UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

Retired


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 261
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 24
Mesaj #91291   02-04-2017 23:10 GMT    
        
Merhabalar ,

Ben bandaj yırtma olasılığını ayarlamak istiyorum bunu nasıl düzenleyebilirim?


ben karıncayı bile incitmem cümlesinde ki "bile" kelimesi karıncayı incitir.

Yazar

Epihaltes


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 175
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.57
Tecrübe: Scripter
Yaş: 28
Mesaj #91292   03-04-2017 07:04 GMT    
        
Bandaj scp

Kod:
@Gethit


triggeri altında orada bulursun


Düzeltti umarım.

Yazar

Retired


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 261
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 24
Mesaj #91294   03-04-2017 10:28 GMT    
        
Sistem komple bu şekilde
Yumrukla bandaj yırtma oranı baya düşük
Kod:
[ITEMDEF 0e21]
DEFNAME=i_bandage
RESOURCES=i_cloth
TYPE=T_BANDAGE
WEIGHT=0
DUPELIST=0ee9
CATEGORY=Items by Professions
SUBSECTION=Healer
DESCRIPTION=clean bandages

On=@DClick
IF (<topobj.uid> != <src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Bandajlar çantanızda olmalıdır.
return 1
elseif (<src.findid.i_mem_healing_2.timer> > 0) || (<src.findid.i_mem_healing_2.more2> > 0)
src.sysmessage @38,,1 Bandajları şuanda kullanamazsınız.
return 1
elseif !(<src.findid.i_mem_healing_2>)
src.newitem i_mem_healing_2
src.act.equip
src.findid.i_mem_healing_2.dclick
return 1
else
src.findid.i_mem_healing_2.dclick

return 1
endif
return 1

[itemdef i_mem_healing_2]
ID=i_memory
TYPE=t_eq_script
NAME=healing mem

On=@Create
attr attr_decay|attr_newbie

On=@Equip
//src.events +e_healing
//timer 2

On=@UnEquip
cont.events -e_healing

on=@dclick
if (<timer>>0)
src.sysmessage @38,,1 Bandajları şuanda kullanamazsınız.
return 1
else
target Tedavi etmek istediginiz kisiyi secin.
return 1
endif

On=@Targon_Char
src.skill fail
if !(<src.restest 1 i_bandage>)
src.sysmessage @38,,1 Bandajınız kalmamış.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
src.events -e_healing
return 1
ELSEIF !(<src.targ.canseelos>)
src.sysmessage @38,,1 Hedefe ulaşamıyorsunuz
return 1elseif (<src.hits> < 1)
src.sysmessage @1952,1,1,1 Oluyken Bandaj Kullanilmaz.
return 1elseif (<src.targ.distance> > 3)
src.sysmessage @38,,1 Hedefe ulaşamıyorsunuz
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
src.events -e_healing
return 1
elseif (<src.targ.flags>&statf_dead)
if ((<src.healing> < 80.0) || (<src.anatomy> < 80.0))
src.sysmessage @38,,1 Ölüleri diriltebilecek kadar yeteneğe sahip değilsiniz.
        elseif ((<src.targ.isevent.e_house>) && (<src.targ.hits> == 0))
        src.sysmessage @038,,1 Resleyeceğiniz kişi evde.
        return 1
        elseif (<src.targ.uid> == <src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Kendinizi diriltemezsiniz.
elseif !(<src.restest 5 i_bandage>)
src.sysmessage @38,,1 Diriltme işlemi icin 5 bandaja ihtiyacınız var.
elseif (<src.targ.isneartype t_door 1>) || (<src.targ.isneartype t_door_locked 1>)
src.sysmessage @38,,1 Dirilteceğiniz kişi kapıya çok yakın.
src.skill fail
return 1
/// elseif (<src.targ.region.flags> == 010d2)
/// src.sysmessage @38,,1 Gemide diriltme işlemi yapamazsınız.
/// return 1
else
if (<src.uid>)
if (<src.targ.kills> > 7)
src.criminal 1
src.sayua 075a,6,6,0 * <src.targ.name> isimli katili diriltir *
elseif (<src.targ.flags>&statf_criminal)
src.criminal 1
src.sayua 075a,6,6,0 * <src.targ.name> isimli sucluyu diriltir *
elseif (<src.memoryfindtype.memory_town>) && (<src.targ.memoryfindtype.memory_town>) && (<src.memoryfindtype.memory_town.link> != <src.targ.memoryfindtype.memory_town.link>)
src.criminal 1
elseif (<src.memoryfindtype.memory_guild.link.align>) && (<src.targ.memoryfindtype.memory_guild.link.align>) && (<src.memoryfindtype.memory_guild.link.align> != <src.targ.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
src.criminal 1
endif
if (<src.findid.i_spdelay_man>)
src.findid.i_spdelay_man.timer 2
elseif (<src.findid.i_spdelay_woman>)
src.findid.i_spdelay_woman.timer 2
elseif (<src.findid.i_spdelay_unisex>)
src.findid.i_spdelay_unisex.timer 2
else
src.sd 2
endif
src.face
src.anim 17
src.consume 5 i_bandage
src.targ.spelleffect 59 100.0
src.targ.sayua 075a,6,6,0 * <src.name> sayesinde hayata doner *
src.checkhealing_2 2
src.checkanatomy_2 2
src.newitem i_resledinbekle
src.act.equip
endif
endif
return 1
elseif (<src.targ.memoryfindtype.memory_guild.link.align> > 0) && !(<src.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
src.sysmessage @38,,1 Order/Chaos üyelerini iyileştiremezsiniz.
return 1
elseif !((<src.targ.hits> < <src.targ.str>) || (<src.targ.findid.i_rune_poison>) || (<src.targ.findid.i_bleeding2>))
if !(<src.targ.uid> == <src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 <src.targ.name> tedaviye ihtiyaç duymuyor.
else
src.sysmessage @38,,1 Tedaviye gereksiniminiz yok.
endif
return 1
elseif (<src.targ.findid.i_rune_poison>)
if ((<src.healing> < 60.0) || (<src.anatomy> < 60.0))
src.sysmessage @38,,1 Zehiri tedavi edecek kadar yetenekli değilsiniz.
return 1
else
morey <eval <eval (<src.healing> / 45)> + <eval (<src.anatomy> / 50)> + {3 10}> // kac heal veriyo?
endif
elseif (<src.targ.findid.i_bleeding2>) // Bleeding
if ((<src.healing> < 60.0) || (<src.anatomy> < 60.0)) // Bleeding
src.sysmessage @38,,1 Yarayı tedavi edecek kadar yetenekli değilsiniz. // Bleeding
return 1 // Bleeding
else
morey <eval <eval (<src.healing> / 45)> + <eval (<src.anatomy> / 50)> + {3 10}> // kac heal veriyo?
endif
else
morey <eval <eval (<src.healing> / 45)> + <eval (<src.anatomy> / 50)> + {3 10}> // kac heal veriyo?
endif

if (<src.findid.i_spdelay_man>)
src.findid.i_spdelay_man.timer 2
elseif (<src.findid.i_spdelay_woman>)
src.findid.i_spdelay_woman.timer 2
elseif (<src.findid.i_spdelay_unisex>)
src.findid.i_spdelay_unisex.timer 2
else
src.sd 2
endif
src.anim 17
timer 3
more2 1
src.events +e_healing
src.newitem i_bandajvar
src.new.equip
if !(<src.targ.uid> == <src.uid>) // heal other
morex 1
link <src.targ.uid>
src.face
endif
return 1


On=@Timer
if (<morey>)
if (<morex>) // others
if !(<link.hits> < <link.str>) && !(<link.findid.i_rune_poison>) && !(<link.findid.i_bleeding2>)
cont.sysmessage @38,,1 <link.name> tedaviye ihtiyaç duymuyor.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
elseif (<link.hits> < 1)
cont.sysmessage @38,,1 <link.name> tedavi esnasında hayatını kaybetti.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
elseif (<link.findid.i_rune_poison>)
if (<cont.healing> < 60.0) || (<cont.anatomy> < 60.0)
cont.sysmessage @38,,1 Zehiri tedavi edecek kadar yetenekli değilsiniz.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
endif
elseif (<link.findid.i_bleeding2>)
if (<cont.healing> < 60.0) || (<cont.anatomy> < 60.0)
cont.sysmessage @38,,1 Yarayi tedavi edecek kadar yetenekli değilsiniz.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
endif
elseif !(<cont.restest 1 i_bandage>)
cont.sysmessage @38,,1 Bandajınız kalmamış.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
endif
cont.consume 1 i_bandage
//cont.events -e_healing
if (<link.findid.i_rune_poison>) // cure other
if !(rand(5) == 1)
link.findid.i_rune_poison.morey 0
link.findid.i_rune_poison.timer 0
link.hits (<link.hits> + <eval <morey> / 2>) // cure yapinca yari heal verir
if (<link.hits> > <link.str>)
link.hits <link.str>
endif
link.effect 3,0376a,2,10,1
if (<link.kills> > 5)
cont.criminal 1
cont.sayua 075a,6,6,0 * <link.name> isimli katili iyilestirir *
elseif (<link.flags>&statf_criminal)
cont.criminal 1
cont.sayua 075a,6,6,0 * <link.name> isimli sucluyu iyilestirir *
else
link.sayua 075a,6,6,0 * <cont.name> tarafindan iyilestirilir *
if (<link.memoryfindtype.memory_guild.link.align>) && (<cont.memoryfindtype.memory_guild.link.align>) && (<cont.memoryfindtype.memory_guild.link.align> != <link.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
cont.criminal 1
endif
endif
else
cont.sayua 075a,6,6,0 * <link.name> uzerindeki zehiri iyilestiremez *
endif
elseif (<link.findid.i_bleeding2>) // bleeding
if !(rand(5) == 1)
link.findid.i_bleeding2.timer 0
link.findid.i_bleeding.more 1
link.findid.i_bleeding.timer 1
link.hits (<link.hits> + <eval <morey> / 2>) // cure yapinca yari heal verir
if (<link.hits> > <link.str>)
link.hits <link.str>
endif
link.effect 3,0376a,2,10,1
if (<link.kills> > 7)
cont.criminal 1
cont.sayua 075a,6,6,0 * <link.name> isimli katilin yarasini tedavi eder *
elseif (<link.flags>&statf_criminal)
cont.criminal 1
cont.sayua 075a,6,6,0 * <link.name> isimli suclunun yarasini tedavi eder *
else
link.sayua 075a,6,6,0 * <cont.name> tarafindan yarasi iyilestirilir *
if (<link.memoryfindtype.memory_guild.link.align>) && (<cont.memoryfindtype.memory_guild.link.align>) && (<cont.memoryfindtype.memory_guild.link.align> != <link.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
cont.criminal 1
endif
endif
else
cont.sayua 075a,6,6,0 * <link.name> uzerindeki yarayi iyilestiremez *
endif
else // heal other
link.hits (<link.hits> + <morey>)
link.effect 3,0376a,2,10,1
if (<link.hits> > <link.str>)
link.hits <link.str>
endif
if (<link.kills> > 5)
cont.criminal 1
cont.sayua 075a,6,6,0 * <link.name> isimli katili tedavi eder *
elseif (<link.flags>&statf_criminal)
cont.criminal 1
cont.sayua 075a,6,6,0 * <link.name> isimli sucluyu tedavi eder *
else
link.sayua 075a,6,6,0 * <cont.name> tarafindan tedavi edilir *
if (<link.memoryfindtype.memory_guild.link.align>) && (<cont.memoryfindtype.memory_guild.link.align>) && (<cont.memoryfindtype.memory_guild.link.align> != <link.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
cont.criminal 1
endif
endif
endif
               if (<link.istevent.e_horses>)
               cont.checkveterinary_2
               endif
cont.checkhealing_2 1
cont.checkanatomy_2 1
if (<cont.dex> < 35)
timer 2
else
timer 2
endif
else
if !(<cont.hits> < <cont.str>) && !(<cont.findid.i_rune_poison>) && !(<cont.findid.i_bleeding2>)
cont.sysmessage @38,,1 Tedaviye ihtiyaç duymuyorsunuz.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
elseif (<cont.hits> < 1)
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
elseif (<cont.findid.i_rune_poison>)
if (<cont.healing> < 60.0) || (<cont.anatomy> < 60.0)
cont.sysmessage @38,,1 Zehiri tedavi edecek kadar yetenekli değilsiniz.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
endif
elseif (<cont.findid.i_bleeding2>)
if (<cont.healing> < 60.0) || (<cont.anatomy> < 60.0)
cont.sysmessage @38,,1 Yarayı tedavi edecek kadar yetenekli değilsiniz.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
endif
    elseif !(<cont.restest 1 i_bandage>)
cont.sysmessage @38,,1 Bandajınız kalmamış.
morex 0
morey 0
more2 0
timer -1
cont.events -e_healing
return 1
endif
cont.consume 1 i_bandage
//cont.events -e_healing
if (<cont.findid.i_rune_poison>) // cure self
if !(rand(5) == 1)
cont.findid.i_rune_poison.morey 0
cont.findid.i_rune_poison.timer 0
cont.findid.i_rune_poison.remove
cont.effect 3,0376a,2,10,1
cont.sayua 075a,6,6,0  * zehir etkisini iyilestirir *
//cont.sayua 075a,6,6,0  * kendini tedavi eder *
//// cont.hits (<cont.hits> + <eval <morey> / 2>)
if (<cont.hits> > <cont.str>)
cont.hits <cont.str>
endif
else
cont.sayua 075a,6,6,0 * zehiri iyilestiremez *
endif
elseif (<cont.findid.i_bleeding2>) // bleed cure
if !(rand(5) == 1)
cont.findid.i_bleeding2.timer 0
cont.findid.i_bleeding.more 1
cont.findid.i_bleeding.timer 1
cont.sayua 075a,6,6,0  * yarayi iyilestirir *
//cont.sayua 075a,6,6,0   * kendini tedavi eder *
cont.hits (<cont.hits> + <eval <morey> / 2>)
if (<cont.hits> > <cont.str>)
cont.hits <cont.str>
endif
else
cont.sayua 075a,6,6,0 * yarayi iyilestiremez *
endif
else // heal self
cont.hits (<cont.hits> + <morey>)
cont.effect 3,0376a,2,10,1
cont.sayu [+<morey> Health]
cont.olumlu * Kendini Tedavi Eder *
if (<cont.hits> > <cont.str>)
cont.hits <cont.str>
endif
endif
cont.checkhealing_2 1
cont.checkanatomy_2 1
if (<cont.dex> < 35)
timer 14
else
timer 8
endif
endif
morex 0 // bandaji bastii icin birah  degerleri
morey 0
cont.events -e_healing
return 1
else
more2 0
endif
morex 0
morey 0
cont.events -e_healing
return 1

[events e_healing]

on=@spellcast
return 1

On=@GetHit
if (rand(4) == 1)
findid.i_mem_healing_2.morex 0
findid.i_mem_healing_2.morey 0
findid.i_mem_healing_2.timer 0
findid.i_bandajvar.remove
events -e_healing
sayua 075a,6,6,0 * Bandajlari yirtilir *
endif

On=@Death
findid.i_mem_healing_2.morex 0
findid.i_mem_healing_2.morey 0
findid.i_mem_healing_2.timer 2
events -e_healing

On=@Logout
findid.i_mem_healing_2.remove

[function checkhealing_2]
if (<args> == 1) && (<healing> >= 80.0) && (rand(2) == 1)
return 0
endif

if ((<skilllock[17]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
if (<healing> < 30.0)
/// if (rand(2) == 1)
healing (<healing> + 1)
/// endif
elseif (<healing> >= 30.0) && (<healing> < 50.0)
if (rand(2) == 1)
healing (<healing> + 1)
endif
elseif (<healing> >= 50.0) && (<healing> < 75.0)
if (rand(2) == 1)
healing (<healing> + 1)
endif
elseif (<healing> >= 75.0) && (<healing> < 100.0)
if (rand(2) == 1)
healing (<healing> + 1)
endif
endif
endif

[function checkveterinary_2]
if ((<skilllock[39]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
if (<veterinary> < 30.0)
if (rand(2) == 1)
veterinary (<veterinary> + 1)
endif
elseif (<veterinary> < 50.0)
if (rand(2) == 1)
veterinary (<veterinary> + 1)
endif
elseif (<veterinary> < 75.0)
if (rand(3) == 1)
veterinary (<veterinary> + 1)
endif
elseif (<veterinary> < 100.0)
if (rand(3) == 1)
veterinary (<veterinary> + 1)
endif
endif
endif

[function checkanatomy_2]
if (<args> == 1) && (<anatomy> >= 80.0) && (rand(3) == 1)
return 0
endif

if ((<skilllock[1]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
if (<anatomy> < 30.0)
if (rand(2) == 1)
anatomy (<anatomy> + 1)
endif
elseif (<anatomy> < 50.0)
if (rand(2) == 1)
anatomy (<anatomy> + 1)
endif
elseif (<anatomy> < 75.0)
if (rand(2) == 1)
anatomy (<anatomy> + 1)
endif
elseif (<anatomy> < 100.0)
if (rand(2) == 1)
anatomy (<anatomy> + 1)
endif
endif
endif

[function checkanimallore_2]
if ((<skilllock[2]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
if (<animallore> < 30.0)
/// if (rand(2) == 1)
animallore (<animallore> + 1)
/// endif
elseif (<animallore> < 50.0)
if (rand(2) == 1)
animallore (<animallore> + 1)
endif
elseif (<animallore> < 60.0)
if (rand(2) == 2)
animallore (<animallore> + 1)
endif
elseif (<animallore> < 75.0)
if (rand(2) == 1)
animallore (<animallore> + 1)
endif
elseif (<animallore> < 87.0)
if (rand(2) == 1)
animallore (<animallore> + 1)
endif
elseif (<animallore> < 100.0)
if (rand(2) == 1)
animallore (<animallore> + 1)
endif
endif
endif


ben karıncayı bile incitmem cümlesinde ki "bile" kelimesi karıncayı incitir.

Yazar

Turkgamer


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Neophyte
Online durumu
Toplam Mesaj: 5
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör:
Tecrübe: Player
Yaş: 20
Mesaj #91296   03-04-2017 12:05 GMT    
        
epihaltes söylemiş zaten bu kısımdaki sana vurulduğunda aktif duruma geliyor.(yumruk,silah,büyü fark etmez)

if (rand(4) == 1) /// bu oranı artırarak istediğini elde edebilirsin.


Kod:
On=@GetHit
if (rand(4) == 1)
findid.i_mem_healing_2.morex 0
findid.i_mem_healing_2.morey 0
findid.i_mem_healing_2.timer 0
findid.i_bandajvar.remove
events -e_healing
sayua 075a,6,6,0 * Bandajlari yirtilir *
endifYazar

Retired


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 261
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 24
Mesaj #91298   03-04-2017 12:45 GMT    
        
Anladım teşekkür ediyorum arkadaşlar


 Turkgamer
ben karıncayı bile incitmem cümlesinde ki "bile" kelimesi karıncayı incitir.

Yazar

Mac-Fusion


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 693
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 34
Mesaj #91316   07-04-2017 14:38 GMT    
        
4te1 olasılık yerine yüzdelik mantık kullanılırsa daha anlaşılır ve sağlıklı sonuçlar alınabilir.

%75 lik oran için;

Kod:
if (rand(100) > 75)


Olasılık ve ihtimaller hakkında pek bilgim yok ama düşününce bu daha mantıklı ve anlaşılır geliyor bana


Yazar

stylez


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 201
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Diğer
Yaş: 28
Mesaj #91324   08-04-2017 21:52 GMT    
        
bunu daha farklı ayarlayamazmıyız mesela çıplak bir oyuncuyu impor ile kovalıyorsun impor seri bir büyü oldugu için yırtmak çok basit oluyor yani damege olarak bu sistem gelişse daha güzel olacak düşünce olarak söylüyorum


Ultima Online .Mul Dersleri

(Discord)==Stylez(Berat KÖSE)#2474

Yazar

Turkgamer


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Neophyte
Online durumu
Toplam Mesaj: 5
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör:
Tecrübe: Player
Yaş: 20
Mesaj #91331   09-04-2017 07:32 GMT    
        
(<ARGN2>&04) ile büyüyü ayırabilir farklı bi olasılık ekleyebiliriz. ya da damage böyle oranla ayırabiliriz

Kod:
ON=@gethit
if (rand(100) > 50) && (<argn1> >= 1) && (<argn1> <= 10)Sayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
timer ayarlama nasıl yapılır ?54s3d301-03-2020
Vendor restock ayarlama2Daedhelon29-07-2018
Yeni yaratılan karakerin üzerindeki itemleri ay...4Silverwolf22-07-2018
Heal potion ve Bandaj hp ayarı3emre1122-07-2017
Skillcap ayarlama7Wasabi-san07-05-2017


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,