UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 209
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #94823   22-02-2018 20:44 GMT    
        
Kod:
[Plevel 7]
Bolge

[Function Bolge]
SDialog Region_Ayarlari

[Dialog Region_Ayarlari]
0,0
IF (<Region.Announce>)
Local.Uzunluk +=120
Endif
IF (<Region.Guarded>)
Local.Uzunluk +=60
Endif
IF (<Region.Magic>)
IF !(<Region.Flags>&02)
Local.Uzunluk +=40
Endif
Local.Uzunluk +=60
Endif
Resizepic 0 0 83 400 <Eval 300 + <dLocal.Uzunluk>>
Local.Satir 20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölgenin ismi
Resizepic 120 <dLocal.Satir> 9300 230 20
IF (<Src.dCTag.Duzenliyorum> = 1)
DTextentryLimited 125 <dLocal.Satir> 150 20 1153 2 30
Button 350 <dLocal.Satir> 4024 4025 1 0 70
Else
DText 125 <dLocal.Satir> 80 <Region.Name>
Endif
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 4> 2362 2361 1 0 60
Local.Satir +=20
DText 100 <dLocal.Satir> 1152 Vergi Oranı
Resizepic 180 <dLocal.Satir> 9300 100 20
IF (<Src.dCTag.Duzenliyorum> = 2)
DTextentryLimited 185 <dLocal.Satir> 150 20 38 3 3
Button 275 <dLocal.Satir> 4024 4025 1 0 71
Else
DText 185 <dLocal.Satir> 1152 <Qval !<Region.dTag.Vendormarkup>?Standart:<Region.dTag.Vendormarkup>>
Endif
Button 75 <Eval <dLocal.Satir> + 4> 2362 2361 1 0 61
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölge muzafız koruması altında <Qval <Region.Guarded>?:değil>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Guarded>?11401 11402:11411 11412> 1 0 10
IF (<Region.Guarded>)
Local.Satir +=20
DText 60 <dLocal.Satir> <Qval <Region.Tag.Red>?38:90> Şehir Muhafızları <Qval <Region.Tag.Red>?Pk:Mavi> karakterler için aktif
Button 40 <Eval <dLocal.Satir> + 4> <Qval <Region.Tag.Red>?2360:2362> <Qval <Region.Tag.Red>?2362:2360> 1 0 80
Local.Satir +=20
Button 40 <Eval <dLocal.Satir> + 4> 2362 2361 1 0 72
DText 60 <dLocal.Satir> 1152 Muhafızların ID'si
Resizepic 180 <dLocal.Satir> 9300 100 20
IF (<Src.dCTag.Duzenliyorum> = 3)
DTextentryLimited 185 <dLocal.Satir> 150 20 1153 4 20
Button 275 <dLocal.Satir> 4024 4025 1 0 73
Else
DText 185 <dLocal.Satir> 1152 <Qval <Region.Tag.Override.Guards>?<Region.Tag.Override.Guards>:Standart>
Endif
Local.Satir +=20
Button 40 <Eval <dLocal.Satir> + 4> 2362 2361 1 0 74
DText 60 <dLocal.Satir> 1152 Muhafızların Sahibi
Resizepic 180 <dLocal.Satir> 9300 100 20
IF (<Src.dCTag.Duzenliyorum> = 4)
DTextentryLimited 185 <dLocal.Satir> 150 20 1153 5 20
Button 275 <dLocal.Satir> 4024 4025 1 0 75
Else
DText 185 <dLocal.Satir> 1152 <Qval !<IsEmpty <Region.Tag.GuardOwner>>?<Region.Tag.GuardOwner>:Standart>
Endif
Endif
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölgeye girişte duyuru <Qval <Region.Announce>?açık:kapalı>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Announce>?11401 11402:11411 11412> 1 0 11
IF (<Region.Announce>)
Local.Satir +=20
Resizepic 55 <dLocal.Satir> 9300 300 120
DText 150 <dLocal.Satir> 38 Bir duyuru yazın;
Button 285 <dLocal.Satir> 2463 2464 1 0 51
Local.Satir +=20
DTextentryLimited 65 <dLocal.Satir> 280 88 1153 1 120 <Region.Tag.Announcement>
Button 300 <Eval <dLocal.Satir> + 80> 2311 2312 1 0 50
Local.Satir +=80
Endif
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölge tüm büyülere <Qval <Region.Magic>?açık:kapalı>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Magic>?11401 11402:11411 11412> 1 0 12
IF (<Region.Magic>)
Local.Satir +=20
DText 80 <dLocal.Satir> 1152 Bölgede teleport, recall ve mark <Qval <Region.Flags>&02?yasak:serbest>
Button 55 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&02?11411 11412:11401 11402> 1 0 13
IF !(<Region.Flags>&02)
Local.Satir +=20
DText 80 <dLocal.Satir> 1152 Bölgede recall <Qval <Region.Flags>&04?yasak:serbest>
Button 55 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&04?11411 11412:11401 11402> 1 0 14
Local.Satir +=20
DText 80 <dLocal.Satir> 1152 Bölgede teleport <Qval <Region.Flags>&010?kullanılamaz:serbest>
Button 55 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&010?11411 11412:11401 11402> 1 0 15
Endif
Local.Satir +=20
DText 80 <dLocal.Satir> 1152 Bölgede gate <Qval <Region.Flags>&08?açılabilir:açılamaz>
Button 55 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&08?11411 11412:11401 11402> 1 0 16
Local.Satir +=20
DText 80 <dLocal.Satir> 1152 Bölgede saldırı büyüleri <Qval <Region.Flags>&020?kullanılamaz:serbest>
Button 55 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&020?11411 11412:11401 11402> 1 0 17
Endif
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölge bina yapımına <Qval !<Region.NoBuild>?açık:kapalı>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval !<Region.NoBuild>?11401 11402:11411 11412> 1 0 18
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölge oyundan direk çıkışa <Qval <Region.Flags>&0400?açık:kapalı>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&0400?11401 11402:11411 11412> 1 0 19
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölge dungeon bölgesi <Qval <Region.Flags>&0800?:değil>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&0800?11401 11402:11411 11412> 1 0 20
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölge gemi bölgesi <Qval <Region.Flags>&040?(Gemi komutları aktif):değil>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&040?11401 11402:11411 11412> 1 0 21
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölgede eşyalar <Qval <Region.NoDecay>?çürümez:çürür>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.NoDecay>?11401 11402:11411 11412> 1 0 22
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölge savaşa <Qval <Region.Safe>?kapalı:açık>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval !<Region.Safe>?11401 11402:11411 11412> 1 0 23
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölgede oyuncular birbirine doğrudan zarar <Qval <Region.Flags>&08000?veremez:verebilir>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&08000?11411 11412:11401 11402> 1 0 24
Local.Satir +=20
DText 40 <dLocal.Satir> 1152 Bölge pvp'ye <Qval <Region.Flags>&010000?açık (Suçlu ve Katil olunmaz):kapalı>
Button 15 <Eval <dLocal.Satir> + 2> <Qval <Region.Flags>&010000?11401 11402:11411 11412> 1 0 25

[Dialog Region_Ayarlari Button]
On=10 25
IF (<Argn> = 10)
IF (<Region.Guarded>)
Region.Guarded 0
Else
Region.Guarded 1
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 11)
IF (<Region.Announce>)
Region.Announce 0
Else
Region.Announce 1
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 12)
IF (<Region.Magic>)
Region.Magic 0
Else
Region.Magic 1
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 13)
IF (<Region.Flags>&02)
Region.Flags <Region.Flags>&~02
Else
Region.Flags <Region.Flags>|02
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 14)
IF (<Region.Flags>&04)
Region.Flags <Region.Flags>&~04
Else
Region.Flags <Region.Flags>|04
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 15)
IF (<Region.Flags>&010)
Region.Flags <Region.Flags>&~010
Else
Region.Flags <Region.Flags>|010
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 16)
IF (<Region.Flags>&08)
Region.Flags <Region.Flags>&~08
Else
Region.Flags <Region.Flags>|08
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 17)
IF (<Region.Flags>&020)
Region.Flags <Region.Flags>&~020
Else
Region.Flags <Region.Flags>|020
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 18)
IF (<Region.NoBuild>)
Region.NoBuild 0
Else
Region.NoBuild 1
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 19)
IF (<Region.Flags>&0400)
Region.Flags <Region.Flags>&~0400
Else
Region.Flags <Region.Flags>|0400
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 20)
IF (<Region.Flags>&0800)
Region.Flags <Region.Flags>&~0800
Else
Region.Flags <Region.Flags>|0800
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 21)
IF (<Region.Flags>&040)
Region.Flags <Region.Flags>&~040
Else
Region.Flags <Region.Flags>|040
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 22)
IF (<Region.NoDecay>)
Region.NoDecay 0
Else
Region.NoDecay 1
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 23)
IF (<Region.Safe>)
Region.Safe 0
Else
Region.Safe 1
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 24)
IF (<Region.Flags>&08000)
Region.Flags <Region.Flags>&~08000
Else
Region.Flags <Region.Flags>|08000
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 25)
IF (<Region.Flags>&010000)
Region.Flags <Region.Flags>&~010000
Else
Region.Flags <Region.Flags>|010000
Endif
SDialog Region_Ayarlari
Endif

On=50 51
IF (<Argn> = 50)
Region.Tag.Announcement <Argtxt[1]>
Src.Sysmessage @08AC Anons ayarlandı.
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 51)
Region.Tag.Announcement
SDialog Region_Ayarlari
Endif

On=60 61
IF (<Argn> = 60)
Src.CTag.Duzenliyorum 1
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 61)
Src.CTag.Duzenliyorum 2
SDialog Region_Ayarlari
Endif

On=70 75
IF (<Argn> = 70)
CTag.Duzenliyorum
IF !(<IsEmpty <ArgTxt[2]>>)
Region.Name <ArgTxt[2]>
Endif
SDialog Region_Ayarlari
ElseIF (<Argn> = 71)
CTag.Duzenliyorum
IF !(<IsNum <ArgTxt[3]>>) && !(<IsEmpty <ArgTxt[3]>>)
Sysmessage @38,,1 Sadece rakam girişi yapabilirsiniz.
Return 1
Endif
IF !(<IsEmpty <ArgTxt[3]>>)
Region.Tag.Vendormarkup <ArgTxt[3]>
Else
Region.Tag.Vendormarkup
Endif
ElseIF (<Argn> = 72)
CTag.Duzenliyorum 3
ElseIF (<Argn> = 73)
IF !(<IsEmpty <ArgTxt[4]>>)
IF !(<Def0.<ArgTxt[4]>>)
Sysmessage @38,,1 Böyle bir npc bulunamadı.
CTag.Duzenliyorum
SDialog Region_Ayarlari
Return 1
Endif
Region.Tag.Override.Guards <ArgTxt[4]>
Else
Region.Tag.Override.Guards
Endif
CTag.Duzenliyorum
ElseIF (<Argn> = 74)
CTag.Duzenliyorum 4
ElseIF (<Argn> = 75)
IF !(<IsEmpty <ArgTxt[5]>>)
CTag.Duzenliyorum
Region.Tag.GuardOwner <ArgTxt[5]>
Else
CTag.Duzenliyorum
Region.Tag.GuardOwner
Endif
Endif
SDialog Region_Ayarlari

On=80
IF (<Region.Tag.Red>)
Region.Tag.Red 0
Sysmessage @80,,1 Şehir muhzafızları masum karakterleri korumakla görevlendirildi.
Else
Region.Tag.Red 1
Sysmessage @38,,1 Şehir muhzafızları suçlu karakterleri korumakla görevlendirildi.
Endif
SDialog Region_Ayarlari

Region ayarlarını hala bilmeyen arkadaşlar varsa diye. (Sphere 56d uyumlu 6x client ve üzeri için)Yazar

MirroR


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 607
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 28
Mesaj #94824   22-02-2018 21:46 GMT    
        
Uğraş olmuş sphere restart yediğinde tüm ayarlar scp ye göre tekrardan resetlenecektir diye tahmin ediyorum.
Bu scp nin kullanılması için map dosyasından tüm flagların boş bırakılması gerekiyor ve map ayarlarının oyundan girilmesi lazım ki her seferinde oyun save göre ilerlesin.

Kullananların dikkatine!


 4s3d3
Hayat dediğin bir çift bacak gidebildiğin yol kadardır.

Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 209
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #94825   22-02-2018 23:00 GMT    
        
Uğraşmamda ki asıl gaye region tagları zaten, bu taglarda resde silinmiyor, gördüğüm kadarıyla flaglarda ayarlanıldığı gibi kalıyor 56d sürümündeSayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Orta Dünya Region Script14Daedhelon09-05-2018
oncreate eventinde region sorunu2xwerswoodx02-11-2017
Mage vendor ve Tame ayarları8xwerswoodx12-06-2017
Region ve guild ile ilgili15Jada27-09-2014
Map&Region script yardımı3Paco25-07-2014


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,