UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 209
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #94207   13-12-2017 16:30 GMT    
        
Can sıkıntısından biraz uğraşmış olduğum ve tekrardan can sıkıntısından tam anlamıyla tamamlamadığım ama sizler için tamamlanması ve kullanması çok basit olan küfür kayıt sistemini sizlere taktim ediyorum
Uğraşmamda ki en temel amaç küfür ihbar sistemlerinin sadece küfür edene odaklı olarak çalışıyor olması, burada ki farklılık ise hem küfür edenin hem küfüre tahrik edenin kayıt altına alınıyor olması:
Kod:
/// Çalışması için :
/// Sphere_Speech -  On=* Altına Kufur_Kontrol <Args> şeklinde eklenmesi lazım
/// Kufur kayitlarının tutulacağı yeri ownerin çantası olarak ayarladım göz önünde bulunması için
/// Yapılması gereken sunucu sahibinin .Kufurkayityeri yazması.

[Function KufurKayitYeri]
IF (<Account.Plevel> > 6) && !(<Var.KufurKayitYeri>)
Serv.Var.Kufurkayityeri <Src.Findlayer.21>
Else
Src.Sysmessage @38,,1 <Qval <Serv.Var.KufurKayitYeri>?Bu komut daha önceden kullanılmış.:Bu komutu kullanmaya haiz değilsiniz.>
Endif

[Plevel 1]
Kufur

[Itemdef i_Kufur_Kayit]
ID 4030
Name Kufur Kayit
Weight 0

On=@Create
Attr 04|Attr_Invis
Color 0952

On=@Click
Message @077a,,1 Küfür Kayıt (<dTag.ToplamKonusma>)
Message @07a1,,1 Şikayetçi: <UID.<Tag0.Sikayeteden>.Name>
Message @339,,1 Suçlanan: <UID.<Tag0.Sikayetedilen>.Name>
Return 1

On=@DClick
SDialog KufurBildiri
Return 1

[Function Kufur_Kontrol]
IF 0<List.Kufur_<Src.UID>.Count> >= 29
Serv.List.Kufur_<Src.UID>.0.Remove
Endif
List.Kufur_<Src.UID>.Add <Serv.Time> <Src.UID> <Serv.Rtime.Format %d.%m.%Y %H:%M:%S> <Region.UID> <Args>

[Function Kufur]
IF (<Src.dTag0.KufurSure> > <Serv.Time>) //&& (<Src.dTag0.KufurSure>)
Src.Sysmessage @38,,1 5 dakikada bir küfür ihbarında bulunabilirsiniz.
Return 1
Endif
TargetF Kufurx
Src.Sysmessage @07a1,,1 Şikayette bulanacağınız kişiyi seçin.

[Function Kufurx]
IF !(<Argo.IsPlayer>)
Src.Sysmessage @38,,1 Sadece oyuncuları ihbar edebilirsiniz.
Return 1
Endif
IF (<Argo> = <Src>)
Src.Sysmessage @38,,1 Kendizi ihbar edemezsiniz.
Return 1
Endif
IF !(0<List.Kufur_<Argo>.Count>)
Src.Sysmessage @38,,1 Kişinin kayıtlı konuşması bulunmamaktadır.
Return 1
Endif
Serv.Newitem i_Kufur_Kayit
IF <List.Kufur_<Argo>.Count>
For 0 <Eval <List.Kufur_<Argo.UID>.Count> - 1>
Local.ZZ ++
Local.Xy <List.Kufur_<Argo>.<dLocal._For>>
New.Tag0.Kufur<dLocal.ZZ> <Local.XY>
EndFor
List.Kufur_<Argo>.Clear
Endif
IF <List.Kufur_<Src>.Count>
For 0 <Eval <List.Kufur_<Src>.Count> - 1>
Local.ZZ ++
Local.Xy <List.Kufur_<UID>.<dLocal._For>>
New.Tag0.Kufur<dLocal.ZZ> <Local.XY>
EndFor
List.Kufur_<Src>.Clear
Endif
Src.Tag0.KufurSure <Eval <Serv.Time> + (300*6)>
New.Tag0.ToplamKonusma <dLocal.ZZ>
New.Tag0.SikayetEden <UID>
New.Tag0.SikayetEdilen <Argo>
New.Attr 04
New.Cont <Var.KufurKayitYeri> /// Nereye yada neyin içine gitmesini istiyorsanız oranın uidi
Src.Sysmessage @07a1,,1 Şikayetiniz kayıt altına alınmıştır artık yetkili onayı beklemelisiniz.

[Dialog KufurBildiri]
0,0
NoMove
For a 1 <dTag.ToplamKonusma>
For b 1 <dTag.ToplamKonusma>
Local.XYZ = <StrArg <Tag0.Kufur<dLocal.a>>>
Local.ZYX = <StrArg <Tag0.Kufur<dLocal.b>>>
IF <dLocal.XYZ> < <dLocal.ZYX>
Local.XxX = <Tag0.Kufur<dLocal.b>>
Tag0.Kufur<dLocal.b> = <Tag0.Kufur<dLocal.a>>
Tag0.Kufur<dLocal.a> = <Local.XxX>
Endif
Endfor
Endfor
Page 0
Resizepic 300 0 83 200 50
Resizepic 307 10 9300 187 30
DText 365 15 1153 Küfür İhbar
Resizepic 0 50 83 800 560
Checkertrans 7 60 787 540
DText 180 60 1152 Şikayet Eden : <UID.<Tag0.SikayetEden>.Name> (<Tag0.SikayetEden>)
DText 490 60 339 Şikayet Edilen : <UID.<Tag0.SikayetEdilen>.Name> (<Tag0.SikayetEdilen>)
Button 160 64 10740 10741 0 2 9999
Button 470 64 10740 10741 0 3 9999
Local.Sayfa=1
Page 1
DText 30 60 339 Tarih
DText 95 60 339 Saat
For 1 <dTag.ToplamKonusma>
IF <Tag0.SikayetEden> = <StrArg <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>
Local.Renk 1153
Endif
IF <Tag0.SikayetEdilen> = <StrArg <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>
Local.Renk 339
Endif
Local.Konusan <StrArg <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>
Local.Region <StrArg <StrEat <StrEat <StrEat <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>>>>
Local.Konusma <StrEat <StrEat <StrEat <StrEat <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>>>>
Local.Tarih <StrArg <StrEat <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>>
Local.Saat <StrArg <StrEat <StrEat <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>>> 
If (<Local.ToplamKonusma> >= 24
Local.ToplamKonusma=0
Button 560 575 015e1 015e5 0 <Eval <Local.Sayfa>+1> 1
DText 520 573 38 ILERI
Local.Sayfa +=1
Page <Eval <Local.Sayfa>> 
Button 220 575 015e3 015e7 0 <Eval <Local.Sayfa>-1> 1
DText 250 573 38 GERI
Endif
Resizepic 10 <eval (<Local.ToplamKonusma>*20)+80> 9300 135 20
Resizepic 150 <eval (<Local.ToplamKonusma>*20)+80> 9300 640 20
DText 15 <Eval (<Local.ToplamKonusma>*20)+80> 0 <Local.Tarih> <Local.Saat>
DText 155 <Eval (<Local.ToplamKonusma>*20)+80> <Qval (<Tag0.Sikayetedilen> = <Local.Konusan>)?339:1152> <Local.Konusma> {Region: <Local.Region>}
Local.ToplamKonusma +=1
EndFor
Page 2
Ref1=<UID.<Tag0.Sikayeteden>>
Ref2=<UID.<Tag0.Sikayetedilen>>
Local.Ref1Uzaklik 120
Local.Ref2Uzaklik 510
Local.Ref1Renk 38
Button 30 64 10740 10741 0 1 9999
DText 50 62 1152 Geri
Resizepic 30 120 9300 350 220
DText 40 130 <dLocal.Ref1Renk> Hesap Adı
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 130 1152 | <Ref1.Account.Name> <QVal <Ref1.Account.Jail>?[ Jailde ]:>
DText 40 150 <dLocal.Ref1Renk> Karakter Adı
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 150 1152 | <Ref1.Name>
DText 40 170 <dLocal.Ref1Renk> Kayıt Tarihi
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 170 1152 | <Ref1.Account.FirstConnectDate>
DText 40 190 <dLocal.Ref1Renk> Son Giriş
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 190 1152 | <Ref1.Account.LastConnectDate>
DText 40 210 <dLocal.Ref1Renk> Toplam Uyarı
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 210 1152 | <Ref1.Account.dTag0.Uyari>
IF (<Ref1.Account.Tag0.Uyari>)
Button 170 215 10740 10741 1 0 2005
DText 190 213 90 Uyarıları sıfırla
Endif
Button 50 250 10740 10741 1 0 2000
DText 70 247 78 Uyarı ver
Button 50 270 10740 10741 1 0 2001
DText 70 267 78 Jaile at
Button 50 290 10740 10741 1 0 2006
DText 70 287 78 Banla
Button 200 250 10740 10741 1 0 2002
DText 220 247 78 Karakteri sil
Button 200 270 10740 10741 1 0 2003
DText 220 267 78 Hesabı sil
Resizepic 50 350 5170 320 230
DText 180 352 38 Not Ekle
Button 180 552 2450 2451 1 0 2004
For 1 8
Resizepic 70 <Eval 359 + <dLocal._For>*18> 9300 280 16
EndFor
DTextenTry 75 375 270 140 55 1 <Ref1.Account.Tag0.HesapUyari>

Page 3
Button 30 64 10740 10741 0 1 9999
DText 50 62 1152 Geri
Resizepic 420 120 9300 350 220
DText 430 130 <dLocal.Ref1Renk> Hesap Adı
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 130 339 | <Ref2.Account.Name> <QVal <Ref2.Account.Jail>?[ Jailde ]:>
DText 430 150 <dLocal.Ref1Renk> Karakter Adı
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 150 339 | <Ref2.Name>
DText 430 170 <dLocal.Ref1Renk> Kayıt Tarihi
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 170 339 | <Ref2.Account.FirstConnectDate>
DText 430 190 <dLocal.Ref1Renk> Son Giriş
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 190 339 | <Ref2.Account.LastConnectDate>
DText 430 210 <dLocal.Ref1Renk> Toplam Uyarı
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 210 339 | <Ref2.Account.dTag0.Uyari>

IF (<Ref2.Account.Tag0.Uyari>)
Button 570 215 10740 10741 1 0 3005
DText 590 213 90 Uyarıları sıfırla
Endif

Button 440 250 10740 10741 1 0 3000
DText 470 247 78 Uyarı ver
Button 440 270 10740 10741 1 0 3001
DText 470 267 78 Jaile at
Button 440 290 10740 10741 1 0 3006
DText 470 287 78 Banla
Button 590 250 10740 10741 1 0 3002
DText 610 247 78 Karakteri sil
Button 590 270 10740 10741 1 0 3003
DText 610 267 78 Hesabı sil
Resizepic 440 350 5170 320 230
DText 570 352 38 Not Ekle
Button 570 552 2450 2451 1 0 3004
For 1 8
Resizepic 460 <Eval 359 + <dLocal._For>*18> 9300 280 16
EndFor
DTextenTry 465 375 270 140 55 2 <Ref2.Account.Tag0.HesapUyari>

[Dialog KufurBildiri Button]

On=2000 2006
Ref1=<UID.<Tag0.Sikayeteden>>
Ref2=<UID.<Tag0.Sikayetedilen>>
IF (<Argn> = 2000)
Ref1.Account.Tag0.Uyari ++
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : Küfür şikayetiniz gerçeği yansıtmadığından + 1 uyarı cezası aldınız.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişiye + 1 uyarı verdiniz.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2001)
Ref1.Jail
Ref1.Account.Tag0.Uyari=
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : Küfür şikayetiniz gerçeği yansıtmadığından jaile girdiniz.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişiye hapis cezasına çarptırıldı.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2002)
Ref1.Remove 1
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişinin karakteri silindi.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2003)
Serv.Account <Ref1.Account> Delete
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Account.Name> hesap silinmiştir.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2004)
Ref1.Account.Tag0.HesapUyari <ArgTxt[1]>
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : Asılsız bildiriden dolayı hesabınıza uyarı notu eklendi.
Src.Sysmessage @07a1,,1 Notunuz <Ref1.Account.Name> isimli hesaba eklendi.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2005)
Ref1.Account.Tag0.Uyari=
Src.Sysmessage @07a1,,1 Notunuz <Ref1.Account.Name> isimli hesabın uyarıları sıfırlandı.
ElseIF (<Argn> = 2006)
Serv.Account <Ref1.Account> Block 1
Ref1.DisConnect
Src.Sysmessage @07a1,,1 <Ref1.Account.Name> isimli hesap kapatılmıştır.
Remove
Endif

On=3000 3006
Ref1=<UID.<Tag0.Sikayetedilen>>
Ref2=<UID.<Tag0.Sikayeteden>>
IF (<Argn> = 3000)
Ref1.Account.Tag0.Uyari ++
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref2.Name> isimli kişiye hakaret ettiğinizden + 1 uyarı cezası aldınız.
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişi size hakaratten + 1 uyarı cezası aldı.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişiye + 1 uyarı verdiniz.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3001)
Ref1.Account.Jail
Ref1.Account.Tag0.Uyari=
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref2.Name> isimli kişiye hakaret ettiğinizden jail cezası aldınız.
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişi size hakaret ettiğinden jail cezası aldı.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişiye hapis cezasına çarptırıldı.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3002)
Ref1.Remove 1
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişinin karakteri ihbarınız neticesinde silinmiştir.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişinin karakteri silindi.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3003)
Serv.Account <Ref1.Account.Name> Delete
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişinin hesabı ihbarınız neticesinde silinmiştir.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Account.Name> hesap silinmiştir.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3004)
Ref1.Account.Tag0.HesapUyari <ArgTxt[1]>
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref2.Name> isimli kişiye hakaret ettiğinizden hesabınıza uyarı notu eklendi.
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişi size hakaretten, hesabına uyarı notu eklendi.
Src.Sysmessage @07a1,,1 Notunuz <Ref1.Account.Name> isimli hesaba eklendi.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3005)
Ref1.Account.Tag0.Uyari=
Src.Sysmessage @07a1,,1 Notunuz <Ref1.Account.Name> isimli hesabın uyarıları sıfırlandı.
Endif


Umarım işinize yarar.Yazar

Wasabi-san


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 193
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 32
Mesaj #94212   13-12-2017 19:57 GMT    
        
Güzelmiş kullanılabilir ama Küfür ile jaile atmak artık eskidi. MMORPGlerde artık küfürden tag alanlar X gün saat dakika neyse konuşamıyor en güzel ceza bu. Oyuncuyu jaile atmak kötü baya.Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 209
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #94215   13-12-2017 20:07 GMT    
        
Doğru söylüyorsun ama zaten belirttiğim gibi can sıkıntısından başladım can sıkıntısından bıraktım scripti oraya karakter sil hesap sil yada banla vs uyarı ver gibi seçenekleri sadece scriptle oynamak isteyen arkadaşlar ekstradan oraya tasarım yapmakla uğraşmasın direk butonlardan ref1 ref2 şeklinde yönlendirme yapabilsinler diye ekledim. Amacım konuşma metni şeklinde bir küfür kayıt sistemi yapmaktı onuda yaptım
Bilim her zaman üzerine koyarak ilerler ben bu küfür kayıt sistemini gözüme çarptı gördüm üzerine ne koyabilirim diye düşündüm, konuşma metni şeklinde yaptım şimdi bunu bir başkası görüp üzerine ne koyabilirim diye düşünüp daha iyisini yapacağından eminimYazar

eren1994


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Apprentice
Online durumu
Toplam Mesaj: 66
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #94218   14-12-2017 18:12 GMT    
        
.kufurkayityeri yazıyorum bu komut daha önceden kullanılmıştır diyor nasıl ayarlıcamYazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 209
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #94220   14-12-2017 19:21 GMT    
        
Var.kufurlayityeriYazar

eren1994


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Apprentice
Online durumu
Toplam Mesaj: 66
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #94227   15-12-2017 19:50 GMT    
        
Serv.Var.Kufurkayityeri böyle yazdım


Bu komutu kullanmaya haiz değilsiniz.> diyor


i_kufur_kayit itemini cıkardım bir carla küfür yazdım .kufur diye sikayet ediyorum kişinin kayıtlı konuşması yoktur diyorYazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 209
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #94228   15-12-2017 20:09 GMT    
        
Eren beni yoruyorsun ) Sphere_Speech dosyasına On=* altına "Kufur_Kontrol <Args>" şeklinde yazdınmı ? scriptin en üstünde belirttiğim gibi birde bu komutu kullanmak için plevel 6'dan büyük olman lazım haliyle Sonra şikayet ettiğin karakterden birşeyler yaz sonra raporlaYazar

eren1994


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Apprentice
Online durumu
Toplam Mesaj: 66
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #94229   15-12-2017 20:24 GMT    
        
böyle yaptım


Kod:
[SPEECH spk_player]

on=*all kill*
on=*all come*
on=*all go*
on=*go*
on=*come*
on=*kill*
on=*all*
on=*"Kufur_Kontrol <Args>"


ve .kufur yazıyorum playere tıklıyorum spherede böyle hata veriyor ve staff car plevel 7 scripte 6 yazıyor

Kod:
IF !(0<List.Kufur_<Argo>.Count>)Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 209
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #94230   15-12-2017 20:40 GMT    
        
On=*
Kufur_Kontrol <Args>

şeklinde değiştir ve scriptte plevel 6dan büyükse diyorYazar

eren1994


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Apprentice
Online durumu
Toplam Mesaj: 66
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #94231   15-12-2017 20:49 GMT    
        
tamam yaptım diğer carla bişeyler yazıyorum .kufur yazıyorum üstüne tıklıyorum böyle hata veriyor ve kişiniz kayıtlı konusması yoktur yazıyorKod:
:ERRORsphere_speech.scp,11)Undefined keyword '"Kufur_Kontrol'
23:48:ERRORsphere_speech.scp,11)Undefined keyword '"Kufur_Kontrol'
23:48:ERRORsphere_speech.scp,11)Undefined keyword '"Kufur_Kontrol'
23:48:ERRORsphere_speech.scp,11)Undefined keyword '"Kufur_Kontrol'
23:48:ERRORsphere_speech.scp,11)Undefined keyword '"Kufur_Kontrol'
23:48:ERRORsphere_speech.scp,11)Undefined keyword '"Kufur_Kontrol'
Kod:
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:29c:'a' commands 'kufut'=0
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0229.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0229.Add'
23:43:29c:'a' commands 'kufur'=1
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,58)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,36)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,39)Undefined keyword 'List.Kufur_0255.Add'
23:43:29c:'a' commands 'kufur'=1
23:43:ERROR:(küfür sistemi.scp,58)Can't resolve <List.Kufur_0255.Count>Sayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Smf Forum Kayıt - Sphere Sql İlişkisi Hakkında1Joshepx15-12-2019
Kayıt sistemindeki hata hk.3Joshepx31-10-2019
Küfür Sistemi Undefined keyword13paris1618-04-2018
Site+Kayıt sistemi3Nigga31-01-2018
Site telefon kayıt5Ak-Oyun29-01-2018


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,