UO-Dev Arama

 İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar

serkserk


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 41
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 33
Mesaj #97452   18-09-2019 00:13 GMT    
        
Kod:
[itemdef i_duello_stone]
id i_grave_stone
name duello tasi

on=@create
attr 010

on=@click
if (<more1> == 2)
message @58,,1 [Süre:<timer>]
message @58,,1 [<uid.<tag.player1>.name> vs. <uid.<tag.player2>.name>]
endif
message @07a1,,1 Duello Taşı
return 1

on=@dclick
if (<src.account.plevel> >= 7)
sdialog d_duello_ayar
return 1
endif
for x 1 4
if (strmatch('<tag0.koordinat<dlocal.x>>','0'))
src.sysmessage @38,,1 Bu duello taşı ayarlanmamış lütfen page atın.
return 1
endif
endfor

///local.saat=<SERV.RTIME.FORMAT %H>
///local.dakika=<SERV.RTIME.FORMAT %M>
///if !((<local.saat> == 13) || (<local.saat> == 19))
///src.sysmessage @38,,1 Duello sistemi 13:00-14:00 ve 19:00-20:00 saatlerinde çalışmaktadır.
///return 1
///endif

if (<distance> > 3)
src.sysmessage @38,,1 Taşa yeterince yakın değilsiniz.
return 1
elseif (<more1> == 1)
src.sysmessage @38,,1 Şuanda duello teklifi bekleniyor.
return 1
elseif (<more1> == 2)
src.sysmessage @07a1,,1 Şuanda <uid.<tag.player1>.name> ve <uid.<tag.player2>.name> duellosu yapıyor.
return 1
elseif (<more1> == 3)
src.sysmessage @38,,1 Duello taşı kullanıma kapatılmıştır.
return 1
else
sdialog d_duello_teklif_ana_menu
endif
return 1

on=@timer
say Berabere
serv.allclients sysmessage @58,,1 [DUELLO]: <uid.<tag0.player1>.name> ile <uid.<tag0.player2>.name> arasindaki duello berabere bitti.
trysrc <tag0.player1> src.p <tag0.koordinat2>
trysrc <tag0.player2> src.p <tag0.koordinat2>
trysrc <tag0.player1> src.statlarifulle
trysrc <tag0.player2> src.statlarifulle
trysrc <tag0.player1> src.events -e_duello
trysrc <tag0.player2> src.events -e_duello
trysrc <tag0.player1> src.tag.ocsavas
trysrc <tag0.player2> src.tag.ocsavas
trysrc <tag0.player1> src.update
trysrc <tag0.player2> src.update
more1 0
return 1

on=@pickup_ground
if (<src.account.plevel> < 7)
return 1
endif

[function f_duelloteklif]
obj = <src.tag.duellotas>
if !(<argo.isplayer>)
src.sysmessage @38,,1 Sadece oyuncularla duello yapabilirsiniz.
return 1
elseif (<argo.uid> == <src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Kendinize duello teklifi atamazsınız.
return 1
elseif (<argo.account.plevel> > 1)
src.sysmessage @38,,1 Yetkililere duello teklifi yapamazsınız.
return 1
elseif (<argo.distance <src.uid>> > 3)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adlı oyuncunun yakınında bulunmalısınız.
return 1
elseif (<argo.distance <obj>> > 10)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adlı oyuncu duello taşına yakın değil.
return 1
elseif (<obj.more1> == 1)
src.sysmessage @38,,1 Şuanda başka bir teklif bekleniyor.
return 1
elseif (<obj.more1> == 2)
src.sysmessage @38,,1 Şuanda <uid.<obj.tag0.player1>.name> vs. <uid.<obj.tag0.player2>.name> duellosu var.
return 1
elseif !(<argo.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
src.sysmessage @38,,1 <argo.name> adlı oyuncunun bankasında bu meblada para bulunmuyor.
return 1
else
obj.more1 1
argo.tag.ucret <src.dtag0.ucret>
argo.tag.poison <src.tag0.poison>
argo.tag.loot <src.tag0.loot>
argo.tag0.duellotas <obj>
argo.tag0.duellorakip <src.uid>
argo.timerf 20,dialogclose d_duello_teklif
argo.sysmessage @0481,,1 Duello teklifi aldınız. 20 saniye içinde kabul etmelisiniz.
src.tag.duellorakip <argo>
trysrc <argo> sdialog d_duello_teklif
endif

[dialog d_duello_teklif]
0,0
nomove
page 1
button 15 15 30 30 0 2 1

page 2
resizepic 70 120 3600 350 260
resizepic 80 128 3000 330 245
dtext 95 150 07a1 <uid.<src.tag0.duellorakip>.name> adli oyuncu
dtext 95 170 07a1 size duello teklifinde bulunuyor.
dtext 95 190 07a1 Katilmak istiyormusunuz?
dtext 95 215 38 Sartlar;
dtext 95 240 07a1 Ücret: <src.dtag0.ucret>
dtext 95 260 07a1 Loot: <qval (<src.tag0.loot> < 1)?Yasak:Serbest>
dtext 95 280 07a1 Silaha zehir: <qval (<src.tag0.poison> < 1)?Serbest:Yasak>
button 100 320 4005 4006 1 0 1
dtext 140 320 0 Evet
button 250 320 4017 4018 1 0 0
dtext 290 320 0 Hayir


[dialog d_duello_teklif button]
on=0
obj = <src.tag0.duellorakip>
obj.sysmessage @38,,1 <src.name> adlı oyuncu duello teklifinizi reddetti.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0

on=1
obj = <src.tag0.duellorakip>
if (<uid.<src.tag0.duellotas>.more1> == 2)
src.sysmessage @38,,1 Suanda <uid.<uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.player1>.name> vs. <uid.<uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.player2>.name> duellosu var.
return 1
endif

if !(<src.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
src.sysmessage @38,,1 Bankanızda bu meblada para bulunmuyor.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin bankasında bu meblada para bulunmuyor.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if !(<obj.bankbalance> >= <src.dtag0.ucret>)
obj.sysmessage @38,,1 Bankanızda bu meblada para bulunmuyor.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin bankasında bu meblada para bulunmuyor.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if (<obj.findlayer(25).uid>)
obj.sysmessage @38,,1 Altınızda binek varken duello yapamazsınız.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin altında binek olduğu için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if (<src.findlayer(25).uid>)
src.sysmessage @38,,1 Altınızda binek varken duello yapamazsınız.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin altında binek olduğu için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

forchars 25
if (<memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<memoryfindtype.memory_ipet.link>==<src.uid>)
src.sysmessage @38,,1 Etrafınızda size ait bir hayvan varken duello yapamazsınız.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizin yakınında ona ait bir binek bulunduğu için duello iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endif
endfor

forchars 25
if (<memoryfindtype.memory_ipet>)
if (<memoryfindtype.memory_ipet.link>==<obj.uid>)
obj.sysmessage @38,,1 Etrafınızda size ait bir hayvan varken duello yapamazsınız.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizin yakınında ona ait bir binek bulunduğu için duello iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endif
endfor

if ((<obj.findlayer(25).uid>) && !(<src.findlayer(25).uid>)) || ((<src.findlayer(25).uid>) && !(<obj.findlayer(25).uid>))
obj.sysmessage @38,,1 Rakibinizle eşit şartlarda değilsiniz.
src.sysmessage @38,,1 Rakibinizle eşit şartlarda degilsiniz.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

for x 0 <src.findlayer(21).rescount>
if (<uid.<src.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>) && !(<uid.<src.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1)
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak şartına uymadığınız için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak şartına uymadığı için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endfor

for x 0 <obj.findlayer(21).rescount>
if (<uid.<obj.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).isweapon>) && !(<uid.<obj.findlayer.21.uid>.findcont(<dlocal.x>).morez> == 0) && (<obj.tag0.poison> == 1)
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak şartına uymadığınız için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak şartına uymadığı için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif
endfor

if ((<src.findlayer(1).isweapon>) && !(<src.findlayer(1).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak şartına uymadığınız için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak şartına uymadığı için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if ((<src.findlayer(2).isweapon>) && !(<src.findlayer(2).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
src.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak şartına uymadığınız için duello teklifi iptal edildi.
obj.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak şartına uymadığı için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if ((<obj.findlayer(1).isweapon>) && !(<obj.findlayer(1).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak şartına uymadığınız için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak şartına uymadığı için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

if ((<obj.findlayer(2).isweapon>) && !(<obj.findlayer(2).morez> == 0) && (<src.tag0.poison> == 1))
obj.sysmessage @38,,1 Zehirli silah yasak şartına uymadığınız için duello teklifi iptal edildi.
src.sysmessage @38,,1 Rakibiniz zehirli silah yasak şartına uymadığı için duello teklifi iptal edildi.
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 0
return 1
endif

//obj.findlayer(1).morez 0
//obj.findlayer(2).morez 0
//src.findlayer(1).morez 0
//src.findlayer(2).morez 0
src.events +e_duello
obj.events +e_duello
obj.tag.ocsavas 1
src.tag.ocsavas 1
src.findid.i_rune_incognito.timer
obj.findid.i_rune_incognito.timer
serv.allclients sysmessage @58,,1 <obj.name> vs <src.name> duellosu başlıyor.
src.consumebank <src.dtag0.ucret>
trysrc <obj> src.consumebank <src.dtag0.ucret>
serv.newnpc c_hakem
new.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat1>
new.gerisay
new.update
trysrc <obj> src.statlarifulle
statlarifulle
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player1 <obj>
try uid.<src.tag0.duellotas>.tag.player2 <src.uid>
try uid.<src.tag0.duellotas>.timer 300
try uid.<src.tag0.duellotas>.more1 2
trysrc <obj> p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat3>
//trysrc <obj> src.f_menulerikapat
obj.update
//src.f_menulerikapat
src.p <uid.<src.tag0.duellotas>.tag0.koordinat4>
trysrc <obj> src.kafeslee
src.kafeslee
src.update

[function gerisay]
timerf 0,src.say 5
timerf 1,src.say 4
timerf 2,src.say 3
timerf 3,src.say 2
timerf 4,src.say 1
timerf 5,src.say 0
timerf 6,src.say Basla!!
timerf 7,remove

[function kafeslee]
serv.newitem i_fence_iron
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move -1
new.timerf 7,remove
serv.newitem i_fence_iron
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 0,-1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 0,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0822
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0821
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move -1,1
new.timerf 7,remove
serv.newitem 0823
new.p <src.p>
///new.attr attr_invis
new.move 1,-1
new.timerf 7,remove

[chardef c_hakem]
name #names_humanmale the refree
id c_man
can mt_equip|mt_nonmover

on=@click
message @07a1,,1 Hakem
return 1

On=@Create
str 9500
dex 9500
int 9500
color 0418
speechcolor 0481
food 990
npc 1

itemnewbie i_hair_long
color 044e
itemnewbie i_beard_vandyke
color 044e
itemnewbie i_backpack
itemnewbie i_bankbox
color 0384
timer 900
attr 014
itemnewbie i_blackrock_platemail
itemnewbie i_blackrock_platemail_leggings
itemnewbie i_blackrock_platemail_arms
itemnewbie i_blackrock_platemail_gorget
itemnewbie i_blackrock_platemail_gauntlets

[function statlarifulle]
src.hits <src.str>
src.mana <src.int>
src.stam <src.dex>
src.findid.i_rune_poison.remove
src.findid.i_bleeding.remove
src.findid.i_bleeding2.remove

[dialog d_duello_ayar]
0,0
resizepic 100 100 5120 300 200
resizepic 110 110 9350 280 180
dhtmlgump 190 120 300 20 0 0 <serv.name> Duello Sistemi

button 120 150 210 211 1 0 1
button 120 175 210 211 1 0 2
button 120 200 210 211 1 0 3
button 120 225 210 211 1 0 4
button 120 250 210 211 1 0 5
dhtmlgump 142 150 400 20 0 0 Gerisayım Koordinatı: <tag0.koordinat1>
dhtmlgump 142 175 400 20 0 0 Çıkış Koordinatı: <tag0.koordinat2>
dhtmlgump 142 200 400 20 0 0 1.Player: <tag0.koordinat3>
dhtmlgump 142 225 400 20 0 0 2.Player: <tag0.koordinat4>
dhtmlgump 142 250 400 20 0 0 <qval (<more1> == 3)?Duelloyu kullanıma aç.:Duelloyu kullanıma kapat.>

[dialog d_duello_ayar button]
onbutton 1
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 1
onbutton 2
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 2
onbutton 3
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 3
onbutton 4
src.ctag0.duellotasuids <uid>
targetfg koordinat 4
onbutton 5
more1 <qval (<more1> == 3)?0:3>
src.sysmessage @<qval (<more1> == 3)?38,,1 Duello tasini kullanima kapattiniz.:58,,1 Duello tasini kullanima açtiniz.>
say @<qval (<more1> == 3)?38,,1 Duello taşı kullanıma kapatıldı.:58,,1 Duello taşı kullanıma açıldı.>

[function koordinat]
try uid.<src.ctag0.duellotasuids>.tag.koordinat<args> <src.targp>
src.sysmessage @07a1,,1 Yeni koordinat ayarlandı : <src.targp>

[dialog d_duello_teklif_ana_menu]
200,200
resizepic 0 0 3600 275 200
resizepic 10 10 3000 255 180
resizepic 25 60 2620 190 35
dtextentry 40 67 600 20 07a1 0 5000
button 220 65 4005 4006 1 0 1
dtext 40 30 0 Duello bahis ücreti:

checkbox 25 120 210 211 0 1
dtext 45 120 0 Loot serbest

checkbox 25 140 210 211 0 2
dtext 45 140 0 Silaha zehir serbest

[dialog d_duello_teklif_ana_menu button]
on=1
if !(<isnum <argtxt[0]>>)
src.sysmessage @38,,1 Sadece rakam girebilirsiniz.
return 1
elseif !(<argtxt[0]> >= 5000)
src.sysmessage @38,,1 Bahis en az 5k olmalı.
return 1
elseif !(<src.bankbalance> >= <argtxt[0]>)
src.sysmessage @38,,1 Bankanızda bu meblada para bulunmuyor.
return 1
endif
src.targetf f_duelloteklif
src.sysmessage @07a1,,1 Duello yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
src.tag.duellotas <uid>
src.tag.ucret <argtxt[0]>
src.tag.loot <qval (<argchk[1]> < 1)?0:1>
src.tag.poison <qval (<argchk[2]> < 1)?1:0>

[function lootbankaya]
serv.newitem i_bag
src.new.cont <src.findlayer.29>
local.bag <src.new>
var.lfor
for <uid.<args>.rescount>
if (<uid.<args>.findcont.<eval <var.lfor>>.attr>&attr_newbie)
var.lfor <eval <var.lfor>> +1
else
try uid.<args>.findcont.<eval <var.lfor>>.cont <uid.<local.bag>>
endif
endfor

[events e_duello]

on=@Click
message @0481 1 vs 1 PvP
return 1

On=@SpellCast
if ((<argn> == 28) ||(<argn> == 24) || (<argn> == 33) || (<argn> == 35) || (<argn> == 39) || (<argn> == 40) || (<argn> == 44) || (<argn> == 45) || (<argn> == 46) || (<argn> == 47) || (<argn> == 49) || (<argn> == 50) || (<argn> == 55))  || (<argn> == 64)  || (<argn> == 63) || (<argn> == 62)  || (<argn> == 61)   || (<argn> == 60)   || (<argn> == 59)   || (<argn> == 58)  || (<argn> == 57)   || (<argn> == 56)  || (<argn> == 54)  || (<argn> == 48))
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasında bu büyüyü kullanamazsınız.
return 1
endif

On=@SkillStart
if (<action> == id(skill_stealth)) || (<action> == skill_stealth) || ((<action> == id(skill_snooping)) || (<action> == skill_snooping)) || ((<action> == id(skill_stealing)) || (<action> == skill_stealing)) || ((<action> == id(skill_hiding)) || (<action> == skill_hiding))
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasında bu yeteneklerinizi kullanamazsınız.
return 1
endif

on=@itemdclick
if (<act.type>==t_figurine)
return 1
endif
if (<src.tag0.poison> == 1) && ((<act.baseid> == i_potion_PoisonLess) || (<act.baseid> == i_potion_Poison) || (<act.baseid> ==  i_potion_PoisonGreat) || (<act.baseid> ==  i_potion_PoisonDeadly))
src.sysmessage @38,,1 Yapmış olduğunuz duelloda silaha zehir sürme yasaklanmıştır.
return 1
endif

on=@dismount
src.sysmessage @38,,1 Duello esnasında bineğinizden inemezsiniz.
return 1

on=@death
obj = <tag0.duellorakip>
ref1 = <obj.tag0.duellorakip>
obj.tag.ocsavas
ref1.tag.ocsavas
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.say <obj.name> kazandı.
serv.allclients sysmessage @58,,1 [DUELLO]: <obj.name> ve <ref1.name> arasindaki duelloyu <obj.name> kazandi.
if (<ref1.tag0.loot> == 1)
ref1.findlayer.1.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.2.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.3.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.4.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.5.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.6.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.7.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.8.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.10.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.12.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.13.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.17.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.18.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.19.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.20.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.22.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.23.cont <ref1.findlayer.21>
ref1.findlayer.24.cont <ref1.findlayer.21>
trysrc <obj> src.lootbankaya <ref1.findlayer(21).uid>
endif
trysrc <obj> src.cekyazdimduello <eval <obj.dtag0.ucret>*2>
ref1.findid.i_rune_poison.remove
ref1.findid.i_bleeding.remove
ref1.findid.i_bleeding2.remove
ref1.hits <ref1.str>
ref1.mana <ref1.int>
ref1.stam <ref1.dex>
ref1.action -1
obj.findid.i_rune_poison.remove
obj.findid.i_bleeding.remove
obj.findid.i_bleeding2.remove
obj.hits <obj.str>
obj.mana <obj.int>
obj.stam <obj.dex>
obj.action -1
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<obj.tag0.duellotas>.more1 0
try uid.<ref1.tag0.duellotas>.timer -1
ref1.events -e_duello
obj.events -e_duello
ref1.p <uid.<obj.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
ref1.update
obj.p <uid.<ref1.tag0.duellotas>.tag0.koordinat2>
obj.update
return 1

[function cekyazdimduello]
if (<args> < 50000)
src.parayolla <args>
return 1
else
src.newitem i_check
src.new.more1 <args>
src.new.more2 <uid>
src.new.cont <findlayer(29).uid>
return 1
endif


[plevel 5]
duelloalani

[function duelloalani]
src.newitem i_duello_stone
src.act.p <src.p>
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 0 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 1 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 2 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 3 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 4 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -1 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -2 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -3 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -4 -1
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -5 -1
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -1
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -2
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -3
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -4
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -5
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -6
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -7
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -8
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -9
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -10
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -11
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 4 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 3 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 2 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 1 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move 0 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -1 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -2 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -3 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -4 -12
src.newitem 02fe
src.act.p <src.p>
src.act.move -5 -12
src.newitem 0300
src.act.p <src.p>
src.act.move -6 -12
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -11
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -10
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -9
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -8
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -7
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -6
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -5
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -4
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -3
src.newitem 02ff
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -2
src.newitem 02fd
src.act.p <src.p>
src.act.move 5 -1

[eof]


Kod:
02:58:ERROR:(duello.scp,262)Undefined keyword 'consumebank'


Merhaba bu scripti sitede bulmuştum. "Consumebank" kısmı hata veriyor. "Consumebank" "consume" gibi sabit değil mi?
Düzeltme: consumebank kısmını çözdüm.
Ayrıca "parayolla" ve "f_menulerikapat" olan functionlar eksik bunları eklerken nasıl bir yol izlenmeli çalışma mantığı nasıl olmalı tam kavrayamadım. Yardımlarınızı bekliyorum.


Son güncelleme: serkserk tarafından 18-09-2019 08:58 GMT, 325 Gün önce düzenlendi.


Discord=Serkan#6764

Yazar

Aftrosh*


Yasaklı
Skill Title: Expert
Online durumu
Toplam Mesaj: 350
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör:
Tecrübe: Scripter
Yaş: 24
Mesaj #97453   18-09-2019 21:06 GMT    
        
serv.allclients sysmessage @58,,1 <obj.name> vs <src.name> duellosu başlıyor , satırının altıdaki

bu satırları silip

Kod:
//src.consumebank <src.dtag0.ucret>
//trysrc <obj> src.consumebank <src.dtag0.ucret>


yerlerine bunları ekliyoruz.

Kod:
src.gold -=<eval <obj.dtag0.ucret>>
obj.gold -=<eval <obj.dtag0.ucret>>


parayolla için bu kısmı

Kod:
[function parayolla]
serv.newitem i_gold
new.amount <eval <obj.dtag.ucret>*1>
new.bounce


dialogları kapatabilmek içinse bu kodu ilave ediyoruz.

Kod:
[function f_menulerikapat]
if (<dialoglist.count> > 0)
  for 0 <eval(<dialoglist.count>-1)>
    try dialogclose <dialoglist.<dlocal._for>.id>
  endfor
endif
update


 serkserk
bir yazar , bir düşünür sonrasında üzülür.

Yazar

serkserk


UO-Dev Üyesi
Skill Title: Novice
Online durumu
Toplam Mesaj: 41
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 33
Mesaj #97454   18-09-2019 22:49 GMT    
        
Alıntı
Aftrosh* :
serv.allclients sysmessage @58,,1 <obj.name> vs <src.name> duellosu başlıyor , satırının altıdaki

bu satırları silip

Kod:
//src.consumebank <src.dtag0.ucret>
//trysrc <obj> src.consumebank <src.dtag0.ucret>


yerlerine bunları ekliyoruz.

Kod:
src.gold -=<eval <obj.dtag0.ucret>>
obj.gold -=<eval <obj.dtag0.ucret>>


parayolla için bu kısmı

Kod:
[function parayolla]
serv.newitem i_gold
new.amount <eval <obj.dtag.ucret>*1>
new.bounce


dialogları kapatabilmek içinse bu kodu ilave ediyoruz.

Kod:
[function f_menulerikapat]
if (<dialoglist.count> > 0)
  for 0 <eval(<dialoglist.count>-1)>
    try dialogclose <dialoglist.<dlocal._for>.id>
  endfor
endif
update
Yardımın için teşekkür ederim.


Discord=Serkan#6764

Sayfalar: 1Benzer Konular

KonularMesajlarSon gönderenTarih
STRF Function1xwerswoodx14-02-2017
Function Script isteği15MirroR26-05-2015
Ölünce yell ve stat function5Barbarossa23-07-2014
Esyaver function item oynatma sorunu4TheRaskol18-10-2013
Tamingçiler için home function4Michaell10-09-2012


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,