UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

Alienrage


Yasaklı
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 218
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Hosting
Yaş: 32
Mesaj #84446   26-03-2015 10:59 GMT    
        
Merhaba sayın uo-developer sakinleri ,

Player Küfür Sistemi

Player Küfür Sistemi , bir oyuncu küfür ettiğinde etrafında bulunan herkese hakaret etmesi sebebi ile bir kutu açılır o kutuya tıkladığınızda ceza verip vermemeniz için 2 buton çıkar karşınıza 1 kişi ceza verdiği taktirde 5-10 dakika aralıkla cezaevine atılır , 1 kişi'den fazla örneğin 10 kişi cezaevine yolladı yaklaşık 2-3 saat bile cezaevine gitme şansınız olabilir , tamamı ile oyuncuların insafiyetine kalmış bir seçimdir

Güle güle kullanın

Saygılarımla

Yaman sasmaz

www.alienrage.net

http://www.uo-developer.com.....tima-online-tanitim.html


http://i.hizliresim.com/oAXrQ9.jpg


Kod:
// Speech

[itemdef i_hakaret_messager]
name Page Messager
id i_book_open
type t_eq_script
weight 0
On=@Create
attr attr_invis|attr_move_never|attr_newbie
On=@UnEquip
src.dialog d_Hakaret_message
On=@Timer
remove
return 1


[itemdef i_hakaret_messager_closer]
name Page Messager
id i_book_open
type t_eq_script
weight 0
On=@Create
attr attr_invis|attr_move_never|attr_newbie
timer 20
On=@UnEquip
src.dialogclose d_Hakaret_message
On=@Timer
remove
return 1

[dialog d_Hakaret_message]
0,0
nomove
noclose
nodispose

page 1
button 15 15 30 30 0 2 1

page 2
resizepic 40 40 3600 357 295
button 362 62 3 4 1 0 0

htmlgump 63 60 250 20 0 0 0
htmlgump 63 80 250 20 1 0 0
htmlgump 63 100 250 20 2 0 0

resizepic 60 125 3000 320 110
htmlgump 65 130 310 20 3 0 0
htmlgump 65 150 310 20 4 0 0

htmlgump 105 252 310 20 5 0 0
htmlgump 105 281 310 20 6 0 0
button 65 250 4005 4007 1 0 1
button 65 279 4005 4007 1 0 0

[dialog d_Hakaret_message text]
<var.pg_font2>>Hakarette bulunuldu!
<var.pg_font1>>Hakaret eden: <uid.<var.hakareteden>.name>
<var.pg_font1>>Tarih: <findid.i_hakaret_messager.tag.time> <var.pg_font2>>Karar;
<findid.i_hakaret_messager.tag.message1>
<findid.i_hakaret_messager.tag.message2>
<def.bfont_white>Hapise girmesini talep ediyorum.
<def.bfont_white>Sahsa ceza verilmesini istemiyorum.

[dialog d_Hakaret_message button]

on=1
if !(<uid.<src.tag.hakareteden>.findid.i_jail>)
var.act <act>
newitem i_hakaretsacar
act.cont <src.tag.hakareteden>
try uid.<src.tag.hakareteden>.skill fail
act <var.act>
var.act
endif

[itemdef i_hakaretsacar]
name jailler
id i_memory
type t_eq_script
weight 0
layer layer_special

On=@Create
timer 1
attr attr_invis|attr_decay

On=@unEquip
if (<src.isevent.e_pvp>)||(<src.isevent.e_pvp2>)
src.hits 0
src.dialogclose d_runebook
src.findid.i_stuck.morep 5295,1187
src.hapis kufur
src.self
src.fly jail
else
src.dialogclose d_runebook
src.findid.i_stuck.morep 5295,1187
src.hapis kufur
src.self
endif

On=@Timer
remove
return 1

[SPEECH spk_player]

on=*
if (<isevent.e_jail>)&&(0<account.plevel> = 1)
return 1
else
return 0
endif//on=*amcik*

on=*orospu*
on=*kaltak*
on=*yarrak*
//on=sik*
on=amk*
on=* amk*
ON=*siki*
ON=*sike*
ON=*ibne
on=*annen*
on=anan*
on=*a.n.a*
on=*a.m.*
on=am*na*
if (<isevent.e_duelarea>)
return 1
endif
if (<findid.i_yenitame>)
return 1
endif
if (<src.flags>&statf_stone)
return 1
endif
if (0<account.plevel> = 1)
var.hakareteden <uid>
var.hakaret <args>
src.sysmessage @021,,1 Hakarette bulundunuz.!!!
forchars 5
if !(<npc>)&&!(<uid> = <var.hakareteden>)&&!(<findid.i_hakaret_messager>)
newitem i_hakaret_messager
act.tag.time <serv.rtime>
act.tag.from <name>
act.tag.message1 <uid.<var.hakareteden>.name> isimli sahis hakarette bulundu.
act.tag.message2 Kullandigi cumle : <var.hakaret>
act.cont <uid>
act.timer 1
tag.hakareteden <var.hakareteden>
newitem i_hakaret_messager_closer
act.cont <uid>
endif
endfor
endif

//on=*edit*
//on=*e*d*i*t*
return 1


// All players speech filtered through here.
ON=*home* // Ghosts can go home.
if (<flags>&STATF_DEAD)
if ((<findid.i_jail>) || (<src.flags>&statf_stone))
src.sysmessage @021,,1 Bu komutu suan kullanamassiniz.
else
//if (<memoryfindtype.memory_guild.link.align> == 1)
// fly order
//elseif (<memoryfindtype.memory_guild.link.align> == 2)
// fly chaos
//else
fly britain
//endif

endif

endif

ON=I must consider my sins
ON=I resign from my guild
ON=I resign from my town
//on=*release
//on=*friend*
on=*transfer*
return 1

ON=Guard help *
ON=Guards*
ON=Help Guards*
on=*guard*
on=*drop*
return 1

on=*etiket*
on=*satin al*
on=*buy*
on=*bank*
on=*check*

on=*
if (<action> == skill_magery)||(<action> == skill_necromancy)
if (<tag0.spell_say>)
return 1
else
tag.spell_say 1
endif
endif

[SPEECH spk_pet]
// Pets that cannot talk
ON=ATTACK
ON=COME
//ON=DEFEND ME
//ON=DISMISS
//ON=DROP // "GIVE" ?
//ON=DROP ALL
//ON=FETCH
ON=FOLLOW
ON=FOLLOW ME
//ON=FRIEND
ON=GO
ON=GUARD
ON=GUARD ME
ON=KILL
//ON=RELEASE
//ON=SPEAK
ON=STAY
ON=STAY HERE
ON=STOP
//ON=TRANSFER

[SPEECH spk_hireling]
// Pets that can talk.
ON=ATTACK
//ON=BOUGHT
//ON=CASH
ON=COME
//ON=DEFEND ME
//ON=DISMISS
//ON=DROP // "GIVE" ?
//ON=DROP ALL
//ON=EQUIP
//ON=EQUIP ALL
ON=FETCH
ON=FOLLOW
ON=FOLLOW ME
//ON=FRIEND
//ON=GET DRESSED
ON=GO
ON=GUARD
ON=GUARD ME
//ON=INVENTORY
ON=KILL
//ON=PRICE // may have args ?
//ON=RECIEVED
//ON=RELEASE
//ON=SAMPLES
ON=SPEAK
ON=STATUS
ON=STAY
ON=STAY HERE
//ON=STOCK
ON=STOP
ON=SUIT UP
//ON=TRANSFER

[EOF]


Son güncelleme: Alienrage tarafından 29-03-2015 22:26 GMT, önce düzenlendi.Yazar

M.CANILIK


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 340
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 29
Mesaj #84461   26-03-2015 19:06 GMT    
        
Speech kısmı pek kullanışlı değil bir küfrü etmenin binbir türlü yolu vardır. Forumlarda daha önce eğer yanlış hatırlamıyorsam Buxiun'un paylaştığı quera'daki küfür sistemi daha hoştu. Hatta şöyle buyrun;

system_kufur.scp
Kod:
[plevel 1]
ihbar

[function ihbar]
kufur

[function kufur]
src.smsj Küfür eden kişiyi seçin.
targetf f_kufur

[function f_kufur]
if !<argo.isplayer>
src.sys_error Seçtiğiniz nesne oyuncu olmalı.
elif <argo.uid>==<src.uid>
src.smsh Kendinizi seçemezsiniz.
elif <argo.account.plevel> > 1
src.sys_error Yetkilileri seçemezsiniz.
else
src.sys_normal <argo.name> isimli oyuncunun kufur ettiğinini düşünüyorsunuz. Şikayetiniz iletildi.
serv.newitem i_deed_kufur
new.tag.y <argo.tag.x>
new.tag.z <argo.uid>
new.tag.bildirici <src.uid>
new.tag.tarihi <serv.rtime>
new.tag.bolgesi <region.name>
new.attr 010
new.cont 040023f1e
endif

[itemdef i_deed_kufur]
id i_deed
name kufur deed

on @Create
color 066d

on @DClick
sdialog d_kufurarayuz

[dialog d_kufurarayuz]
50,50
nomove

local.renk <def.bfont_dred>
makebg 50,50,350,380
dhtmlgump 70 70 250 25 0 0 Küfür eden: <local.renk><uid.<tag.z>.name>
dhtmlgump 70 95 250 25 0 0 Küfürü bildiren: <local.renk><uid.<tag.bildirici>.name>
dhtmlgump 70 120 250 25 0 0 Küfür tarihi: <local.renk><tag.tarihi>
dhtmlgump 70 145 250 25 0 0 Küfür bölgesi: <local.renk><tag.bolgesi>
dhtmlgump 70 190 240 100 0 1 <def.bfont_black>Son sözcükler:<def.br><local.renk><tag.y>

menubutton 70, 310, 1, Küfür edeni jaille.
menubutton 70, 330, 2, Küfür bildireni uyar.
menubutton 70, 350, 4, Küfür edeni uyar.
menubutton 70, 370, 3, Bildiriyi sil.

[dialog d_kufurarayuz button]
on 1
try uid.<tag.bildirici>.notice <tag.tarihi> tarihinde, <uid.<tag.z>.name> adlı oyuncu için yaptığınız küfür bildiriniz tarafımıza ulaşmış ve oyuncu cezalandırılmıştır.
try uid.<tag.z>.notice <uid.<tag.bildirici>.name> tarafından, <tag.tarihi> tarihinde, <tag.bolgesi> bölgesinde küfür ettiğinize dair aldığımız bilgi tarafımıza iletilmiş olup, cezalandırılmanız uygun görülmüştür. Ceza almanıza sebep olan son sözcükleriniz, <tag.y>.
try uid.<tag.z>.go jail
try uid.<tag.z>.events +e_hapis
serv.newitem i_hapis
new.equip
new.timer 14400
new.cont <tag.z>
src.sys_error Küfür eden oyuncuya ceza verilmiştir.
remove

on 2
try uid.<tag.bildirici>.notice <tag.tarihi> tarihinde, <uid.<tag.z>.name> adlı oyuncu için yaptığınız küfür bildiriniz tarafımıza ulaşmış ve asılsız olduğu tespit edilmiştir. Bu durumu tekrarlamanız halinde jail cezasıyla cezalandırılacaksınız.
src.sys_error Küfür bildiren oyuncu asılsız bildiriden uyarılmıştır.
remove

on 3
src.sys_error Küfür bildirisi silinmiştir.
remove

on 4
try.uid.<tag.z>.notice <uid.<tag.bildirici>.name> tarafından, <tag.tarihi> tarihinde, <tag.bolgesi> bölgesinde, <tag.y> kelimelerinizin arasında bulunan küfürlerinizden dolayı uyarılıyorsunuz. Tekrarlanması halinde jail, 3 kez tekrarlamanız halinde accountunuz kapatılacaktır.
src.sys_error Küfür eden uyarıldı.

[function ARRAYCOUNT]
return <eval <argv>>

[FUNCTION ARRAY]
LOCAL.text <EXPLODE {},<args>>
LOCAL.id <result 3,<local.text>>
LOCAL.type <result 4,<local.text>>
LOCAL.argv <eval <argv> -1>

IF STRREGEX(^self+$,<LOCAL.type>)
     LOCAL.return <result <eval <LOCAL.id> + 4>,<LOCAL.text>>
     LOCAL.return <EXPLODE =,<LOCAL.return>>
     LOCAL.return <result 2,<LOCAL.return>>

ELSEIF STRREGEX(^value+$,<LOCAL.type>)
     LOCAL.return <result <eval <LOCAL.id> + 4>,<LOCAL.text>>
     LOCAL.return <EXPLODE =,<LOCAL.return>>
     LOCAL.return <result 3,<LOCAL.return>>
     LOCAL.return <STREAT <EXPLODE .,<LOCAL.return>>>

ELSEIF STRREGEX(^loop+$,<LOCAL.type>)
     FOR <eval <LOCAL.id> + 4> <eval <LOCAL.argv> + 4>
          LOCAL.return .= ,<result <LOCAL._for>,<LOCAL.text>>
     ENDFOR
     LOCAL.return <STREAT <STREAT <EXPLODE .,<LOCAL.return>>>>

ELSEIF STRREGEX(^back+$,<LOCAL.type>)
     LOCAL.return <result <eval <LOCAL.id> + 4>,<LOCAL.text>>
     FOR <eval <LOCAL.id> + 3> 5
          LOCAL.return .= ,<result <LOCAL._for>,<LOCAL.text>>
     ENDFOR
     LOCAL.return <STREAT <EXPLODE .,<LOCAL.return>>>

ELSEIF STRREGEX(^[0-9]+$,<LOCAL.type>)
     LOCAL.return <result <eval <LOCAL.id> + 4>,<LOCAL.text>>
     LOCAL.return <EXPLODE =,<LOCAL.return>>
     LOCAL.return <result 3,<LOCAL.return>>
     LOCAL.return <EXPLODE .,<LOCAL.return>>
     LOCAL.return <result <eval <LOCAL.type> + 1>,<LOCAL.return>>

ELSEIF STRREGEX(^[a-z0-9]+$,<LOCAL.type>)
     LOCAL.to <STREAT <EXPLODE to,<LOCAL.type>>>
     FOR <eval <LOCAL.id> + 4> <eval <LOCAL.to> + 4>
          LOCAL.return .= ,<result <LOCAL._for>,<LOCAL.text>>
     ENDFOR
     LOCAL.return <STREAT <STREAT <EXPLODE .,<LOCAL.return>>>>

ENDIF
IF STRREGEX(^[a-z0-9]+$,<LOCAL.return>)
     RETURN <dLOCAL.return>
ENDIF
RETURN <LOCAL.return>

[FUNCTION result]
RETURN <argv[<argv[0]>]>


[EOF]


Tek tek çekip almakla uğraşmayacağım o yüzden sphere_speech.scp

Kod:
//****************************************************************************
//SPHERE by : Menasoft ©1997-2007
//www.sphereserver.net
// All SPHERE script files and formats are copyright Menasoft & Partners.
// This file may be freely edited for personal use, but may not be distributed
// in whole or in part, in any format without express written permission from
// Menasoft & Partners.  All donations and contributions
// become the property of Menasoft & Partners.
//****************************************************************************
// FILE LAST UPDATED: 15-Nov-2003

VERSION=0.56b


// In the process of moving this stuff to scripts.

[SPEECH spk_player]
// All players speech filtered through here.

ON=map
src.tag.args <args>
sdialog d_nerdeyim

ON=home home home // Ghosts can go home.
if strmatch(*yew passage*,<src.region.name>) && (<flags>&STATF_DEAD)
src.sys_error Quest Boss esnasında kullanamazsınız.
return 1
endif
if <isdonate>
if (<flags>&STATF_DEAD)
  if !<ispk>
   timerf 10, go britain
   sys_error 10 saniye sonra gonderiliceksiniz.
  else
if strmatch(*delucia*,<region.name>)
timerf 10, go 5194,3991,37
sys_error 10 saniye sonra gonderiliceksiniz.
elif strmatch(*Buccan*,<region.name>)
timerf 10, go 2707,2150
sys_error 10 saniye sonra gonderiliceksiniz.
else
timerf 10, go delucia
sys_error 10 saniye sonra gonderiliceksiniz.
endif
  endif
endif
else
src.smsh Siz özel üye değilsiniz.
return 1
endif

On=*

if (strmatch('<tag.x>',''))
tag.x =<args>
else
tag.x .=,<args>
endif


if (<arraycount <tag.x>> > 10)
tag.x =<array {<eval <arraycount <tag.x>>-10>,loop}<TAG.x>>
endif


if (<src.isevent.e_hapis>)
return 1
endif

if (<src.account.plevel> >= 2) && (<src.flags> & statf_insubstantial)
src.sys_error Invisken konusamazsiniz.
return 1
endif

if (<src.action> == skill_magery)
src.smsh Büyüye odaklandığınız için konuşamıyorsunuz.
return 1
endif

// **** GUILD SPEECH FILTER **** \\
if (<tag0.guildspeak> == 1)
  capture_guildspeech <args>,<argn1>
  return 1
endif

if !(<SRC.ACCOUNT.TAG0.PIN>)
dialog d_pinolustur
endif

IF (<SRC.ACCOUNT.TAG0.PIN>) && !(<SRC.CTAG0.GIRILENPIN>) && (<SRC.ACCOUNT.TAG0.PIN_SPEECH>)
   SRC.TAG.PIN.KOMUT=
   SDIALOG d_pinkodu
   RETURN 1
ENDIF[SPEECH spk_pet]
ON=RELEASE
src.smsh Bu işlemi yapamazsınız.
return 1

ON=ALL RELEASE
src.smsh Bu işlemi yapamazsınız.
return 1

ON=TRANSFER
transfer
return 1

ON=ALL TRANSFER
transfer
return 1

ON=DISMISS
src.smsh Bu işlemi yapamazsınız.
return 1

ON=DEFEND ME
src.smsh Bu işlemi yapamazsınız.
return 1

// Pets that cannot talk
ON=All go
ON=GO
if (<id> == c_vendor_pod)
if (<id> == c_pv_semih)
trigger @Click
return 1
endif
endif
if strmatch(*pazar*,<src.region.name>)
act.sys_error Bu alanda bu komutu veremezsiniz.
return 1
endif

on=come
ON=ATTACK
if strmatch(*dummy alani*,<src.region.name>) || strmatch(*deathmatch arena*,<src.region.name>)
act.sys_error Bu alanda bu komutu veremezsiniz.
return 1
endif

ON=KILL
if strmatch(*dummy alani*,<src.region.name>) || strmatch(*deathmatch arena*,<src.region.name>)
act.sys_error Bu alanda bu komutu veremezsiniz.
return 1
endif

ON=DROP // "GIVE" ?
if (<id> == c_pv_semih)
return 1
endif

ON=DROP ALL
if (<id> == c_pv_semih)
return 1
endif

ON=FETCH
ON=FOLLOW
ON=FOLLOW ME
ON=FRIEND
ON=GUARD
ON=GUARD ME
ON=SPEAK
ON=STAY
ON=STAY HERE
ON=STOP[SPEECH spk_hireling]
ON=TRANSFER
transfer
return 1
// Pets that can talk.
ON=ATTACK
ON=BOUGHT
ON=CASH
ON=COME
ON=DEFEND ME
ON=DISMISS
ON=DROP // "GIVE" ?
ON=DROP ALL
ON=EQUIP
ON=EQUIP ALL
ON=FETCH
ON=FOLLOW
ON=FOLLOW ME
ON=FRIEND
ON=GET DRESSED
ON=GO
ON=GUARD
ON=GUARD ME
ON=INVENTORY
ON=KILL
ON=PRICE // may have args ?
ON=RECIEVED
ON=SAMPLES
ON=SPEAK
ON=STATUS
ON=STAY
ON=STAY HERE
ON=STOCK
ON=STOP
ON=SUIT UP

[EOF]Yazar

RasmuS


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 724
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör:
Tecrübe: Scripter
Yaş: 32
Mesaj #84478   27-03-2015 13:09 GMT    
        
Platform'a katkıda bulunmak istiyorsan özellikle kendinin yazmadığı scriptleri burada paylaşman hiç hoş değil. Bunun için script ekleme bölümü var lütfen orayı kullan.

Sakın bu kodlamayı ben yaptım deme çünkü bu kodun seviyesinin altında bir çok soru sordun o yüzden inandırıcılığı yok.


 Andrien, M.CANILIK
Sunucu Projesi : www.ros.gen.tr

Yazar

Andrien


Yasaklı
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 888
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.57
Tecrübe: Scripter
Yaş: 26
Mesaj #84479   27-03-2015 13:23 GMT    
        
Bu sistem list ilede çok rahat ve kullanışlı şekil de yapılabilir. Böyle bi sistemi yapacak olan kişilere list kullanmalarını tavsiye ederim.


Uo:Roa CUO

Sen hayal et biz yapalım

'Uur

Yazar

Alienrage


Yasaklı
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 218
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Hosting
Yaş: 32
Mesaj #84485   27-03-2015 17:18 GMT    
        
Alıntı
RasmuS :
Platform'a katkıda bulunmak istiyorsan özellikle kendinin yazmadığı scriptleri burada paylaşman hiç hoş değil. Bunun için script ekleme bölümü var lütfen orayı kullan.

Sakın bu kodlamayı ben yaptım deme çünkü bu kodun seviyesinin altında bir çok soru sordun o yüzden inandırıcılığı yok.
Bu sistemi Ali osman b. yazmıştır Hossman. Kendi sunucumuza aittir ancak dağıtmak istedim , farkındayken ben yazdım demedim boş konuşmanın bir mantıgı yokYazar

RasmuS


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 724
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör:
Tecrübe: Scripter
Yaş: 32
Mesaj #84503   28-03-2015 17:44 GMT    
        
Alıntı
Alienrage :
Alıntı
RasmuS :
Platform'a katkıda bulunmak istiyorsan özellikle kendinin yazmadığı scriptleri burada paylaşman hiç hoş değil. Bunun için script ekleme bölümü var lütfen orayı kullan.

Sakın bu kodlamayı ben yaptım deme çünkü bu kodun seviyesinin altında bir çok soru sordun o yüzden inandırıcılığı yok.
Bu sistemi Ali osman b. yazmıştır Hossman. Kendi sunucumuza aittir ancak dağıtmak istedim , farkındayken ben yazdım demedim boş konuşmanın bir mantıgı yokAlıntı
RasmuS :
Platform'a katkıda bulunmak istiyorsan özellikle kendinin yazmadığı scriptleri burada paylaşman hiç hoş değil. Bunun için script ekleme bölümü var lütfen orayı kullan.

Sakın bu kodlamayı ben yaptım deme çünkü bu kodun seviyesinin altında bir çok soru sordun o yüzden inandırıcılığı yok.
Yazımı bir kez daha okursan sen yazdın demedim. İlk paragraf sana yönlendirme olsun, ikinci paragraf ise olur ya benim diye iddaa edersen diye baştan karşılık olarak yazılmış cevaptır.


Sunucu Projesi : www.ros.gen.tr

Yazar

Alienrage


Yasaklı
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 218
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Hosting
Yaş: 32
Mesaj #84505   28-03-2015 17:49 GMT    
        
Alıntı
RasmuS :
Alıntı
Alienrage :
Alıntı
RasmuS :
Platform'a katkıda bulunmak istiyorsan özellikle kendinin yazmadığı scriptleri burada paylaşman hiç hoş değil. Bunun için script ekleme bölümü var lütfen orayı kullan.

Sakın bu kodlamayı ben yaptım deme çünkü bu kodun seviyesinin altında bir çok soru sordun o yüzden inandırıcılığı yok.
Bu sistemi Ali osman b. yazmıştır Hossman. Kendi sunucumuza aittir ancak dağıtmak istedim , farkındayken ben yazdım demedim boş konuşmanın bir mantıgı yokAlıntı
RasmuS :
Platform'a katkıda bulunmak istiyorsan özellikle kendinin yazmadığı scriptleri burada paylaşman hiç hoş değil. Bunun için script ekleme bölümü var lütfen orayı kullan.

Sakın bu kodlamayı ben yaptım deme çünkü bu kodun seviyesinin altında bir çok soru sordun o yüzden inandırıcılığı yok.
Yazımı bir kez daha okursan sen yazdın demedim. İlk paragraf sana yönlendirme olsun, ikinci paragraf ise olur ya benim diye iddaa edersen diye baştan karşılık olarak yazılmış cevaptır.Sikinti tinne kardeşimYazar

Nerub


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Neophyte
Online durumu
Toplam Mesaj: 2
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 49
Mesaj #84528   29-03-2015 13:03 GMT    
        
@Alienrage sistemi hossman yazmadı. Sistemi çıkaran ve ilk yazan kişi Robert (tolga) dır. Sonrasında Arcadia için aynı sistem kullanılmak istendi ve Genius aynısını yazdı. Bu sistem anlayacağın yazan kişi Roberttir. o yayınlamadığı için Genius aynısı yazmıştır.Yazar

Alienrage


Yasaklı
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 218
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Hosting
Yaş: 32
Mesaj #84533   29-03-2015 13:34 GMT    
        
Alıntı
Nerub :
@Alienrage sistemi hossman yazmadı. Sistemi çıkaran ve ilk yazan kişi Robert (tolga) dır. Sonrasında Arcadia için aynı sistem kullanılmak istendi ve Genius aynısını yazdı. Bu sistem anlayacağın yazan kişi Roberttir. o yayınlamadığı için Genius aynısı yazmıştır.Sanırım tam bilgin yok , sistemi Hossman yazdı robert ile anlaştılar zamanında o yazmış bu yazmış bu mühim değil tabi ama ben Ali osman ile oturup bir kahve yudumlarken bu konuları yüz yüze görüşmüştük revolution için kendisi yazmıştı robert değildi.

SaygılarımlaYazar

Nerub


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Neophyte
Online durumu
Toplam Mesaj: 2
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 49
Mesaj #84561   29-03-2015 20:18 GMT    
        
Yok dostum merak etme konuya tam olarak hakimim. hatta aynısınının taşlar ile kontol kısmınıda gönderebilirim sana. sen yanlış biliyorsun ya da yanlış yönlendirilmişsin. Sanırım senin tam bilgin yok bu konuda. Ayrıca rencide etme amaçlı yazmadım "Bu sistemi Ali osman b. yazmıştır Hossman. Kendi sunucumuza aittir ancak dağıtmak istedim" sözüne istinaden kesin olarak bilgi sahibi olduğum bir konuyu açıklamak istedi.Yazar

Riomaster


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 11
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Grafiker
Yaş: 34
Mesaj #84566   29-03-2015 20:28 GMT    
        
Güzel birşeye benziyor denicem tşekrYazar

Mac-Fusion


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 690
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 32
Mesaj #84576   29-03-2015 22:20 GMT    
        
Alıntı
Andrien :
Bu sistem list ilede çok rahat ve kullanışlı şekil de yapılabilir. Böyle bi sistemi yapacak olan kişilere list kullanmalarını tavsiye ederim.Yazar

MirroR


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 598
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #84596   30-03-2015 14:22 GMT    
        
Alıntı
Mac-Fusion :
Alıntı
Andrien :
Bu sistem list ilede çok rahat ve kullanışlı şekil de yapılabilir. Böyle bi sistemi yapacak olan kişilere list kullanmalarını tavsiye ederim.

Hayat dediğin bir çift bacak gidebildiğin yol kadardır.

Yazar

muhacan


Yasaklı
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 312
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 28
Mesaj #84600   30-03-2015 16:05 GMT    
        
Kod:
[SPEECH spk_player]
on=*
src.kayit_pls <addslashes <args>>

[function kayit_pls]
if (<list.speaking_<uid>.count> > 200)
list.speaking_<uid>.clear
endif
list.speaking_<uid>.add <ADDSLASHES <args>>


gibi gibi gidebilir


 Andrien

Yazar

Andrien


Yasaklı
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 888
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.57
Tecrübe: Scripter
Yaş: 26
Mesaj #84601   30-03-2015 16:16 GMT    
        
Bak sistem bitti bile bunu yapman bile yeterli

200 olunca tamamen sildirmek yerine 100 200 arası sildirmek daha iyi


Uo:Roa CUO

Sen hayal et biz yapalım

'Uur

Yazar

Elhamra


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 120
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 25
Mesaj #84618   01-04-2015 08:00 GMT    
        
Pyramid'in küfür sistemi daha güzel http://kufur.pyramiduo.com/


Ellerimi sürmeden gözlerimle seveyim.

Sayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Evil GM (NPC/BOSS) sistemi6Wasabi-san15-12-2018
Donate Sistemi İçin Özgün Eşyalar?41Alp15-10-2018
Farklı bir healing sistemi [script istiyorum]3Wasabi-san20-09-2018
Stable sistemi yardım9MirroR27-04-2018
Küfür Sistemi Undefined keyword13paris1618-04-2018


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,