Map0.mul Statics0.mul Staidx0.mul

Ultima Online haritaları basit bir şekilde geliştirilebilir yapıya sahiptir. Öncelikle haritalarımızı ve boyutlarını tanıyalım.

 

MapSizeFileBytes
Felucca (Pre-ML) 768x512 map0.mul 77,070,336
staidx0.mul 4,718,592
statics0.mul
Trammel (Pre-ML) 768x512 map0.mul 77,070,336
staidx0.mul 4,718,592
statics0.mul
stadif*1.mul
Felucca (ML) 896x512 map0.mul 89,915,392
staidx0.mul 5,505,024
statics0.mul
Trammel (ML) 896x512 map1.mul 89,915,392
staidx1.mul 5,505,024
statics1.mul
Ilshenar 288x200 map2.mul 11,289,600
staidx2.mul 691,200
statics2.mul
Malas 320x256 map3.mul 16,056,320
staidx3.mul 983,040
statics3.mul
Tokuno 181x181 map4.mul 6,421,156
staidx4.mul 393,132
statics4.mul

 

       Haritaların orjinal dosyalarındaki boyutlar bu şekildedir. Mondain's Legacy sürümünden önceki sürümlerde görüleceği üzere harita boyutu biraz daha küçüktür.Bunların yanında bir de harita yapımı ile ilgilenenler için BMP dosyası boyutlarını yazalım.

                             
Felucca     (7168x4096) -Map0 -ML
Felucca     (6144x4096) -Map0 -Pre ML
Trammel   (7168x4096) -Map1 -ML
Trammel   (6144x4096) -Map0 -Pre ML
Ilshenar    (2034x1600) -Map2
Malas        (2560x2048) -Map3
Tokuno      (1448x1448) -Map4
Ter Mur     (1280x4096) -Map5
 
       Map0.mul dosyası olarak hangisini kullanırsanız kullanın bu dosyanın boyutu hiç bir zaman değişmeyecektir.Bunun nedeni üzerindeki terrain itemleri (grass, mountain, black) hiç bir zaman silememeniz ile ilgilidir. Bu itemleri sadece değiştirebilirsiniz. Örneğin bir harita yaparken BMP dosyasını oluşturarak başlarsınız. Bu dosyada mavi renkli bir yeri silemezsiniz sadece rengini değiştirebilirsiniz. Map0 dosyasını da bu şekilde algılamanız gerekir. Bir grass yerine cobblestone koyarsınız veya black itemi koyarsınız ama o pixeldeki itemi hiç bir zaman silemezsiniz. Bu konu ile ilgili yanlış anlaşılan başka bir nokta ise, bir maden yapmaya çalıştığımızda Mountain altına yapmak zorundayız. Peki o pixeldeki Mountain'i kullandığımıza göre ve başka bir terrain itemi aynı pixel üzerine yerleştiremeyeceğimize göre bu Mountain altına nasıl maden yaparız? İşte bu noktada aklımıza Statics.mul dosyası gelmelidir. Haritaya eklenebilecek olan statik itemler sayesinde bunu yapabiliriz. Aynı pixel üzerine terrain (Map0.mul'a eklenebilen Grass Texture v.s) itemleri ekleyemiyoruz ama aynı pixel üzerine istediğimiz kadar statik item ekleyebiliriz.
 
       Harita yapımında ve editlenmesinde kullanılan bir çok program vardır. Bu programların kullanım bakımından kendine özgü özellikleri vardır. Bu programların hangi mantıkta çalıştığı ve nasıl kullanıldığı ile ilgili öğretiler Source içerisinde mevcuttur.Bu programlardan önde gelenler, UO CentrED, Dragon, WorldForge, MapBuilder, Landscape, UOTC v.s.
       
       Statik dosyaları içerisinde statik itemlerimizin koordinatları, animasyonlu ise animdata.mul dosyasından kopyaladığı animasyon özellikleri, TYPE nitelikleri ve ID'leri yer almaktadır. Bir haritada gezerken gördüğünüz statik itemler görüntülerini art.mul dosyasından almaktadır. Yani bir haritanın map ve statik dosyalarını kullanıyorsanız, bu haritada sizin kullandığınız art.mul dosyası içerisinde olmayan itemler varsa veya ID'leri farklıysa o itemleri göremezsiniz veya "UNUSED ITEM" olarak görürsünüz.
 
       Statik dosyaları multi dosyalarının çalışma mantığından farklıdır. Bir multi dosyasını statik hale getiremezsiniz.
 
       Itemleri statik hale getirmek için Multool en kullanışlı ve stable olan programdır. UOSIR ile de statik itemleri silebilirsiniz. CentrED kullanımı dinamik alışkanlıklardan bağımsızdır.Çünkü CentrED direk statik ve map dosyalarında değişiklik yapmaktadır. Oyun içerisinde dinamik çalışıyorsanız itemleri statik hale getirmeniz gerekir.
 
       Map2 Map3 v.s dosyaları ile çalışıyorsanız o haritanın statik dosyaları üzerinde çalışmak zorundasınız.
 
       Harita üzerinde herhangi bir bölgeyi başka bir koordinata statikleri ile birlikte taşımak veya kopyalamak mümkündür. Bunu bir çok program yapmaktadır. Bununla ilgili öğretiler Source üzerinde mevcuttur.Ayrıca başka bir harita üzerindeki bir bölgeyi farklı bir haritaya kopyalamak da mümkündür.
 
       World Build yaparken haritaya dinamik veya statik olarak eklemek sizin program tercihiniz ile ilgilidir. CentrED programı ile haritaya eklediğiniz itemlerin scripti olması gerekmemektedir fakat Axis kullanıyorsanız ve komut ile World Build yapıyorsanız item scriptlerine ihtiyaç duyarsınız.
 

[Bu öğreti zaman içerisinde Source Forum'u ile birlikte geliştirilecektir.]

 

Purgatory


Bu makaleyi paylaş

Şu an Bulunduğun Yer:   AnasayfaMul DosyalarıMap Statics Staidx