UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

paris16


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Apprentice
Online durumu
Toplam Mesaj: 63
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 31
Mesaj #95427   17-04-2018 02:09 GMT    
        
Bir Arkadaşımız paylaşmış bayadır ugraşıyorum calıştıramadım. Bemi yanlış yapıoyrum yoksa script'demi bir sıkıntı var anlıyamadım.
Bu arkadaşın paylaştıgı script.
Kod:
/// Çalışması için :
/// Sphere_Speech -  On=* Altına Kufur_Kontrol <Args> şeklinde eklenmesi lazım
/// Kufur kayitlarının tutulacağı yeri ownerin çantası olarak ayarladım göz önünde bulunması için
/// Yapılması gereken sunucu sahibinin .Kufurkayityeri yazması.

[Function KufurKayitYeri]
IF (<Account.Plevel> > 6) && !(<Var.KufurKayitYeri>)
Serv.Var.Kufurkayityeri <Src.Findlayer.21>
Else
Src.Sysmessage @38,,1 <Qval <Serv.Var.KufurKayitYeri>?Bu komut daha önceden kullanılmış.:Bu komutu kullanmaya haiz değilsiniz.>
Endif

[Plevel 1]
Kufur

[Itemdef i_Kufur_Kayit]
ID 4030
Name Kufur Kayit
Weight 0

On=@Create
Attr 04|Attr_Invis
Color 0952

On=@Click
Message @077a,,1 Küfür Kayıt (<dTag.ToplamKonusma>)
Message @07a1,,1 Şikayetçi: <UID.<Tag0.Sikayeteden>.Name>
Message @339,,1 Suçlanan: <UID.<Tag0.Sikayetedilen>.Name>
Return 1

On=@DClick
SDialog KufurBildiri
Return 1

[Function Kufur_Kontrol]
IF 0<List.Kufur_<Src.UID>.Count> >= 29
Serv.List.Kufur_<Src.UID>.0.Remove
Endif
List.Kufur_<Src.UID>.Add <Serv.Time> <Src.UID> <Serv.Rtime.Format %d.%m.%Y %H:%M:%S> <Region.UID> <Args>

[Function Kufur]
IF (<Src.dTag0.KufurSure> > <Serv.Time>) //&& (<Src.dTag0.KufurSure>)
Src.Sysmessage @38,,1 5 dakikada bir küfür ihbarında bulunabilirsiniz.
Return 1
Endif
TargetF Kufurx
Src.Sysmessage @07a1,,1 Şikayette bulanacağınız kişiyi seçin.

[Function Kufurx]
IF !(<Argo.IsPlayer>)
Src.Sysmessage @38,,1 Sadece oyuncuları ihbar edebilirsiniz.
Return 1
Endif
IF (<Argo> = <Src>)
Src.Sysmessage @38,,1 Kendizi ihbar edemezsiniz.
Return 1
Endif
IF !(0<List.Kufur_<Argo>.Count>)
Src.Sysmessage @38,,1 Kişinin kayıtlı konuşması bulunmamaktadır.
Return 1
Endif
Serv.Newitem i_Kufur_Kayit
IF <List.Kufur_<Argo>.Count>
For 0 <Eval <List.Kufur_<Argo.UID>.Count> - 1>
Local.ZZ ++
Local.Xy <List.Kufur_<Argo>.<dLocal._For>>
New.Tag0.Kufur<dLocal.ZZ> <Local.XY>
EndFor
List.Kufur_<Argo>.Clear
Endif
IF <List.Kufur_<Src>.Count>
For 0 <Eval <List.Kufur_<Src>.Count> - 1>
Local.ZZ ++
Local.Xy <List.Kufur_<UID>.<dLocal._For>>
New.Tag0.Kufur<dLocal.ZZ> <Local.XY>
EndFor
List.Kufur_<Src>.Clear
Endif
Src.Tag0.KufurSure <Eval <Serv.Time> + (300*6)>
New.Tag0.ToplamKonusma <dLocal.ZZ>
New.Tag0.SikayetEden <UID>
New.Tag0.SikayetEdilen <Argo>
New.Attr 04
New.Cont <Var.KufurKayitYeri> /// Nereye yada neyin içine gitmesini istiyorsanız oranın uidi
Src.Sysmessage @07a1,,1 Şikayetiniz kayıt altına alınmıştır artık yetkili onayı beklemelisiniz.

[Dialog KufurBildiri]
0,0
NoMove
For a 1 <dTag.ToplamKonusma>
For b 1 <dTag.ToplamKonusma>
Local.XYZ = <StrArg <Tag0.Kufur<dLocal.a>>>
Local.ZYX = <StrArg <Tag0.Kufur<dLocal.b>>>
IF <dLocal.XYZ> < <dLocal.ZYX>
Local.XxX = <Tag0.Kufur<dLocal.b>>
Tag0.Kufur<dLocal.b> = <Tag0.Kufur<dLocal.a>>
Tag0.Kufur<dLocal.a> = <Local.XxX>
Endif
Endfor
Endfor
Page 0
Resizepic 300 0 83 200 50
Resizepic 307 10 9300 187 30
DText 365 15 1153 Küfür İhbar
Resizepic 0 50 83 800 560
Checkertrans 7 60 787 540
DText 180 60 1152 Şikayet Eden : <UID.<Tag0.SikayetEden>.Name> (<Tag0.SikayetEden>)
DText 490 60 339 Şikayet Edilen : <UID.<Tag0.SikayetEdilen>.Name> (<Tag0.SikayetEdilen>)
Button 160 64 10740 10741 0 2 9999
Button 470 64 10740 10741 0 3 9999
Local.Sayfa=1
Page 1
DText 30 60 339 Tarih
DText 95 60 339 Saat
For 1 <dTag.ToplamKonusma>
IF <Tag0.SikayetEden> = <StrArg <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>
Local.Renk 1153
Endif
IF <Tag0.SikayetEdilen> = <StrArg <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>
Local.Renk 339
Endif
Local.Konusan <StrArg <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>
Local.Region <StrArg <StrEat <StrEat <StrEat <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>>>>
Local.Konusma <StrEat <StrEat <StrEat <StrEat <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>>>>
Local.Tarih <StrArg <StrEat <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>>
Local.Saat <StrArg <StrEat <StrEat <StrEat <Tag0.Kufur<dLocal._For>>>>>> 
If (<Local.ToplamKonusma> >= 24
Local.ToplamKonusma=0
Button 560 575 015e1 015e5 0 <Eval <Local.Sayfa>+1> 1
DText 520 573 38 ILERI
Local.Sayfa +=1
Page <Eval <Local.Sayfa>> 
Button 220 575 015e3 015e7 0 <Eval <Local.Sayfa>-1> 1
DText 250 573 38 GERI
Endif
Resizepic 10 <eval (<Local.ToplamKonusma>*20)+80> 9300 135 20
Resizepic 150 <eval (<Local.ToplamKonusma>*20)+80> 9300 640 20
DText 15 <Eval (<Local.ToplamKonusma>*20)+80> 0 <Local.Tarih> <Local.Saat>
DText 155 <Eval (<Local.ToplamKonusma>*20)+80> <Qval (<Tag0.Sikayetedilen> = <Local.Konusan>)?339:1152> <Local.Konusma> {Region: <Local.Region>}
Local.ToplamKonusma +=1
EndFor
Page 2
Ref1=<UID.<Tag0.Sikayeteden>>
Ref2=<UID.<Tag0.Sikayetedilen>>
Local.Ref1Uzaklik 120
Local.Ref2Uzaklik 510
Local.Ref1Renk 38
Button 30 64 10740 10741 0 1 9999
DText 50 62 1152 Geri
Resizepic 30 120 9300 350 220
DText 40 130 <dLocal.Ref1Renk> Hesap Adı
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 130 1152 | <Ref1.Account.Name> <QVal <Ref1.Account.Jail>?[ Jailde ]:>
DText 40 150 <dLocal.Ref1Renk> Karakter Adı
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 150 1152 | <Ref1.Name>
DText 40 170 <dLocal.Ref1Renk> Kayıt Tarihi
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 170 1152 | <Ref1.Account.FirstConnectDate>
DText 40 190 <dLocal.Ref1Renk> Son Giriş
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 190 1152 | <Ref1.Account.LastConnectDate>
DText 40 210 <dLocal.Ref1Renk> Toplam Uyarı
DText <dLocal.Ref1Uzaklik> 210 1152 | <Ref1.Account.dTag0.Uyari>
IF (<Ref1.Account.Tag0.Uyari>)
Button 170 215 10740 10741 1 0 2005
DText 190 213 90 Uyarıları sıfırla
Endif
Button 50 250 10740 10741 1 0 2000
DText 70 247 78 Uyarı ver
Button 50 270 10740 10741 1 0 2001
DText 70 267 78 Jaile at
Button 50 290 10740 10741 1 0 2006
DText 70 287 78 Banla
Button 200 250 10740 10741 1 0 2002
DText 220 247 78 Karakteri sil
Button 200 270 10740 10741 1 0 2003
DText 220 267 78 Hesabı sil
Resizepic 50 350 5170 320 230
DText 180 352 38 Not Ekle
Button 180 552 2450 2451 1 0 2004
For 1 8
Resizepic 70 <Eval 359 + <dLocal._For>*18> 9300 280 16
EndFor
DTextenTry 75 375 270 140 55 1 <Ref1.Account.Tag0.HesapUyari>

Page 3
Button 30 64 10740 10741 0 1 9999
DText 50 62 1152 Geri
Resizepic 420 120 9300 350 220
DText 430 130 <dLocal.Ref1Renk> Hesap Adı
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 130 339 | <Ref2.Account.Name> <QVal <Ref2.Account.Jail>?[ Jailde ]:>
DText 430 150 <dLocal.Ref1Renk> Karakter Adı
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 150 339 | <Ref2.Name>
DText 430 170 <dLocal.Ref1Renk> Kayıt Tarihi
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 170 339 | <Ref2.Account.FirstConnectDate>
DText 430 190 <dLocal.Ref1Renk> Son Giriş
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 190 339 | <Ref2.Account.LastConnectDate>
DText 430 210 <dLocal.Ref1Renk> Toplam Uyarı
DText <dLocal.Ref2Uzaklik> 210 339 | <Ref2.Account.dTag0.Uyari>

IF (<Ref2.Account.Tag0.Uyari>)
Button 570 215 10740 10741 1 0 3005
DText 590 213 90 Uyarıları sıfırla
Endif

Button 440 250 10740 10741 1 0 3000
DText 470 247 78 Uyarı ver
Button 440 270 10740 10741 1 0 3001
DText 470 267 78 Jaile at
Button 440 290 10740 10741 1 0 3006
DText 470 287 78 Banla
Button 590 250 10740 10741 1 0 3002
DText 610 247 78 Karakteri sil
Button 590 270 10740 10741 1 0 3003
DText 610 267 78 Hesabı sil
Resizepic 440 350 5170 320 230
DText 570 352 38 Not Ekle
Button 570 552 2450 2451 1 0 3004
For 1 8
Resizepic 460 <Eval 359 + <dLocal._For>*18> 9300 280 16
EndFor
DTextenTry 465 375 270 140 55 2 <Ref2.Account.Tag0.HesapUyari>

[Dialog KufurBildiri Button]

On=2000 2006
Ref1=<UID.<Tag0.Sikayeteden>>
Ref2=<UID.<Tag0.Sikayetedilen>>
IF (<Argn> = 2000)
Ref1.Account.Tag0.Uyari ++
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : Küfür şikayetiniz gerçeği yansıtmadığından + 1 uyarı cezası aldınız.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişiye + 1 uyarı verdiniz.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2001)
Ref1.Jail
Ref1.Account.Tag0.Uyari=
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : Küfür şikayetiniz gerçeği yansıtmadığından jaile girdiniz.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişiye hapis cezasına çarptırıldı.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2002)
Ref1.Remove 1
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişinin karakteri silindi.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2003)
Serv.Account <Ref1.Account> Delete
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Account.Name> hesap silinmiştir.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2004)
Ref1.Account.Tag0.HesapUyari <ArgTxt[1]>
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : Asılsız bildiriden dolayı hesabınıza uyarı notu eklendi.
Src.Sysmessage @07a1,,1 Notunuz <Ref1.Account.Name> isimli hesaba eklendi.
Remove
ElseIF (<Argn> = 2005)
Ref1.Account.Tag0.Uyari=
Src.Sysmessage @07a1,,1 Notunuz <Ref1.Account.Name> isimli hesabın uyarıları sıfırlandı.
ElseIF (<Argn> = 2006)
Serv.Account <Ref1.Account> Block 1
Ref1.DisConnect
Src.Sysmessage @07a1,,1 <Ref1.Account.Name> isimli hesap kapatılmıştır.
Remove
Endif

On=3000 3006
Ref1=<UID.<Tag0.Sikayetedilen>>
Ref2=<UID.<Tag0.Sikayeteden>>
IF (<Argn> = 3000)
Ref1.Account.Tag0.Uyari ++
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref2.Name> isimli kişiye hakaret ettiğinizden + 1 uyarı cezası aldınız.
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişi size hakaratten + 1 uyarı cezası aldı.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişiye + 1 uyarı verdiniz.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3001)
Ref1.Account.Jail
Ref1.Account.Tag0.Uyari=
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref2.Name> isimli kişiye hakaret ettiğinizden jail cezası aldınız.
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişi size hakaret ettiğinden jail cezası aldı.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişiye hapis cezasına çarptırıldı.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3002)
Ref1.Remove 1
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişinin karakteri ihbarınız neticesinde silinmiştir.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Name> isimli kişinin karakteri silindi.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3003)
Serv.Account <Ref1.Account.Name> Delete
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişinin hesabı ihbarınız neticesinde silinmiştir.
Src.Sysmessage @38,,1 <Ref1.Account.Name> hesap silinmiştir.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3004)
Ref1.Account.Tag0.HesapUyari <ArgTxt[1]>
Ref1.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref2.Name> isimli kişiye hakaret ettiğinizden hesabınıza uyarı notu eklendi.
Ref2.Sysmessage @07a1,,1 Dikkat : <Ref1.Name> isimli kişi size hakaretten, hesabına uyarı notu eklendi.
Src.Sysmessage @07a1,,1 Notunuz <Ref1.Account.Name> isimli hesaba eklendi.
Remove
ElseIF (<Argn> = 3005)
Ref1.Account.Tag0.Uyari=
Src.Sysmessage @07a1,,1 Notunuz <Ref1.Account.Name> isimli hesabın uyarıları sıfırlandı.
Endif

Benim yaptıgım işlem
Kod:
[SPEECH spk_player]

On=*
Kufur_Kontrol <Args>

Aldıgım Hatalar

Kod:
04:02:ERROR:(kufur.scp,31)Can't resolve <List.Kufur_044ef.Count>
04:02:ERROR:(kufur.scp,34)Undefined keyword 'List.Kufur_044ef.Add'


sorunmu var bu scriptde ?


Son güncelleme: TheRaskol tarafından 21-04-2018 09:49 GMT, 765 Gün önce düzenlendi.Yazar

Slothere


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 304
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 28
Mesaj #95428   17-04-2018 04:20 GMT    
        
Piyasada yazilan ve yazilacak çoğu kufurtakip benzeri sistemler sphere'in yapisi sebebiyle hatalidir.

args'a parametre girdirmemek icin herhangi bir metnin basina ozel karakter mesela @ koymak yeterli.

Konuu açmak gerkeirse, eski sürümler (56b ve altı) için geçerli bir problem. Bunu aşmak için düzgün bir tırnak ve metin kontrolü yapmak gerekir. 56b'de @asd metin diye girdiğinizde direk args o karakterden itibaren hiç girilmemiş gibi dönüyor. Yani diyelim adam şöyle yazdı "asdasd asd @ küfür kıyamet" @ sonrası işleme alınmıyor. Çift tırnakta ( " ) da problem vardı yanlış hatırlamıyorsam 56b emülatörü olan bir denesin.


Son güncelleme: Slothere tarafından 17-04-2018 10:26 GMT, 769 Gün önce düzenlendi.


 4s3d3
discord id: slothere#5079

Yazar

Gokku


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 251
Oyun Tarzı:
Emulatör: 0.55i
Tecrübe:
Yaş: 33
Mesaj #95430   17-04-2018 06:57 GMT    
        
list falan kullanılmışta nasıl çalıştığı konusunda yazan kişinin fikri yokmuş.

Kod:
[Function Kufur_Kontrol]
IF 0<List.Kufur_<Src.UID>.Count> >= 29
Serv.List.Kufur_<Src.UID>.0.Remove
Endif
List.Kufur_<Src.UID>.Add <Serv.Time> <Src.UID> <Serv.Rtime.Format %d.%m.%Y %H:%M:%S> <Region.UID> <Args>


hatanın sebebi bu kısım. scriptin çalışması için list'i döngüye sokmuş ama döngüye sokulan list sisteme dahil değilse neyi kontrol edecek?


dünyayı kullanma kılavuzunun yazarı

Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 219
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #95432   17-04-2018 08:52 GMT    
        
Alıntı
Gokku :
list falan kullanılmışta nasıl çalıştığı konusunda yazan kişinin fikri yokmuş.

Kod:
[Function Kufur_Kontrol]
IF 0<List.Kufur_<Src.UID>.Count> >= 29
Serv.List.Kufur_<Src.UID>.0.Remove
Endif
List.Kufur_<Src.UID>.Add <Serv.Time> <Src.UID> <Serv.Rtime.Format %d.%m.%Y %H:%M:%S> <Region.UID> <Args>


hatanın sebebi bu kısım. scriptin çalışması için list'i döngüye sokmuş ama döngüye sokulan list sisteme dahil değilse neyi kontrol edecek?


Sistemde ki hatanın nerede olduğunu bulman için aynı scripti sunucuna boş bir metin defteri ile alıp CTRL + G yaparak hata veren satıra inmen yeterlidir zaten bu kısım diye belirtip bir çözüm önermemek gereksiz olmuş.
Bu arada scriptten az çok anlayan insanlarında orada "List Add" komutunun çalışmadığını görmesi lazım. Yani sorun benden kaynaklı değil Sphere sürümünün List komutunda hata vermesinden kaynaklı olduğunu görür.
Scripti yazan ve döngüye sokan kişi benim fikir konusuna gelecek olursan daha iyisini yapar koyarsın. Sistemin yapılış amacı sunucularda ki bu tarz küfür sisteminin tek taraflı konuşmaları alıyor olması ben bir farklılık yaparak ihbar edenin ve küfür edenin konuşmalarını "Serv.time" ile sıralandırarak listelendirdim ve yine paylaşımımda da belirttiğim üzere scripti tam anlamıyla tamamlamadım ama scriptin çalışmasındada bir engel görmedim ve hala görmemekteyim. Bu tarz küfür sistemini tasvip ediyor muyum sorusuna gelecek olursak kesinlikle etmiyorum, çünkü sunucu üzerine yük bindirmekten başka birşeye yaramıyorum. Çoğu insanın ev sistemini aile sisteminide list üzerinden ve UID üzerinden aldığını varsayarsak söylediklerimde haklı olduğumu düşünüyorum iyi günler.

Not : Scriptin çalışmaması sphere sürümüyle alakalı olan bir durum. (56b sürümünün en güncel halide sistemi çalıştırmaktadır.) Arkadaş sphere sürümünü söylerse ya da bana spherenin sade halini atarsa tekrardan bakabilirim.


Son güncelleme: 4s3d3 tarafından 17-04-2018 09:18 GMT, 769 Gün önce düzenlendi.Yazar

Gokku


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 251
Oyun Tarzı:
Emulatör: 0.55i
Tecrübe:
Yaş: 33
Mesaj #95434   17-04-2018 10:34 GMT    
        
sinirlenecek bir sey yok sphere ici küfür kontrolu zaten basicte var ekstra bir kontrol gerekmiyor ismi obscene. acarsin obscene altina bir kufur havuzu birde konusma kontrolü adam 20 kelimelik cumle bile kursa aradan küfürlü kismi tutar *** koyar hayatina devam edersin. ben hayatimda hiç küfür sistemi yazmadim cunku ihtiyac duymadim bu sebeple yapilana saygım sonsuz.

ama spheredan sphere a farklilik gosteren bir durum yok ortada 56d dahil olmayan listeyi data dan cektiremediginiz icin o hayati alirsiniz.


dünyayı kullanma kılavuzunun yazarı

Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 219
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #95435   17-04-2018 12:12 GMT    
        
Estafurullah eleştirine saygım sonsuz sadece list komutuyla alakalı olan bir konunun bana yönelmesi saçma geldi. Dediğim gibi sorun sphree sürümüyle alakalı olan bir durum olmayan bir bir listeyi eklemesi için script içinde açıklamada bulundum zaten herşeyi eklediği halde list add komutunu kullanamıyorsa olay scrptsel değil sürümden kaynaklıdır iyi günler. Ama dediğiniz ve belirttiğim üzere gereksiz bir scriptYazar

paris16


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Apprentice
Online durumu
Toplam Mesaj: 63
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 31
Mesaj #95443   18-04-2018 16:04 GMT    
        
56b kullanıyorum nereyi nasıl degiştirmem lazımYazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 219
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #95447   18-04-2018 18:57 GMT    
        
56bde 56bnin bile bir sürü versiyonu var en güncel sürümü kullanıyorsan problem olmaması gerekirYazar

Pinke


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 43
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #95448   18-04-2018 19:00 GMT    
        
bende de calışmadı


Son güncelleme: Pinke tarafından 18-04-2018 19:05 GMT, 767 Gün önce düzenlendi.Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 219
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #95453   18-04-2018 20:34 GMT    
        
56b de sorunsuz çalışmaktadır arkadaşlar bizzat denedim. Eğer sürümünüz güncel değil ise buradan güncellemenizi öneririm

https://forum.spherecommunity.net/sshare.php?srt=4&prj=7


Son güncelleme: 4s3d3 tarafından 18-04-2018 20:42 GMT, 767 Gün önce düzenlendi.Yazar

paris16


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Apprentice
Online durumu
Toplam Mesaj: 63
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 31
Mesaj #95455   18-04-2018 21:10 GMT    
        
56b olarak bunlardan hangisini indirip güncellemem lazım ve sphere.ini icinde benim bürsürü yaptıgım ayarlar var onu degiştirmesem olurmu ?Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 219
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #95457   18-04-2018 21:15 GMT    
        
Windows için olanı tabikide yani

"SphereServer-0.56b-201306161304-Win32.zip" güncelleme tarihi "Nov 13th, 2016, 10:09 pm"

Sphere.ini dosyasını değiştirmeyeceksin sadece SphereSvr.Exeyi değiştireceksin

Not: Tabi sphere.ini için güncellemesi varsa sürümün o güncellemeden mahrum kalırsın.Yazar

paris16


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Apprentice
Online durumu
Toplam Mesaj: 63
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 31
Mesaj #95458   18-04-2018 21:29 GMT    
        
düzelttim peksi saol dedigin gibi yaptımSayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Web siteden, oyuna kayıt olma sistemi7Jackape11-05-2020
Küfür sistemi hatası3serkserk19-02-2020
House [ev sistemi]54s3d326-01-2020
Evil GM (NPC/BOSS) sistemi6Wasabi-san15-12-2018
Donate Sistemi İçin Özgün Eşyalar?41Alp15-10-2018


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,