UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

MirroR


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 598
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #88395   12-05-2016 00:57 GMT    
        
Paylaşma gereği duydum uzun zaman oldu tuhaf gelebilir sizlere uzun zamandır yüzüne bakmıyordum.
Çok kapsamlı değil ama haddinden fazla basite indirgendiği doğrudur.
Başkanları belirlemeden üye alımı yapılmamakta

Kod:
[function f_baskan_ol_1] // 1.inci taşın başkan olma şekli bilmeyenler için söylüyorum.
serv.list.faction_1.add = <src.uid> // 1 olan kısım Shadowlords grubudur 2,3,4 diye Minax Brit Council of mage diye gitmesi demektir.
Ben oyuncuların başkan olmasını istemedim doğrusu 4 yetkili her bir grubun başkanı olur diye düşünmüştüm.


Ayarlar
Kod:
[defname set_faction]
faction_stone_isim The Shadowlords,The Minax,True Britannians,Council of Mages
faction_stone_renk 0455,34,12,58
faction_stone_mesafe "3"
faction_stone_koordinatlar 1471 1654 13,1474 1654 13,1477 1654 13,1480 1654 12
faction_max_uye "200" // maximum üye sayısı
faction_kill_puan "10" // öldüren oyuncuya verilecek puan.
faction_death_cezapuani "10" // ölen oyuncudan alınacak puan.
faction_silver "10" // öldüren oyuncuya verilecek silver puanı (gold tarzı para) silver para
faction_ayrilma_suresi "259200" // saniye bazında 3 gün.


Kurulum
Kod:
[function f_setup_faction]
src.go 1475 1658 10
for 1 4
serv.newitem i_faction_stone
new.name = <f_moonsep <dlocal._for>,<def.faction_stone_isim>>
new.p = <f_moonsep <dlocal._for>,<def.faction_stone_koordinatlar>>
new.color = <f_moonsep <dlocal._for>,<def.faction_stone_renk>>
new.tag.stone = <dlocal._for>
endfor


Taş
Kod:
[itemdef i_faction_stone]
id = 0edc

on=@create
attr=attr_move_never

on=@dclick
if (<src.distance <p>> < <def.faction_stone_mesafe>)
sdialog d_faction_menu
else
src.sysmessage @34,,1 Yaklaş !
endif
return 1


Menü
Kod:
[dialog d_faction_menu]
0,0
page 0
ref1=<uid>
resizepic 30 30 5054 270 225
resizepic 40 40 3000 250 205
gumppic 26 15 9004
dtext 61 50 0481 Faction:
dtext 110 50 34 <name>
page 1
ref2=<serv.list.faction_<eval <tag0.stone>>.<dargs>>
dtext 60 82 0481 Faction Başkanı: <ref2.name>
dtext 60 105 0481 Puanı: <f_faction_puan>
dhtmlgump 195 105 100 25 0 0 <def.bfont_dpurple><f_unvan_belirle>
dtext 150 105 044 Ünvanı:
dtext 60 130 0481 Üye Sayısı: <eval <list.faction_<dtag0.stone>.count>> / <ddef.faction_max_uye>
dtext 60 155 34 Toplanan Para: 0
if !(<ref2> == 0)
dbutton 60 190 0 2 2,Üyeleri Listele
dbutton 60 215 1 0 1,<qval (<list.faction_<dtag0.stone>.findelem <src.uid>> < 0)?Katıl:Ayrıl>
else
dtext 60 190 34 Hiç üyesi yok.
dtext 60 212 34 Başkan belirlenmemiş.
endif

local.loop=0
local.page=2
page 2
for 0 <eval <list.faction_<dtag0.stone>.count>-1>
ref1=<list.faction_<dtag0.stone>.<dlocal._for>>
if (<dlocal.loop> > 7)
local.loop=0
button 290 245 015e1 015e5 0 <eval <local.page>+1> 1
local.page += 1
page <dlocal.page>
button 50 245 015e3 015e7 0 <eval <local.page>-1> 1
endif
local.loop +=1
if (<ref1.isonline>)
gumppic 45 <eval 65+<hval <local.loop>*21>> 2361
dhtmlgump 60 67 300 25 0 0 <def.em>İsim:                   Puan:<def.eme>
dtext 60 <eval 60+<hval <local.loop>*21>> 044 <ref1.name>
dtext 240 <eval 60+<hval <local.loop>*21>> 044 <eval <ref1.dtag0.puan>>
else
dhtmlgump 60 67 300 25 0 0 <def.em>İsim:                   Puan:<def.eme>
gumppic 45 <eval 65+<hval <local.loop>*21>> 2360
dtext 60 <eval 60+<hval <local.loop>*21>> 34 <ref1.name>
dtext 240 <eval 60+<hval <local.loop>*21>> 34 <eval <ref1.dtag0.puan>>
endif
endfor

[dialog d_faction_menu button]
on=1
if (<list.faction_<dtag0.stone>.findelem <src.uid>> >= 0)
if !(<src.findid.i_mem_faction_cikis>)
src.sysmessage @34,,1 <f_zamangoster <ddef.faction_ayrilma_suresi>> sonra faction grubundan ayrılacaksınız.
serv.newitem = i_mem_faction_cikis,1,<src.uid>
new.tag.stone = <dtag0.stone>
new.tag.faction = <dtag0.stone>
new.timer = <ddef.faction_ayrilma_suresi>
else
src.sysmessage @34,,1 <f_zamangoster <src.findid.i_mem_faction_cikis.timer>> sonra faction grubundan ayrılacaksınız.
endif
else
if (<src.skilltotal> < 7000)
src.sysmessage @34,,1 Bir faction üyesi olabilmek için yeteneklerinizin 700.0 olması gerekiyor.
return 1
elif (<src.dtag0.faction> >= 1)
src.sysmessage @34,,1 Zaten <src.f_faction_bul> üyesisin.
return 1
elif (<src.guild>)
src.sysmessage @34,,1 Zaten <src.guild.name> guild üyesisin, guild üyeleri katılamaz.
return 1
endif
serv.list.faction_<dtag0.stone>.add <src.uid>
src.sysmessage @,,1 <name> isimli faction grubuna katıldınız.
src.events +e_faction
src.tag.faction = <dtag0.stone>
endif


Olaylar
Kod:
[events e_faction]
on=@death
ref1=<uid> // ölen
ref2=<act> // öldüren
if (<ref1.isevent.e_faction>) && (<ref2.isevent.e_faction>)
if (<ref1.dtag0.puan> < 10)
ref1.tag0.puan = 0
else
ref1.tag0.puan -= <ddef.faction_death_cezapuani>
endif
ref2.tag0.puan += <ddef.faction_kill_puan>
if !(<ref2.tag0.son_oldurdugu> == <ref1>)
ref2.tag.son_oldurdugu = <ref1>
serv.b @058,,1 Faction : <ref1.name>, <ref1.region.name> bölgesinde <ref2.name> tarafından <ref2.f_faction_bul> adına katledildi.
serv.newitem = i_gold_silver,<ddef.faction_silver>,<ref2>
endif
endif
endif

on=@kill
if ((<src.dtag0.faction> >= 1) && (<argo.dtag0.faction> >= 1))
src.timerf 0,criminal 0
endif

on=@hit
if <dtag0.faction> == <src.dtag0.faction>
sysmessage @058,,1 Aynı faction üyeleri bir birlerine saldırı yapamazlar.
return 1
endif

on=@click
if (<src.isevent.e_faction>) && (<isevent.e_faction>)
if (<dtag0.faction> == <src.dtag0.faction>)
src.tag.override.noto.<uid>=5
endif
if <dtag0.faction> == <src.dtag0.faction>
message @044 [<f_moonsep <dtag0.faction>,<def.faction_stone_isim>>]
else
message @02b [<f_moonsep <dtag0.faction>,<def.faction_stone_isim>>]
endif
endif

on=@criminal
if !(<dtag0.faction> == <src.dtag0.faction>)
  src.timerf 0,src.memoryfindtype.memory_harmedby.remove
  timerf 0,memoryfindtype.memory_harmedby.remove
endif

on=@spellcast
if !((<dargn> == 4) || (<dargn> == 6) || (<dargn> == 7) || (<dargn> == 9) || (<dargn> == 11) || (<dargn> == 15) || (<dargn> == 16) || (<dargn> == 17) || (<dargn> == 29))
if <dtag0.faction> == <act.dtag0.faction>
sysmessage @058,,1 Aynı faction üyeleri bir birlerine saldırı yapamazlar.
f_fizzle
return 1
endif
endif


Fonksiyonlar
Kod:
[function f_faction_puan]
for 0 <list.faction_<dtag0.stone>.count>
ref1=<list.faction_<dtag0.stone>.<dlocal._for>>
local.puans +=<ref1.dtag0.puan>
endfor
return <dlocal.puans>

[function f_unvan_belirle]
if (<f_faction_puan> <= 1999)
return the Tiro
elif (<f_faction_puan> <= 2999)
return the Prentice
elif (<f_faction_puan> <= 3999)
return the Master
elif (<f_faction_puan> <= 4999)
return the Veteran
elif (<f_faction_puan> >= 5000)
return the Exceptional
endif

[function f_faction_bul]
if (<dtag0.faction> == 1)
return The Shadowlords
elif (<dtag0.faction> == 2)
return The Minax
elif (<dtag0.faction> == 3)
return True Britannians
elif (<dtag0.faction> == 4)
return Concil of Mages
endif


Çıkış İşlemleri
Kod:
[itemdef i_mem_faction_cikis]
id = i_memory
type = t_eq_script
name = mem faction

on=@timer
cont.sysmessage @34,,1 <f_faction_bul> isimli faction grubundan ayrıldınız.
local.kim <list.faction_<dtag0.stone>.findelem <cont.uid>>
list.faction_<dtag0.stone>.<dlocal.kim>.remove
cont.events -e_faction
cont.tag.faction =
remove
return 1

[itemdef i_gold_silver]
id = i_gold
type = t_gold
name = silver gold

on=@create
color = 0482


Oyuncu Fix
Kod:
[events e_player]
on=@spellcast
if (<dargn> == 4) || (<dargn> == 29) || (<dargn> == 11) || (<dargn> == 25) || (<dargn> == 26)
if !(<src.isevent.e_faction>) && (<act.isevent.e_faction>)
src.sysmessage @058,,1 Bir faction üyesini iyleştiremezsiniz.
f_fizzle
return 1
elif !(<src.dtag0.faction> == <act.dtag0.faction>)
src.sysmessage @058,,1 Düşman bir faction üyesini iyleştiremezsiniz.
f_fizzle
return 1
endif
endif


Bandage Fix
Kod:
on=@targon_char
if !(<src.isevent.e_faction>) && (<src.targ.isevent.e_faction>)
src.sysmessage @058,,1 Bir faction üyesini iyleştiremezsiniz.
elif !(<src.targ.dtag0.faction> == <src.dtag0.faction>)
src.sysmessage @058,,1 Düşman bir faction üyesini iyleştiremezsiniz.
endif


 TheRaskol, Kahaan, Frost
Hayat dediğin bir çift bacak gidebildiğin yol kadardır.

Yazar

xwerswoodx


Sphere Destek
Skill Title: Master
Online durumu
Toplam Mesaj: 1733
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 9
Mesaj #88396   12-05-2016 01:33 GMT    
        
Ellerine sağlık, inceleme fırsatı bulamadım ama iyi bir sisteme benziyor, hataları varıdr yoktur bilemem ama bandaj vb. sistemler ilede uyarlanması gerekecek gibi

Ek olarak taşları isimlendirmek yerine kişilerin kendi istedikleri isimleri verebilme şansını vermek iyi olabilir

Edit: Yazdığım mesajı silmeyi pek sevmediğimden en sonda bulunuyormuş bandaj kısmı gözüme çarpmamıştı, tekrardan ellerine sağlık


 MirroR
Geçmişi olmayanın, geleceği olmaz.

Scripting Destek Discord: https://discord.gg/yXQ3m5S

Yazar

Kahaan


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 19
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 28
Mesaj #88410   15-05-2016 14:45 GMT    
        
Güzel sistem, kafamda böyle bir sistem tasarlıyordum pratiğe geçirmek için. İznin olursa sunucumda bu sistemi kullanmak isterim, bir kaç değişiklik ve ekleme yaparak. Eline sağlık.


esten.gen.tr

Yazar

MirroR


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 598
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 27
Mesaj #88411   16-05-2016 01:14 GMT    
        
Sorun yok dilediğin gibi istediğini yapmakta özgürsün umarım işine yarar bi işe yaramış olur.


Hayat dediğin bir çift bacak gidebildiğin yol kadardır.

Yazar

Wasabi-san


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 188
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 31
Mesaj #89412   24-08-2016 23:21 GMT    
        
Ozan şu yazdığın kodların yanın // yazıp info olarak ne işe yaradğını yazıyorsun ya acayip geliştirici yaSayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Evil GM (NPC/BOSS) sistemi6Wasabi-san15-12-2018
Donate Sistemi İçin Özgün Eşyalar?41Alp15-10-2018
Farklı bir healing sistemi [script istiyorum]3Wasabi-san20-09-2018
Stable sistemi yardım9MirroR27-04-2018
Küfür Sistemi Undefined keyword13paris1618-04-2018


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,