UO LEGEND

UO-Dev Arama

 

İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar
Skill Title: Novice
Toplam Mesaj: 35
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Diğer
Yaş: 13
Beğeni: 0
Mesaj #100527   28-01-2021 17:43 GMT    
     
Guild üyeleri birbirine yeşil görünüyor düzgün çalışıyor fakat düşmanlar'ın turuncu görünüp birbirlerine crim olmadan saldırabilmeleri çalışmıyor bir bakarmsnz

Script Kodu:
[function guild_cc_y]

var.act <act>
var.p <p>
newitem i_memory
act.p 6000 2000
var.regfla <act.region.flags>
act.region.flags <region.flags>
p 6000 2000

dorand 21
local.r 11
local.r 21
local.r 31
local.r 41
local.r 51
local.r 61
local.r 71
local.r 81
local.r 91
local.r 101
local.r 111
local.r 121
local.r 131
local.r 141
local.r 151
local.r 161
local.r 171
local.r 181
local.r 191
local.r 201
local.r 211
enddo

if ((strlen(<var.g_title>)) > 1)
act.sayua <local.r>,6,0,enu <var.g_abbrev>, <var.g_name> [<var.g_title>] : <args>
else
act.sayua <local.r>,6,0,enu <var.g_abbrev>, <var.g_name> : <args>
endif

p <var.p>
act.region.flags <var.regfla>
act.remove
act <var.act>


[function guild_cc]
//var.msgrobe 101
var.act <act>
var.p <p>
newitem i_memory
act.p 6000 2000
var.regfla <act.region.flags>
act.region.flags <region.flags>
p 6000 2000


dorand 21
local.r 11
local.r 21
local.r 31
local.r 41
local.r 51
local.r 61
local.r 71
local.r 81
local.r 91
local.r 101
local.r 111
local.r 121
local.r 131
local.r 141
local.r 151
local.r 161
local.r 171
local.r 181
local.r 191
local.r 201
local.r 211
enddo

if ((strlen(<var.g_title>)) > 1)
act.sayua <local.r>,6,0,enu <var.g_name> [<var.g_title>] : <args>
else
act.sayua <local.r>,6,0,enu <var.g_name> : <args>
endif

p <var.p>
act.region.flags <var.regfla>
act.remove
act <var.act>


[function followplayer]
if <src.findid.i_guild_online>
src.findid.i_guild_online.remove
endif
if <src.findid.i_follow_player>
src.findid.i_follow_player.remove
endif
src.newitem i_follow_player
src.act.tag.id <args>
src.act.equip

[itemdef i_follow_player]
name go player
id i_memory
type t_eq_script
weight 0
layer layer_special

On=@Create
attr attr_invis|attr_decay

On=@Equip
timer 1

On=@Timer
if (<cont>)
//remove
if <uid.<tag.id>.isonline>
cont.arrowquest <uid.<tag.id>.p>
else
remove
endif
endif
timer 1
return 1

[FUNCTION guildonline]
if <src.findid.i_guild_online>
src.findid.i_guild_online.remove
endif
if <src.findid.i_follow_player>
src.findid.i_follow_player.remove
endif
arrowquest
var.gplist 0
IF <SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.UID>!=0
SRC.NEWITEM i_guild_online
SRC.ACT.EQUIP
SERV.Allclients goncheck

src.dialogclose d_guild_online
SRC.DIALOG d_guild_online
else
sysmessage @021,,1 Bir loncaya uyeliginiz bulunmamaktadir.
endif

[FUNCTION goncheck]
if (<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.tag0.chat> = 01)&&(<MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.tag0.chat> = 01)
if <src.memoryfindtype.memory_guild.link.align> == <memoryfindtype.memory_guild.link.align>
if !(<uid> = <src.uid>) && (<account.plevel>=1)
var.gplist <eval (<var.gplist>+1)>
src.findid.i_guild_online.tag.player<eval <var.gplist>>=<name>
src.findid.i_guild_online.tag.id<eval <var.gplist>>=<uid>
endif
endif
else
IF <MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.isvalid>==<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.isvalid> // CONSOLEE HATASI
IF <MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.UID>==<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.UID>
if !(<uid> = <src.uid>) && (<account.plevel>=1)
var.gplist <eval (<var.gplist>+1)>
src.findid.i_guild_online.tag.player<eval <var.gplist>>=<name>
src.findid.i_guild_online.tag.id<eval <var.gplist>>=<uid>
endif
endif
else
return 1
endif
endif


[DIALOG d_guild_online]
0,0
resizepic 0 0 83 380 720
resizepic 10 10 83 360 700
//checkertrans 10 10 360 400
text <eval ((350/2) - ((strlen(<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.NAME>)) * 3) )> 30 0032 0

//button 225 400 4006 4007 1 0 998
//dtext 265 402 1153 Chat,
//if (<src.tag0.gc_off>)
//dtext 305 402 33 Kapali
//else
//dtext 305 402 73 Aktif
//endif

//button 20 400 4006 4007 1 0 999
//dtext 60 402 1153 Destek modu,
//if (<memoryfindtype.memory_guild.link.tag0.chat> = 01)
//dtext 155 402 73 Aktif
//else
//dtext 155 402 33 Kapali
//endif

page 1
local.sayfa 1
local.gecis 0
if (<eval (<var.gplist>)> > 0)
for 1 <eval (<var.gplist>)>
obj=<eval <local._for>>
if (<local.gecis> > 14)
local.gecis 0
local.sayfa += 1
button 325 360 4006 4007 0 <local.sayfa> 102
page <local.sayfa>
button 30 360 4015 4016 0 <eval <local.sayfa>-1> 101 // geri
endif

dtext 61 <eval ((<local.gecis>+1)*20)+40> 1153 <SRC.FINDID.i_guild_online.tag.player<eval <local._for>>>
button 30 <eval ((<local.gecis>+1)*20)+39>  4006 4007 1 0 <eval <local._for>>
dtext 235 <eval ((<local.gecis>+1)*20)+40> 1153 <uid.<src.findid.i_guild_online.tag.id<eval <local._for>>>.region.name>

local.gecis += 1
endfor
endif

[DIALOG d_guild_online TEXT]
<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.NAME>

[DIALOG d_guild_online BUTTON]

on=0

on=1
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id1>
on=2
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id2>
on=3
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id3>
on=4
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id4>
on=5
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id5>
on=6
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id6>
on=7
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id7>
on=8
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id8>
on=9
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id9>
on=10
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id10>
on=11
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id11>
on=12
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id12>
on=13
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id13>
on=14
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id14>
on=15
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id15>
on=16
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id16>
on=17
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id17>
on=18
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id18>
on=19
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id19>
on=20
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id20>
on=21
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id21>
on=22
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id22>
on=23
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id23>
on=24
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id24>
on=25
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id25>
on=26
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id26>
on=27
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id27>
on=28
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id28>
on=29
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id29>
on=30
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id30>
on=31
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id31>
on=32
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id32>
on=33
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id33>
on=34
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id34>
on=35
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id35>
on=36
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id36>
on=37
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id37>
on=38
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id38>
on=39
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id39>
on=40
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id40>
on=41
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id41>
on=42
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id42>
on=43
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id43>
on=44
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id44>
on=45
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id45>
on=46
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id46>
on=47
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id47>
on=48
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id48>
on=49
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id49>
on=50
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id50>
on=51
followplayer <src.findid.i_guild_online.tag.id51>

on=998
if <tag0.gc_off>
tag.gc_off
else
tag.gc_off 1
endif
guildonline
on=999

if (<memoryfindtype.memory_guild.link.masteruid> = <uid>)
if (<memoryfindtype.memory_guild.link.tag.chat> = 1)
memoryfindtype.memory_guild.link.tag.chat 0
guildonline
else
memoryfindtype.memory_guild.link.tag.chat 1
guildonline
endif
else
sysmessage @021,,1 Sadece Guild sahibi fonksyonu degistirebilir.
return 1
endif

[ITEMDEF i_guild_online]
Name=Gg
Id=i_memory
type=t_eq_script[ITEMDEF i_Guildtele]
ID=i_rune_alchem_6
NAME=Guild teleport

ON=@CREATE
COLOR=0455

on=@step
if (<link> == <src.memoryfindtype.memory_guild.link.uid>)
if (<src.hits> >= <src.str>)
src.go <morep>
else
src.sysmessage @021,,1 Yarali durumda buradan gecemezsiniz.
endif
else
src.sysmessage Bu koye sadece uyeleri giris yapabilir.
endif


[ITEMDEF i_Guildres]
ID=i_rune_alchem_6
NAME=Guild Res Tasi

ON=@CREATE
COLOR=0455

on=@step
if !(<link> == <src.memoryfindtype.memory_guild.link.uid>)
src.SAYUA 04b9,0,0,0, Bu guildin uyesi degilsiniz
else
if (<src.flags> &statf_dead)
src.resurrect
src.SAYUA 04b9,0,0,0, Yasama Hosgeldin
else
src.SAYUA 07d1,0,0,0, Hayattasin
endif
return 1


//[Itemdef i_deed_guildstone]
//NAME=Guildstone deed
//ID=i_deed
//type t_script
//VALUE=1000
//
//ON=@create
//color 07a1
//
//ON=@Dclick
/IF (<src.memoryfindtype.memory_guild.uid>)
//src.sysmessage Zaten <src.memoryfindtype.memory_guild.link.name> guildine uyesiniz.
//
//ELIF !(<src.region.events.r_house_system>)
//src.sysmessage Guildi sadece evlere kurabilirsiniz.
//
//ELIF (<link.isneartype t_sign_gump 2>)
//src.sysmessage Deedi tabelaya max 2 kareye sabitleyin.

//ELIF (<link>==04fffffff)
//src.sysmessage Tapuyu eve sabitlemelisiniz.
//
//
//elif !((<link.baseid>==i_multi_tower) || (<link.baseid>==i_multi_keep) || (<link.baseid>==i_multi_castle))
//src.sysmessage Guildleri sadece Tower, Keep veya Castle'lara kurabilirsiniz.
//
//ELSE
//
//var.old_place <src.targ.p>
//var.old_link <link.uid>
//src.newitem i_guildstone
//src.act.p <var.old_place>
//src.act.dclick
//src.act.link <var.old_link>
//
//link.tag0.houseguild 1
//link.tag.locknumber <eval <link.tag.locknumber> +(-1)>
//
//remove
//
//endif
//return 1[ITEMDEF 0ede]
//gravestone
DUPEITEM=0edd


[ITEMDEF 0edd]
//gravestone = Guildstone
DEFNAME=i_guildstone
TYPE=T_STONE_GUILD
VALUE=60000

On=@Create
attr 010
dispid 0ed4
name No name
abbrev Non

On=@dClick
if !(<masteruid>)
applytojoin <src.uid>
masteruid <src.uid>
endif

dialogclose d_guildstone
dialog d_guildstone
return 1

On=@Click
message a guild stone
if !(strmatch('<abbrev>',''))
message @0 <name> [<abbrev>]
else
message @0 <name>
endif
if (<more1> == 1)
message @0 [Order]
elseif (<more1> == 2)
message @0 [Chaos]
elseif (<link> != 04fffffff)
message @0 [<link.name>]
endif
return 1

On=@TargOn_Char
if (<morex> == 1) // recruiting
if (<src.targ.npc>)
src.sysmessage @021,,1 Sadece oyuncular guild uyesi olabilir.
elseif (<src.targ.distance> > 3)
src.sysmessage @021,,1 <src.targ.name> bu islem icin stone'a yeterince yakin degil.
elseif (<src.targ.memoryfindtype.memory_guild>)
if (<src.targ.memoryfindtype.memory_guild.link> != <uid>)
src.sysmessage @021,,1 <src.targ.name> uye olabilmek icin oncelikle <src.targ.memoryfindtype.memory_guild.link.name> uyeliginden cikmali.
elseif (<src.targ.memoryfindtype.memory_guild.link> == <uid>)
src.sysmessage @021,,1 <src.targ.name> zaten bir <name> uyesi.
endif
elseif (<src.targ.findid.i_gs_recruit>)
src.sysmessage @021,,1 <src.targ.name> su an dusunme asamasinda.
else
src.newitem i_gs_recruit
src.act.cont <src.targ.uid>
src.act.more1 <src.uid>
src.act.more2 <uid>
src.act.timer 1
endif
elseif (<morex> == 2) // titling
if (<src.targ.memoryfindtype.memory_guild.link> != <uid>)
src.sysmessage @021,,1 Unvan vermeye calistiginiz kisi bir <name> uyesi degil.
dialog d_guildstone
elseif (<src.targ.distance> > 3)
src.sysmessage @021,,1 <src.targ.name> bu islem icin stone'a yeterince yakin degil.
else
src.act <src.targ.uid>
dialog d_gs_title
endif
endif
return 1

On=@TargOn_Ground
return 1

On=@TargOn_Item
return 1

On=@Timer
if (<morey> == 1)
if (<link> != 04fffffff)
link.morex <eval (<link.morex> - 1)>
endif
morey 0
more1 1
link 04fffffff
tag.chat 0
sayu Yeni destek yonu: Order.
elseif (<morey> == 2)
if (<link> != 04fffffff)
link.morex <eval (<link.morex> - 1)>
endif
morey 0
more1 2
link 04fffffff
tag.chat 0
sayu Yeni destek yonu: Chaos.
elseif (<morey> == 3)
if (<link> != 04fffffff)
link.morex <eval (<link.morex> - 1)>
endif
morey 0
more1 0
link 04fffffff
tag.chat 0
sayu <name> Artık tarafsız
endif
return 1

[dialog d_gs_abbrev]
100,50
resizepic 190 175 83 335 150
resizepic 200 185 9300 315 130
resizepic 220 235 145 270 22

//Resizepic 65 60 83 170 50
//Resizepic 72 70 9300 157 30
//DTextentryLimited 79 75 145 20 1152 1 12 <Args>  /// Client 4 ve üzeri destekler
//checkertrans 12 13 360 400

htmlgump 220 200 250 20 0 0 0 // ba$lik
htmlgump 255 277 100 20 1 0 0 // ok
button 220 275 10710 10711 1 0 1 // ok b
htmlgump 435 277 100 20 2 0 0 // cancel
button 400 275 10710 10711 1 0 0 // cancel b
textentry 225 237 253 25 0 0 3 // isim buraya

[dialog d_gs_abbrev TEXT]
Yeni guild kisaltmasi giriniz. (4 karakter)
Tamam
Vazgeç
<abbrev>

[dialog d_gs_abbrev BUTTON]
On=0
if (<distance> < 4)
dialog d_guildstone
endif

On=1
if (<distance> > 3)
src.sysmessage @0790,,1 Bu işlem için guild stone'a yeterince yakın değilsiniz.
elseif ((strlen(<argtxt[0]>)) > 4)
src.sysmessage @0790,,1 Guild kısaltması en fazla 4 karakterden oluşabilir.
dialog d_gs_abbrev
elseif (strmatch('<argtxt[0]>',''))
src.sysmessage Bir kısaltma girmediniz.
dialog d_gs_abbrev
else
abbrev <argtxt[0]>
src.sysmessage Yeni kısaltma: <abbrev>
dialog d_guildstone
endif

[dialog d_gs_rename]
100,50
resizepic 190 175 83 335 150
resizepic 200 185 9300 315 130
resizepic 220 235 145 270 22
//checkertrans 12 13 360 400

htmlgump 220 200 250 20 0 0 0 // ba$lik
htmlgump 255 277 100 20 1 0 0 // ok
button 220 275 10710 10711 1 0 1 // ok b
htmlgump 435 277 100 20 2 0 0 // cancel
button 400 275 10710 10711 1 0 0 // cancel b
textentry 225 237 253 25 0 0 3 // isim buraya

[dialog d_gs_rename TEXT]
Yeni guild kisaltmasi giriniz. (16 karakter)
Tamam
Vazgeç
<name>

[dialog d_gs_rename BUTTON]
On=0
if (<distance> < 4)
dialog d_guildstone
endif

On=1
if (<distance> > 3)
src.sysmessage @021,,1 Bu islem icin guildstone'a yeterince yakin degilsiniz.
elseif ((strlen(<argtxt[0]>)) > 16)
src.sysmessage @021,,1 Guild ismi en fazla 16 karakterden olusabilir.
dialog d_gs_rename
elseif (strmatch('<argtxt[0]>',''))
src.sysmessage @021,,1 Bir isim girmediniz?
dialog d_gs_rename
else
name <argtxt[0]>
src.sysmessage Yeni isim: <name>
dialog d_guildstone
endif


[dialog d_gs_title]
100,50
resizepic 190 175 83 335 150
resizepic 200 185 9300 315 130
resizepic 220 235 145 270 22
//checkertrans 12 13 360 400

htmlgump 220 200 290 20 0 0 0 // ba$lik
htmlgump 255 277 100 20 1 0 0 // ok
button 220 275 10710 10711 1 0 1 // ok b
htmlgump 435 277 100 20 2 0 0 // cancel
button 400 275 10710 10711 1 0 0 // cancel b
dtextentry 225 237 253 25 0 5 asfas // isim buraya

[dialog d_gs_title TEXT]
Vermek istediğiniz ünvanı giriniz. (14 karakter)
Tamam
Vazgeç
<src.act.tag.gs_title>

[dialog d_gs_title BUTTON]
On=0
if (<distance> < 4)
dialog d_guildstone
endif

On=1
if (<distance> > 3)
src.sysmessage @021,,1 Bu işlem için guildstone'a yeterince yakın değilsiniz.
elseif (<src.act.distance> > 3)
src.sysmessage @021,,1 <src.act.name> bu işlem için size yeterince yakın değil.
elseif ((strlen(<argtxt[5]>)) > 16)
src.sysmessage @021,,1 Bir ünvan en fazla 16 karakterden oluşabilir.
dialog d_gs_title
elseif (strmatch('<argtxt[5]>',''))
src.act.tag.gs_title
src.act.sysmessage @021,,1 Ünvaniniz silindi.
if (<src.uid> != <src.act.uid>)
src.sysmessage @021,,1 <src.act.name>: Ünvan silindi.
endif
dialog d_guildstone
else
src.act.tag.gs_title <argtxt[5]>
src.act.sysmessage Yeni ünvan: <src.act.tag.gs_title>.
if (<src.uid> != <src.act.uid>)
src.sysmessage <src.act.name> yeni ünvan: <src.act.tag.gs_title>.
endif
dialog d_guildstone
endif


[itemdef i_guild_memory]
name *
id i_memory
type t_eq_script
weight 0
layer layer_special

On=@Create
timer -1
attr 04

[itemdef i_gs_recruit]
name guild recruiter
weight 0
id i_gold
type t_eq_script
layer layer_special

On=@UnEquip
try src.act <more2>
try src.dialog d_gs_recruit
return 1

On=@Timer
remove
return 1

[dialog d_gs_alignment]
-100,-100
nomove

resizepic 190 175 83 335 180
resizepic 200 185 9300 315 160
//resizepic 220 235 145 270 22
//checkertrans 12 13 360 400

text 220 185 2100 0
htmlgump 215 208 223 60 1 1 1

htmlgump 258 277 140 20 2 0 0
htmlgump 258 297 150 20 3 0 0
htmlgump 258 317 150 20 4 0 0
button 225 275 10710 10711 1 0 1
button 225 295 10710 10711 1 0 2
button 225 315 10710 10711 1 0 3

[dialog d_gs_alignment text]
<name>: <var.gs_align>
Dikkat! guild'in destek yönünü degistirdiginiz takdirde, eger tarafsiz bir guild degilse 24 saat boyunca bu menuyu kullanamayacak ve eski destek tarafinizda kalmaya devam edeceksiniz, 24 saat sonunda otomatik olarak desteginiz degisecektir. Tarafsiz guild'ler menuden islem yapildigi anda taraf degistirebilirler. Destek yonunuzu Order veya Chaos'a cevirdiginizde, tum guild uyeleri (candidate'ler haric) O/C'ye dahil olacaktir. Fakat destek yonunuzu faction'lardan bir tanesine cevirirseniz sadece faction savaslarinda bulunmak isteyen guild uyeleri ilgili faction stone'dan faction'a kayit olarak bu olusuma dahil olabileceklerdir.
British: Order
Blackthorn: Chaos
Tarafsız

[dialog d_gs_alignment button]
On=0
dialog d_guildstone

On=1
if (<more1> == 1)
src.sysmessage <name> zaten bir Order guildi.
else
morey 1
if (<more1> == 0) && (<link> == 04fffffff)
timer 1
else
sayu Taraf değiştirme süreci başlamıştır.
timer 86400
endif
endif
dialog d_guildstone

On=2
if (<more1> == 2)
src.sysmessage @021,,1 <name> zaten bir Chaos guildi.
else
morey 2
if (<more1> == 0) && (<link> == 04fffffff)
timer 1
else
sayu Taraf değiştirme süreci başlamıştır.
timer 86400
endif
endif
dialog d_guildstone

On=3
if (<more1> == 0) && (<link> == 04fffffff)
src.sysmessage @021,,1 <name> zaten tarafsız bir guild.
else
morey 3
sayu Tarafsızlık süreci başlamıştır.
timer 86400
endif
dialog d_guildstone


[dialog d_gs_recruit]
-100,-100
nomove

resizepic 190 165 83 335 155
resizepic 200 175 3300 315 135
//checkertrans 12 13 360 400

htmlgump 215 188 223 60 0 1 1
htmlgump 258 257 140 20 1 0 0
htmlgump 258 277 150 20 2 0 0
button 225 261 10710 10711 1 0 1
button 225 281 10710 10711 1 0 0

[dialog d_gs_recruit text]
<uid.<findid.i_gs_recruit.more1>.name> tarafindan <act.name> guild'ine davet edildiniz. Bu guild'e katilmak istiyor musunuz?
Evet
Hayir

[dialog d_gs_recruit button]
On=1
if (<act.distance> > 3)
sysmessage @021,,1 Guild stone'a yeterince yakin degilsiniz.
else
try tag.gs_title
try uid.<act.uid>.joinasmember <uid>
try uid.<act.uid>.tag.mstr <uid.<act.uid>.masteruid>
try uid.<act.uid>.masteruid <uid>
try uid.<act.uid>.masteruid <uid.<act.uid>.tag.mstr>
endif


[dialog d_guildstone]

100, 100
PAGE 0
nomove

xxxxxx
//resizepic 0 0 5054 320 280 // Ana background
//resizepic 10 10 3000 300 260
//checkertrans 12 13 360 400


dtext <eval ( (320/2) - ( ( (strlen(<name>)) + (strlen(<abbrev>)) + 3 ) * 4) )> 42 1153 <name> [<abbrev>]
//dtext <eval ( (320/2) - ( ( (strlen(<master>))) * 4) )> 62 049 <Master>
if (<align> = 1)
dtext <eval ( (315/2) - ( ( (strlen(order))+2) * 4) )> 22 49 [Order]
elseif (<align> = 2)
dtext <eval ( (315/2) - ( ( (strlen(chaos))+2) * 4) )> 22 49 [Chaos]
else
dtext <eval ( (315/2) - ( ( (strlen(tarafsiz))+2) * 4) )> 22 49 [Tarafsız]
endif
//button 270 240 4017 4018 1 0 0  // Close Button

page 1
IF !(<src.memoryfindtype.memory_guild.uid>)
src.sysmessage Hicbir guilde uye degilsiniz.
return 1
endif
if (<masteruid> = <src.uid>) || <src.isgm>


dtext 85 102 1153 Yeni uye al.
button 40 108 10710 10711 1 0 1
dtext 85 127 1153 Kalkan al.
button 40 133 10710 10711 1 0 2
dtext 85 152 1153 Aktif uyeler.
button 40 158 10710 10711 1 0 8
dtext 85 177 0823 Master paneli.
button 40 183 10710 10711 0 2 102
else


dtext 85 102 1153 Kalkan al.
button 40 108 10710 10711 1 0 2
dtext 85 127 1153 Aktif üyeler.
button 40 133 10710 10711 1 0 8
dtext 85 152 0845 Loncadan ayrıl.
button 40 158 10710 10711 1 0 3

endif

page 2

if (<masteruid> = <src.uid>) || <src.isgm>

dtext 85 102 1153 Lonca İsmini Belirle
button 40 108 10710 10711 1 0 4
dtext 85 127 1153 Lonca Kısa Adını Belirle
button 40 133 10710 10711 1 0 5
dtext 85 152 1153 Lonca Destek Yönünü Değiştir
button 40 158 10710 10711 1 0 6
dtext 85 177 1153 Ünvan Belirle
button 40 183 10710 10711 1 0 7
dtext 85 202 02b Üyeleri Uzaklaştır
button 40 208 10710 10711 1 0 9
dtext 85 227 33 Guildi Yık [Dikkat]
button 40 233 10710 10711 1 0 888

endif

[DIALOG d_guildstone text]

[DIALOG d_guildstone button]

on=888
serv.allclients sysmessage @0846,,1 GUILD DUYURUSU :
serv.allclients sysmessage @0823,,1 <name> guild'i yıkılmıştır.
remove
src.tag.gs_title =
try uid.<src.tag0.gs_title>.remove
src.tag.gs_title =

on=0

on=1
morex 1
target @0481,,1 Loncaya dahil etmek istediğiniz kişiyi seçin.
//RECRUIT

on=2
if <UID>==<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.UID>
if (<src.targ.more> == 1)
if (0<src.tag.sho> == 1)
src.sysmessage @021,,1 Önceden kalkan almışsınız.
return 1
endif
src.tag.sho 1
src.newitem i_shield_order
src.act.bounce
elseif (<src.targ.more> == 2)
if (0<src.tag.shc> == 1)
src.sysmessage @021,,1 Önceden kalkan almışsınız.
return 1
endif
src.tag.shc 1
src.newitem i_shield_chaos
src.act.bounce
else
src.sysmessage @021,,1 Sadece Order ve Chaos guildleri kendilerine ait bir shield'a sahip olabilirler.
endif

else
src.sysmessage @021,,1 Bu loncaya bağlı değilsiniz.
endif

on=3
if <UID>==<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.UID>
try uid.<src.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK>.resign <src.uid>
src.sysmessage @021,,1 Lonca uyeliginiz silinmistir.
else
src.sysmessage @021,,1 Bu loncaya bağlı değilsiniz.
endif
on=4
dialog d_gs_rename

on=5
dialog d_gs_abbrev

on=6
if (<timer> > 0) && (<morey>)
if (<eval (<timer> / 3600)> < 1)
src.sysmessage @021,,1 Taraf değiştirme sürecindeyken bu menüyü kullanamazsınız. (<eval (<timer> / 60)> dakika)
else
src.sysmessage @021,,1 Taraf değiştirme sürecindeyken bu menüyü kullanamazsınız. (<eval (<timer> / 3600)> saat)
endif
dialog d_guildstone
return 1
endif
if (<more1> == 0) && (<link> == 04fffffff)
var.gs_align Tarafsiz
elseif (<more1> == 1)
var.gs_align Order
elseif (<more1> == 2)
var.gs_align Chaos
endif
dialog d_gs_alignment

on=7
if (strmatch('<abbrev>',''))
src.sysmessage @021,,1 Bir üyeye ünvan verebilmek için önce guild kısaltmasını belirlemelisiniz.
dialog d_guildstone
else
morex 2
target @0481,,1 Ünvan vermek istediğiniz guild üyesini seçiniz.
endif

on=8
if <UID>==<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.UID>
src.guildonline
else
src.sysmessage @021,,1 Bu loncaya bağlı değilsiniz.
endif

on=9
//DISMISSMEMBER
    sdialog d_Guild_CharList


[dialog d_Guild_CharList]
5,25
if (<type>!=t_stone_guild)
  return 1
elif (<memberfromuid.<src.uid>.uid>!=<src.uid>)&&(!<src.isgm>)
  return 1
endif

//resizepic 0 0 5054 380 420
//resizepic 10 10 3000 360 400
//checkertrans 12 13 360 400

resizepic 0 0 83 380 720
resizepic 10 10 83 360 700

text <eval ((350/2) - ((strlen(<NAME>)) * 3) )> 30 0032 0
button 170 680 4024 4025 1 0 1 // secilenleri sil

page 1
local.sayfa 1
local.gecis 0
if (<eval (<member.count>)> > 0)
for 0 <eval (<member.count>)-1>
obj=<eval <local._for>>
if (<local.gecis> > 14)
local.gecis 0
local.sayfa += 1
button 325 370 4006 4007 0 <local.sayfa> 102
page <local.sayfa>
button 30 370 4015 4016 0 <eval <local.sayfa>-1> 101 // geri
endif

dtext 61 <eval ((<local.gecis>+1)*20)+40> 1153 <member.<eval <local._for>>.name>
checkbox 30 <eval ((<local.gecis>+1)*20)+39> 210 211 0 <eval <local._for>>

local.gecis += 1
endfor
endif

[DIALOG d_Guild_CharList TEXT]
<name>

[dialog d_Guild_CharList Button]
on=0
sdialog d_guildstone,2

on=1
if (<masteruid> = <src.uid>)||(<src.isgm>)
for 0 <eval <member.count>>
if <argchk[<eval <local._for>>]> = 1
//src.sysmessage @0 <member.<local._for>.uid>
src.sysmessage @021,,1 <member.<local._for>.name> Kovuldu!
resign <member.<local._for>.uid>
endif
endfor
else
src.sysmessage @021,,1 Yetersiz priv.
endif//[PLEVEL 1]
//gc

//[FUNCTION gc]
//IF (<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.UID>!=0) && (<src.tag.guildchatyap> ==1)
//SERV.ALLCLIENTS SMSGc <NAME> : <args>
//sound 010
//else
//src.sysmessage @07b1,,1 Guildiniz yok yada guild chat belgesi kullanmamışsınız.
//endif

[FUNCTION SMSGc]
IF <MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.UID>==<SRC.MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.UID>
sysmessage @02b,,1 <MEMORYFINDTYPE.MEMORY_GUILD.LINK.name>;
sysmessage @02c,,1 <args>
endif

[PLEVEL 6]
mremove

[function mremove]
src.newitem=i_mremove
src.new.equip
src.new.timer=30
return 1

[itemdef i_mremove]
ID=i_gold
TYPE=t_eq_script

ON=@EQUIP
target

ON=@TARGON_GROUND
return 1

ON=@TARGON_ITEM
src.targ.remove
mremove
remove
return 1

ON=@TARGON_CHAR
return 1

ON=@TIMER
remove
return 1

[EOF]Sayfalar: 1


Benzer Konular :

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Japanese Rank Sistemi6Jada22-05-2021
Takas Sistemi Yapmak5UltimaOnlineList04-05-2021
Takip sistemi2manyaqq09-04-2021
Tracking Sistemi NPC ve Player Görmüyor2RasmuS08-03-2021
Duello Sistemi Poison Sorunu18mahsuni22-02-2021


Kullanıcı Adı:Parola: Beni Hatırla?


Mythic broadsword sphereserver modernuo runuo ServUO JustUO

Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,

UO-Dev Footer UO-Dev Footer