır.
return 1
endif


Balık yakalayınca balıklar çantaya düşsün
Kod:
On=@ItemDropOn_Ground
if !((<weight> + <act.weight>) > <maxweight>)
if ((<action> == id(skill_fishing)) || (<action> == skill_fishing))
if (<act.type> == t_fish)
act.bounce
endif
endif
endif


Mage ile yemek yapınca yemek çantaya düşsün
Kod:
On=@ItemDropOn_Ground
if !((<weight> + <act.weight>) > <maxweight>)
if ((<action> == id(skill_magery)) || (<action> == skill_magery))
if (<act.type> == t_food)
act.bounce
endif
endif
endif


Profil
Kod:
On=@Profile
sdialog d_hamit
return 1

[Dialog d_hamit]
0,0
Nomove
resizepic 50 50 3500 500 500
resizepic 57 60 3000 486 480

dtext 200 100 0481 <serv.name> Profil Sayfası
dtext 68 149 0481 |                                                          |
dtext 70 140 0481 ----------------------------------------------------------
dtext 250 150 0494 Karakter
dtext 70 160 0481 ----------------------------------------------------------
dtext 68 339 0481 |                                                          |
dtext 70 330 0481 ----------------------------------------------------------
dtext 250 340 0494 Server
dtext 70 350 0481 ----------------------------------------------------------

//Karakter
dtext 70 180 0499 Üyelik Tarihi: <strsub 8 2 <strarg <account.firstconnectdate>>>/<strsub 5 2 <strarg <account.firstconnectdate>>>/<strsub 0 4 <strarg <account.firstconnectdate>>>
dtext 70 200 0499 Toplam Online: <eval (<account.totalconnecttime> / 60)> saat
dtext 70 220 0499 Kullanıcı Adı: <account.name>
dtext 70 240 0499 Bilgisayar Ip: <account.firstip>
dtext 70 260 0499 Üyelik Saati: <strreverse <strarg <strreverse <account.firstconnectdate>>>>
dtext 70 280 0499 Nick: <name>
dtext 70 300 0499 Yaş: <eval (<age> / 86400)>

//Server
dtext 70 370 0499 Server İsmi: <serv.name>
dtext 70 390 0499 Server Port: <serv.servport>
dtext 70 410 0499 Server Dili: <serv.lang>
dtext 70 430 0499 Server Url: <serv.url>
dtext 70 450 0499 Server Ip: <serv.servip>
dtext 70 470 0499 Time Zone: <serv.timezone>


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3472   22-09-2009 08:39 GMT    
        
Ölünce kimin kimin tarafından öldürüldüğü yell geçsin
Kod:
On=@Death
if (<act.npc>==0) && (<act.uid> != <uid>)
if (<fame> > 9900)
servfix <sex Lord/Lady> <name>, <act.name> tarafından <region.name> civarlarinda öldürüldü.
else
servfix <name>, <act.name> tarafından <region.name> civarlarinda öldürüldü.
endif
endif
skill fail
action -1
src.findid.i_rune_incognito.remove


Açlıktan Ölme
Kod:
On=@Hunger
if !(<src.isevent.e_jailm>) && !(<flags>&statf_stone) && (<src.account.plevel> == 1)
if (<dargn> == 0)
src.emote= Açlıktan ölür
timerf 1,src.hits 0
timerf 1,src.food 3
elseif (<dargn> <= 3)
src.emote= Açlıktan ölmek üzredir
elseif (<dargn> <= 10)
src.emote= Açlıktan başı döner
elseif (<dargn1> <= 15)
src.emote= Karnı guruldar
endif
endif


Help Page
Kod:
[Defname yardim]
stuckitem=i_stucktimer //Stuckta kullandığın süre itemi
helpdialog=d_helppage  //Helpde kullandığın dialog

[function helppage]
if (<src.findid.<def.stuckitem>.more1> > 0)
src.fix Stuck çekerken bunu kullanamazsınız.
return 1
elseif (<src.findid.i_jailde>)
src.fix Jaildeyken bunu kullanamazsınız.
return 1
else
sdialog <def.helpdialog>
endif


Gerekli Functionlar
Kod:
[Function ispotion]
if (<act.dispid>==i_bottle_black) || (<act.dispid>==i_bottle_green) || (<act.dispid>==i_bottle_orange) || (<act.dispid>==i_bottle_yellow) || (<act.dispid>==i_bottle_blue) || (<act.dispid>==i_bottle_red)>)
return 1
endif

[Function emotetr]
sayua 38,6,6,0 <args>

[Function ismurderer]
if !(<isplayer>)
if (<karma> < -2000)
return 1
else
return 0
endif
endif
if (<kills> > <serv.murdermincount>)
return 1
endif
return 0

[Function isonmount]
if (<flags>&080000000)
return 1
endif
return 0

[Function iscriminal]
if (<flags>&002000000)
return 1
endif
return 0


[Function fix]
src.sysmessage @026,,1 <args>
return 1

[Function servfix]
serv.allclients sysmessage @0481,,1 <args>
return 1


[Function isim]
message @048,,1 <args>
return 1

[Function arma]
message @095 <args>
return 1


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

MagLor


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 260
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 13
Mesaj #3474   22-09-2009 08:42 GMT    
        
Ayrı ayrı belirtilmesi daha güzel durmuş.


Uo Orbion
Orbionuo.net

Yazar

Awe


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1024
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Grafiker
Yaş: 27
Mesaj #3475   22-09-2009 08:45 GMT    
        


Doğanay Bozkurt

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3477   22-09-2009 08:50 GMT    
        
Alıntı
MagLor :
Ayrı ayrı belirtilmesi daha güzel durmuş.theraskoldan büyük istek vardı :P


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

Gilbertt


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 281
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #3478   22-09-2009 08:51 GMT    
        
ıtemlerin isminin yeşil yazması

bu nedir ya bunları yazmak çok saçma.

@Alcholic
+1

ama emek vermişsin tebrikler.


www.uo-justice.com

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3479   22-09-2009 08:57 GMT    
        
Alıntı
Gilbertt :
ıtemlerin isminin yeşil yazması

bu nedir ya bunları yazmak çok saçma.

@Alcholic
+1

ama emek vermişsin tebrikler.
1.si yeşil yazılması olayı kendi isteğim sonuçta herkesin düşüncesi farklı öncedende dediğim gibi kimseye hiçbirşeyi zorla kullandırmıyorum

Ayrıca bunu tekrardan söyleyim hiçbir şekilde 1 şey yapıldığı anda 100lerce if devreye girmiyoor veya karışıklık olmuyor herşey sakin ve programlı ayarlanmış bir şekilde yürüyor. Hiçbir çakışma bulmadım şu ana kadar buda serveri . kadar yavaşlatmadı


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

Gilbertt


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 281
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #3481   22-09-2009 09:14 GMT    
        
Sphereyi izleyerek anlayamassın yavaşlatıp yavaşlatmadıgını durduk yere yavaşlamaz herhalde if ler kullanılmadıkca 100 playerlı bi sunucuda kullan onu o zaman görürüm yavaşlatıyor mu yavaşlatmıyor mu ayrıca isimlerin yeşil yazmasını o manada demedim aşırı zormuş gibi bi de oraya eklemişsin sanki onu yapmakla övünüyormuş gibi "Silahların isimlerinin yeşil gözükmesi ayarlandı". çok mu zor yani yapmak bunu.Ayrıca bi eksigin daha var onu Görev Sistemi başlığında söyledim zaten oraya bak.

Ayrı ayrı yapılmaktan kastın tüm ifler tek bi işlemde uygulanıyor 100 player o işlemi yaptığını bi düşün sphere arka arkaya bir sürü if kontrol edicek. Pottinin dökümanı var U-s de onu oku.


www.uo-justice.com

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3482   22-09-2009 09:17 GMT    
        
ben övünmem hayatımda yaptığım hiçbirşeyle övünmedim övünmek sizin gibilerin işidir. Övünmek çocukluktur. Ben asla övünmedim yatığım birşeyle yeşil yapılması ayarlandı dedim yani onu ben yeşil yaptım istediğin gibi değiştir ben fixi ayırdım o yüzden öyle yazılmış. Zor die birşey yoktur. Spherede her şey yapılabilir. Yapılamaz diil. Ben öyle 2 satırlık şeylerle övünecek insan diilim. Emmrede tanır staticte tanır batuhanda tanır basicte slotherede tanır yani tanıyan çok istediğine sor bu güne kadar yaptığım birşeyle övündümmü die. Onlar söyler


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

Gilbertt


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 281
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #3486   22-09-2009 09:21 GMT    
        
of şu huyunuzdan nefret ediyorum ne tanır benim hepsiyle muhabbetim var yani önemli olanlarla sokaktan adam topluyormuş gibi şu tanır bu tanır forumlarda herkesin ismini kullanrak + 1 cem evet muhammet böyle evet gibi yalakası oluyorsun adamların sonra o tanır bu tanır. Ben tanımıyorum ama onlarla ne alakası varsa ayrıca övündün demedim.ONU YAPMAK ÖVÜNMEK GİBİ SAYILIR dedim iyi övünmedin.


www.uo-justice.com

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3490   22-09-2009 09:26 GMT    
        
cemle muhabbetim çok diil ama emre ve static ile muhabbetim var emin olda +1 -1 yalakalığı diil ben staticte yanlış yaptığında burası yanlıştır derim onu derim bunu derim adam toplamadım övünün demene karşılık kanıtlarım var ayrıca yardıma ihtiyacım olduğunda hep sordum ama tekce cevapları berkay (basic) gökberk (slothere) yada 1-2 kişiden bulabildim. Yani bu kadar taktığın yeşil renk olayını herkesin yaptığını biliyorum. Ben kalkıp zorla kullanın gibi birşeymi söyledim??? Bunu anlayamadım bu kadar konuyu uzatmanın ne manası var.???


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3491   22-09-2009 09:26 GMT    
        
cemle muhabbetim çok diil ama emre ve static ile muhabbetim var emin olda +1 -1 yalakalığı diil ben staticte yanlış yaptığında burası yanlıştır derim onu derim bunu derim adam toplamadım övünün demene karşılık kanıtlarım var ayrıca yardıma ihtiyacım olduğunda hep sordum ama tekce cevapları berkay (basic) gökberk (slothere) yada 1-2 kişiden bulabildim. Yani bu kadar taktığın yeşil renk olayını herkesin yaptığını biliyorum. Ben kalkıp zorla kullanın gibi birşeymi söyledim??? Bunu anlayamadım bu kadar konuyu uzatmanın ne manası var.???


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

TheRaskol


Root Administrator
Skill Title: Grandmaster
Online durumu
Toplam Mesaj: 2794
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Diğer
Yaş: 31
Mesaj #3492   22-09-2009 09:27 GMT    
        
Önceden hepsini tek bir fix altında toplamıştın.
Şimdi tek tek ayırman güzel olmuş

Bu da şu demek "isteyen istediğini kullanır"

Başarılar...


theraskol

Yazar

Gilbertt


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 281
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #3494   22-09-2009 09:28 GMT    
        
1 kere yazınca anlıyorum cem muhammet falan isimleri kafamdan salladım ayrıca hep üste çıkıyorsun uzatmıcam daha fazla.


www.uo-justice.com

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1753
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 10
Mesaj #3495   22-09-2009 09:28 GMT    
        
Alıntı
TheRaskol :
Bu da şu demek "isteyen istediğini kullanır"

Başarılar...Bende bunu diyorum 1 saattir

Saol abi


Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Sayfalar: 12345>Son »Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Satılık Script Packler /4uocounselor07-09-2019
Satılık Script.5Wasabi-san24-09-2019
Atom Text Editor Sphere Script1Mac-Fusion15-04-2019
PP Sphere, Script Pack4Godfrey3525-10-2018
Uygun Fiyata Satılık Script1Thebagpuss19-10-2018


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,