UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

serseri35


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 115
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 35
Mesaj #64437   18-10-2012 16:04 GMT    
        
Arkadaşlar bende fix scripti mevcut fakat 2 sorunum var bunlar.

1. Büyü Atıyorum mesela In Vas Manı War Tab Yapınca Fıslıyor Ama Freeze [donma] Devam Ediyor.

2. Normal Orjinal Sphere büyü yazıları ve fixdeki büyü yazıları çıkıyor 2 si birden onu nasıl engellerim.

yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşşekkürler.


Son güncelleme: TheRaskol tarafından 24-10-2012 15:04 GMT, önce düzenlendi.Yazar

B3LyRsy2


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 118
Oyun Tarzı:
Emulatör:
Tecrübe:
Yaş:
Mesaj #64438   18-10-2012 16:30 GMT    
        
1. Sorunun İçin Sphere_Spell'i Kontrol et "Cast_time" ayarlarını;
Kod:
[Spell 29]
DEFNAME=s_greater_heal
NAME=Greater Heal
SOUND=snd_SPELL_GREATER_HEAL
RUNES=IVM
CAST_TIME=2.0      // <--Burası
RESOURCES=i_reag_garlic,i_reag_ginseng,i_reag_mandrake_root,i_reag_spider_silk
RUNE_ITEM=i_rune_GREATER_HEAL
SCROLL_ITEM=i_scroll_GREATER_HEAL
FLAGS=SPELLFLAG_TARG_CHAR | SPELLFLAG_FX_TARG | SPELLFLAG_GOOD
EFFECT_ID=i_fx_HEAL_EFFECT
EFFECT=15,50
DURATION=0.0
MANAUSE=11
SKILLREQ=MAGERY 40.0


Ve Fix script'inin içindeki "sd" ve "mg" yazan magery scriptine bağlı olan Kodları kontrol et

Kod:
elseif (<argn> == 29) // Greater Heal
if (<act.findid.i_rune_poison>) || (<act.findid.i_rune_poison_field>)
src.sysmessage @0790 Zehirliyken bunu kullanamazsiniz.
anim 4
return 1
else
spell_say In Vas Mani
// spellfreeze 1
sd 2
mg4
endif


2. Sorunun İçinde Sphere.ini'de "WopPlayer'ı kapat;

Kod:
// Allow casting while equipped
EquippedCast=0

// Words of power for player using magic
WOPPlayer=0     //<-- Burası [0]Kapalı, [1]Açık.

// Words of power for staff using magic
WOPStaff=0

// Words of power font
//WOPFont=3

// Words of power color
//WOPColor=0481,,1


Hatalar başarıları tetikler.

Errors triggers success.
Lσadiηq ..

████████████████████___| %€rr0R Lσadiηq


computer. a human brain. you should know how to control it.
bilgisayar. bir insan beyni. nasıl kontrol edeceğini bilmelisin.


Yazar

serseri35


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 115
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 35
Mesaj #64439   18-10-2012 17:24 GMT    
        
2 yazı cıkmasını ayarladım teşekkür ederim ama fixde hala sorun var war-tab yapıyorum fıslıyor ama donma devam ediyor büyü dondurma süresi vs

Kod:
[itemdef i_disp]
name Discople Cloak
id i_cape

on=@create
hitpoints 9999
color 00

On=@Equip
src.events +e_disp

On=@Unequip
cont.events -e_disp

[events e_disp]
on=@gethit
if !(<ctag0.disp> == 5)
say @0810 Resist Attack
ctag.disp +=1
return 1
else
ctag.disp 0
endif

[function hata]
sysmessage @38,,1 <args>
return 1

[function spell_say]
if ((<src.magery> > 98.0) && (<src.meditation> > 98.0) && (<src.anatomy> > 98.0) && (<src.evaluatingintel> > 98.0) && !(<src.tactics> > 0.1) && !(<src.fencing> > 0.1) && !(<src.macefighting> > 0.1) && !(<src.swordsmanship> > 0.1) && !(<src.archery> > 0.1) && !(<src.wrestling> > 0.1)
say 038f,6,6,1 <args>
else
if (<isplayer>)
sayua 038f,6,6,1 <args>
endif
endif

[events fix]
ON=@MurderDecay
RETURN 1

on=@deathcorpse

ON=@USERCHATBUTTON
src.hata Chat sistemi yapım aşamasındadır.
return 1


on=@mount
src.sysmessage @1153,,1 Bineginizin Sagligi: <argo.hits>/<argo.str>

argo.findid.i_bleeding.remove
argo.findid.i_bleeding2.remove
if (<argo.flags> &statf_poisoned)
argo.findid.i_rune_poison.remove

if (<argo.flags>&statf_freeze)
src.hata Bineginize suanda binemezsiniz..
return 1
endif

if (<argo.findid.i_rune_poison>) || (<argo.findid.i_rune_poison_field>)
argo.findid.i_rune_poison.timer -1
argo.findid.i_rune_poison_field.timer -1
argo.update
endif

On=@dismount
if (<argo.findid.i_rune_poison>) || (<argo.findid.i_rune_poison_field>)
argo.findid.i_rune_poison.remove
argo.findid.i_rune_poison_field.remove
argo.poison 300
argo.update
endif

on=@spellselect
if (<src.magery> > 98.0) && (<src.meditation> > 98.0) && (<src.anatomy> > 98.0) && (<src.evaluatingintel> > 98.0) && !(<src.tactics> > 0.1) && !(<src.fencing> > 0.1) && !(<src.macefighting> > 0.1) && !(<src.swordsmanship> > 0.1) && !(<src.archery> > 0.1) && !(<src.wrestling> > 0.1)
argn2 -= <eval <serv.spell.<argn1>.manause>/2>
endif

On=@rename
if (<argo.npc> == 1) && !(<src.account.plevel> > 1)
src.hata Varlıkların isimlerini değiştiremezsiniz.
return 1
endif

on=@skillstart
if (<action> == id(skill_stealth)) || (<action> == skill_stealth)
if (<hiding> < 80.0)
sysmessage @0 Stealh icin 80.0 hiding gerekmekte.
skill fail
return 1
elseif (<eval (<ac> * 100)> > <eval (<stealth> + 200)>)
sms Zirhinizin verdigi agirlik gizlenmenizi engelliyor
skill fail
return 1
elseif (<flags>&statf_onhorse)
sms Binek uzerinde gizlenemezsiniz.
skill fail
return 1
endif
elseif (<action> == id(skill_hiding)) || (<action> == skill_hiding)
if (<eval (<ac> * 100)> > <eval (<hiding> + 200)>)
sms Zirhinizin verdigi agirlik gizlenmenizi engelliyor
skill fail
return 1
elseif (<flags>&statf_onhorse)
sms Binek uzerinde gizlenemezsiniz.
skill fail
return 1
endif


on=@dclick
if (<src.uid> == <uid>)
if (<src.flags>&statf_war)
src.flags <src.flags>&~statf_war
src.update
endif
endif

On=@Profile
//if (<src.uid> == <uid>)
//dialogclose d_profil
//dialog d_profil
//return 1
//else
//dialogclose d_profil_note_x
//dialog d_profil_note_x
//return 1
//endif

on=@userwarmode
if (<src.flags>&statf_stone)
return 1
endif

On=@ItemUnEquip
if (<act.type> == t_weapon_axe)
src.events -e_axer
endif

on=@itemequip

//if (<act.isweapon>)
//if (<act.color> == <def.ruin>)
//act.morey 2.30

//elseif (<act.color> == <def.might>)
//act.morey 4.30

//elseif (<act.color> == <def.force>)
//act.morey 6.30

//elseif (<act.color> == <def.power>)
//act.morey 8.30

//elseif (<act.color> == <def.vanq>)
//act.morey 1.030
//endif
//endif

//if (<src.magery> > 40.0)
//if (<act.isweapon>) && (<act.morez> > 0)
//act.morez 0
//src.hata Mage beceriniz 40.0'dan yüksek olduğunu için silahın zehiri silindi.
//return 1
//endif
//endif

//if (<act.isweapon>)
//if (<act.color> == <def.vanq>)
//if (<act.morez> > 0)
//src.hata Silahın zehiri silindi. +15 Silahlara zehir sürülemez.
//act.morez 0
//endif
//endif
//endif

if (<act.type> == t_weapon_axe)
src.events +e_axer
endif

On=@ItemDClick

if (<act.type> == t_wand) || (<act.baseid>==i_torch) || (<act.baseid>==i_shepherds_crook)
src.hata Bu eşyanın kullanımı kaldırılmıştır.
act.remove
return 1
endif

if (0<src.account.plevel> == 1)
if (<act.baseid> == i_robe_gm)
src.hata Bu yetkililere ait bir eşyadır bunu oyuncular kullanamaz.
act.remove
return 1
endif
endif

if (<src.account.plevel> >= 2)
if (<act.baseid> == i_wall_stone_8) || (<act.baseid> == i_fx_field_paralyze) || (<act.baseid> == i_fx_poison_field) || (<act.baseid> == i_fx_field_fire) && (<act.baseid> == i_fx_energy_field) || (<act.type> == t_spell)
src.timerf 3,gouid <eval <act.link>>
src.hata Field sahibinin yanına gidiyorsunuz.
return 1
endif
endif

if (<src.findtype.t_eq_trade_window>)
findtype.t_eq_trade_window.remove
endif


On=@GetHit
//if (<src.memoryfindtype.memory_guild.link.more1> == 1) && (<memoryfindtype.memory_guild.link.more1> == 1)
//src.hata Yandaş guilde saldıramazsınız.
//return 1
//elseif (<src.memoryfindtype.memory_guild.link.more1> == 2) && (<memoryfindtype.memory_guild.link.more1> == 2)
//src.hata Yandaş guilde saldıramazsınız.
//return 1
//endif


if (<findtype.t_eq_trade_window>)
findtype.t_eq_trade_window.remove
endif

if strmatch('<act.topobj.baseid>','c_vendor_player')
if strmatch('<act.type>','t_container')
act.open
return 1
elseif strmatch('<act.type>','t_book') && !strmatch('<act.topobj.tag0.owner>','<src>') && !(<src.isgm>)
return 1
endif
endif

//on=@hunger
//if strmatch(*jail*,<region.name>)
//return 1
//endif
//if (<flags>&statf_dead)
//return 1
//endif
//if (<account.plevel> < 2)
//src.sms Açlık seviyeniz : <dargn1>/<maxfood>
//if (<food> == 0)
//src.sayu * Açlıktan ölür *
//src.damage {50 100}
//FOOD=3
//elif (<food> < 2)
//src.sayu * Açlıktan ölmek üzere *
//elif (<food> < 6)
//src.sayu * Açlıktan başı döner *
//endif
//endif

on=@callguards
return 1

On=@EnvironChange
if !(<memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
if (<findlayer(2).baseid> == i_shield_chaos) || (<findlayer(2).baseid> == i_shield_order)
findlayer(2).unequip
endif
endif

On=@SpellCast
if (<argn> == 20)
if !(<act.uid> == <uid>)
else
src.hata Bu büyüyü kendinize atamazsınız.
return 1
endif
endif

if !(<findlayer(2).type> == t_weapon_mace_staff)
findlayer(1).unequip
findlayer(2).unequip
endif

if (<flags>&statf_freeze) || (<flags>&statf_stone)
f_fizzle
return 1
endif

if  (<findtype.t_armor.cont.uid> == <uid>)
f_fizzle
skill fail
action -1
return 1
endif

if (<act.ischar>)
if !(<act.flags>&statf_insubstantial) && (0<act.account.plevel> > 0<account.plevel>)
if !(<act.account.plevel>==7)
f_fizzle
return 1
endif
endif
endif

if ((<argn> == 7) || (<argn> == 15))
if (<act.findtype.t_armor.cont.uid> == <act.uid>)
f_fizzle
return 1
endif
endif


if (<argn> == 1) // Clumsy
spell_say Uus Jux
mg1

elseif (<argn> == 2) // Create food
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 3) // Feeblemind
spell_say Rel Wis
mg1

elif (<argn> == 4) // Heal
if (<src.findid.i_rune_poison>) || (<src.findid.i_rune_poison_field>) || (<src.act.findid.i_rune_poison>) || (<src.act.findid.i_rune_poison_field>)
src.hata Zehirliyken bu büyüyü kullanamazsınız.
f_fizzle
return 1
endif
sd 1
spell_say In Mani
mg1

elseif (<argn> == 5) // Magic Arrow
spell_say In Por Ylem
mg1

elseif (<argn> == 6) // Night Sight
spell_say In Lor
mg1

elseif (<argn> == 7) // Reactive Armor
if (<act.uid> == <src.uid>)
spell_say Flam Sanct
if (<act.findtype.t_armor.cont.uid> == <act.uid>)
f_fizzle
return 1
endif
if ((<findid.i_spdelay_man>)
findid.i_spdelay_man.timer 1
elseif ((<findid.i_spdelay_woman>)
findid.i_spdelay_woman.timer 1
else
sd 1
endif
mg1
else
src.hata Bu büyüyü sadece kendinize atabilirsiniz.
f_fizzle
return 1
endif

elseif (<argn> == 8) // Weaken
spell_say Des Mani
mg1

elseif (<argn> == 9) // Agility
if (<act.uid> == <src.uid>)
spell_say Ex Uus
mg2
else
src.hata Bu büyüyü sadece kendinize atabilirsiniz.
f_fizzle
return 1
endif

elseif (<argn> == 10) // Cunning
if (<act.uid> == <src.uid>)
spell_say Uus Wis
mg2
else
src.hata Bu büyüyü sadece kendinize atabilirsiniz.
f_fizzle
return 1
endif

elseif (<argn> == 11) // Cure
spell_say An Nox
if ((<findid.i_spdelay_man>)
findid.i_spdelay_man.timer 1
elseif ((<findid.i_spdelay_woman>)
findid.i_spdelay_woman.timer 1
else
sd 1
endif
if (<findid.i_rune_poison>)
if (<findid.i_rune_poison.morey> > <eval ((<magery> + 400) / 2)>)
if !(rand(8) == 1)
effect 3,0374a,1,15,1
sound snd_spell_poison
f_fizzle
return 1
endif
endif
endif
mg3

elseif (<argn> == 12) // Harm
spell_say An Mani
sd 1
mg2

elseif (<argn> == 13) // Trap
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 14) // Untrap
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 15) // Protection
if (<act.findtype.t_armor.cont.uid> == <act.uid>)
f_fizzle
return 1
endif
if (<act.uid> == <src.uid>)
spell_say Uus Sanct
sd 1
mg2
else
src.hata Bu büyüyü sadece kendinize atabilirsiniz.
f_fizzle
return 1
endif

elseif (<argn> == 16) // Strength
if (<act.uid> == <src.uid>)
spell_say Uus Mani
sd 1
mg2
else
src.hata Bu büyüyü sadece kendinize atabilirsiniz.
f_fizzle
return 1
endif

elseif (<argn> == 17) // Bless
if (<act.uid> == <src.uid>)
spell_say Rel Sanct
sd 2
mg3
else
src.hata Bu büyüyü sadece kendinize atabilirsiniz.
f_fizzle
return 1
endif

elseif (<argn> == 18) // Fireball
spell_say Vas Flam
sd 1
mg3

elseif (<argn> == 19) // Lock
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 20) // Poison
if !(<act.uid> == <src.uid>)
if (<act.ischar>)
if (<act.hits> < 1) || (<act.findid.i_rune_summon_creature>) || (<src.region.safe>)
f_fizzle
src.hata Hatalı islem.
return 1
endif
endif
spell_say In Nox
sd 1
else
f_fizzle
return 1
endif

elseif (<argn> == 21) // Telekinesis
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 22) // Teleport
if (<src.account.plevel> == 1)
if (strmatch('<src.region.guarded>','1'))
f_fizzle
src.hata Şehir içinde bu büyüyü kullanamazsınız.
return 1
endif
endif
if (strmatch('<region.events>','r_house_system'))
src.hata Ev içinde bu büyüyü kullanamazsınız.
f_fizzle
return 1
endif
spell_say Rel Por
sd 1
mg3

elseif (<argn> == 23) // Unlock
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 24) // Wall
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 25) // Arch Cure
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 26) // Arch Protection
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 27) // Curse
spell_say Des Sanct
sd 2
mg4

elseif <argn>==28)         // fire field
spell_say In Flam Grav
if (<act.topobj.ischar>)
f_fizzle
return 1
endif
sd 2
mg4
findlayer(98).timer 3

elseif (<argn> == 29) // Greater Heal
if (<src.findid.i_rune_poison>) || (<src.findid.i_rune_poison_field>) || (<src.act.findid.i_rune_poison>) || (<src.act.findid.i_rune_poison_field>)
src.hata Zehirliyken bu büyüyü kullanamazsınız.
f_fizzle
return 1
endif
spell_say In Vas Mani
sd 2
mg4
findlayer(98).timer 4

elseif (<argn> == 30) // Lightning
spell_say Por Ort Grav
sd 2
mg3

elseif (<argn> == 31) // Mana Drain
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 32) // Recall
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 33) // Blade Spirits
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 34) // Dispel Field
spell_say An Grav
if (<act.ischar>)
f_fizzle
return 1
endif
sd 2
mg5

elseif (<argn> == 35) // Incognito
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 36) // Magic Reflect
if (<act.uid> == <src.uid>)
spell_say In Jux Sanct
sd 2
mg4
else
src.hata Bu büyüyü sadece kendinize atabilirsiniz.
f_fizzle
return 1
endif

elseif (<argn> == 37) // Mind Blast
spell_say Por Corp Wis
sd 3
mg5

elseif (<argn> == 38) // Paralyze
spell_say An Ex Por
sd 4
mg6

elseif (<argn> == 39) // Poison Field
spell_say In Nox Grav
if (<act.topobj.ischar>)
f_fizzle
return 1
endif
sd 2
mg5
findlayer(98).timer 3

elseif (<argn> == 40) // Summon Creature
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1


elseif (<argn> == 41) // Dispel
spell_say An Ort
sd 2
mg6

elseif (<argn> == 42) // Energy Bolt
spell_say Corp Por
sd 2
mg5

elseif (<argn> == 43) // Explosion
spell_say Vas Ort Flam
sd 2
mg6

elseif (<argn> == 44) // Invisibility
spell_say An Lor Xen
sd 3
mg6

elseif (<argn> == 45) // Mark
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 46) // Mass Curse
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 47) // Paralyze Field
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 48) // Reveal
spell_say Wis Quas
sd 2
mg6

elseif (<argn> == 49) // Chain Lightning
spell_say Vas Ort Grav
if (<act.uid> == <uid>)
f_fizzle
return 1
endif
sd 3
mg7

elseif (<argn> == 50) // Energy Field
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 51) // Flame strike
spell_say Kal Vas Flam
if ((<findid.i_spdelay_man>)
findid.i_spdelay_man.timer 3
elseif ((<findid.i_spdelay_woman>)
findid.i_spdelay_woman.timer 3
else
sd 3
endif
mg7

elseif (<argn> == 52) // Gate Travel
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 53) // Mana Vampire
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 54) // Mass Dispel
spell_say Vas An Ort
sd 3
mg7

elseif (<argn> == 55) // Meteor Swarm
if (<act.uid> == <uid>)
f_fizzle
return 1
endif
sd 3
mg7
spell_say Flam Kal Des Ylem

elseif (<argn> == 56) // Polymorph
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 57) // Earthquake
if (<src.account.plevel> == 1)
if (strmatch('<src.region.guarded>','1'))
f_fizzle
src.hata Şehir içinde bu büyüyü kullanamazsınız.
return 1
endif
endif
spell_say In Vas Por
sd 3
mg8

elseif (<argn> == 58) // Energy Vortex
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 59) // Resurrect
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 60) // Air Elemental
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 61) // Summon Deamon
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 62) // Earth Elemental
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 63) // Fire Elemental
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

elseif (<argn> == 64) // Water Elemental
src.hata Bu büyü kapalıdır.
f_fizzle
return 1

On=@SpellEffect
if (<flags>&statf_dead)
if (<argn> == 59)
sfx snd_spell_resurrection
findlayer(22).remove
color <oskin>
update
effect 3,0376a,2,20,1
else
return 1
endif

elseif ((<argn> == 9) || (<argn> == 10) || (<argn> == 16) || (<argn> == 17)) // stat fix
findlayer(32).remove // spell
findlayer(44).remove // potion

elseif (<argn> == 37) // mindblast
if (<src.int> > <int>)
var.mb (<src.int> - <int>)
var.mb <eval (<var.mb> / 2)>
if (<eval <var.mb>> > 40)
var.mb 40
endif
damage <eval (<var.mb> + {-5 5)>
else
damage {5 10}
endif
sfx snd_spell_mind_blast
effect 3,0374a,1,15,1

elseif ((<argn> == 20) || (<argn> == 39)) // poison, poison field
if !(<findid.i_rune_poison>) && (<flags>&statf_poisoned)
flags <flags>&~statf_poisoned
endif
if !(<src.uid> == <uid>)
skill fail
endif

if (<eval (<src.poisoning> + 100)> > <eval <findid.i_rune_poison.morey>>)
findid.i_rune_paralyze.remove
findid.i_rune_paralyze_field.remove
findid.i_rune_poison.remove
if (<distance> > 3) && (<eval (<src.poisoning> + 100)> > 700)
poison (600 + {-100 100})
else
poison (<src.poisoning> + {-100 100})
endif
endif
sfx snd_spell_poison
effect 3,0374a,1,15,1
return 1

elseif ((<argn> == 38) || (<argn> == 47)) // paralyze & paralyze field
if (<findid.i_tp>)
effect 3,i_fx_smoke,3,25,1
sound snd_spell_explosion
damage 20
if (<findid.i_tp.amount> > 1)
findid.i_tp.amount <eval <findid.i_tp.amount>-1>
return 1
else
findid.i_tp.remove
return 1
endif
endif

if (<argn> == 26)
if (<findtype.t_armor.cont.uid> == <uid>)
return 1
endif
endif

if (<argn> == 25) // arch cure
if (<memoryfindtype.memory_town>) && !(<src.memoryfindtype.memory_town>)
return 1
elseif (<memoryfindtype.memory_guild.link.align> > 0) && !(<src.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
return 1
endif
endif

if (<argn> == 4) || (<argn> == 29) || (<argn> == 11)
if (<memoryfindtype.memory_town>) && !(<src.memoryfindtype.memory_town>)
src.hata Faction üyelerini iyileştiremezsiniz.
return 1
endif
endif

//if (<memoryfindtype.memory_guild.link.more1> == 1) && (<src.memoryfindtype.memory_guild.link.more1> == 1)
//src.hata Yandaş guilde saldıramazsınız.
//return 1
//elseif (<memoryfindtype.memory_guild.link.more1> == 2) && (<src.memoryfindtype.memory_guild.link.more1> == 2)
//src.hata Yandaş guilde saldıramazsınız.
//return 1
//endif

if (<memoryfindtype.memory_guild.link.align> > 0) && !(<src.memoryfindtype.memory_guild.link.align>)
src.hata Order/Chaos üyelerini iyileştiremezsiniz.
return 1
endif

if (<argn> == 4) || (<argn> == 29)
if (<findid.i_rune_poison>)
effect 3,0374a,1,15,1
sound snd_spell_poison
return 1
endif
endif
endif

On=@Click
if !(<findid.i_rune_incognito>) && (<memoryfindtype.memory_guild>)
message @1153 [<memoryfindtype.memory_guild.link.name>]
endif

on=@itemdropon_item
if (<argo.type>==t_corpse)
if (<eval(<argo.weight>+<act.weight>)> > <maxweight>)
src.hata Bu ceset daha fazla eşya alamaz.
return 1
endif
endif

if (<argo.topobj.baseid>==c_horse_pack) || (<argo.topobj.baseid>==c_llama_pack)
if (<act.attr>&attr_newbie)
src.hata Kaybolmaz eşyaları pack hayvanlara yükleyemezsiniz.
return 1
endif
endif

on=@itemdropon_char
if (<argo.baseid>==c_horse_pack) || (<argo.baseid>==c_llama_pack)
if (<act.attr>&attr_newbie)
src.hata Kaybolmaz eşyaları pack hayvanlara yükleyemezsiniz.
return 1
endif
endif

On=@ItemDropOn_Ground
if (<act.attr> == 04008) || (<act.attr> == 04018)
act.attr 0
endif

if (<act.baseid> == i_bar_piece)
act.flip
endif

if ((<action> == id(skill_magery)) || (<action> == skill_magery))
if (<act.type> == t_food)
act.bounce
endif
endif

On=@ItemSpell
if !((<argn> == 2) || (<argn> == 13) || (<argn> == 14) || (<argn> == 19)|| (<argn> == 21) || (<argn> == 23) || (<argn> == 24) || (<argn> == 28) || (<argn> == 32) || (<argn> == 34) || (<argn> == 39) || (<argn> == 45) || (<argn> == 46) || (<argn> == 47) || (<argn> == 48) || (<argn> == 50) || (<argn> == 54) || (<argn> == 55) || (<argn> == 57))
f_fizzle
return 1
endif

On=@ItemClick
if (<act.tag0.craftervar> == 1)
act.message @07a1,,1 [üretici : <act.tag0.craft_mark>]
endif


if strmatch('<act.topobj.baseid>','c_vendor_player')
if (<act.tag0.fiyat> > 0)
act.message @0790,6 [<bolukayir <act.dtag0.fiyat>> Gp]
else
act.message @38,,1 [Satılamaz]
endif
endif

//if (<act.isweapon>)
//if (<act.color> == <def.ruin>)
//act.message @0790,,1 a <act.name>
//act.message @37,,1 [ruin]
//act.morey 2.30
//return 1

//elseif (<act.color> == <def.might>)
//act.message @0790,,1 a <act.name>
//act.morey 4.30
//act.message @37,,1 [might]
//return 1

//elseif (<act.color> == <def.force>)
//act.message @0790,,1 a <act.name>
//act.morey 6.30
//act.message @37,,1 [force]
//return 1

elseif (<act.color> == <def.power>)
act.message @0790,,1 a <act.name>
act.morey 8.30
act.message @37,,1 [power]
return 1

elseif (<act.color> == <def.vanq>)
act.message @0790,,1 a <act.name>
act.morey 1.030
act.message @37,,1 [vanquishing]
return 1
endif
endif


if (<act.cont>==<uid>)
if (<act.layer> == 21) && (<act.cont.ischar>)
act.message @1,1 INVENTORY
act.message @1,1 Esya : <act.rescount>
return 1
endif
endif

if (<act.isweapon>)
if (<act.morez> > 0)
src.sysmessage @38,,1 Bu silah zehirli.
endif
endif

if (<act.type> == t_potion)
act.message @07a1,,1 <act.amount> <act.name>
return 1
endif

if ((<act.attr>&attr_newbie)
act.message @0713,,1 [Newbified]
endif


if ((<act.topobj.uid> == <uid>)
if (<act.type> == t_weapon_xbow)
act.message @07a1,,1 [Bolts: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
elseif (<act.type> == t_weapon_bow)
act.message @07a1,,1 [Arrows: <eval <rescount <act.tdata3>>>]
endif
endif

if (<act.type> == t_container)
if !(<act.baseid> == i_strong_box)
if (<act.attr>&attr_move_never) && !(strmatch('<act.region.tag.owner>,'')) && (<act.region.uid> == <region.uid>)
act.message @38,,1 [Sabit]
endif
if (<act.baseid> == i_bones)
act.message @07a1,,1 [Eşya : <act.rescount>]
act.message @0bb2,,1 <act.name>
elseif (<src.act.rescount> > 0)
act.message @07a1,,1 <act.typedef.name> [<act.rescount>,<eval ((<act.weight> / 10) - <act.typedef.weight>)>]
else
act.message @07a1,,1 <act.typedef.name>
endif
return 1
endif
endif
endif


On=@ItemPickUp_Pack
if !(0<act.cont.layer>) && (<findtype.t_eq_trade_window>)
src.hata Transfer penceresinde bunu yapamazsınız.
return 1
endif

if (<act.attr>&attr_move_never) || (<act.attr> == 0401a) || (<act.attr> == 010)
return 1
endif

if (<act.tag0.attr_04> == 1)
act.attr = <act.attr>|04
endif
if strmatch('<act.topobj.baseid>','c_vendor_player')
if strmatch('<act.baseid>','i_spellbook') || strmatch('<act.type>','t_deed') || strmatch('<act.baseid>','i_runebook')
act.attr 04
endif
if strmatch('<act.topobj.owner>','<src.uid>')
if (<act.tag0.fiyat> > 0)
act.tag0.fiyat 0
src.hata Eşyanızın fiyatı sıfırlandı.
endif
endif
endif

[itemdef i_magerylvl]
name=magery gain
id=i_memory
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Create
attr attr_invis|attr_decay

On=@Equip
timer 6

On=@Timer
if (<cont.int> < 60)
if (rand(15) == 1)
cont.int (<cont.int> + 1)
endif
elseif (<cont.int> < 100)
if (rand(25) == 1)
cont.int (<cont.int> + 1)
endif
endif

// Level 1
if (<more1> == 1)
if (rand(1) == 1) //3
cont.magery (<cont.magery> + 1)
endif
// Level 2
elseif (<more1> == 2)
if (rand(2) == 1) //8
cont.magery (<cont.magery> + 1)
endif
// Level 3
elseif (<more1> == 3)
if (rand(2) == 1) //10
cont.magery (<cont.magery> + 1)
endif
// Level 4
elseif (<more1> == 4)
if (rand(2) == 1) //15
cont.magery (<cont.magery> + 1)
endif
// Level 5
elseif (<more1> == 5)
if (rand(2) == 1) //20
cont.magery (<cont.magery> + 1)
endif
// Level 6
elseif (<more1> == 6)
if (rand(2) == 1) //25
cont.magery (<cont.magery> + 1)
endif

// Level 7
elseif (<more1> == 7)
if (rand(2) == 1) //30
cont.magery (<cont.magery> + 1)
endif
// Level 8
elseif (<more1> == 8)
if (rand(4) == 1) //35
cont.magery (<cont.magery> + 1)
endif
endif
attr attr_decay
remove
return 1

[itemdef i_evallvl]
name=eval intel gain
id=i_memory
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Create
attr attr_invis|attr_decay

On=@Equip
timer 6

On=@Timer
// Level 1
if (<more1> == 1)
if (rand(2) == 1)
cont.evaluatingintel (<cont.evaluatingintel> + 1)
endif
// Level 2
elseif (<more1> == 2)
if (rand(3) == 1) //3
cont.evaluatingintel (<cont.evaluatingintel> + 1)
endif
// Level 3
elseif (<more1> == 3)
if (rand(3) == 1) //8
cont.evaluatingintel (<cont.evaluatingintel> + 1)
endif
// Level 4
elseif (<more1> == 4)
if (rand(3) == 1) //10
cont.evaluatingintel (<cont.evaluatingintel> + 1)
endif
// Level 5
elseif (<more1> == 5)
if (rand(3) == 1) //15
cont.evaluatingintel (<cont.evaluatingintel> + 1)
endif
// Level 6
elseif (<more1> == 6)
if (rand(3) == 1) //20
cont.evaluatingintel (<cont.evaluatingintel> + 1)
endif
// Level 7
elseif (<more1> == 7)
if (rand(15) == 1) //25
cont.evaluatingintel (<cont.evaluatingintel> + 1)
endif
// Level 8
elseif (<more1> == 8)
if (rand(16) == 1) //30
cont.evaluatingintel (<cont.evaluatingintel> + 1)
endif
endif
attr attr_decay
remove
return 1

[itemdef i_poisonlvl]
name=poison gain
id=i_memory
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Create
attr attr_invis|attr_decay

On=@Equip
timer 3

On=@Timer

cont.poisoning (<cont.poisoning> + 1)

attr attr_decay
remove
return 1

[comment poi]
if (<more1> == 1)

elseif (<more1> == 2)
cont.poisoning (<cont.poisoning> + 2)
elseif (<more1> == 3)
cont.poisoning (<cont.poisoning> + 3)
elseif (<more1> == 4)
cont.poisoning (<cont.poisoning> + 4)
elseif (<more1> == 5)
cont.poisoning (<cont.poisoning> + 5)
elseif (<more1> == 6)
cont.poisoning (<cont.poisoning> + 6)
elseif (<more1> == 7)
cont.poisoning (<cont.poisoning> + 7)
elseif (<more1> == 8)
cont.poisoning (<cont.poisoning> + 8)
endif

[itemdef i_spdelay_woman]
name=magery delay (woman)
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
src.body c_woman_nomove
if (<more1>)
timer <more1>
endif

On=@UnEquip
if !(<cont.flags>&statf_dead)
cont.body c_woman
cont.obody c_woman
endif

On=@Timer
remove
fix
return 1

[itemdef i_spdelay_poly]
name=magery delay poly
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
cont.flags <cont.flags>|04
if (<more1>)
timer <more1>
endif

On=@UnEquip
if !(<cont.flags>&statf_dead)
cont.flags <cont.flags>&~04
endif

On=@Timer
remove
return 1

[itemdef i_spdelay_man]
name=magery delay (man)
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
src.body c_man_nomove
if (<more1>)
timer <more1>
endif

On=@UnEquip
if !(<cont.flags>&statf_dead)
cont.body c_man
cont.obody c_man
endif

On=@Timer
remove
fix
return 1

//------------------
// freeze body's
//------------------

[chardef c_man_nomove]
id c_man
can mt_usehands // newly added
foodtype 15 t_food, t_fruit

On=@GetHit
body c_man
obody c_man

[chardef c_woman_nomove]
id c_woman
can mt_usehands|mt_female
foodtype 15 t_food, t_fruit

On=@GetHit
body c_woman
obody c_woman

//------------------
// freezetime control functionz
//------------------

[function sd]
//if ((<findid.i_spdelay_man>) || (<findid.i_spdelay_woman>))
//skill fail
findid.i_spdelay_man.remove
findid.i_spdelay_woman.remove
//else
if (<body> == c_man)
var.m <act.uid>
newitem i_spdelay_man
act.more1 <args>
act.equip
act <var.m>
elseif (<body> == c_woman)
var.m <act.uid>
newitem i_spdelay_woman
act.more1 <args>
act.equip
act <var.m>
else
var.m <act.uid>
newitem i_spdelay_poly
act.more1 <args>
act.equip
act <var.m>
endif
//endif


//------------------
// magery control functionz
//------------------

// Level 1
[function mg1]
if (<magery> < 30.0) && ((<skilllock[25]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_magerylvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_magerylvl
act.more1 1
act.equip
act <var.m2>
endif

if (<evaluatingintel> < 30.0) && ((<skilllock[16]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_evallvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_evallvl
act.more1 1
act.equip
act <var.m2>
endif

// Level 2
[function mg2]
if (<magery> < 40.0) && ((<skilllock[25]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_magerylvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_magerylvl
act.more1 2
act.equip
act <var.m2>
endif

if (<evaluatingintel> < 40.0) && ((<skilllock[16]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_evallvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_evallvl
act.more1 2
act.equip
act <var.m2>
endif

// Level 3
[function mg3]
if (<magery> < 50.0) && ((<skilllock[25]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_magerylvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_magerylvl
act.more1 3
act.equip
act <var.m2>
endif

if (<evaluatingintel> < 50.0) && ((<skilllock[16]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_evallvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_evallvl
act.more1 3
act.equip
act <var.m2>
endif

// Level 4
[function mg4]
if (<magery> < 60.0) && ((<skilllock[25]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_magerylvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_magerylvl
act.more1 4
act.equip
act <var.m2>
endif

if (<evaluatingintel> < 60.0) && ((<skilllock[16]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_evallvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_evallvl
act.more1 4
act.equip
act <var.m2>
endif

// Level 5
[function mg5]
if (<magery> < 70.0) && ((<skilllock[25]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_magerylvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_magerylvl
act.more1 5
act.equip
act <var.m2>
endif

if (<evaluatingintel> < 70.0) && ((<skilllock[16]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_evallvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_evallvl
act.more1 5
act.equip
act <var.m2>
endif

// Level 6
[function mg6]
if (<magery> < 80.0) && ((<skilllock[25]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_magerylvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_magerylvl
act.more1 6
act.equip
act <var.m2>
endif

if (<evaluatingintel> < 80.0) && ((<skilllock[16]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_evallvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_evallvl
act.more1 6
act.equip
act <var.m2>
endif

// Level 7
[function mg7]
if (<magery> < 90.0) && ((<skilllock[25]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_magerylvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_magerylvl
act.more1 7
act.equip
act <var.m2>
endif

if (<evaluatingintel> < 90.0) && ((<skilllock[16]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_evallvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_evallvl
act.more1 7
act.equip
act <var.m2>
endif

// Level 8
[function mg8]
if (<magery> < 100.0) && ((<skilllock[25]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_magerylvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_magerylvl
act.more1 8
act.equip
act <var.m2>
endif

if (<evaluatingintel> < 100.0) && ((<skilllock[16]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_evallvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_evallvl
act.more1 8
act.equip
act <var.m2>
endif

//------------------
// poison functionz
//------------------

[function psg]
if (<magery> < 50.0) && ((<skilllock[25]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_magerylvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_magerylvl
act.more1 3
act.equip
act <var.m2>
endif

if (<evaluatingintel> < 50.0) && ((<skilllock[16]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
findid.i_evallvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_evallvl
act.more1 3
act.equip
act <var.m2>
endif

//
//if (<poisoning> < <src.tag0.override.skillcap_16>) && ((<skilllock[30]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
// findid.i_poisonlvl.remove
// var.m2 <act.uid>
// newitem i_poisonlvl
//endif
//else
if ((<skilllock[30]> == 0) && (<skilltotal> < 800.0))
if (<src.tag0.override.skillcap_16> > 100.0)
if (<poisoning> < <src.tag0.override.skillcap_16>)


findid.i_poisonlvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_poisonlvl
act.equip
act <var.m2>
endif
else
if (<poisoning> < 100.0)
findid.i_poisonlvl.remove
var.m2 <act.uid>
newitem i_poisonlvl
act.equip
act <var.m2>
endif
endif

//------------------
// breakspell functionz
//------------------

// Circle 1
[function breakspell1]
f_fizzle

// Circle 2
[function breakspell2]
f_fizzle
if (<src.mana> > 20)
src.mana (<src.mana> - {8 10})
else
src.mana 0
endif

// Circle 3
[function breakspell3]
f_fizzle
if (<src.mana> > 25)
src.mana (<mana> - {10 15})
else
src.mana 0
endif

// Circle 4
[function breakspell4]
f_fizzle
if (<src.mana> > 30)
src.mana (<src.mana> - {15 20})
else
src.mana 0
endif

// Circle 5
[function breakspell5]
f_fizzle
if (<src.mana> > 35)
src.mana (<src.mana> - {20 25})
else
src.mana 0
endif

// Circle 6
[function breakspell6]
f_fizzle
if (<src.mana> > 40)
src.mana (<src.mana> - {25 30})
else
src.mana 0
endif

// Circle 7
[function breakspell7]
f_fizzle
if (<src.mana> > 45)
src.mana (<src.mana> - {30 35})
else
src.mana 0
endif

// Circle 8
[function breakspell8]
f_fizzle
if (<src.mana> > 50)
src.mana (<src.mana> - {35 40})
else
src.mana 0
endif

//------------------
// spell: explosion
//------------------

[itemdef i_spelleffect_explosion]
name=[explosion spelleffect]
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
cont.sayu explosion
timer 2

On=@Timer
cont.effect 3,i_fx_explode,6,15,1
cont.sfx snd_spell_explosion

if (<cont.hitpoints> > 32)
cont.hits=(<cont.hits> - {25 30})
cont.damage 1
else
cont.hits=0
endif

attr attr_decay
remove
return 1

//------------------
// spell: polymorph
//------------------

[function plym]
if (<findid.i_pre_morph>)
findid.i_pre_morph.remove
f_fizzle
endif

if !(<findid.i_morpher>)
newitem i_pre_morph
act.more <args>
act.equip
newitem i_morpher
act.more <body>
act.equip
else
findid.i_morpher.timer {285 320}
newitem i_pre_morph
act.more <args>
act.equip
endif

[itemdef i_pre_morph]
name=[casting polymorph]
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
timer 4
cont.spell_say Vas Ylem Rel
cont.anim 17
cont.sd 3
cont.events +e_breakpoly

On=@UnEquip
cont.events -e_breakpoly
cont.consume 1 i_reag_spider_silk
cont.consume 1 i_reag_blood_moss
cont.consume 1 i_reag_mandrake_root
cont.consume 1 i_reag_sulfur_ash

On=@Timer
attr attr_decay
if (<cont.mana> < 40)
cont.f_fizzle
else
cont.mana (<cont.mana> - 40)
cont.sfx snd_spell_polymorph
cont.body <more>
cont.update
endif
remove
return 1

[itemdef i_morpher]
name=Polymorph
id=i_rune_polymorph
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
timer {285 320}
cont.events +e_poly

On=@UnEquip
cont.events -e_poly
cont.body <more>
cont.update

On=@Timer
attr attr_decay
remove
return 1

[events e_poly]
On=@Death
findid.i_morpher.remove

[events e_breakpoly]
On=@SpellCast
findid.i_pre_morph.remove
findid.i_morpher.remove
f_fizzle

On=@GetHit
findid.i_pre_morph.remove
findid.i_morpher.remove
f_fizzle

On=@Hit
findid.i_pre_morph.remove
findid.i_morpher.remove
f_fizzle

On=@Death
findid.i_pre_morph.remove
findid.i_morpher.remove

On=@SkillStart
findid.i_pre_morph.remove
findid.i_morpher.remove
f_fizzle

[itemdef i_spdelay_unisex] // unicornlarla seks anlaminda
name=magery delay (unisex)
id=i_gold
type=t_eq_script
weight=0
layer=layer_special

On=@Equip
cont.flags <cont.flags>|04 // paralarim lan adami uniseksmi$
if (<more1>)
timer <more1>
endif

On=@UnEquip
if !(<cont.flags>&statf_dead)
cont.flags <cont.flags>&~04
endif

On=@Timer
remove
fix
return 1

[EOF]


buda fix scp arkadaşlar yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim.Yazar

Mortal


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 704
Oyun Tarzı:
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 29
Mesaj #64447   19-10-2012 04:53 GMT    
        
sd ve f_fizzle functionlarını gösterebilir misin ?Yazar

NeroPvp


Yasaklı
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 565
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Scripter
Yaş: 30
Mesaj #64469   19-10-2012 09:52 GMT    
        
Ayrı bir metin belgesi ac bunu fix'e ekleme başka metin belgesine ekle ve uzantısını .scp diye yap ve 2 kez r r cek birde böle dene
Kod:
//////////////////////////////////////

[function f_fizzle] // fizzle func.
effect 3,i_fx_smoke_small,3,40,1
sound 92
tag0.nomovetill=
if (<src.findid.i_magerylvl>)
src.findid.i_magerylvl.remove
return 1
endif

if (<src.findid.i_evallvl>)
src.findid.i_evallvl.remove
return 1
endif

if (<src.findid.i_poisonlvl>)
src.findid.i_poisonlvl.remove
return 1
endif

if (<src.findid.i_spdelay_man>)
src.findid.i_spdelay_man.remove
return 1
endif

if (<src.findid.i_spdelay_woman>)
src.findid.i_spdelay_woman.remove
return 1
endif

if (<src.findid.i_spdelay_unisex>)
src.findid.i_spdelay_unisex.remove
return 1
endif

////////////////

[function f_statloss] // pk's stat loss
if (<isevent.e_spr>)
events -e_spr
src.hata Stat'larınız artık korunmuyor.
tag.ostr
tag.oint
tag.odex
endif

if (0<tag.loss>)
if (<kills> > <eval <tag.loss>>)
if (<str> > 26)
str (<str> - 2)
endif
if (<dex> > 26)
dex (<dex> - 2)
endif
if (<int> > 26)
int (<int> - 2)
endif
endif
endif
tag.loss <kills>


Genco
http://www.neropvp.org
Bizleri Takip Ediniz :
https://www.facebook.com/NeroPvpShard
Sunucu görüntüsü İzle..
https://www.izlesene.com/video/nero-pvp/9103034#
Açılış : 5 Mayıs 2012
Kapanış : 8 Ekim 2014
Nero Pvp Shard

Yazar

Mortal


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 704
Oyun Tarzı:
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 29
Mesaj #64470   19-10-2012 11:20 GMT    
        
Genco kendini büyük scripter olarak görüyorsun ama gerçekten değilsin be.

Adamda zaten mevcut bir f_fizzle function'u var imiş.Tab yapınca effectin çıktığını söylüyor.Ancak donmanın devam ettiğini söylüyor.

senin f_fizzle function'un "tag0.nomovetill=" ile donmayı ortadan kaldırıyor ancak sd functionununda belki item verdirerek oyuncuyu durduruyor.

f_statloss functionunu niye koydun hiç anlamadım bile.


 System_Error

Yazar

System_Error


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 558
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör:
Tecrübe: Player
Yaş: 29
Mesaj #64474   19-10-2012 12:58 GMT    
        
Bence donma olayını sphere_skills.scp ye girip mage becerisinin altındaki on=@fail ve ON=@abort triggerlerinin altına return 1 ekle

örn :
Kod:
ON=@Fail
f_fizzle
return 1

On=@Abort
f_fizzle
return 1


 Afronola

Yazar

serseri35


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Journeyman
Online durumu
Toplam Mesaj: 115
Oyun Tarzı: Rp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Diğer
Yaş: 35
Mesaj #64646   24-10-2012 14:45 GMT    
        
arkadaşlar sd fuctionunda sorun var war tab yapınca büyü fıslıyor ama frozen devam ediyor :S
Kod:
[function sd]
if ((<findid.i_spdelay_man>) || (<findid.i_spdelay_woman>))
skill fail
findid.i_spdelay_man.remove
findid.i_spdelay_woman.remove
else
if (<body> == c_man)
var.m <act.uid>
newitem i_spdelay_man
act.more1 <args>
act.equip
act <var.m>
elseif (<body> == c_woman)
var.m <act.uid>
newitem i_spdelay_woman
act.more1 <args>
act.equip
act <var.m>
else
var.m <act.uid>
newitem i_spdelay_poly
act.more1 <args>
act.equip
act <var.m>
endif
endifYazar

Mortal


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Adept
Online durumu
Toplam Mesaj: 704
Oyun Tarzı:
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Player
Yaş: 29
Mesaj #64647   24-10-2012 14:57 GMT    
        
f_fizzle functionun gerekli yerlerine

Kod:
if (<findid.i_spdelay_man>)
findid.i_spdelay_man.remove
elif (<findid.i_spdelay_woman>)
findid.i_spdelay_woman.remove
endif


bu kodu gir.Sayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Client Donma Sorunu174s3d307-03-2018
Büyü hasarı sorunu3New28-01-2018
oyuncu stam ve büyü fizz44s3d319-01-2018
Büyü Damage Bugu164s3d328-11-2017
Skill İsmi Değiştirme ve Skill Kaldırma4Wasabi-san05-10-2017


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,