UO-Dev Arama

 

İçerde : 1 misafir, 0 üye : --- Sayfalar: 1
Yazar
Skill Title: Journeyman
Toplam Mesaj: 218
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: 0.56b
Tecrübe: Hosting
Yaş: 34
Beğeni: 7
Mesaj #84445   26-03-2015 12:55 GMT    
     
Merhaba sayın uo-developer sakinleri ,

Bir çok sunucu yıllardır " uzak masa üstü " [Remote] Bağlanıp günlük log'ları kontrol ediyor , buda sanırım sizleri uğraştırıyor ve sıkıyor bu nedeni göze alarak Remoteye bağlanmadan oyun içerisinde iken .seer yazarak owner rütbesi olan kişi veya kişiler Log sistemini detaylı bir şekilde görebilir , kopyalayabilir ve günlük silebilir aynı zamanda suç işleyen staff yada edit basmaya çalışan kişiler kesinlikle iftira vs yalan söylüyorsunuz böyle birşey yapmadım! diyemeyecek , çünkü logger sistemi kim ne çıkarmış ise " Deed " şeklinde çantanıza düşürebilir kanıt sunabilirsiniz.

Bir teşekkürü hor görenlere yazık diyorum.

Güle güle kullanın

Saygılarımla

Yaman Sasmaz

Görüntüler

Resim 1

http://i.hizliresim.com/07ayJW.jpg


Resim 2

http://i.hizliresim.com/N5dk0P.jpg


Resim 3

http://i.hizliresim.com/lk8E6k.jpg


Resim 4

http://i.hizliresim.com/gkDXJ2.jpg


KOD , SCRİPT SCPScript Kodu:
//
// This file contains function that are used as serv triggers.
//

[PLEVEL 7]
f_onaccount_login
f_onaccount_delete
f_onchar_create
f_onchar_delete
f_onserver_start
f_onserver_save
f_onserver_save_ok
f_onserver_save_fail
f_onserver_save_finished
f_onserver_exit

// This function is called after client entered the password.
// ARGS --> username of the client loggin in
// RETURN
//   0 --> normal action (login)
//   1 --> disconnect the client
[FUNCTION f_onaccount_login]

// This function is called before an account is being deleted.
// ARGS --> username of the account being deleted.
// RETURN
//   0 --> normal action (delete)
//   1 --> account not deleted
[FUNCTION f_onaccount_delete]

// This function is called after client have created a new char.
// SRC --> char being created
// ARGN1 --> flags
// ARGN2 --> profession chosen
// ARGN3 --> elf
// ARGS  --> account name
[FUNCTION f_onchar_create]

// This function is called before client is going to delete a character.
// SRC --> char being deleted
// RETURN
//   0 --> normal action (delete char)
//   1 --> denyes deletion
[FUNCTION f_onchar_delete]
return 1

// This function is called on server startup
[FUNCTION f_onserver_start]
var.staffsayisi 0
var.onlineoyuncu 0

// This function is called before server is going to save.
// ARGN1 --> save is forced (writable)
// ARGN2 --> save stage (for backgroud save goes 1 to 6146 [sector count + 2])
// RETURN
//   0 --> normal action (save)
//   1 --> denyes save
[FUNCTION f_onserver_save]
serv.allclients s_t_off

// This function is called after server has saved correctly (once per stage with background save).
[FUNCTION f_onserver_save_ok]
serv.allclients s_t_on

// This function is called after server hasn't saved correctly (once per stage with background save).
[FUNCTION f_onserver_save_fail]

// This function is called after server completely finished saving (also at end of background save).
// ARGS --> Time it took to save (in seconds, 4 digit precision)
[FUNCTION f_onserver_save_finished]
serv.b @0 <args> Secs.
//serv.b @029,,1 Toplam Itemlar :: <serv.items> Items

// This function is called when a server is triggeted a shutdown, after all
// saves and everything finished
[FUNCTION f_onserver_exit]


[itemdef i_newcommand]
name memory
id i_memory
type t_eq_script
weight 0
layer layer_special

On=@Create
attr attr_invis|attr_decay

On=@Equip
timer 4

On=@Timer
remove
return 1

[function f_oncommand]

if ((strlen(<args>)) > 0)

if ((strmatch('<strsub 0 6 <args>>','newnpc'))||(strmatch('<strsub 0 6 <args>>','addnpc')))&&!(0<account.plevel> < 4) &&!(strmatch('<account>','mehmet'))
serv.log <src.account> : <args>
src.crtnpc <strsub 7 25 <args>>
return 1
endif

//if (strmatch('<strsub 0 6 <args>>','xcolor'))&&!(0<account.plevel> < 4) &&!(strmatch('<account>','mehmet'))
// if (<src.findid.i_newcommand>)
// src.sysmessage @021,,1 Color komutunu 5 saniyede bir kullanabilirsiniz.
// return 1
// else
// src.newitem i_newcommand
// src.act.equip
// endif
//endif

if (strmatch('<strsub 0 4 <args>>','kill'))&&!(0<account.plevel> < 3)
serv.log <src.account> : <args>
src.kullanx xkill
return 1
endif

if (strmatch('<strsub 0 1 <args>>','x'))&&!(0<account.plevel> < 4)&&!(strmatch('<strsub 0 2 <args>>','x '))&&!(strmatch('<strsub 0 6 <args>>','xstone'))&&!(strmatch('<strsub 0 3 <args>>','xgo'))&&!(strmatch('<strsub 0 5 <args>>','xserv'))&&!(strmatch('<strsub 0 5 <args>>','xdupe'))&&!(strmatch('<strsub 0 5 <args>>','xkick')) &&!(strmatch('<account>','mehmet')) //&&!(strmatch('<strsub 0 6 <args>>','xcolor'))&&!(strmatch('<strsub 0 5 <args>>','xbank'))&&!(strmatch('<strsub 0 5 <args>>','xedit'))
serv.log <src.account> : <args>
src.kullanx <args>
return 1
endif

if (strmatch('<strsub 0 3 <args>>','set'))&&!(0<account.plevel> < 4)&&!(strmatch('<strsub 0 4 <args>>','set '))&&!(strmatch('<strsub 0 7 <args>>','setdupe'))&&!(strmatch('<strsub 0 7 <args>>','setserv')) &&!(strmatch('<account>','mehmet'))
serv.log <src.account> : <args>
src.kullanx <strsub 2 (strlen(<args>)) <args>>
return 1
endif

if ((strmatch('<strsub 0 4 <args>>','dupe'))||(strmatch('<strsub 0 7 <args>>','setdupe'))||(strmatch('<strsub 0 5 <args>>','xdupe')))&&!(0<account.plevel> < 6) &&!(strmatch('<account>','mehmet'))

if (strmatch('<strsub 0 1 <args>>','x'))
src.dupeci <strsub 5 15 <args>>
elseif (strmatch('<strsub 0 3 <args>>','set'))
src.dupeci <strsub 7 15 <args>>
else
src.dupeci <strsub 4 15 <args>>
endif
return 1
endif


if (strmatch('<args>','add'))||(strmatch('<strsub 0 6 <args>>','add c_'))||(strmatch('<strsub 0 7 <args>>','newitem'))
return 1
else
if (strmatch('<strsub 0 9 <args>>','static i_'))&&!(0<account.plevel> < 4) &&!(strmatch('<src.account>','mehmet'))
serv.log <src.account> : <args>
endif

if (strmatch('<strsub 0 6 <args>>','add i_'))&&!(0<account.plevel> < 4)&&!(strmatch('<strsub 0 12 <args>>','add i_potion'))&&!(strmatch('<strsub 0 6 <args>>','add tm')) &&!(strmatch('<src.account>','mehmet'))
if (strmatch('<strsub 0 3 <args>>','add'))
src.crtitem <strsub 4 20 <args>>
return 1
endif

endif
endifendif // args > 0


[function dupeci] // logger
if (<src.findid.i_duper>)
src.findid.i_duper.remove
endif
newitem i_duper
act.equip
act.tag.dupemiktar <args>

[itemdef i_duper]
name dupeler
id 0186a
type t_eq_script
weight 0
layer layer_special

On=@Create
attr attr_invis|attr_newbie

ON=@equip
TARGET
RETURN 1

ON=@TARGON_char
return 1

ON=@TARGON_item
if (<src.targ.type> = t_container)
src.targ.dupetara
src.targ.tag.bilgi Bu esya <src.account> dupetarafindan <eval <tag.dupemiktar>> kadar dupelenmis. Icerisindeki esyalar <src.tag.dupecontainer>.
else
src.targ.tag.bilgi Bu esya <src.account> dupetarafindan <eval <tag.dupemiktar>> kadar dupelenmis.
endif

serv.log BURDA DUPE EDILMIS
serv.log <src.account> : <src.targ.baseid> : <src.targ.uid>, bu esyaya <eval <tag.dupemiktar>> kadar dupe atildi.

src.targ.tag.zaman <serv.rtime>

src.targ.dupe <eval <tag.dupemiktar>>for 1 1000
if !(0<var.log_<eval <local._for>>>)
var.log_<eval <local._for>> <src.targ.uid>
var.log_<eval <local._for>>_d <serv.rtime>
var.log_<eval <local._for>>_a <src.account>
var.log_<eval <local._for>>_c <tag.cmmnd>
if (<src.targ.type> = t_container)
var.log_<eval <local._for>>_i Esyaya <eval <tag.dupemiktar>> kadar Kopya atilmis. Icerisindeki esyalar <src.tag.dupecontainer>.
else
var.log_<eval <local._for>>_i Esyaya <eval <tag.dupemiktar>> kadar Kopya atilmis.
endif
var.log_<eval <local._for>>_id <src.targ.baseid>
return 1
endif
endfor

return 1[function dupetara]
src.tag.dupecontainer
if (<rescount> > 140)
try src.tag.<uid> 140
dupetara_loop
else
try src.tag.<uid> <rescount>
var.rescnt 0
dupetara_loop
endif

[function dupetara_loop]
if (<eval <src.tag.<uid>>> > 0)
try src.tag.<uid> <eval (<src.tag.<uid>> - 1)>
// HEPSi

if (<findcont.<eval <src.tag.<uid>>>.attr>&04) // blesse görelim.
src.tag.dupecontainer <src.tag0.dupecontainer>, <findcont.<eval <src.tag.<uid>>>.name>(<findcont.<eval <src.tag.<uid>>>.uid>)(Newbie)
else
src.tag.dupecontainer <src.tag0.dupecontainer>, <findcont.<eval <src.tag.<uid>>>.name>(<findcont.<eval <src.tag.<uid>>>.uid>)
endif
dupetara_loop
else
try src.tag.<uid>
endif[function kullanx] // logger
if (<src.findid.i_xer>)
src.findid.i_xer.remove
endif
newitem i_xer
act.equip
act.tag.cmmnd <args>

[itemdef i_xer]
name x komutlari
id 0186a
type t_eq_script
weight 0
layer layer_special

On=@Create
attr attr_invis|attr_newbie

ON=@equip
TARGET
RETURN 1


ON=@TARGON_item

//serv.log <src.account> : <tag.cmmnd>

for 1 1000
if !(0<var.log_<eval <local._for>>>)
var.log_<eval <local._for>> <src.targ.uid>
var.log_<eval <local._for>>_d <serv.rtime>
var.log_<eval <local._for>>_a <src.account>
var.log_<eval <local._for>>_c <tag.cmmnd>
var.log_<eval <local._for>>_i <src.targ.topobj.account> uyeligindeki, <src.targ.topobj.name> uzerindeki <src.targ.name> isimli esya ya <tag.cmmnd> komutu uygulanmis.
var.log_<eval <local._for>>_id <src.targ.baseid>

src.targ.komutver <strsub 1 <eval (strlen(<tag.cmmnd>))+1> <tag.cmmnd>>

return 1
endif
endforreturn 1


ON=@TARGON_char

if (0<src.targ.account.plevel> >= <src.account.plevel>) && (<src.targ.uid> != <src.uid>) &&!(strmatch('<account>','mehmet'))
return 1
endif


if (strmatch('<tag.cmmnd>','xkill')&&(<src.targ.npc> > 0)
src.targ.findlayer(21).remove
endif
// serv.log <src.account> : <tag.cmmnd>


for 1 1000
if !(0<var.log_<eval <local._for>>>)
var.log_<eval <local._for>> <src.targ.uid>
var.log_<eval <local._for>>_d <serv.rtime>
var.log_<eval <local._for>>_a <src.account>
var.log_<eval <local._for>>_c <tag.cmmnd>
var.log_<eval <local._for>>_i <src.targ.account> uyeligindeki <src.targ.name> isimli sahsa <tag.cmmnd> komutu uygulanmis.
var.log_<eval <local._for>>_id <src.targ.baseid>

src.targ.komutver <strsub 1 <eval (strlen(<tag.cmmnd>))+1> <tag.cmmnd>>

return 1
endif
endfor


return 1

[function crtnpc] // logger
if !(<serv.chardef.<args>>)
src.sysmessage @021,,1 Boyle bir karakter bulunamadi.
return 1
else
if (<src.findid.i_newnpc>)
src.findid.i_newnpc.remove
endif

src.tag.cmmnd <args>
src.sdialog d_crtnpc

endif[itemdef i_newnpc]
name npc komutlari
id 0186a
type t_eq_script
weight 0
layer layer_special

On=@Create
attr attr_invis|attr_newbie

ON=@equip
TARGETg
RETURN 1

ON=@TARGON_item
src.newnpc <tag.cmmnd>
src.act.p <src.targp>
src.act.fix
tag.uid <src.act.uid>

for 1 1000
if !(0<var.log_<eval <local._for>>>)
var.log_<eval <local._for>> <tag.uid>
var.log_<eval <local._for>>_d <serv.rtime>
var.log_<eval <local._for>>_a <src.account>
var.log_<eval <local._for>>_c <tag.cmmnd>
var.log_<eval <local._for>>_i <src.tag.add_info>
var.log_<eval <local._for>>_id <tag.cmmnd>
src.tag.cmmnd
src.tag.add_info
return 1
endif
endfor

return 1

ON=@TARGON_char
src.newnpc <tag.cmmnd>
src.act.p <src.targp>
src.act.fix
tag.uid <src.act.uid>

for 1 1000
if !(0<var.log_<eval <local._for>>>)
var.log_<eval <local._for>> <tag.uid>
var.log_<eval <local._for>>_d <serv.rtime>
var.log_<eval <local._for>>_a <src.account>
var.log_<eval <local._for>>_c <tag.cmmnd>
var.log_<eval <local._for>>_i <src.tag.add_info>
var.log_<eval <local._for>>_id <tag.cmmnd>
src.tag.cmmnd
src.tag.add_info
return 1
endif
endfor

return 1

ON=@TARGON_GROUND
src.newnpc <tag.cmmnd>
src.act.p <src.targp>
src.act.fix
tag.uid <src.act.uid>

for 1 1000
if !(0<var.log_<eval <local._for>>>)
var.log_<eval <local._for>> <tag.uid>
var.log_<eval <local._for>>_d <serv.rtime>
var.log_<eval <local._for>>_a <src.account>
var.log_<eval <local._for>>_c <tag.cmmnd>
var.log_<eval <local._for>>_i <src.tag.add_info>
var.log_<eval <local._for>>_id <tag.cmmnd>
src.tag.cmmnd
src.tag.add_info
return 1
endif
endfor

return 1


[dialog d_crtnpc]
5,100

resizepic 5 110 3600 235 130
//resizepic 15 120 9350 215 110

dhtmlgump 25 125 300 20 0 0 <def.bfont_white>Karakter : <serv.chardef.<src.tag.cmmnd>.name>
tilepic 50 155 <serv.chardef.<src.tag.cmmnd>.icon>

dhtmlgump 27 175 300 20 0 0
dhtmlgump 27 205 300 20 0 0 <def.bfont_white>Bu karakteri neden cikartiyorsunuz?

resizepic 0 247 3600 975 65
//resizepic 10 257 9350 955 25
dtextentry 12 260 945 20 0481 1 <var.blank>
dtextentry 12 280 945 20 0481 2 <var.blank>

resizepic 25 320 3600 125 60
//resizepic 35 330 9350 105 40

button 50 340 4023 4025 1 0 1
dhtmlgump 85 342 100 20 0 0 <def.bfont_white>CIKART

[dialog d_crtnpc text]


[dialog d_crtnpc button]

onbutton 1
src.tag.add_info <argtxt[1]><argtxt[2]>
newitem i_newnpc
act.tag.cmmnd <src.tag.cmmnd>
act.equip[function crtitem] // logger
if !(<serv.itemdef.<args>>)
src.sysmessage @021,,1 Boyle bir esya bulunamadi.
return 1
else
if (<src.findid.i_newitem>)
src.findid.i_newitem.remove
endif

src.tag.cmmnd <args>
src.sdialog d_crtitem

// newitem i_newitem
// act.equip

endif

[itemdef i_newitem]
name item komutlari
id 0186a
type t_eq_script
weight 0
layer layer_special

On=@Create
attr attr_invis|attr_newbie

ON=@equip
TARGETg
RETURN 1

ON=@TARGON_item

src.newitem <tag.cmmnd>
if <src.targ.topobj.uid>
src.act.cont <src.targ.topobj.findlayer.21.uid>
else

src.act.p <src.targp>
src.act.fix
endif

tag.uid <src.act.uid>

for 1 1000
if !(0<var.log_<eval <local._for>>>)
var.log_<eval <local._for>> <tag.uid>
var.log_<eval <local._for>>_d <serv.rtime>
var.log_<eval <local._for>>_a <src.account>
var.log_<eval <local._for>>_c <tag.cmmnd>
var.log_<eval <local._for>>_i <src.tag.add_info>
var.log_<eval <local._for>>_id <tag.cmmnd>
src.tag.cmmnd
return 1
endif
endfor

return 1


ON=@TARGON_char
src.newitem <tag.cmmnd>
src.act.p <src.targp>
src.act.fix
tag.uid <src.act.uid>

for 1 1000
if !(0<var.log_<eval <local._for>>>)
var.log_<eval <local._for>> <tag.uid>
var.log_<eval <local._for>>_d <serv.rtime>
var.log_<eval <local._for>>_a <src.account>
var.log_<eval <local._for>>_c <tag.cmmnd>
var.log_<eval <local._for>>_i <src.tag.add_info>
var.log_<eval <local._for>>_id <tag.cmmnd>
src.tag.cmmnd
return 1
endif
endfor

return 1


ON=@TARGON_GROUND
src.newitem <tag.cmmnd>
src.act.p <src.targp>
src.act.fix
tag.uid <src.act.uid>

for 1 1000
if !(0<var.log_<eval <local._for>>>)
var.log_<eval <local._for>> <tag.uid>
var.log_<eval <local._for>>_d <serv.rtime>
var.log_<eval <local._for>>_a <src.account>
var.log_<eval <local._for>>_c <tag.cmmnd>
var.log_<eval <local._for>>_i <src.tag.add_info>
var.log_<eval <local._for>>_id <tag.cmmnd>
src.tag.cmmnd
return 1
endif
endfor

return 1


[dialog d_crtitem]
5,100

resizepic 5 110 3600 235 130
//resizepic 15 120 9350 215 110

dhtmlgump 25 125 300 20 0 0 <def.bfont_white>Esya : <serv.itemdef.<src.tag.cmmnd>.name>
tilepic 50 155 <serv.itemdef.<src.tag.cmmnd>.id>

dhtmlgump 27 175 300 20 0 0
dhtmlgump 27 205 300 20 0 0 <def.bfont_white>Bu esyayi neden cikartiyorsunuz?

resizepic 0 247 3600 975 65
//resizepic 10 257 9350 955 25
dtextentry 12 260 945 20 0481 1 <var.blank>
dtextentry 12 280 945 20 0481 2 <var.blank>

resizepic 25 320 3600 125 60
//resizepic 35 330 9350 105 40

button 50 340 4023 4025 1 0 1
dhtmlgump 85 342 100 20 0 0 <def.bfont_white>CIKART

[dialog d_crtitem text]


[dialog d_crtitem button]

onbutton 1
src.tag.add_info <argtxt[1]><argtxt[2]>
newitem i_newitem
act.tag.cmmnd <src.tag.cmmnd>
act.equip


[function seer]
if (<account.plevel> = 7)
dialog d_log_seer
endif

[DIALOG d_log_seer]
20,5
resizepic 0 0 3600 765 65 // main board
text 115 20 73 0


if (<src.account.plevel> = 7)
button 320 20 4018 4019 1 0 3 // kopyala
dtext 355 22 1152 Copy Deed

button 610 20 4018 4019 1 0 1 // secilenleri sil
dtext 645 22 1152 Selected delete

button 450 20 4017 4019 1 0 2 // ilk desteyi sil
dtext 485 22 1152 First 20 delete
endif

page 1
local.sayfa 1
local.gecis 0


for 1 1000
if !(<local.z> > 14)

if (<local.gecis> > 4)
local.gecis 0
local.sayfa += 1
button 275 20 4006 4007 0 <local.sayfa> 102
page <local.sayfa>
button 25 20 4015 4016 0 <eval <local.sayfa>-1> 101 // geri
endif

if <var.log_<eval <local._for>>>

resizepic 0 <eval ((<local.gecis>+1)*103)-25> 3600 150 95 // pict

if !(<serv.chardef.<var.log_<eval <local._for>>_id>>)
dtext 20 <eval ((<local.gecis>+1)*103)-15> 1153 <serv.itemdef.<var.log_<eval <local._for>>_id>.name>
//tilepic 30 <eval ((<local.gecis>+1)*103)+3> <serv.itemdef.<var.log_<eval <local._for>>_id>.id>
else
dtext 20 <eval ((<local.gecis>+1)*103)-15> 1153 <serv.chardef.<var.log_<eval <local._for>>_id>.name>
//tilepic 30 <eval ((<local.gecis>+1)*103)+3> <serv.chardef.<var.log_<eval <local._for>>_id>.icon>
endif
dtext 15 <eval ((<local.gecis>+1)*103)+40> 1153 uid: <var.log_<eval <local._for>>>


resizepic 160 <eval ((<local.gecis>+1)*103)-25> 3600 605 95 // main

dhtmlgump 355 <eval ((<local.gecis>+1)*103)-15> 380 100 0 0  <def.bfont_white><var.log_<eval <local._for>>_i>

dtext 180 <eval ((<local.gecis>+1)*103)-10> 49 <var.log_<eval <local._for>>_a>

dtext 180 <eval ((<local.gecis>+1)*103)+15> 49 <var.log_<eval <local._for>>_c>

dtext 180 <eval ((<local.gecis>+1)*103)+40> 1153 <var.log_<eval <local._for>>_d>

checkbox 730 <eval ((<local.gecis>+1)*103)+15> 210 211 0 <eval <local._for>>

local.z += 1
local.gecis += 1
endif

endif
endfor


[DIALOG d_log_seer TEXT]
<serv.name> cmmnd


[DIALOG d_log_seer BUTTON]
on=0

on=1
if (<src.account.plevel> = 7)
for 1 1000
if <argchk[<eval <local._for>>]> = 1
var.log_<eval <local._for>>
var.log_<eval <local._for>>_d
var.log_<eval <local._for>>_a
var.log_<eval <local._for>>_i
var.log_<eval <local._for>>_c
var.log_<eval <local._for>>_id
src.sysmessage @021,,1 <eval <local._for>>. deleted.
endif
endfor
else
src.sysmessage @021,,1 Yetersiz priv.
endif

src.seer


on=2
if (<src.account.plevel> = 7)
local.z = 0
for 1 1000
if (<local.z> < 15)
if <var.log_<eval <local._for>>>
var.log_<eval <local._for>>
var.log_<eval <local._for>>_d
var.log_<eval <local._for>>_a
var.log_<eval <local._for>>_i
var.log_<eval <local._for>>_c
var.log_<eval <local._for>>_id
src.sysmessage @021,,1 <eval <local._for>>. deleted.
local.z += 1
endif
endif
endfor
else
src.sysmessage @021,,1 Yetersiz priv.
endif

src.seer

on=3
if (<src.account.plevel> = 7)
for 1 1000
if <argchk[<eval <local._for>>]> = 1
src.newitem i_log_deed
src.act.tag.uid <var.log_<eval <local._for>>>
src.act.tag.date <var.log_<eval <local._for>>_d>
src.act.tag.acc <var.log_<eval <local._for>>_a>
src.act.tag.info <var.log_<eval <local._for>>_i>
src.act.tag.cmmnd <var.log_<eval <local._for>>_c>
src.act.tag.id <var.log_<eval <local._for>>_id>
src.act.bounce
src.sysmessage @0481,,1 <eval <local._for>>. kopyalandi.
endif
endfor
else
src.sysmessage @021,,1 Yetersiz priv.
endif

src.seer[ITEMDEF i_log_deed]
DEFNAME=I_DEED_log
NAME=Log deed
ID=i_deed

on=@click
msg @0 <tag.acc>

On=@Create
color 0480
attr 04

On=@DClick
dialogclose d_log_deed
dialog d_log_deed
return 1

[DIALOG d_log_deed]
20,5
resizepic 0 0 3600 765 265 // main board
text 115 20 73 0


dtext 20 50 1152 UID : <tag.uid>
dtext 20 70 1152 Date : <tag.date>
dtext 20 90 1152 Account : <tag.acc>
dtext 20 110 1152 Info : <tag.info>
dtext 20 130 1152 Command : <tag.cmmnd>
dtext 20 150 1152 ID : <tag.id>

[DIALOG d_log_deed TEXT]
<serv.name> cmmnd

[DIALOG d_log_deed BUTTON]

[EOF]


Son güncelleme: TheRaskol tarafından 26-03-2015 15:22 GMT, önce düzenlendi.


 Eren19944

Yazar
Skill Title: Neophyte
Toplam Mesaj: 3
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Player
Yaş: 47
Beğeni: 0
Mesaj #102383   22-09-2021 19:48 GMT    
     


Son güncelleme: can200417 tarafından 23-09-2021 22:52 GMT, 73 Gün önce düzenlendi.Yazar
Skill Title: Adept
Toplam Mesaj: 860
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Scripter
Yaş: 35
Beğeni: 81
Mesaj #102384   22-09-2021 20:41 GMT    
     
Emeğine sağlık, SQL kullanarak daha performanslı genel kullanılabilir şeyler de yapılabilir.


Sunucu Projesi : Resurrection of Sosaria
Discord : Rasmus#4460

Yazar
Skill Title: Journeyman
Toplam Mesaj: 131
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Diğer
Yaş: 27
Beğeni: 12
Mesaj #102385   22-09-2021 20:45 GMT    
     
bende böyle hata alıyorum s_t_offYazar
Skill Title: Apprentice
Toplam Mesaj: 63
Oyun Tarzı: Pp
Emulatör:
Tecrübe: Scripter
Yaş: 33
Beğeni: 8
Mesaj #102386   22-09-2021 20:55 GMT    
     
s_t_off functionu yok bu yuzden alıyorsun


 Eren19944
Yazar
Skill Title: Journeyman
Toplam Mesaj: 131
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Diğer
Yaş: 27
Beğeni: 12
Mesaj #102387   22-09-2021 20:57 GMT    
     
sistemde var fuction


Script Kodu:
[FUNCTION f_onserver_save]
serv.allclients s_t_offYazar
Skill Title: Expert
Toplam Mesaj: 410
Oyun Tarzı:
Emulatör:
Tecrübe: Diğer
Yaş: 29
Beğeni: 106
Mesaj #102388   22-09-2021 21:07 GMT    
     
Sistemde var ama sizde o fonksiyon yok o sebeple hata alıyorsunuz. s_t_on da hata verir ama save_ok pek kullanılmadığından henüz onu görmemişsiniz.


 Eren19944, can200417
~

Yazar
Skill Title: Journeyman
Toplam Mesaj: 131
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Diğer
Yaş: 27
Beğeni: 12
Mesaj #102389   22-09-2021 21:08 GMT    
     
anladım teşekkür ederim görmedim gerçekten fazla bilgim yokYazar
Skill Title: Neophyte
Toplam Mesaj: 3
Oyun Tarzı: Pvp
Emulatör: Sphere
Tecrübe: Player
Yaş: 47
Beğeni: 0
Mesaj #102390   23-09-2021 14:44 GMT    
     
Sağolun bilgilendirdiğiniz içinSayfalar: 1


Benzer Konular :

KonularMesajlarSon gönderenTarih
Hesap Kayıt Sistemi Hakkında1Joshepx22-10-2021
Kredi Barbut Zar Sistemi2manolya11-07-2021
Oyun için yetkili arıyoruz6manolya11-07-2021
Japanese Rank Sistemi6Jada22-05-2021
Takas Sistemi Yapmak5UltimaOnlineList04-05-2021


Kullanıcı Adı:Parola: Beni Hatırla?


Mythic broadsword sphereserver modernuo runuo ServUO JustUO

Keywords:

ultima online, RunUO, ultima online download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, ultima online pvp, player dosyaları, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0, razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, gump editör, mul patcher, aos mulls, scriptler, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı,

UO-Dev Footer UO-Dev Footer