UO LEGEND

UO-Dev Arama

 

İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar
Skill Title: Apprentice
Toplam Mesaj: 66
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Player
Yaş: 34
Beğeni: 3
Mesaj #101154   07-03-2021 10:50 GMT    
     
Buradan aldıgım bir Tracking sistemi var elimde deneme yazdıgımda menüyü acıkıyor ama npcleri playerları görmüyor
Script Kodu:
[SKILL 38]
DEFNAME=Skill_Tracking
KEY=Tracking
TITLE=Ranger
PROMPT_MSG=
DELAY=4.0
STAT_DEX=125
STAT_INT=125
STAT_STR=125
BONUS_STR=0
BONUS_DEX=50
BONUS_INT=50
BONUS_STATS=0
ADV_RATE=6.0,18.0,30.0

[Plevel 1]
deneme

[FUNCTION deneme]
SRC.DIALOG d_NEW_TRACKINGON=@Select
IF (<DEF.USENEWTRACKING>)
SRC.CTAG.TRACKINGCHARS
FOR <SRC.CTAG0.TRACKEDPLAYERS>
TRY SRC.CTAG.TRACKEDPLAYERS.<EVAL <LOCAL._FOR>>
ENDFOR
SRC.CTAG.TRACKEDPLAYERS
FOR <SRC.CTAG0.TRACKEDMONSTERS>
TRY SRC.CTAG.TRACKEDMONSTERS.<EVAL <LOCAL._FOR>>
ENDFOR
SRC.CTAG.TRACKEDMONSTERS
FOR <SRC.CTAG0.TRACKEDHUMANS>
TRY SRC.CTAG.TRACKEDHUMANS.<EVAL <LOCAL._FOR>>
ENDFOR
SRC.CTAG.TRACKEDHUMANS
FOR <SRC.CTAG0.TRACKEDANIMALS>
TRY SRC.CTAG.TRACKEDANIMALS.<EVAL <LOCAL._FOR>>
ENDFOR
SRC.CTAG.TRACKEDANIMALS
FORCHARS <EVAL ((<TRACKING>*2)/100)+15>
IF (<UID> != <SRC>)
IF !(<ISGM>)
If (<src.tracking> == 0)
src.tracking=1
EndIf
IF (<TRACKING> <= <SRC.TRACKING>)
SRC.CTAG0.TRACKINGCHARS ++
IF (<ISPLAYER>)
SRC.CTAG0.TRACKEDPLAYERS ++
TRY SRC.CTAG.TRACKEDPLAYERS.<EVAL <SRC.CTAG0.TRACKEDPLAYERS>>=<UID>
ELIF (<NPC> == brain_animal)
SRC.CTAG0.TRACKEDANIMALS ++
TRY SRC.CTAG.TRACKEDANIMALS.<EVAL <SRC.CTAG0.TRACKEDANIMALS>>=<UID>
ELIF (<BODY> != c_man) && (<BODY> != c_woman) && (<BODY> != c_shire) && (<BODY> != c_elf_female)
SRC.CTAG0.TRACKEDMONSTERS ++
TRY SRC.CTAG.TRACKEDMONSTERS.<EVAL <SRC.CTAG0.TRACKEDMONSTERS>>=<UID>
ELSE
SRC.CTAG0.TRACKEDHUMANS ++
TRY SRC.CTAG.TRACKEDHUMANS.<EVAL <SRC.CTAG0.TRACKEDHUMANS>>=<UID>
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDFOR
SRC.DIALOG d_NEW_TRACKING
RETURN 1
ENDIF

ON=@Fail
SRC.SYSMESSAGE Tracking failed.

ON=@Abort
SRC.SYSMESSAGE You stop tracking.


/////////// SYSTEM ////////////

[DEFNAME NEW_TRACKING_SYS]
USENEWTRACKING 1

[DIALOG d_NEW_TRACKING]
200,130
///SRC.CLOSEALLDIALOGS
SRC.SKILLGAIN TRACKING <EVAL <SRC.TRACKING>/10>
PAGE 0
RESIZEPIC 20 20 2600 400 400
RESIZEPIC 60 60 5120 320 320
CHECKERTRANS 60 60 320 320

PAGE 1
DTEXT 140 70 88 You have tracked <dCTAG0.TRACKINGCHARS> creatures.
button 70 112 015e1 015e5 0 2 1
dtext 90 110 33 Players (<dCTAG0.TRACKEDPLAYERS>)
button 70 142 015e1 015e5 0 3 1
dtext 90 140 33 Humans (<dCTAG0.TRACKEDHUMANS>)
button 70 172 015e1 015e5 0 4 1
dtext 90 170 33 Monsters (<dCTAG0.TRACKEDMONSTERS>)
button 70 202 015e1 015e5 0 5 1
dtext 90 200 33 Animals (<dCTAG0.TRACKEDANIMALS>)

PAGE 2
DTEXT 150 70 88 Tracking - Players
IF (<CTAG0.TRACKEDPLAYERS>)
FOR 0 <EVAL <CTAG0.TRACKEDPLAYERS>-1>
DTEXT <QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? 90:300> <EVAL (<QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? <LOCAL._FOR>:<EVAL <LOCAL._FOR>-14>>*20)+100> <QVAL <UID.<CTAG0.TRACKEDPLAYERS.<EVAL <LOCAL._FOR>+1>>.ISPK> ? 33:55> <UID.<CTAG0.TRACKEDPLAYERS.<EVAL <LOCAL._FOR>+1>>.NAME>
button <QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? 70:280> <EVAL (<QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? <LOCAL._FOR>:<EVAL <LOCAL._FOR>-14>>*20)+102> 015e1 015e5 1 0 <EVAL <LOCAL._FOR>+10>
ENDFOR
ELSE
DTEXT 90 110 55 No players tracked.
ENDIF
button 70 385 015e3 015e7 0 1 1

PAGE 3
DTEXT 150 70 88 Tracking - Humanos
IF (<CTAG0.TRACKEDHUMANS>)
FOR 0 <EVAL <CTAG0.TRACKEDHUMANS>-1>
DTEXT <QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? 90:300> <EVAL (<QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? <LOCAL._FOR>:<EVAL <LOCAL._FOR>-14>>*20)+100> <QVAL <UID.<CTAG0.TRACKEDHUMANS.<EVAL <LOCAL._FOR>+1>>.ISPK> ? 33:55> <UID.<CTAG0.TRACKEDHUMANS.<EVAL <LOCAL._FOR>+1>>.NAME>
button <QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? 70:280> <EVAL (<QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? <LOCAL._FOR>:<EVAL <LOCAL._FOR>-14>>*20)+102> 015e1 015e5 1 0 <EVAL <LOCAL._FOR>+100>
ENDFOR
ELSE
DTEXT 90 110 55 No humans tracked.
ENDIF
button 70 385 015e3 015e7 0 1 1

PAGE 4
DTEXT 150 70 88 Tracking - Monstros
IF (<CTAG0.TRACKEDMONSTERS>)
FOR 0 <EVAL <CTAG0.TRACKEDMONSTERS>-1>
DTEXT <QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? 90:300> <EVAL (<QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? <LOCAL._FOR>:<EVAL <LOCAL._FOR>-14>>*20)+100> <QVAL <UID.<CTAG0.TRACKEDMONSTERS.<EVAL <LOCAL._FOR>+1>>.ISPK> ? 33:55> <UID.<CTAG0.TRACKEDMONSTERS.<EVAL <LOCAL._FOR>+1>>.NAME>
button <QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? 70:280> <EVAL (<QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? <LOCAL._FOR>:<EVAL <LOCAL._FOR>-14>>*20)+102> 015e1 015e5 1 0 <EVAL <LOCAL._FOR>+1000>
ENDFOR
ELSE
DTEXT 90 110 55 No monsters tracked.
ENDIF
button 70 385 015e3 015e7 0 1 1

PAGE 5
DTEXT 150 70 88 Tracking - Animais
IF (<CTAG0.TRACKEDANIMALS>)
FOR 0 <EVAL <CTAG0.TRACKEDANIMALS>-1>
DTEXT <QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? 90:300> <EVAL (<QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? <LOCAL._FOR>:<EVAL <LOCAL._FOR>-14>>*20)+100> <QVAL <UID.<CTAG0.TRACKEDANIMALS.<EVAL <LOCAL._FOR>+1>>.ISPK> ? 33:55> <UID.<CTAG0.TRACKEDANIMALS.<EVAL <LOCAL._FOR>+1>>.NAME>
button <QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? 70:280> <EVAL (<QVAL (<LOCAL._FOR> < 14) ? <LOCAL._FOR>:<EVAL <LOCAL._FOR>-14>>*20)+102> 015e1 015e5 1 0 <EVAL <LOCAL._FOR>+10000>
ENDFOR
ELSE
DTEXT 90 110 55 No animals tracked.
ENDIF
button 70 385 015e3 015e7 0 1 1

[DIALOG d_NEW_TRACKING BUTTON]
ON=10 99
DIALOG d_NEW_TRACKING_MAP 1 <CTAG0.TRACKEDPLAYERS.<EVAL <ARGN1>-9>>
ARROWQUEST <UID.<CTAG0.TRACKEDPLAYERS.<EVAL <ARGN1>-9>>.P>
SERV.NEWITEM i_new_tracking_updater
NEW.MORE1=1
NEW.MORE2=<CTAG0.TRACKEDPLAYERS.<EVAL <ARGN1>-9>>
NEW.TIMER=1
NEW.CONT=<SRC>

ON=100 999
DIALOG d_NEW_TRACKING_MAP 1 <CTAG0.TRACKEDHUMANS.<EVAL <ARGN1>-99>>
ARROWQUEST <UID.<CTAG0.TRACKEDHUMANS.<EVAL <ARGN1>-99>>.P>
SERV.NEWITEM i_new_tracking_updater
NEW.MORE1=1
NEW.MORE2=<CTAG0.TRACKEDHUMANS.<EVAL <ARGN1>-99>>
NEW.TIMER=1
NEW.CONT=<SRC>

ON=1000 9999
DIALOG d_NEW_TRACKING_MAP 1 <CTAG0.TRACKEDMONSTERS.<EVAL <ARGN1>-999>>
ARROWQUEST <UID.<CTAG0.TRACKEDMONSTERS.<EVAL <ARGN1>-999>>.P>
SERV.NEWITEM i_new_tracking_updater
NEW.MORE1=1
NEW.MORE2=<CTAG0.TRACKEDMONSTERS.<EVAL <ARGN1>-999>>
NEW.TIMER=1
NEW.CONT=<SRC>

ON=10000 99999
DIALOG d_NEW_TRACKING_MAP 1 <CTAG0.TRACKEDANIMALS.<EVAL <ARGN1>-9999>>
ARROWQUEST <UID.<CTAG0.TRACKEDANIMALS.<EVAL <ARGN1>-9999>>.P>
SERV.NEWITEM i_new_tracking_updater
NEW.MORE1=1
NEW.MORE2=<CTAG0.TRACKEDANIMALS.<EVAL <ARGN1>-9999>>
NEW.TIMER=1
NEW.CONT=<SRC>

[DIALOG d_NEW_TRACKING_MAP]
200,130
SRC.CLOSEALLDIALOGS
PAGE 0
RESIZEPIC 20 20 2600 450 490
CHECKERTRANS 20 20 450 490
gumppic 50 50 5528
gumppic <EVAL (10+((<UID.<ARGS>.P.X>*100)/1337))> <EVAL (10+((<UID.<ARGS>.P.Y>*100)/1067))> 0938
gumppic <EVAL (10+((<src.p.x>*100)/1337))> <EVAL (10+((<src.p.y>*100)/1067))> 0939
dtext 70 450 55 <UID.<ARGS>.NAME> is at <UID.<ARGS>.SEXTANTP> in the sextant.
dtext 70 470 55 Your distance is <UID.<ARGS>.DISTANCE> tiles.

[DIALOG d_NEW_TRACKING_MAP BUTTON]
ON=0
FINDID.i_new_tracking_updater.MORE1=0
ARROWQUEST

[ITEMDEF i_new_tracking_updater]
ID=i_memory
TYPE=T_EQ_SCRIPT
NAME=New Tracking Updater

ON=@Timer
IF (<MORE1>) && (<UID.<MORE2>.DISTANCE <CONT>> <= 40)
TRYSRC <CONT> SRC.DIALOG d_NEW_TRACKING_MAP 1 <MORE2>
CONT.ARROWQUEST <UID.<MORE2>.P>
MORE1=1
TIMERD=1
ELSE
TRYSRC <CONT> SRC.DIALOGCLOSE D_NEW_TRACKING_MAP
REMOVE
ENDIF
RETURN 1


Son güncelleme: TheRaskol tarafından 07-03-2021 11:40 GMT, 102 Gün önce düzenlendi.Yazar
Skill Title: Adept
Toplam Mesaj: 847
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 34
Beğeni: 76
Mesaj #101161   08-03-2021 00:39 GMT    
     

Script Kodu:
[Plevel 1]
deneme

[FUNCTION deneme]
SRC.DIALOG d_NEW_TRACKING


Bu bölümü kaldırıp skilli kullanmayı dener misin ?


Sunucu Projesi : Resurrection of Sosaria
Discord : Rasmus#4460

Sayfalar: 1


Benzer Konular :

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Japanese Rank Sistemi6Jada22-05-2021
Takas Sistemi Yapmak5UltimaOnlineList04-05-2021
Takip sistemi2manyaqq09-04-2021
Duello Sistemi Poison Sorunu18mahsuni22-02-2021
MaxBaseSkill/ New player13Nioble30-01-2021


Kullanıcı Adı:Parola: Beni Hatırla?


Mythic broadsword sphereserver modernuo runuo ServUO JustUO

Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,

UO-Dev Footer UO-Dev Footer