UO-Dev Arama


Yetkililer tarafından onaylama panelli.

Yazar: MirroR
Tarih: 27-09-2017 12:24

Kod:
// Aile Sistemi Ayarları

[defname opt_aile]
_set.sys_aile_isim 20 //Aile isminin maximum uzunluğu kaç karakter.
_set.sys_aile_kisa 3 //Aile isminin maximum kısalığı kaç karakter.
_set.sys_aile_uye_ucret 100 //Bir üyenin aile katılımı sırasında istenecek ücret.
_set.sys_aile_max_uye 20 //Bir aileye maximum kaç kişi katılabilir.

[plevel 1]
aile
[plevel 7]
aile_onay

[function aile]
if (<src.dtag.aile>)
sdialog d_aile
else
src.sysmessage @34,,1 Kendine bir aile edin!
endif

[function aile_onay]
sdialog d_aile_onay

[itemdef i_deed_aile]
id = i_deed
name = aile belgesi
type = t_script
value = 130000

on=@click
message a <name>
return 1

on=@create
attr = attr_newbie
color = 0846

on=@dclick
if (<topobj.uid> != <src>)
src.sysmessage @34,,1 Çantanızda kullanabilirsiniz.
else
sdialog d_aile_kurulum
endif
return 1

[itemdef i_yuzuk_aile]
id = i_ring_gold
name = aile yuzugu
type = t_jewelry

on=@click
message a <name>
message <tag.name.suffix>
return 1

on=@create
attr = attr_newbie
color = 0481

on=@dclick
if (<topobj.uid> != <src>)
src.sysmessage @34,,1 Çantanızda olmalıdır.
elif (<link> != <src>)
src.sysmessage @34,,1 Yüzük size ait olmadığı için sahibinin parmaklarına takıldı.
link.equip <uid>
else
target @044,,1 Aileye katılması için davet göndereceğiniz kişiyi seçin.
endif
return 1
on=@targon_item
return 1

on=@targon_char
if (<argo.isdialogopen.d_aile_uye_alimi>)
src.sysmessage @044,,1 <argo.name> için şuanda bir istek mevcut!
elif (<serv.list.<src.tag.aile>_aile.count> >= <ddef._set.sys_aile_max_uye>)
src.sysmessage @34,,1 Aileniz max üye sınırına ulaşmış durumda!
elif (<argo.dtag.aile>)
src.sysmessage @34,,1 <argo.name> zaten bir aileye üye.
elif (<argo.isgm>)
src.sysmessage @34,,1 Yetkililer davet gönderemezsiniz.
else
trysrc <argo> dialog d_aile_uye_alimi
endif
return 1

on=@equip
if (<link> != <src>)
  src.sysmessage @34,,1 Yüzük size ait olmadığı için sahibinin parmaklarına takıldı.
link.equip <uid>
endif

[dialog d_aile_kurulum]
0,0
bozobag 50,50,315,195
dtext 155 65 34 Aile Kurulum Menüsü
dhtmlgump 65 90 290 200 0 0 <def.bfont_white>1. Hakaret içeren anlamsız soy isimleri yasaktır.<def.br>2. Aktif soy isimlerini kullanamazsınız.<def.br>3. Soy isminin uzunluğu en az <ddef._set.sys_aile_kisa>, en fazla <ddef._set.sys_aile_isim> karakter olabilir.<def.br>4. Yabancı karakterler kullanamazsınız.
button 85 206 4005 4007 1 0 1
gumppic 115 205 2446
dtextentrylimited 125 208 200 20 1152 0 <ddef._set.sys_aile_isim> Aile İsmi

[dialog d_aile_kurulum button]
on=1
if (<isempty <src.tag0.aile>>)
src.sysmessage @34,,1 Bir aileniz bulunmakta.
elif !(<src.findid.i_deed_aile>)
src.sysmessage @34,,1 Çantanızda aile belgesi yok.
elif (<isempty <argtxt>>)
src.sysmessage @34,,1 Aile ismini boş bıraktınız.
elif (<eval(strlen(<argtxt[0]>))> < <ddef._set.sys_aile_kisa>)
src.sysmessage @34,,1 Aile ismi en az <ddef._set.sys_aile_kisa>, en fazla <ddef._set.sys_aile_isim> karakterden oluşabilir.
elif (<badfamilynames <argtxt[0]>>)
src.sysmessage @34,,1 Hatalı karakterler var.
else
serv.list.aile_onay.add = <src>
src.tag.aile = <argtxt0>,<serv.rtime>
src.findid.i_deed_aile.remove
src.sysmessage @,,1 Aile başvurunuz onaya gönderildi.
src.s Yetkiliye Duyuru: Yeni aile talebi, <src.name> / <src.tag.aile>
endif

[dialog d_aile_onay]
0,0
bozobag 50,50,450,275
dtext 225 65 34 Aile Onay Menüsü
dtext 100 98 044 Kurucu:         Aile:                           Tarih:
local._down = 125
for 0 <eval <serv.list.aile_onay.count>-1>
ref1 = <serv.list.aile_onay.<dlocal._for>>
if (<ref1>)
dbutton 90 <dlocal._down> 1 0 <eval <dlocal._for>+1>,<ref1.name>
button 60 <dlocal._down> 4017 4018 1 0 <eval <dlocal._for>+1001>
dtext 212 <dlocal._down> 044 <getargvx 1,<ref1.tag.aile>>
dtext 350 <dlocal._down> 034 <getargvx 2,<ref1.tag.aile>>
local._down +=22
else
dtext 215 165 034 Bir bildirim yok.
endfor

[dialog d_aile_onay button]
on=1,1000
local._argn = <eval <dargn>-1>
ref1 = <serv.list.aile_onay.<dlocal._argn>>
if (<ref1>)
ref1.tag0.name.suffix =" <getargvx 1,<ref1.tag.aile>>"
ref1.resendtooltip 1
serv.newitem = i_yuzuk_aile,1,<ref1>
new.link = <ref1>
new.tag.name.suffix = " <getargvx 1,<ref1.tag.aile>>"
ref1.sysmessage @<def._set.sysmessage_g>,,1 Heyyy, <ref1.name> onaya göndermiş olduğun aile talebi kabul edildi.
ref1.tag.aile = <ref1>
serv.list.<ref1.tag.aile>_aile.add = <ref1>
serv.list.aile_onay.<dlocal._argn>.remove
src.sysmessage @,,1 Başvuruyu kabul ettiniz.
sdialog d_aile_onay
endif

on=1001,2000
local._argn <eval <dargn>-1001>
ref1 = <serv.list.aile_onay.<dlocal._argn>>
if (<ref1>)
ref1.sysmessage @34,,1 Heyyy, <ref1.name> onaya göndermiş olduğun aile talebi reddedildi.
ref1.sysmessage @044,,1 Aile belgesi çantanıza bırakıldı.
serv.newitem = i_deed_aile,1,<ref1>
ref1.tag.aile =
serv.list.aile_onay.<dlocal._argn>.remove
sdialog d_aile_onay
endif

[dialog d_aile_uye_alimi]
0,0
bozobag 50,50,280,157
dtext 160 65 34 Üye Talebi
dhtmlgump 65 90 270 200 0 0 <def.bfont_white>Merhaba <def.bfont_lgreen><src.name>, <def.bfont_lyellow><argo.tag.name.suffix><def.bfont_white> ailesinin kurucusu <argo.link.name><def.bfont_white>, <def.bfont_lred><ddef._set.sys_aile_uye_ucret><def.bfont_white> ücret karşılığında ailesine katılmanız için size bir istek gönderdi.
button 90 167 249 248 1 0 1
button 200 167 243 241 1 0 0
src.ctag._aile = <argo>

[dialog d_aile_uye_alimi button]
on=1
ref1 = <src.ctag._aile>
if (<src.gold> >= <ddef._set.sys_aile_uye_ucret>)
src.tag.name.suffix = "<ref1.tag.name.suffix>"
src.resendtooltip 1
serv.newitem = i_yuzuk_aile>,1,<src>
new.link = <src>
src.tag.aile = <ref1.link>
src.gold -= <ddef._set.sys_aile_uye_ucret>
src.ctag.aile =
serv.list.<src.tag.aile>_aile.add = <src>
src.sysmessage @<def._set.sysmessage_g>,,1 Tebrikler yeni ailenizle size mutluluklar.
for 0 <eval <serv.list.<src.tag.aile>_aile.count>-1>
ref1 = <serv.list.<src.tag.aile>_aile.<dlocal._for>>
ref1.sysmessage @044,,1 Aile Duyuru: <src.name> an itibari ile aileye katılmıştır.
endfor
else
src.sysmessage @34,,1 <ddef._set.sys_aile_uye_ucret> altınınız bulunmuyor.
endif

[dialog d_aile]
0,0
page 0
bozobag 50,50,280,177
dtext 160 65 34 Aile Bilgileri
bozobag 50,226,280,35
if (<src.dctag._aile_e> == 1)
ebutton 60 234 1 0 <qval (<src> == <src.dtag.aile>)?1001:1000>,Ayrıl!
dbutton 160 234 1 0 0,Ayrılmaktan Vazgeç.
else
ebutton 60 234 1 0 <qval (<src> == <src.dtag.aile>)?1001,Aileyi dağıt!:1000,Aileden ayrıl!>
endif

local.loop = 0
local.page = 1
page 1
for 0 <eval <serv.list.<src.tag.aile>_aile.count>-1>
ref1 = <serv.list.<src.tag.aile>_aile.<dlocal._for>>
if (<local.loop> > 4)
local.loop = 0
button 300 63 015e1 015e5 0 <eval <local.page>+1> 1
local.page += 1
page <dlocal.page>
button 280 63 015e3 015e7 0 <eval <local.page>-1> 1
endif
local.loop +=1
dtext 65 93 044 <dserv.list.<src.tag.aile>_count> / <ddef._set.sys_aile_max_uye>
if (<src.dtag.aile> == <ref1>) && (<src> != <src.dtag.aile>)
dtext 65 <eval 95+<hval <local.loop>*20>> 34 Başkan: <ref1.name>
elseif (<src.dtag.aile> == <src>)
ebutton 60 <eval 95+<hval <local.loop>*20>> 1 0 <dlocal._for>,<ref1.name>
else
dtext 65 <eval 95+<hval <local.loop>*20>> 0481 <ref1.name>
endif
endfor

page 1000
ref1 = <serv.list.<src.tag.aile>_aile.<src.dctag._aile_uyesi>>
dhtmlgump 65 90 270 200 0 0 <def.bfont_lgreen><ref1.name>,<def.bfont_white> isimli üyeyi aileden çıkartmak istediğinize emin misiniz?
button 90 167 249 248 1 0 1003
button 200 167 243 241 1 0 1002

[dialog d_aile button]
on=0
src.ctag._aile_e =
on=1,999
src.ctag._aile_uyesi = <dargn>
sdialog d_aile,1000
on=1000
if (<src.dctag._aile_e> == 1)
serv.list.<src.tag.aile>_aile.<serv.list.<src.tag.aile>_aile.findelem <src>>.remove
src.tag.aile =
src.tag.name.suffix =
src.f_yuzuk_tarra_bul_sil
src.ctag._aile_e =
src.sysmessage @34,,1 Aileden ayrıldınız.
else
src.ctag._aile_e = 1
sdialog d_aile
endif
on=1001
if (<src.dctag._aile_e> == 1)
serv.b @044,,1 Duyuru:<src.tag.name.suffix> ailesi <src.name> tarafından yıkılmıştır.
for 0 <eval <serv.list.<src.tag.aile>_aile.count>-1>
ref1 = <serv.list.<src.tag.aile>_aile.<dlocal._for>>
if (<dlocal._for> > 0)
ref1.tag.aile =
ref1.tag.name.suffix =
ref1.f_yuzuk_tarra_bul_sil
endif

endfor
src.timerf 1,tag.aile =
src.timerf 1,serv.list.<src.tag.aile>_aile.clear
src.timerf 1,tag.name.suffix
src.timerf 1,f_yuzuk_tarra_bul_sil
src.ctag._aile_e =
else
src.ctag._aile_e = 1
sdialog d_aile
endif
on=1002
sdialog d_aile

on=1003
ref1 = <serv.list.<src.tag.aile>_aile.<src.dctag._aile_uyesi>>
if (<ref1.isonline>)
ref1.sysmessage @34,,1 <uid.<serv.list.<src.tag.aile>_aile.0>.name> tarafından<src.tag.name.suffix> ailesinden atıldınız.
endif
ref1.f_yuzuk_tarra_bul_sil
ref1.tag.aile =
ref1.tag.name.suffix =
src.sysmessage @,,1 <ref1.name> aileden çıkartıldı.
serv.list.<src>_aile.<src.dctag._aile_uyesi>.remove
[function f_yuzuk_tarra_bul_sil]
  ref1 = <uid>
forinstances i_yuzuk_aile
if (<link> == <ref1>)
remove
endif
endfor
[eof]Yorumlar

Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylamalar

Oylama :
Üyelerin oylama ortalaması (10 dışında) : Henüz Oylanmamış   
Oylar: 0

Benzer Sayfalar

SayfalarYorumlarGönderenTarih
Aile Sistemi04s3d326-04-2020
Asalet Sistemi0MirroR29-11-2017
Barbut Sistemi (Zar)0MirroR26-08-2017
Binek Geliştirme Sistemi0MirroR23-08-2016
Aile Sistemi0Flamer20-06-2016


Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,