UO-Dev Arama

 İçerde : 0 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

Pinke


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 43
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #95445   18-04-2018 18:47 GMT    
        
bu iki scriptin birini sphere okuyor digerini okumuyor ikisinden birinde işlem yapınca en son yaptıgımı okuyor nerde sorun var bunların ikisinde de ?

Kod:
[Defname House_Fix_Ayarlar]
YoneticiGecerlilik "1" // Fix yöneticilerde ev kurarken geçerli olsun mu (1=Evet / 0=Hayır)
PlevelAraligi "7" // Fix hangi plevelden düşükler için geçerli olsun

Engebetarama "0" // Engebeli alan taramasını açar/kapatır (1=Açık / 0=Kapalı)
MultiTarama "1" // Evler arasında ki mesafe taramasını açar/kapatır (1=Açık / 0=Kapalı)
TypeTarama "1" // Type taramasını (Ağaç,Su,Duvar vs) açar/kapatır (1=Açık / 0=Kapalı)
StaticsTarama "1" // Statics taramasını (Deserf of comp'daki static ağaçlar) açar/kapatır (1=Açık / 0=Kapalı)
BolgeTarama "0" // Bölge taramasını (Safe,Guard zone vs) açar/kapatır (1=Açık / 0=Kapalı)
OndekiEvleMesafe "2"    // Evin önde ki engelle arasında ki mesafe  (Kaç Kare)
CevresindekiMesafe "2"           // Evin etrafında ki engellerle arasında ki mesafe (Kaç Kare)
EngebeFarki "2" // Ev kurulacak alan içerisindeki maksimum yükseklik farkı (Not : 1 - 2 İdeal)

[Defname Engellenenler]
Engellenen_Type_1 "T_Tree"
Engellenen_Type_2 "T_Foliage"
Engellenen_Type_3 "T_Wall"
Engellenen_Type_4 "T_Water"

[Defname EngellenenTypeIsim]
Type_Isim_1 "agac"
Type_Isim_2 "agac"
Type_Isim_3 "duvar"
Type_Isim_4 "su"

[Defname StaticEngel]  // Agac olup Typesi t_tree olmayan nesneler
Engellenen_Statics_1 "i_plant_yucca"
Engellenen_Statics_2 "i_plant_cactus_8"

[Defname EngellenenAlanlar]
Engellenen_Alan_1 "Region.Guarded"
Engellenen_Alan_2 "Region.Safe"

[Defname EngellenenAlanTuru]
Alan_Turu_1 "guard zone"
Alan_Turu_2 "safe alan"

[Defname EvListesi]
Ev_1 "i_deed_house_stone_small"
Ev_2 "i_deed_house_stone_plaster_small"
Ev_3 "i_deed_House_stone_brick_small"
Ev_4 "i_deed_House_wood_plaster_small"
Ev_5 "i_deed_House_wood_thatched_small"
Ev_6 "i_deed_shop_marble_small"
Ev_7 "i_deed_tower_wizard"
Ev_8 "i_deed_house_patio_sand"
Ev_9 "i_deed_villa_2story"
Ev_10 "i_deed_keep"

[Function TamSayi]
If (StrMatch('<StrSub 0 1 <Args>>','-'))
Local.TamSayi <StrSub 1 0 <Args>>
Else
Local.TamSayi <Args>
Endif
Return <dLocal.TamSayi>


[TYPEDEF t_deed]
On=@TargOn_Char
For 1 20 // EvListesinde bulunan Ev_ilk rakam(1) ve Ev_Son rakam(20)
If (<BaseID> == <Def.Ev_<dLocal._For>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Canlilar uzerinde bunu yapamazsiniz.
Return 1
Endif
EndFor
On=@TargOn_Item
For 1 20 // EvListesinde bulunan Ev_ilk rakam(1) ve Ev_Son rakam(20)
If (<BaseID> == <Def.Ev_<dLocal._For>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Esyalar Uzerine ev Kuramassiniz.
Return 1
Endif
EndFor
ON=@Targon_Ground
For 1 20 // EvListesinde bulunan Ev_ilk rakam(1) ve Ev_Son rakam(20)
//If (<BaseID> == <Def.Ev_<dLocal._For>>)
Local.Multi <Serv.Itemdef.<More1>.MultiRegion>
If (<Def.YoneticiGecerlilik>)
If (<Src.Account.Plevel> < <Def.PlevelAraligi>)
If (<Def.BolgeTarama>)
For 1 2 /// Toplam Engellenen Alan Sayısı Kadar Çeviriyor
Local.EngellenenAlan <Def.Engellenen_Alan_<dLocal._For>>
Local.AlanTuru <Def.Alan_Turu_<dLocal._For>>
For 0 <Eval <Def.OndekiEvleMesafe>> // Girişin Önüne Doğru
Local.Pozitif=<Eval <Src.TargP.Y> + <dLocal._For>>
For 0 <Eval <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>> // Sağ Tarafını Tarar
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<dLocal.Pozitif>).<Local.EngellenenAlan>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuracaginiz alan ve cevresi <Local.AlanTuru> olmamalidir.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>> + <Def.CevresindekiMesafe>> /// Sol Tarafını Tarar
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<dLocal.Pozitif>).<Local.EngellenenAlan>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuaracaginiz alan ve cevresi <Local.AlanTuru> olmalidir.
Return 1
Endif
EndFor
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Streat <Local.Multi>>>> + <Strarg <Streat <Streat <Streat <Local.Multi>>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>> // Arka Tarafına Doğru
Local.Negatif =<Eval <Src.TargP.Y> - <dLocal._For>>
For 0 <Eval <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>> // Sağ Tarafını Tarar
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).<Local.EngellenenAlan>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuaracaginiz alan ve cevresi <Local.AlanTuru> olmalidir.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>> + <Def.CevresindekiMesafe>> /// Sol Tarafını Tarar
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).<Local.EngellenenAlan>>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuaracaginiz alan ve cevresi <Local.AlanTuru> olmalidir.
Return 1
Endif
EndFor
EndFor
EndFor
Endif
If (<Def.TypeTarama>)
For 1 4  /// Not: Buradaki "4" [Defname Engellenenler] Listesinin Toplamı Kadar Çeviriyoruz.
Local.T_Type <Def.Engellenen_Type_<dLocal._For>>
Local.Engellendi <Def.Type_Isim_<dLocal._For>>
For 0 <Eval <Def.OndekiEvleMesafe>>
Local.Pozitif=<Eval <Src.TargP.Y> + <dLocal._For>>
For 0 <Eval <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<dLocal.Pozitif>).ISNearType <Local.T_Type> 0>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuracaginiz alanin cevresinde <Local.Engellendi> bulunuyor.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<dLocal.Pozitif>).ISNearType <Local.T_Type> 0>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuracaginiz alanin cevresinde <Local.Engellendi> bulunuyor.
Return 1
Endif
EndFor
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Streat <Local.Multi>>>> + <Strarg <Streat <Streat <Streat <Local.Multi>>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
Local.Negatif =<Eval <Src.TargP.Y> - <dLocal._For>>
For 0 <Eval <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).ISNearType <Local.T_Type> 0>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuracaginiz alanin cevresinde <Local.Engellendi> bulunuyor.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).ISNearType <Local.T_Type> 0>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuracaginiz alanin cevresinde <Local.Engellendi> bulunuyor.
Return 1
Endif
EndFor
EndFor
EndFor
Endif
If (<Def.StaticsTarama>)
For 1 2  /// Not: Buradaki "4" [Defname Statics] Listesinin Toplamı Kadar Çeviriyoruz.
Local.Statics <Def.Engellenen_Statics_<dLocal._For>>
For 0 <Eval <Def.OndekiEvleMesafe>>
Local.Pozitif=<Eval <Src.TargP.Y> + <dLocal._For>>
For 0 <Eval <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<dLocal.Pozitif>).Statics.0.BaseID> == <Local.Statics>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuracaginiz alanin cevresinde static nesne bulunuyor.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<dLocal.Pozitif>).Statics.0.BaseID> == <Local.Statics>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuracaginiz alanin cevresinde static nesne bulunuyor.
Return 1
Endif
EndFor
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Streat <Local.Multi>>>> + <Strarg <Streat <Streat <Streat <Local.Multi>>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
Local.Negatif =<Eval <Src.TargP.Y> - <dLocal._For>>
For 0 <Eval <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).Statics.0.BaseID> == <Local.Statics>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuracaginiz alanin cevresinde static nesne bulunuyor.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).Statics.0.BaseID> == <Local.Statics>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Ev kuracaginiz alanin cevresinde static nesne bulunuyor.
Return 1
Endif
EndFor
EndFor
EndFor
Endif
If (<Def.MultiTarama>)
For 0 <Eval <Def.OndekiEvleMesafe>>
Local.Pozitif=<Eval <Src.TargP.Y> + <dLocal._For>>
For 0 <Eval <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<UID.<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<dLocal.Pozitif>).Region.UID>.More1>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Evler arasinda en az <Eval <Def.CevresindekiMesafe>> kare olmalidir.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<UID.<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<dLocal.Pozitif>).Region.UID>.More1>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Evler arasinda en az <Eval <Def.CevresindekiMesafe>> kare olmalidir.
Return 1
Endif
EndFor
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Streat <Local.Multi>>>> + <Strarg <Streat <Streat <Streat <Local.Multi>>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
Local.Negatif =<Eval <Src.TargP.Y> - <dLocal._For>>
For 0 <Eval <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<UID.<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).Region.UID>.More1>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Evler arasinda en az <Eval <Def.CevresindekiMesafe>> kare olmalidir.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<UID.<Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).Region.UID>.More1>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Evler arasinda en az <Eval <Def.CevresindekiMesafe>> kare olmalidir.
Return 1
Endif
EndFor
EndFor
Endif
If (<Def.EngebeTarama>)
For 0 <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>>
IF (<TamSayi <Eval <Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<Src.TargP.Y>).Terrain.Z> - <Src.TargP.Z>>> > <Def.EngebeFarki>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Alan bu evi kurmak icin fazla engebeli.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>>
IF (<TamSayi <Eval <Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<Src.TargP.Y>).Terrain.Z> - <Src.TargP.Z>>> > <Def.EngebeFarki>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Alan bu evi kurmak icin fazla engebeli.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <Eval <StrSub 1 0 <StrArg <Streat <Local.Multi>>>> + <Strarg <Streat <Streat <Streat <Local.Multi>>>>>>
Local.Negatif =<Eval <Src.TargP.Y> - <dLocal._For>>
For 0 <Eval <Strarg <Streat <Streat <Local.Multi>>>> + <Def.CevresindekiMesafe>>
IF (<TamSayi <Eval <Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> + <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).Terrain.Z> - <Src.TargP.Z>>> > <Def.EngebeFarki>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Alan bu evi kurmak icin fazla engebeli.
Return 1
Endif
EndFor
For 0 <StrSub 1 0 <StrArg <Local.Multi>>>
IF (<TamSayi <Eval <Serv.Map(<Eval <Src.TargP.X> - <dLocal._For>>,<dLocal.Negatif>).Terrain.Z> - <Src.TargP.Z>>> > <Def.EngebeFarki>)
Src.Sysmessage @38,,1 Hata: Alan bu evi kurmak icin fazla engebeli.
Return 1
Endif
EndFor
EndFor
Endif
Endif
Endif
Endif
EndFor
[EOF]


Buda Bir gieri;

Kod:
[itemdef i_kurulmazz]
id 8900
name Ev Kurulmaz
type t_deed

on=@create
color 0
attr 08010

on=@click
message @44,6,1 Bu Alana Ev kurulumu Yasaklanmistir.
return 1

on=@timer
return 1

[function evkurulmazz]
serv.newitem i_kurulmazz
new.drop

[function is_tabelaya_yakin]
foritems 2
if (strmatch('<baseid>','i_sign_brass'))
local.kurulmazz +=1
endif
endfor
return <dlocal.kurulmazz>


[function isevkurulmazz]
foritems 20
if (strmatch('<baseid>','i_kurulmazz'))
local.kurulmazz +=1
endif
endfor
return <dlocal.kurulmazz>

[TYPEDEF t_deed]
ON=@DClick
if ((<src.isevkurulmazz>) || (<src.region.guarded> == 15))
src.sysmessage @38,,1 Hata: Bu alana ev kuramazsiniz. 15 kare uygun alan arayin..
return 1
endif
endif

ON=@TargOn_Ground
if ((<src.isevkurulmazz>) || (<src.region.guarded> == 15))
src.sysmessage @38,,1 Hata: Bu alana ev kuramazsiniz. 15 kare uygun alan arayin..
return 1
endif


ON=@TargOn_Char
src.sysmessage @38,,1 Hata: Hatali secim.
return 1

ON=@TargOn_Item
src.sysmessage @38,,1 Hata: Hatali secim.

return 1

[EOF]


Son güncelleme: TheRaskol tarafından 21-04-2018 09:48 GMT, 774 Gün önce düzenlendi.Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 221
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #95446   18-04-2018 18:56 GMT    
        
İkiside aynı typeyi kullandığı için çatışıyor ilk scripti spherenin çıplak script dosyasınada eklesen ev kurulumda problem yaşamazsın yani ekstradan script eklemene ayar yapmana gerek yok. 2. Script çok eski bu arada artık kullanmana gerek yokYazar

Pinke


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 43
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #95449   18-04-2018 19:05 GMT    
        
ikinci scpti kullanmadıgım da player moonglowun kapısına yolun ortasına istedigi yere ev kura biliyor :S birde şöyle bir haya alıyorum
Kod:
21:11:ERROR:(evyasakci.scp,84)Undefined symbol ''


Son güncelleme: Pinke tarafından 18-04-2018 19:12 GMT, 777 Gün önce düzenlendi.Yazar

xrambo


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 148
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 28
Mesaj #95450   18-04-2018 19:36 GMT    
        
typedef t_deed den kaynaklı sorun.

2 ayri scriptede tanımlama yapmışsın. ve normaldede t_deed typesi var yani toplamda 3 tane. onlari sadece tek başlık altında yapman lazım.


 Slothere
Rota Uo // Role-Play (fun server) 03.05.2020'den itibaren her ayrıntısı ile beraber sıfırdan kodlama ile yeniden yazılıyor...

Yazar

Pinke


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 43
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #95451   18-04-2018 20:09 GMT    
        
evi yolun ortasına kura biliyorum ikinci scpde onu nasıl düzeltirimYazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 221
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #95452   18-04-2018 20:32 GMT    
        
Alıntı
Pinke :
evi yolun ortasına kura biliyorum ikinci scpde onu nasıl düzeltirimO problemi çözmen için bir yol yok malesef ya da ben öyle düşünüyorum. Yapabileceğin en temiz yol kurulan evleri denetim için bir listeye alıp yada yetkilinin çantasına bir deed şeklinde bilgilerini göndermen ve o evin kurulduğu kordinatları gidip kontrol etmendir.Yazar

Pinke


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 43
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #95454   18-04-2018 20:40 GMT    
        
anladım tsklr ilgin icin. xrambo TYPEDEF t_deed nasıl toplıya bilirim bir yol göstere bilirimisin kafam karıştı biraz tp


Son güncelleme: Pinke tarafından 18-04-2018 20:52 GMT, 777 Gün önce düzenlendi.


 4s3d3

Yazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 221
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #95456   18-04-2018 21:13 GMT    
        
"Typedef t_deed" Typesi t_deed olan tüm eşyaları kapsar yani eski scriptlerde ki oyuncu için Fix eventi gibi düşün.

Agent Ransack programını kurarak "Typedef T_deed" i scriptlerin içinde tararsın tek bir tane kalacak şekilde ayarlarsın olur biterYazar

Pinke


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 43
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 32
Mesaj #95459   18-04-2018 21:36 GMT    
        
baba dediginden hicbirsey anlamadım neyi nasıl icine atıcam dedigin anget ile arattıgımde ikitanesi scptin Typedef T_deed cıkıyor oda yukarda paylaştıklarım. bir scptin icine Typedef T_deed topladım altına yine aynıYazar

4s3d3


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 221
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 30
Mesaj #95460   18-04-2018 21:50 GMT    
        
Bak kardeşim şimdi olaya kesin çözüm getireyim 2 tane çıktı değil mi şimdi iki scrptte ev hata scriptiyse birini tamamen sil benim paylaşmış olduğum script daha kapsamlı zaten iki scripti aynı anda kullanırsan bile benim paylaşmış olduğum script tam anlamıyla çalışmayacaktır. Nedenine gelecek olursak birinde kurulum esnasında direk senin x kare çevrendekiler taranıyor engelliyor birinde yani benim paylaşmış olduğumda ev kurulurken evin sınırlarının 2 kare yakınında başka bir ev yada static varsa engelliyor.Sayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Wall Of Stone sorunu fix1MagLor02-06-2020
Büyünün Random Damage Silme Sorunu4stylez26-05-2020
Koşarken kasılma sorunu(Fps düşüklüğü gibi)15Anthonette14-05-2020
6x Client Map Sorunu1mahsuni03-04-2020
stuck atma sorunu5B3LyRsy205-02-2020


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,